GRIPAL 500/ 30 MG TABLET, 20 TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GRIPAL 500/ 30 MG TABLET, 20 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GRIPAL 500/30 MG TABLET, 20 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • parasetamol, kombinasyonu hariç. psycholeptics

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 251/56
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 11-06-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 8

KULLANMA TALİMATI

GRİPAL 500/30 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etkin maddeler: Bir tablet 500 mg parasetamol ve 30 mg kafein içerir.

Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, kollidon K 30, avicel PH 102, primojel, magnezyum

stearat.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Başkalarının belirtileri sizinkilerle aynı dahi olsa, ilaç o kişilere zarar verebilir.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GRİPAL nedir ve ne için kullanılır?

2. GRİPAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GRİPAL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GRİPAL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. GRİPAL nedir ve ne için kullanılır?

GRİPAL, her tabletinde 500 mg parasetamol ve 30 mg kafein içeren, ağrı kesici ve ateş

düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır.

GRİPAL’in, 10 ve 20 tablet içeren iki farklı ambalajı mevcuttur.

GRİPAL, hafif ve orta şiddetli ağrılar (baş ağrısı, migren, ağrılı adet görme, boğaz ağrısı, kas-

iskelet ağrıları, kireçlenmeye bağlı ağrılar) ve ateşin giderilmesinde kullanılır.

2. GRİPAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GRİPAL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer parasetamol, kafein veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlı

(alerjik) iseniz

Şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa

Kan basıncınız yüksek ise, kan basıncı düşürücü ilaç kullanıyorsanız ya da kalp atımınızda

düzensizlik varsa

Uzun

süreli

devam

eden

alkol

bağımlılığı

tedavisi

için

disulfiram

adı

verilen

ilacı

kullanıyorsanız

Depresyon (lityum karbonat dahil), anksiyete (klozapin dahil) ilaçları veya sakinleştirici

ilaç kullanıyorsanız ya da anksiyete (gerginlik) bozukluğunuz varsa

Efedrin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır) kullanımı

Teofilin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır) kullanımı

2 / 8

GRİPAL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Kansızlığı

(anemisi)

olanlarda,

akciğer

hastalarında,

karaciğer

böbrek

fonksiyon

bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

Parasetamolü ilk kullananlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda, kullanımın ilk

dozunda veya tekrarlayan dozlarda deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu

görülen kişiler bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır.

Parasetamol içeren başka bir ilaç alıyorsanız kullanmayınız. Parasetamol içeren başka

ilaçlarla birlikte kullanımı doz aşımına neden olabilir. Parasetamol içeren ve ağrı kesici,

ateş düşürücü, grip ve nezle semptomlarını giderici ya da uykuya yardımcı ilaçlar ile

birlikte kullanmayınız.

Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan

parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

Kalp hastalığınız varsa

Kilonuz normalin altındaysa, anoreksik iseniz ya da beslenme yetersizliğiniz mevcutsa

Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık

olan Gilbert sendromunuz varsa

Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği

olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.

Kemik iliğinin işlev bozukluğu

Astım, kronik rinit (uzun süreli devam eden nezle), kronik ürtiker (uzun süreli devam eden

kurdeşen) ve özellikle diğer antienflamatuvar (yangı önleyici) ilaçlara aşırı duyarlılığı olan

hastalar

Diğer analjeziklerle (ağrı kesici ilaçlarla) birlikte kullanımı

Uzun süreli kullanımı

3-5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde,

parasetamol kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

Birden (akut) yüksek dozda verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur. Erişkinlerde

uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

Sepsis gibi glutatyon eksikliği olan hastalarda, parasetamol kullanımı metabolik asidoz riskini

arttırabilir.

Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa bu metabolik asidoz riskini arttırabilir.

Metabolik asidoz belirtileri şunlardır:

Derin, hızlı ve zorlanarak nefes alıp vermek

Mide bulantısı ve kusma

İştahsızlık

GRİPAL ile birlikte karaciğer hasarlanmasını artıran ve karaciğerdeki glutatyon deposunu

azaltan ilaçların kullanımı karaciğer zehirlenmesine neden olabilir.

