GLUCOTROL-XL 10 MG TABLET, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GLUCOTROL-XL 10 MG TABLET, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GLUCOTROL-XL 10 MG TABLET, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • antabuse

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 101/20
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-01-1997
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

GLUCOTROL

XL 10 mg kontrollü salım tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her tablet 10 mg glipizid içermektedir.

Yardımcı maddeler:

Polietilen oksit, hidroksipropil metilselüloz 2910, demir (III) oksit

kırmızı (E172ii), magnezyum stearat (E572), sodyum klorür, selüloz asetat, polietilen glikol

3350, opadry beyaz (YS-2-7063), siyah mürekkep (S-1-17823)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

GLUCOTROL XL nedir ve ne için kullanılır?

2.

GLUCOTROL XL’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

GLUCOTROL XL nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

GLUCOTROL XL’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

GLUCOTROL XL nedir ve ne için kullanılır?

GLUCOTROL

XL 10 mg Kontrollü Salım Tabletler ilacın yavaş salınımına izin vermek

üzere özel tasarlanmış bir kabuk içindedir. İlacın ismindeki “XL” ibaresi bu özelliğini temsil

etmektedir. Her tablet etkin madde olarak 10 mg glipizid içerir. 20 tabletlik blister

ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

GLUCOTROL XL etkin maddesi glipizid sulfonilüre adı verilen gruba dahil bir ilaçtır. Bu tür

ilaçlar diyabete karşı (kan şekerini düşürerek diyabeti önlemek için) kullanılan ilaçlardır.

GLUCOTROL

XL diyet ve egzersizin yeterli olmadığı Tip 2 diyabet hastalarında diyete

ilave olarak kullanılır.

Vücudunuz kanınızdaki şeker seviyesini uygun düzeyde tutmak için insülin üretir.

Tip 2 diyabette:

Vücudunuz yeterli insülin üretmiyor olabilir

Vücudunuz üretilen insülini kullanamıyor olabilir

Kanınızdaki şeker düzeyi çok yüksek olabilir

Eğer kan şekeri düzeyiniz kontrol altında değilse böbrek hasarı, sinir hasarı, körlük, dolaşım

problemleri (vücudunuzdaki kan hareketi), ayak, bacak veya diğer uzuvların kaybı, yüksek

kan basıncı, kalp krizi veya inme gibi ciddi medikal problemlere yol açabilir.

GLUCOTROL XL esas olarak aşağıdaki şekillerde çalışır:

Vücudunuzun kendi insulininden daha fazla salmasına yardım ederek

Vücudunuzun kendi insulinine daha fazla yanıt vermesine yardım ederek

Vücut tarafından üretilen glukoz (şeker) miktarını düşürerek

GLUCOTROL XL almaya başladığınızdan sonra bile, diyet ve egzersiz programlarınıza

uymaya devam etmelisiniz.

İlacı aldıktan sonra daha iyi hissetmez ya da daha kötü hissederseniz doktorunuza danışınız.

2.

GLUCOTROL XL’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GLUCOTROL XL’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer geçmişte etkin madde glipizid, benzer antidiyabetik ilaçlara veya GLUCOTROL XL

tablet içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden (bkz. Bölüm 6) herhangi birine karşı

alerjik reaksiyon geliştirdiyseniz.

Muhtemelen çocukluğunuzda başlamış olan insüline bağımlı şeker hastalığınız (Juvenil

veya Tip I diyabet olarak da bilinir) varsa

Eğer idrarınızda keton cisimleri ve şeker bulunuyorsa (ketoasidozunuz var demektir

Bilinç kaybı yaşadığınız dönemler varsa (bu diyabetik koma geçirmiş olabileceğiniz

anlamına gelir)

Böbrekleriniz veya karaciğerinizle ilgili problemleriniz varsa

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız

Şu anda mantar enfeksiyonlarınızın tedavisi için mikonazol alıyorsanız.

GLUCOTROL XL’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdakilerden biri sizde varsa ilaca başlamadan önce doktorunuza bildiriniz:

Böbrek

üstü

veya

hipofiz

bezlerinizle

(vücutta

hormon

salgılayan

bezler)

ilgili

sorunlarınız olduğu söylendi ise

Eğer

büyük

ameliyat

geçirecekseniz,

yakın

zamanda

yaralanma

(travma)

geçirdiyseniz veya ateş veya şiddetli enfeksiyonunuz gelişti ise (Daha fazla bilgi için

Bölüm 3 “Eğer ameliyat olacaksanız” bölümüne bakınız).

Glikoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) eksikliğiniz varsa. Bu durum genelde aileden gelir.

G6PD

eksikliği

olup

GLUCOTROL

kullananlar

hemolitik

anemi

geliştirebilir

(kırmızı kan hücrelerinin anormal parçalanmasına neden olur)

Bilhassa yaşlıysanız, zayıflamışsanız veya yetersiz besleniyorsanız, düzenli olarak kan ve

idrarda şeker testi yaptırmalısınız. Testlerin sonuçları doktorunuz tarafından önerilen sınırların

dışındaysa, derhal doktorunuzla iletişime geçiniz.

GLUCOTROL XL, konfüzyon (kafa karışıklığı), bayılma, terleme, baş dönmesi, uyuşukluk,

baş ağrısı, titreme (tremor, yani irade dışı titreme) ve görme bozuklukları ile karakterize

hipoglisemiye (düşük kan şekeri seviyeleri) neden olabilir. (Bu belirtiler ayrıca hipoglisemi ile

ilişkili olmayabilir). Düşük kan şekeri seviyeleri, düzenli bir karbonhidrat alımı ile (örneğin

ekmek

veya

nişasta/şeker

içeren

diğer

ürünler)

alınarak

önlenebilir.

Düzenli

yemek

yemelisiniz ve bir şey yemeden önce uzun süre veya yoğun egzersiz yapmamalısınız.

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

GLUCOTROL XL’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkol ile birlikte kullanıldığında kan şekerinin aşırı şekilde düşmesine (komaya varabilecek

kadar) neden olabilir. Bu nedenle alkol kullanmayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GLUCOTROL XL ile tedavi süresince etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız

Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız GLUCOTROL XL kullanmayınız

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GLUCOTROL XL’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Eğer emziriyorsanız

GLUCOTROL XL kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Baş dönmesi, titreme, sinirlilik, terleme, uyuşukluk, çarpıntı, konsantrasyon güçlüğü,

hissettiğinizde bunlar hipoglisemi belirtileri olabilir. Bu durumda araç veya makine

kullanmamalısınız.

GLUCOTROL XL'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

bilgiler

Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer herhangi bir başka ilaç kullanıyorsanız yakın zamanda kullandınız ise veya kullanma

ihtimaliniz varsa doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Aşağıdaki ilaçlar GLUCOTROL XL ile birlikte kullanıldığında kan şekerinizi çok fazla

düşürebilir:

Mantar enfeksiyonlarını tedavi eden bazı ilaçlar (mikonazol, flukonazol, vorikonazol gibi)

Steroid

olmayan

anti-enflamatuvar

(kas

eklem

ağrısı

için

kullanılan)

ilaçlar

(fenilbutazon gibi)

Aspirin veya salisilatlar olarak bilinen aspirine benzer ilaçlar (genellikle ağrı kesici olarak

kullanılır)

Beta blokör ilaçlar (yüksek tansiyon ve bazı kalp hastalıkları tedavisinde kullanılır)

Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)

Simetidin (mide ve bağırsak ülserinde kullanılır)

Sülfonamidler veya kloramfenikol (bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır)

Kinolon (bakteriyel enfeksiyonları tedavisinde kullanılır)

Monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılır)

Probenesid (gut tedavisinde kullanılan ilaçlar)

Kumarin antikoagülanlar (kanda pıhtı oluşumunu önlemek için; örn. varfarin)

Fibratlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır; örn: klofibrat)

Aşağıdaki ilaçlar da kan şekerini yükseltmeye eğilimlidir:

Danazol (Bir hormon tedavisi)

Fenotiyazinler (psikiyatri tedavisinde kullanılır örn. klorpromazin, tioridazin)

Kortikosteroidler (inflamatuar hastalıkların tedavisinde kullanılır; örn. prednizolon)

Sempatomimetik ilaçlar (örneğin astım tedavisinde kullanılan izoprenalin, salbutamol)

Oral kontraseptifleri de içeren hormonal ajanlar (östrojen, progestojen ve doğum kontrol

hapları) ve hormon yerine koyma tedavisi

Tiyazidler veya diğer diüretikler (idrar söktürücü ilaçlar; örn.

bendroflumetiazid)

Tiroid

hormon

tedavisinde

kullanılan

ilaçlar

(Düşük

miktarda

tiroid

hormonu

olan

hastaları tedavi etmek için kullanılır)

Fenitoin (epilepsi tedavisinde kullanılır)

Nikotinik asit (vitamin takviyelerinde ve kolesterol ve diğer lipid düzeylerini düşürmek

için kullanılır)

Kalsiyum kanalını bloke eden ilaçlar (kalp krizi ve yüksek tansiyonda kullanılır; örn.

nifedipin veya verapamil )

İzoniyazid (tüberküloz tedavisinde kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

GLUCOTROL XL nasıl kullanılır?

