GRIPIN HOT 500/ 4/ 60 MG TEK KULLANIMLIK TOZ İÇEREN POŞET, 6 POŞET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GRIPIN HOT 500/ 4/ 60 MG TEK KULLANIMLIK TOZ İÇEREN POŞET, 6 POŞET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GRIPIN HOT 500/4/60 MG TEK KULLANIMLIK TOZ İÇEREN POŞET, 6 POŞET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer soğuk hazırlıkları

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 233/75
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 01-08-2011
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/10

KULLANMA TALİMATI

GRİPİN HOT 500/4/60 mg tek kullanımlık toz içeren poşet

Ağız yolu ile kullanılır.

Etkin maddeler: Her bir poşet 500 mg parasetamol, 60 mg psödoefedrin hidroklorür ve 4

mg klorfeniramin maleat içerir.

Yardımcı maddeler: Şeker, anhidr sitrik asit, aspartam, kinolin sarısı, toz portakal aroması

Bu Kullanma Talimatında:

1. GRİPİN HOT nedir ve ne için kullanılır?

2. GRİPİN HOT’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GRİPİN HOT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GRİPİN HOT’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. GRİPİN HOT nedir ve ne için kullanılır?

GRİPİN HOT, sarı renkli, homojen granül içeren tek kullanımlık poşetlerdedir. 6 poşet ve 12

poşet olmak üzere iki farklı ambalaj boyunda orijinal kutusunda kullanıma sunulmaktadır.

GRİPİN HOT, bir ağrı kesici ve ateş düşürücü (parasetamol), alerjik hastalıklara karşı etkili

bir antihistaminik (klorfeniramin maleat) ve mukozanın şişkinliğini azaltarak tıkanıklıkları

gideren

bir dekonjestan (psödoefedrin hidroklorür) olmak üzere üç etkin madde içeren

kombine bir ilaçtır.

GRİPİN

HOT;

üst

solunum

yollarının

akut

enfeksiyonlarına

bağlı

ağrı,

ateş,

burun

tıkanıklığı, hapşırma ve burun akıntısı gibi belirtilerinin giderilmesi için kullanılır.

2. GRİPİN HOT’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GRİPİN HOT’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

2/10

Eğer;

GRİPİN HOT’ın içeriğindeki parasetamol, psödoefedrin veya klorfeniramin adlı etkin

maddelere veya yardımcı maddelere karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz

12 yaşından küçük çocuklarda

Şiddetli karaciğer hastalığınız (Child-Pugh kategorisi > 9) varsa

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa

Yüksek tansiyon ve kalp hastalığınız varsa

Koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığınız varsa

Şeker (diyabet) hastası iseniz,

Tiroidiniz fazla çalışıyorsa,

Monoaminoksidaz inhibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu ilaçlarla

gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse,

Feokromositoma

olan

hastalarda

(böbreküstü

bezlerinde

oluşan

tümör

olup,

adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir.)

Diğer sempatik sinir sistemi uyarıcı ilaçlar (burun mukozasındaki damarları büzerek

mukozada kanlanmayı ve ona bağlı şişkinliği gideren ilaçlar, iştah bastırıcı ilaçlar ya da

amfetamin benzeri merkezi sinir sistemini uyaran ilaçlar) ve sempatik sinir sisteminin

bazı etkilerini bloke ederek kalbin atışını kontrol altına alan beta-blokörlerle birlikte

kullanım.

İdrara çıkma sonrası, mesanede bir miktar idrarın kaldığı, prostat adenomu denilen

rahatsızlığınız varsa,

Mesane ya da bağırsaklarınızda tıkanıklık varsa,

Midenizde daralmaya neden olan peptik ülseriniz varsa,

Astım dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığınız varsa,

Göz tansiyonunun artması (glokom) durumunda,

Sara (Epilepsi) hastasıysanız

GRİPİN HOT’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Parasetamolü

kullanıyorsanız

veya

daha

önce

kullanım

hikayeniz

varsa,

kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir

deri

reaksiyonu

oluşabilmektedir.

durumda

doktor

irtibata

geçilerek

ilacın

kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol

ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı

kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Stevens-Johnson sendromu

(ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik

epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) ve akut

generalize ekzantematöz püstüloz (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi

cerahat dolu küçük kabarcıklar) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.

Kansızlığı (anemisi) olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon

bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

Kemik iliğinizde işlev bozukluğu varsa,

Astım, uzun süre devam eden nezle, uzun süre devam eden kurdeşen ve

antienflamatuvar ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

3/10

Parasetamol, psödoefedrin HCl veya klorfeniramin maleat içeren başka bir ilaç

kullanıyorsanız,

Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük

alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir

hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa.

