GRIPIN 250/ 15 MG KAPSÜL, 8 KAPSÜL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GRIPIN 250/ 15 MG KAPSÜL, 8 KAPSÜL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GRIPIN 250/15 MG KAPSÜL, 8 KAPSÜL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • parasetamol, kombinasyonu hariç. psycholeptics

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 231/25
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 15-04-2011
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/7

KULLANMA TALİMATI

GRİPİN 250/15 mg kapsül

Ağızdan alınır.

Etkin maddeler: Her bir kapsül; etkin madde olarak 250 mg Parasetamol ve 15 mg Kafein

içermektedir.

Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, Magnezyum Stearat, Talk,

Laktoz (Sığır), Jelatin

(Sığır), Titanyum dioksit, Karmoizin (E122), Tartrazine (E102), Eritrosin ve Patent mavi

içerir.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Başkalarının belirtileri sizinkilerle aynı dahi olsa, ilaç o kişilere zarar verebilir.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GRİPİN nedir ve ne için kullanılır?

2. GRİPİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GRİPİN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GRİPİN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. GRİPİN nedir ve ne için kullanılır?

GRİPİN, her kapsülünde 250 mg parasetamol ve 15 mg kafein içeren, ağrı kesici ve ateş

düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır.

GRİPİN’in, 4 ve 8 adet kapsül içeren iki farklı ambalajı mevcuttur.

GRİPİN, hafif ve orta şiddetli ağrılar (baş ağrısı, migren, ağrılı adet görme, boğaz ağrısı, kas-

iskelet ağrıları, kireçlenmeye bağlı ağrılar) ve ateşin giderilmesinde kullanılır.

2. GRİPİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GRİPİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer parasetamol, kafein veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik)

iseniz

Şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa

Kan basıncınız yüksek ise, kan basıncı düşürücü ilaç kullanıyorsanız ya da kalp atımınızda

düzensizlik varsa

Uzun

süreli

devam

eden

alkol

bağımlılığı

tedavisi

için

disulfiram

adı

verilen

ilacı

kullanıyorsanız

Depresyon (lityum karbonat dahil), anksiyete (klozapin dahil) ilaçları veya sakinleştirici ilaç

kullanıyorsanız ya da anksiyete (gerginlik) bozukluğunuz varsa

Efedrin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır) kullanımı

Teofilin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır) kullanımı

2/7

GRİPİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Kansızlığı

(anemisi)

olanlarda,

akciğer

hastalarında,

karaciğer

böbrek

fonksiyon

bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

Parasetamolü ilk kullananlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda, kullanımın ilk

dozunda veya tekrarlayan dozlarda deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu

görülen kişiler bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır.

Parasetamol içeren başka bir ilaç alıyorsanız kullanmayınız. Parasetamol içeren başka

ilaçlarla birlikte kullanımı doz aşımına neden olabilir. Parasetamol içeren ve ağrı kesici, ateş

düşürücü, grip ve nezle semptomlarını giderici ya da uykuya yardımcı ilaçlar ile birlikte

kullanmayınız.

Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan

parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

Kalp hastalığınız varsa

Kilonuz normalin altındaysa, anoreksik iseniz ya da beslenme yetersizliğiniz mevcutsa

Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık

olan Gilbert sendromunuz varsa

Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan

hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.

Kemik iliğinin işlev bozukluğu

Astım, kronik rinit (uzun süreli devam eden nezle), kronik ürtiker (uzun süreli devam eden

kurdeşen) ve özellikle diğer antienflamatuvar (yangı önleyici) ilaçlara aşırı duyarlılığı olan

hastalar

Diğer analjeziklerle (ağrı kesici ilaçlarla) birlikte kullanımı

Uzun süreli kullanımı

3-5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde,

parasetamol kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

Birden (akut) yüksek dozda verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur. Erişkinlerde

uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

Sepsis gibi glutatyon eksikliği olan hastalarda, parasetamol kullanımı metabolik asidoz riskini

arttırabilir.

Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa bu metabolik asidoz riskini arttırabilir.