Kan şekerini düşürmek için kullanılan diğer ilaçlar gibi GLUCOTROL XL dozu da hastanın

ihtiyacına göre kişisel olarak ayarlanır. Bundan dolayı ilacınızı doktorunuzun anlattığı gibi

almanız önemlidir. Aşağıda belirtilen doz sadece tavsiyeden ibarettir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

GLUCOTROL

XL’in

önerilen

başlangıç

dozu

günlük

tablettir.

GLUCOTROL

tabletlerin 3 farklı dozu (2.5 mg, 5 mg ve 10 mg) bulunmaktadır. Doktorunuz size uygun olan

dozu reçete edecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

İlacınızı

kahvaltı

birlikte

alınız.

Tabletiniz

saat

boyunca

etki

edecek

şekilde

tasarlanmıştır. Bu nedenle, günde sadece 1 kez kullanmanız yeterlidir.

GLUCOTROL XL tabletler yeterli miktarda sıvı ile (bir bardak su ile) bütün halinde

yutunuz.

Tabletinizi bütün olarak alınız. Tabletleri çiğnemeyiniz, bölmeyiniz veya parçalamayınız.

Bu, tablete zarar vererek tek seferde kanınızda çok fazla ilaç salınmasına neden olur.

Doktorunuz ile konuşmadan dozu değiştirmeyiniz veya tabletlerinizi almayı kesmeyiniz.

Yediğiniz yiyecekler hakkında doktorunuzun önerisine uyunuz

Doktorunuzun söylediği zaman aralıklarında düzenli olarak kan şekerinizi ölçünüz veya

ölçtürünüz.

Pek çok hastada bir süre sonra ilacın kan şekeri düzeyini istenen düzeye düşürmedeki

etkinliği azalabilir. Bu nedenle doktorunuzun söylediği zamanlarda kontrole gidiniz.

İlacın

tümü

salındıktan

sonra,

boş

tablet

kabuğu,

barsak

hareketinde

normal

yollarla

vücudunuzdan

atılacaktır.

Dışkınızda

(barsak

hareketi)

boş

tablet

kabuğu

görürseniz

endişelenmeyin.

Kan şekeri seviyenizi iyi kontrol edilmesine yardımcı olmak için GLUCOTROL XL’ i her

gün

kullanmanız

önemlidir.

şekeri

test

sonuçlarınıza

göre

doktorunuz

dozunuzu

ayarlayabilir. Kan şekeri seviyeniz kontrol altında değilse, doktorunuzu arayınız. Dozunuzu

doktorunuzun tavsiyesi olmadan değiştirmeyiniz.

GLUCOTROL XL alırken diyet ve egzersiz programınıza devam ediniz. GLUCOTROL

XL’in işe yaradığından emin olmak için kan ve idrar testlerinizi düzenli olarak yaptırınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda

kullanımı:

Çocuklarda

büyüme

çağındaki

etkinlik

güvenliliği

kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalar, kuvvetsiz, düzensiz kalori alan hastalarda ve bunun

gibi

risk

altındaki

hastalarda

hipoglisemi

(kan

şekerinde

düşme)

riskini

azaltmak

için

başlangıç ve idame dozu mümkün olan en düşük dozda (günlük 5 mg) olmalıdır.

Özel kullanım durumları: (böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği vb)

Böbrek veya karaciğer fonksiyonu yetersiz olan hastalarda da mümkün olan en düşük doz

uygulanmalıdır.

İnsülin alan hastalar

Günlük

insülin

gereksinimi

ünite

veya

daha

olan

hastalarda,

insülin

kesilip

GLUCOTROL XL tedavisine normal dozlarla başlanabilir.

İnsülini kesme döneminde, kendi kan şekerinizi ölçmelisiniz. Eğer bu testlerde anormallik

varsa, derhal doktorunuza başvurunuz.