Kullanımı sırasında karaciğer enzim düzeyi (ALT) yükselebilir.

Baş ağrısının tedavisi amacıyla sürekli ağrı kesici kullanılması, kronik baş ağrılarına neden

olabilir.

3 / 8

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

GRİPAL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkolle veya alkol içeren yiyecek ve içeceklerle (örn. bazı ilaçlar) birlikte kullanıldığında

karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.

Besinler parasetamolün barsaktan emilimini azaltabilir.

Diyet

alınan

kafein

miktarına

dikkat

edilmelidir.

Yüksek

kafein

uykusuzluk,

huzursuzluk, kaygı, baş ağrısı, mide ve barsak yakınmaları ve çarpıntı gibi kafein ile ilişkili

istenmeyen etki riskini artırır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelerde yarar-zarar riski değerlendirerek kullanılmalıdır. Hamile hastalar kullanıma ait

doktor

tavsiyesine

uymalıdırlar.

Kafeinin

spontan

(kendiliğinden)

düşük

riskini

artırma

olasılığı nedeniyle gebelerde kullanılması önerilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Süt vermekte olan kadınlarda yarar-zarar riski değerlendirerek kullanılmalıdır. Parasetamolün

anne sütüne geçtiği miktar klinik olarak önemsizdir. Parasetamol az da olsa süte geçmektedir.

Kafein anne sütüne geçer ve emen bebeklerde istenmeyen etkilere (huzursuzluk, ağlama,

uykusuzluk v.s.) neden olabilir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez. Ancak parasetamol

bazı hastalarda baş dönmesi veya uyku hali yapabilir. GRİPAL kullanırken, uyanık kalmanızı

gerektiren işler yaparken dikkatli olmalısınız.

GRİPAL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı

ilaçlar

birlikte

kullanıldığında

GRİPAL’in

etkisi

değişebilir.

Aşağıdaki

ilaçları

kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: propantelin vb.)

Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: metoklopramid gibi)

Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan

bazı ilaçlar gibi)

Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

Tropisetron, granisetron (kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın tedavisinde kullanılan

ilaçlar)

Zidovudin

(çocuk

erişkinlerde

görülen

enfeksiyonlarının

(AIDS)

tedavi

önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

Miyokard (kalp kası) görüntülemesinde kullanılan adenozin ve dipiridamol

Sedatif (sakinleştirici) ilaçlar

Efedrin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır)

4 / 8

Barbitüratlar (sakinleştirici ve uyku getirici olarak kullanılır)

Antihistaminikler (alerji veya iltihap durumlarında kullanılır)

Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları)

Simetidin (mide asidine karşı kullanılır)

Fenilpropanolamin, efedrin (soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır)

Klozapin (ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)

Atenolol, metoprolol, oksprenolol ve propranolol gibi beta blokör ilaçlar (kan basıncını

düşürmek için kullanılır)

Disulfiram (alkolizm tedavisinde kullanılır)

Lityum (depresyon gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)

Monoamin

oksidaz

inhibitörleri

(depresyon

gibi

ruhsal

bozuklukların

tedavisinde

kullanılır)

Trankilizan (sinirleri yatıştırmada kullanılır)

Metoksalen (sedef hastalığı tedavisinde kullanılır)

Fenitoin, glutetimid, fenobarbital, karbamazepin (sara tedavisinde kullanılır)

Rifampisin (bakteri tedavisinde kullanılır)

Pipemidik asit (idrar yolları enfeksiyonları tedavisinde kullanılır)

Teofilin (astım gibi havayolları tıkanıklıkları tedavisinde kullanılır)

Levotiroksin (tiroid bezinin yeterli çalışmadığı durumlarda kullanılır)

Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

Kolestiramin (kanda yağ düzeyini düşürmek için kullanılır)

St.John’s Wort (sarı kantaron), (antidepresan olarak kullanılır)

Diğer ağrı kesiciler

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. GRİPAL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

GRİPAL yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda uygundur. Önerilen doz 1-2 tablettir

gerekirse

saatte

yinelenebilir.