Metabolik asidoz belirtileri şunlardır:

Derin, hızlı ve zorlanarak nefes alıp vermek

Mide bulantısı ve kusma

İştahsızlık

GRİPİN ile birlikte karaciğer hasarlanmasını artıran ve karaciğerdeki glutatyon deposunu

azaltan ilaçların kullanımı karaciğer zehirlenmesine neden olabilir.

Kullanımı sırasında karaciğer enzim düzeyi (ALT) yükselebilir.

Baş ağrısının tedavisi amacıyla sürekli ağrı kesici kullanılması, kronik baş ağrılarına neden

olabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

GRİPİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

3/7

Alkolle veya alkol içeren yiyecek ve içeceklerle (örn. bazı ilaçlar) birlikte kullanıldığında

karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.

Besinler parasetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir.

Diyet

alınan

kafein

miktarına

dikkat

edilmelidir.

Yüksek

kafein

uykusuzluk,

huzursuzluk, kaygı, baş ağrısı, mide ve bağırsak yakınmaları ve çarpıntı gibi kafein ile ilişkili

istenmeyen etki riskini artırır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelerde yarar-zarar riski değerlendirerek kullanılmalıdır. Hamile hastalar kullanıma ait

doktor tavsiyesine uymalıdırlar. Kafeinin spontan (kendiliğinden) düşük riskini artırma olasılığı

nedeniyle gebelerde kullanılması önerilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Süt vermekte olan kadınlarda yarar-zarar riski değerlendirerek kullanılmalıdır. Parasetamolün

anne sütüne geçtiği miktar klinik olarak önemsizdir. Parasetamol az da olsa süte geçmektedir.

Kafein anne sütüne geçer ve emen bebeklerde istenmeyen etkilere (huzursuzluk, ağlama,

uykusuzluk v.s.) neden olabilir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez. Ancak parasetamol

bazı hastalarda baş dönmesi veya uyku hali yapabilir. GRİPİN kullanırken, uyanık kalmanızı

gerektiren işler yaparken dikkatli olmalısınız.

GRİPİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GRİPİN laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı

tahammülsüzlüğünüz

(intolerans)

olduğu

söylenmişse,

tıbbi

ürünü

almadan

önce

doktorunuzla temasa geçiniz.

GRİPİN’in içeriğindeki Karmoizin (E122) ve Tartrazine (E102) alerjik reaksiyonlara sebep

olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı

ilaçlar

birlikte

kullanıldığında

GRİPİN’in

etkisi

değişebilir.

Aşağıdaki

ilaçları

kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: propantelin vb.)

Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: metoklopramid gibi)

Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan

bazı ilaçlar gibi)

Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

Tropisetron, granisteron (kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın tedavisinde kullanılan

ilaçlar)

Zidovudin

(çocuk

erişkinlerde

görülen

enfeksiyonlarının

(AIDS)

tedavi

önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

Miyokard (kalp kası) görüntülenmesinde kullanılan adenozin ve dipiridamol

Sedatif (sakinleştirici) ilaçlar

4/7

Efedrin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır)

Barbitüratlar (sakinleştirici ve uyku getirici olarak kullanılır)

Antihistaminikler (alerji veya iltihap durumlarında kullanılır)

Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları)

Simetidin (mide asidine karşı kullanılır)

Fenilpropanolamin, efedrin (soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır)

Klozapin (ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)

Atenolol, metoprolol, oksprenolol ve propanolol gibi beta blokör ilaçlar (kan basıncını

düşürmek için kullanılır)

Disülfiram (alkolizm tedavisinde kullanılır)

Lityum (depresyon gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)

Monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyon gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)

Trankilizan (sinirleri yatıştırmada kullanılır)

Metoksalen (sedef hastalığı tedavisinde kullanılır)

Fenitoin, glutetimid, fenobarbital, karbamazepin (sara tedavisinde kullanılır)

Rifampisin (bakteri tedavisinde kullanılır)

Pipemidik asit (idrar yolları enfeksiyonları tedavisinde kullanılır)