Kalp ritim bozukluğunuz varsa,

Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği

olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.

Feokromositoma

olan

hastalarda

(böbreküstü

bezlerinde

oluşan

tümör

olup,

adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir.)

Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere

yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp

ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa,

60 yaş üzerindeyseniz,

Serebral ateroskleroz (beyindeki damar sertliği) hastasıysanız

İdiyopatik

ortostatik

hipotansiyon

(nedeni

bilinmeyen,

ayağa

kalkar

kalkmaz

tansiyonunuzun düşmesi) durumunda

Deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görüldüğü takdirde,

Prostat büyümeniz varsa

Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (iskemik kalp hastalığı)

3 – 5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması

halinde, ilacınızı kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

Birden

(akut)

yüksek dozda

verildiğinde, ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.

Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

Sepsis gibi glutatyon eksikliği olan hastalarda, parasetamol kullanımı metabolik asidoz

riskini arttırabilir.

Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa bu metabolik asidoz riskini arttırabilir.

Metabolik asidoz belirtileri şunlardır:

- Derin, hızlı ve zorlanarak nefes alıp vermek

- Mide bulantısı ve kusma

- İştahsızlık

Eğer bu ilaçları kullanıyorsanız: bazı antidepresanlar, göz veya bağırsak bozukluklarının

tedavisinde kullanılan atropin, alfa blokörler içerebilen yüksek tansiyon ilaçları, kan

basıncı yükselmesi ve astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, duygu durum bozuklukları

tedavisinde

kullanılan

moklobemid,

migren

tedavisinde

kullanılan

ergotamin

veya

metiserjit, doğum sırasında rahim kasılmalarına yardımcı olan oksitosin.

Psödoefedrin ile iskemik kolit (kalın bağırsağa giden kan akımında azalmaya bağlı oluşan

hasar) bildirimleri olmuştur. Şayet karın ağrısı, makattan kanama ya da iskemik kolitin

diğer

semptomları

gelişirse,

psödoefedrin

derhal

durdurulmalı

doktora

başvurulmalıdır.

4/10

Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beynin

arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşlü ensefalopati

(PRES))

beyin

damarlarında

iyileşebilen

daralma

(geri

dönüşlü

serebral

vazokonstriksiyon

sendromu

(RCVS))

bildirilmiştir.

Bildirilen

semptomlar

başlangıçlı şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudur. Olguların çoğu

uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve semptomları gelişmesi

halinde psödoefedrin hemen kesilmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

GRİPİN HOT’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Besinler GRİPİN HOT’ın emilim hızını azaltabilir.

Alkolle

veya

alkol

içeren

yiyecek

içeceklerle

(örn.

bazı

ilaçlar)

birlikte

kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz.

Doktorunuz aksini söylemedikçe GRİPİN HOT’ı hamilelikte kullanmayınız.

Tedaviniz

sırasında

hamile

olduğunuzu

fark

ederseniz

hemen

doktorunuza

ya

da

eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz aksini söylemedikçe, GRİPİN HOT'ı emzirme döneminde kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

GRİPİN HOT uyuşukluğa, bazı hastalarda ise baş dönmesi veya uyuklamaya neden

olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

GRİPİN

HOT’ın

içeriğinde

bulunan

bazı

yardımcı

maddeler

hakkında

önemli

bilgiler

GRİPİN HOT, fenilalanin için bir kaynak olan aspartam içermektedir. Fenilketonürisi

olan insanlar için zararlı olabilir.

GRİPİN HOT, sukroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı

şekerlere karşı intoleransınız (hassasiyet) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan

önce doktorunuzla temasa geçiniz.

GRİPİN HOT, azo boyar bir madde olan kinolin sarısı içermektedir. Alerjik reaksiyonlara

sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında GRİPİN HOT’un etkisi değişebilir. Aşağıdaki

ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

5/10

Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantelin vb.)

Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)

Karaciğer

enzimlerini

uyaran

ilaçlar

(Örn:

Bazı

uyku

ilaçları,

sara

hastalığında

kullanılan bazı ilaçlar (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin) gibi)

GRİPİN HOT sara hastalığında kullanılan fenitoin adlı ilacın metabolizmasını inhibe eder,

bu nedenle fenitoin toksisitesine neden olabilir.

Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol, rifampisin

Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve

önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

Domperidon (Bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

Sarı kantaron (St. John's Worth / Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar

Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)

Tropisetron

granisetron

içerikli

ilaçlar

(radyoterapi

ve/veya

kemoterapi

alan

hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır)

Diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanım

Alkol

Antidepresan ilaçlar (Ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)

Sakinleştirici ilaçlar (Sedatifler, trankilizanlar)

GRİPİN

HOT’ı

burun

tıkanıklığını

giderici

ilaçlar,

trisiklik

antidepresanlar

(Örn.

amitriptilin, nortriptilin, imipramin ve

desipramin), iştah

kesici ilaçlar ve

bazı

sinir

sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOI’leri (Monoamino oksidaz inhibitörleri: Moklobemid

gibi)

beraber

kullanılması

bazen

tansiyon

yükselmesine

neden

olabilir.

İlacın

psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa

ve alfa- ve beta-adrenerjik blokör ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen

tersine çevirebilir.

Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanım kalp ritmi

bozukluğu riskini artırır.

Ergot alkaloidleri

(ergotamin ve

metiserjit;

migren

tedavisinde

kullanılır)

birlikte kullanılması yan etki riskini artırır.

Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini

artırır.

Eğer

reçeteli

ya

da

reçetesiz herhangi

bir

ilacı

şu

anda

kullanıyorsanız veya

son

zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

3. GRİPİN HOT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

GRİPİN HOT’ı her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin

olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan

parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

6/10

12 yaşın üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde: Önerilen kullanım dozu 6 ya da 8 saat

arayla alınmak üzere günde 3-4 kez 1 poşettir.

Günlük maksimum doz 4 poşettir.

Uygulama yolu ve metodu: Ağız yolu ile kullanılır. Her bir poşetin içindeki ilaç 160 ml

(yaklaşık 1 su bardağı) sıcak su içerisinde karıştırılarak çözülmeli ve sıcak iken içilmelidir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı:

Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur fakat herhangi bir hastalığın

eşlik ettiği durumlarda doz ve dozlam sıklığı uygun bir şekilde doktorunuz tarafından

azaltılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği

Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuza bildiriniz.

İleri derecede karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer GRİPİN HOT’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GRİPİN HOT kullandıysanız:

aşımı

durumlarında

solgunluk,

iştahsızlık,

bulantı

kusma

görülen

başlıca

belirtilerdir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz

veya kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye

başvurunuz. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine

açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz

aşımı hemen tedavi edilmelidir.

aşımında

heyecan,

huzursuzluk,

halüsinasyon,

yüksek

tansiyon

kalp

ritim

bozukluğu gibi merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem semptomları ortaya

çıkabilir. Şiddetli olgularda psikoz (bir tür ruhsal bozukluk), havale, koma ve ani yükselen

kan basıncı gelişebilir. Potasyumun hücre dışından hücre içine kayması nedeniyle serum

potasyum düzeyi düşebilir. Doz aşımında sakinlik, merkezi sinir sisteminin paradoksal

uyarılması, toksik psikozis (duygudurum bozukluğu), nöbet, apne (solunumun geçici

olarak

durması),

konvülsiyonlar (istemli olarak çalışan kasların, istem dışı kasılması),

antikolinerjik etkiler (bulanık görme, ağız kuruluğu, idrar tutulması, kabızlık), distonik

reaksiyonlar (istem dışı, güçlü kas kasılmaları ve postür bozukluğu), ve aritmi (kalp

atışında anormallik) dahil kardiyovasküler kollaps (damarların genişleyip burada

kanın toplanmasıyla oluşan ağır bir çöküntü tablosu) meydana gelebilir.

7/10

Tavsiye edilen dozlarda görülen yan etkilerle beraber gerginlik, huzursuzluk, titreme,

kasılmalar, çarpıntı ve yüksek tansiyon görülebilir.

GRİPİN

HOT’tan

kullanmanız

gerekenden

fazlasını

kullanmışsanız

bir

doktor

veya

eczacı ile konuşunuz.

GRİPİN HOT’ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ürünün

kullanımına

ilişkin

ilave

sorularınız

varsa

doktorunuz

eczacınıza

sorunuz.