Ancak

saatte

dozdan

fazla

kullanılmamalıdır. Günlük en yüksek doz 4000 mg/240 mg (parasetamol/kafein)’dır. 24 saat

içinde 4 tabletten fazla kullanılmamalıdır.

Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan

parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

Semptomların giderilebilmesi için her zaman etkili olduğu en düşük dozda kullanınız.

Belirtilen

dozdan

fazla

kullanılmamalı,

kullanıldığı

takdirde

hemen

doktora

başvurulmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır. Bir bardak su ile birlikte yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: Bir doktorun önerisiyle olmadıkça 12 yaşından küçük çocuklara

verilmemelidir.

Yaşlılarda

kullanımı:

Parasetamol,

sağlıklı-hareketli

yaşlılarda,

yetişkinlerde

uygulanan

dozda kullanılabilir. Zayıf ve hareketsiz yaşlılarda ise dozu ve dozlam sıklığının azaltılması

5 / 8

gerekir.

Ancak

GRİPAL

kafein

içerdiğinden,

yaşlılarda

hekim

önerisi

olmadıkça

kullanılmamalıdır.

Özel kullanım durumları:

Hafif ve orta şiddette karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle

kullanılmalıdır.

Eğer

GRİPAL’in

etkisinin

çok

güçlü

veya

zayıf

olduğuna

dair

bir

izleniminiz

var

ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GRİPAL kullandıysanız:

Doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtilerdir,

ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç

alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa

sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Parasetamol doz aşımı

sonuçları karaciğer nakli ya da ölüme kadar varabilen karaciğer yetmezliğine yol açabilir.

Karaciğer toksisitesi ve hepatik işlev bozukluğu ile birlikte genelde akut pankreatit de

gözlenebilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz

aşımı hemen tedavi edilmelidir.

GRİPAL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

GRİPAL’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GRİPAL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

İlacınızı doktorunuzun söylediği süre zarfınca kullanın. Hekim önerisine uygun bir şekilde

kullanıldıktan

sonra

tedavi

sonlandırıldığında

herhangi

olumsuz

etki

göstermesi

beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GRİPAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

GRİPAL’e bağlı istenmeyen etkiler genellikle seyrek olarak görülür ve ilacın kesilmesi ile

kaybolur. Parasetamolün 10 gramın (20 tablet GRİPAL) üzerinde alınması durumunda zararlı

etki görülmesi muhtemeldir.

Kafeinin günlük 520 mg’a kadar kullanımının sağlıklı kişilerde herhangi bir istenmeyen

etkiye yol açmadığı tespit edilmiştir. Ancak kafeine hassas veya kafein kullanmayan kişilerde

yüksek dozlarda kullanımı bazı istenmeyen etkilere yol açabilir. Bunlar: titreme, aşırı tepki

verme, uykusuzluk, sinirlilik, endişe, baş ağrısı, kulak çınlaması, kalp atım bozukluğu, idrarda

artış, mide-kalınbağırsak rahatsızlıkları ve hızlı solunumdur.

istenmeyen

etkilerin

görüldüğü

kişiler

GRİPAL

veya

kafein

içerikli

diğer

ilaçların

kullanımını durdurmalıdırlar.