Teofilin (astım gibi havayolları tıkanıklıkları tedavisinde kullanılır)

Levotiroksin (tiroid bezinin yeterli çalışmadığı durumlarda kullanılır)

Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

Kolestiramin (kanda yağ düzeyini düşürmek için kullanılır)

St.John’s Wort (sarı kantaron), (antidepresan olarak kullanılır)

Diğer ağrı kesiciler

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. GRİPİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

GRİPİN yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda uygundur. Önerilen doz 2-4 kapsüldür

ve gerekirse doz her 4 saatte bir yinelenebilir. Ancak 24 saatte 4 dozdan (8 kapsül) fazla

kullanılmamalıdır. Günlük en yüksek doz 4000 mg/240 mg (parasetamol/kafein)’dir. 24 saat

içinde 8 kapsülden fazla kullanılmamalıdır.

Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan

parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

Semptomların giderilebilmesi için her zaman etkili olduğu en düşük dozda kullanınız.

Belirtilen

dozdan

fazla

kullanılmamalı,

kullanıldığı

takdirde

hemen

doktora

başvurulmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır. Bir bardak su ile birlikte yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: Bir doktorun önerisiyle olmadıkça 12 yaşından küçük çocuklara

verilmemelidir.

Yaşlılarda

kullanımı:

Parasetamol,

sağlıklı-hareketli

yaşlılarda,

yetişkinlerde

uygulanan

dozda kullanılabilir. Zayıf ve hareketsiz yaşlılarda ise dozu ve dozlam sıklığının azaltılması

gerekir.

Ancak

GRİPİN

kafein

içerdiğinden,

yaşlılarda

hekim

önerisi

olmadıkça

kullanılmamalıdır.

5/7

Özel kullanım durumları:

Hafif ve orta şiddette karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle

kullanılmalıdır.

Eğer GRİPİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz

veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GRİPİN kullandıysanız:

Doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtilerdir,

ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç

alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa

sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Parasetamol doz aşımı

sonuçları karaciğer nakli ya da ölüme kadar varabilen karaciğer yetmezliğine yol açabilir.

Karaciğer

toksisitesi

hepatik

işlev

bozukluğu

birlikte

genel

akut

pankreatit

gözlenebilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz

aşımı hemen tedavi edilmelidir.

GRİPİN’den

kullanmanız

gerekenden

fazlasını

kullanmışsanız

bir

doktor

veya

eczacı

ile

konuşunuz.

GRİPİN’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GRİPİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

İlacınızı doktorunuzun söylediği süre zarfınca kullanın. Hekim önerisine uygun bir şekilde

kullandıktan sonra tedavi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki göstermesi beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GRİPİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

GRİPİN’e bağlı istenmeyen etkiler genellikle seyrek olarak görülür ve ilacın kesilmesi ile

kaybolur. Parasetamolün 10 gramın (40 kapsül GRİPİN) üzerinde alınması durumunda zararlı

etki görülmesi muhtemeldir.

Kafeinin günlük 520 mg’a kadar kullanımının sağlıklı kişilerde herhangi bir istenmeyen etkiye

yol açmadığı tespit edilmiştir. Ancak kafeine hassas veya kafein kullanmayan kişilerde yüksek

dozlarda kullanımı bazı istenmeyen etkilere yol açabilir. Bunlar: titreme, aşırı tepki verme,

uykusuzluk, sinirlilik, endişe, baş ağrısı, kulak çınlaması, kalp atım bozukluğu, idrarda artış,

mide-kalınbağırsak rahatsızlıkları ve hızlı solunumdur.

istenmeyen

etkilerin

görüldüğü

kişiler

GRİPİN

veya

kafein

içerikli

diğer

ilaçların

kullanımını durdurmalıdırlar.