GRİPİN HOT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GRİPİN HOT’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde

yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, GRİPİN HOT’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak

şekilde şişmesi (anafilaktik şok)

Astım ve akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)

Deri döküntüsü, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen),

Alerjik ödem ve anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme),

Akut

generalize

eksantematöz

püstülozis

yüksek

ateşin

eşlik

ettiği

akut

yaygın

döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar),

Eritema

multiforme

(genelde

kendiliğinden

geçen,

yüz

ayakta

dantele

benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu),

Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla

seyreden iltihap),

Fatal sonuçlar dahil toksik epidermal nekroliz (ölümcül sonuçlar dahil deride içi sıvı

dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık),

Kalpte ritim bozukluğu (Aritmi),

Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (iskemik kalp hastalığı),

Aşırı duyarlılık

Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyonlar),

Kan basıncı yükselmesi (Hipertansiyon)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin

GRİPİN HOT’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye

yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

8/10

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

Yaygın:

Sinirlilik,

Uyku bozuklukları,

Bulantı,

Kusma,

Sersemlik,

Ağız kuruluğu

Uyku hali (somnolans)

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Üst solunum yolları enfeksiyon belirtileri

Uyuşma, karıncalarıma ve yanma hissi gibi duyusal bozukluklar

Bağırsak gazı

Karın ağrısı

Kabızlık

Hazımsızlık

Yaygın olmayan:

Yorgunluk

Telaş hali

Uzun

süreli

kullanımda

böbreklerde

yetmezliğe

açabilen

böbrek

hasarı

(papiler nekroz)

Dizüri (idrar yaparken ağrı)

Erkek hastalarda üriner retansiyon (önceden mevcut bir prostatik büyüme bu

durumu hazırlayıcı bir faktör olabilir)

Sindirim sisteminde görülen kanama (gastrointestinal kanama)

Huzursuzluk

Seyrek:

pulcuğu

sayısında

azalma

(trombositopeni),

akyuvar

sayısında

azalma

(lökopeni),

hücrelerinde

azalma

(pansitopeni),

anemi

(kansızlık),

kanda

methemoglobin bulunması (methemoglobinemi), anormal sayıda düşük beyaz kan

hücresi

(nötropeni),

kılcal

damarların

deri

içine

kanaması

(trombositopenik

purpura),

Anoreksi (iştahsızlık)

Bronşial sekresyonda kalınlaşma

İshal

9/10

Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda

şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz

püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık

(eritema multiforme)

Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı

ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)

Toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara

bağlı gelişebilen deri hastalığı)

Çok miktarda alındığında karaciğer hasarı, sarılık dahil hepatit (karaciğer iltihabı)

Kalp atımının hızlanması (taşikardi)

Yüksek tansiyon (hipertansiyon) veya düşük tansiyon (hipotansiyon)

Kalp ritm bozuklukları, kalp çarpıntısı

Depresyon, iritabilite, kabuslar

Halüsinasyon (özellikle çocuklarda) dahil merkezi sinir sistemi (MSS) uyarım

belirtileri, konsantre olamama, baş dönmesi

Bulanık görme

Kulak çınlaması

İritasyonlu veya iritasyonsuz deri döküntüleri

Egzama (alerjik dermatit)

Halsizlik, göğüs sıkışması

Çok seyrek görülen yan etkiler

Ani ve sık gelişebilen kan hücresi sayısının azalması (agranülositoz)

Bilinmiyor:

Merkezi

sinir

sisteminde

uyarılma,

baş

dönmesi,

beyinde

iltihaplanma

(ensefalopati), uykusuzluk (insomni), titreme (tremor)

Pozitif alerji testi

İnsan vücudu savunma sisteminin kan pulcuklarını (trombosit) zarar verici olarak

kabul edip imha etmesi (immün trombositopeni)

Hafif sersemlikten derin uykuya kadar değişen sedasyon, baş ağrısı, çocuklarda

paradoksikal

eksitasyon

(vücut/organların

uyarılması),

yaşlılarda

konfüzyonel

psikoz (bilinç bulanıklığıyla seyreden sinirsel bozukluk)

İritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu)

Anksiyete (kaygı, endişe)

Baş ağrısı

Ağız kuruluğu

Eksfoliyatif dermatit (deride kızarıklık ve pullanma) dahil alerjik reaksiyonlar,

ışığa duyarlılık, deri reaksiyonları, ürtiker

Kas seğirmesi ve inkoordinasyonu (kaslarda düzensiz hareketler)

Üriner retansiyon (idrar yapamama)

Eğer bu kullanma

talimatında

bahsi geçmeyen

herhangi

bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

10/10

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. GRİPİN HOT

ın saklanması

GRİPİN HOT’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra GRİPİN HOT’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GRİPİN HOT’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş ve kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi: Gripin İlaç A.Ş. Büyükdere Cad. No: 126

Özsezen İş Merkezi C Blok Kat: 11 Esentepe/Şişli/İstanbul

Telefon: 212 356 19 99

Faks: 212 356 20 03

Üretim yeri:

Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.

Acıbadem Köftüncü Sokak No: 1 Kadıköy 34718 İstanbul

Telefon: 216 339 69 03

Faks: 216 340 13 77

Bu kullanma talimatı.tarihinde onaylanmıştır.