Kafeinin düzenli kullanımı sonrası kullanımına ara verilmesi, 1 hafta sürecek bazı belirtilerin

geri gelmesine sebep olabilir. Bunlar: baş ağrısı, yorgunluk ve dikkatte azalmadır.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın:

10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın:

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

6 / 8

Yaygın olmayan:

100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek:

1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek:

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor:

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

GRİPAL’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar (aşırı duyarlılık; ciltte kızarıklık, soyulma ya da ağızda ülser)

Anjiyoödem (göz kapakları, eller, ayaklar, yüz, bilekler, ağız, boğaz, dudak ve dilde

şişme)

Anafilaktik

şok

(tansiyon

düşüklüğü

nefes

darlığına

açan

ciddi

alerjik

reaksiyon)

Astım ve akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)

Aspirin

benzeri

non-steroid

anti-inflamatuar

ilaçlar

kullandığınızda

nefes

güçlüğü

yaşadıysanız

buna

benzer

semptomları

ilacı

kullandığınızda

gördüyseniz

Beklenmeyen morarma ve kanama görürseniz

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GRİPAL’e

karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek

olabilir.

Yaygın görülen yan etkiler

Uyku hali (somnolans)

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duyusal bozukluklar

Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri

Bulantı

Kusma

Üst karın bölgesinde rahatsızlık, ağrı ve hazımsızlık

Mide ve bağırsaklarda aşırı miktarda gaz

Karın ağrısı

Kabızlık

Yaygın olmayan yan etkiler

Uzun

süreli

uygulamada

böbreklerde

yetmezliğe

açabilen

böbrek

hasarı

(papiler

nekroz)

Mide ve bağırsak kanalı kanaması

Seyrek görülen yan etkiler

Akyuvar

sayısında

azalma

(lökopeni),

hücrelerinde

azalma

(pansitopeni),

anemi

(kansızlık), kanda methemoglobin bulunması (methemoglobinemi), anormal sayıda düşük

beyaz kan hücresi (nötropeni), kılcal damarların deri içine kanaması (trombositopenik

purpura)

Bu istenmeyen etkiler parasetamol ile neden-sonuç ilişkili değildir.

Trombosit (kan pulcuğu) sayısının düşmesine bağlı deri altı kanaması

İshal

7 / 8

Deri

döküntüsü,

kaşıntı,

egzama,

alerjik

ödem,

yüzde,

dilde

boğazda

şişlik

(anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz

ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiform), toksik

epidermal nekroliz

Alerjik reaksiyon belirtileri

Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi

şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)

Çok miktarda alındığında karaciğer hasarı

Astım ve akciğer nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)

Aniden başlayan ve ölüme neden olabilen ciddi alerjik reaksiyon (anafilaksi)

Çok seyrek görülen yan etkiler

Agranülositoz (kandaki beyaz hücre sayısının azalması ile seyreden bir hastalık)

Karaciğer fonksiyon bozukluğu (hepatik disfonksiyon)

Aspirin ya da benzeri non-steroid anti-inflamatuar ilaçlara karşı hassasiyeti olan hastalarda

bronkospazm

Kan pulcuğu (pıhtılaşmadan sorumlu kan hücreleri) sayısında azalma (trombositopeni),

Toksik

epidermal

nekroliz

((Lyell

sendromu)

(ilaç

çeşitli

enfeksiyonlara

bağlı

gelişebilen deri hastalığı)

Bilinmiyor

Merkezi

sinir

sisteminde

uyarılma,

baş

dönmesi,

uyku

hali

(somnolans)

beyinde

iltihaplanma (ensefalopati), uykusuzluk, gerginlik

Çarpıntı

Pozitif alerji (duyarlılık) testi (alerji testinin pozitif sonuç vermesi)

İmmün trombositopeni (deri içine kanamalar sonucu oluşan küçük kırmızı döküntüler ve

kolay çürük oluşumu)

Titreme

Kalp çarpıntısı

Gerginlik

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. GRİPAL’in Saklanması

GRİPAL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GRİPAL’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GRİPAL’i kullanmayınız.

8 / 8

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Gripin İlaç A.Ş Büyükdere Cad. No: 126

Esentepe/Şişli/ İSTANBUL

Telefon: 212 356 19 99 Faks: 212 356 20 03

Üretim yeri: Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.

Acıbadem Köftüncü Sokak No:1, Kadıköy 34718 İstanbul

Telefon: 216 339 69 03

Faks : 216 340 13 77

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.