Kafeinin düzenli kullanımı sonrası kullanımına ara verilmesi, 1 hafta sürecek bazı belirtilerin

geri gelmesine sebep olabilir. Bunlar: baş ağrısı, yorgunluk ve dikkatte azalmadır.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın:

10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın:

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan:

100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek:

1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek:

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor:

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

6/7

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

GRİPİN’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar (aşırı duyarlılık; ciltte kızarıklık, soyulma ya da ağızda ülser)

Anjiyoödem (göz kapakları, eller, ayaklar, yüz, bilekler, ağız, boğaz, dudak ve dilde

şişme)

Anaflaktik şok (tansiyon düşüklüğü ve nefes darlığına yol açan ciddi alerjik reaksiyon)

Astım ve akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)

Aspirin ya da benzeri non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar kullandığınızda nefes güçlüğü

yaşadıysanız ve buna benzer semptomları bu ilacı kullandığınızda da gördüyseniz

Beklenmeyen morarma ve kanama görürseniz

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu durum sizde mevcut ise, sizin GRİPİN’e karşı ciddi

alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yaygın görülen yan etkiler

Uyku hali (somnolans)

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duyusal bozukluklar

Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri

Bulantı

Kusma

Üst karın bölgesinde rahatsızlık, ağrı ve hazımsızlık

Mide ve bağırsaklarda aşırı miktarda gaz

Karın ağrısı

Kabızlık

Yaygın olmayan yan etkiler

Uzun süreli uygulamada böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiler nekroz)

Mide ve bağırsak kanalı kanaması

Seyrek görülen yan etkiler

Akyuvar

sayısında

azalma

(lökopeni),

hücrelerinde

azalma

(pansitopeni),

anemi

(kansızlık), kanda methemoglobin bulunması (methemoglobinemi), anormal sayıda düşük

beyaz kan hücresi (nötropeni), kılcal damarların deri içine kanaması (trombositopenik

purpurea)

Bu istenmeyen etkiler parasetamol ile neden-sonuç ilişkili değildir.

Trombosit (kan pulcuğu) sayısının düşmesine bağlı deri altı kanaması

İshal

Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem),

yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta

dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiform)

Alerjik reaksiyon belirtileri

Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde

reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)

Çok miktarda alındığında karaciğer hasarı

Astım ve akciğer nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)

Aniden başlayan ve ölüme neden olabilen ciddi alerjik reaksiyon (anaflaksi)

Çok seyrek görülen yan etkiler

Agranülositoz (kandaki beyaz hücre sayısının azalması ile seyreden bir hastalık)

7/7

Karaciğer fonksiyon bozukluğu (hepatik disfonksiyon)

Aspirin ya da benzeri non-steroid anti-inflamatuar ilaçlara karşı hassasiyeti olan hastalarda

bronkospazm

Kan pulcuğu (pıhtılaşmadan sorumlu kan hücreleri) sayısında azalma (trombositopeni),

Toksik epidermel nekroliz ((Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen

deri hastalığı)

Bilinmiyor

Merkezi

sinir

sisteminde

uyarılma,

baş

dönmesi,

uyku

hali

(somnolans)

beyinde

iltihaplanma (ensefalopati), uykusuzluk, gerginlik

Çarpıntı

Pozitif alerji (duyarlılık) testi (alerji testinin pozitif sonuç vermesi)

İmmün trombositopeni (deri içine kanamalar sonucu oluşan küçük kırmızı döküntüler ve

kolay çürük oluşumu)

Titreme

Kalp çarpıntısı

Gerginlik

Eğer

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. GRİPİN’in Saklanması

GRİPİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra GRİPİN’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GRİPİN’i kullanmayınız.

Kullanılmamış çözeltiler veya atıklar lokal prosedürler doğrultusunda atılmalıdır.

Son kullanma tarihi geçmiş ve kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi: Gripin İlaç A.Ş. Büyükdere Cad. No: 126

Özsezen İş Merkezi C Blok Kat: 11, Esentepe/Şişli/İstanbul

Telefon: 0212 356 19 99

Faks: 0212 356 20 03

Üretim yeri:

Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.

Acıbadem Köftüncü Sokak No: 1, Kadıköy 34718 İstanbul

Telefon: 0216 339 69 03

Faks: 0216 340 13 77

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.