Günlük insülin gereksinimi 20 üniteden fazla olan hastalarda, insülin dozu yarı yarıya azaltılıp

GLUCOTROL XL tedavisine normal dozlarla başlanabilir. Günde 40 üniteden fazla insülin

kullanıyorsanız,

insülinden

GLUCOTROL

tedavisine

geçiş

süresinde

doktorunuz

hastanede kontrol altında tutulmanızı isteyebilir.

Eğer GLUCOTROL XL’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var

ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GLUCOTROL XL kullandıysanız:

Baş dönmesi, titreme, sinirlilik, terleme, uyuşukluk, çarpıntı durumunuz varsa kan şekeriniz

aşırı

düştü

demektir.

Şekerli

birşeyler

yiyip

içiniz.

Baygınlık

geçiriyorsanız

yakın

hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

GLUCOTROL

XL’den

kullanmanız

gerekenden

fazlasını

kullanmışsanız

bir

doktor

veya

eczacı ile konuşunuz.

GLUCOTROL XL’ yi kullanmayı unutursanız:

dozu

atlarsanız,

ilacınızı

hatırladığınız

anda

veya

halsizlik

hissettiğinizde

almanız

önemlidir, aksi halde kan şekeriniz çok yükselebilir ve komaya girebilirsiniz (veya bilincinizi

kaybedebilirsiniz).

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GLUCOTROL XL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz size söylemediği sürece kullanım dozunuzu değiştirmeyiniz ya da tabletleri

almayı durdurmayınız. İlacı bırakmanız diyabetinizi kötü etkileyebilir.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GLUCOTROL XL’ nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde

yan etkiler olabilir.

Düşük

kan

şekeri:

GLUCOTROL

şekerinizi

tehlikeli

düzeylere

(hipoglisemi)

düşürebilir. Bu durum, diyet ve egzersizinizi düzenli takip etmezseniz, alkol alırsanız, stres

altındaysanız veya hasta olursanız oluşabilir. Bu durum ayrıca, GLUXOTROL XL dozu sizin

için yeterli olandan yüksek olduğunda da oluşabilir. Doktorunuz dozunuzun ayarlanmasına

ihtiyaç duyabilir. Dozunuzu kendiniz ayarlamayınız.

Kan şekeriniz düşük olduğunda oluşan vücut belirtilerinizi tanıdığınızdan emin olun: Bu

belirtiler:

Soğuk ve nemli hissetme

Normal olmayan terleme

Sersemlik

Halsizlik

Titreme

Güçsüzlük

Açlık

Hızlı kalp atışı

Baş ağrısı

Bulanık görme

Konuşma bozukluğu

Dudak veya ellerde karıncalanma

Bu belirtilerin herhangi birini fark ederseniz, hemen portakal suyu, bal, şeker gibi şeker içeren

bir şey yiyiniz veya içiniz.

Eğer kısa zamanda iyi hissetmezseniz veya kan şeker seviyeniz yükselmezse, doktorunuzu

arayınız. Doktorunuza ulaşamıyorsanız en yakın hastaneye başvurunuz.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın

:10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek :1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek

:10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa GLUCOTROL XL’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ani hırıltı, nefes almada güçlük, göz kapakları, yüz veya dudaklarda şişme, kızarıklık ya da

kaşıntı (özellikle tüm vücudu etkileyen) gibi bir alerjik reaksiyon. Alerjik reaksiyonlar(çok

nadiren de olmak üzere ölüm), GLUCOTROL XL’a benzer ilaçlarla bildirilmiştir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, GLUCOTROL

XL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza

gerek olabilir.

Diğer yan etkiler: GLUCOTROL XL bazı insanlarda başka yan etkilere yol açabilir. Ancak,

GLUCOTROL XL ile ciddi yan etkilerin görülme sıklığı çok düşüktür. Diğer olası yan etkiler

aşağıdaki gibidir:

Yaygın:

Hipoglisemi (düşük kan şekeri)

Bulantı

İshal

Karın ağrısı

Yaygın olmayan:

Sersemlik hissi, baş dönmesi

Uyuşukluk, uykulu olma

Titreme (tremor)

Bulanık görme

Kusmak

Sarılık (cildin ve gözlerin sararması, kaşıntı ve koyu renkli idrar)

Egzama (deri iltihabı)

Bilinmiyor:

Agranülositoz (bir tür beyaz kan hücreleri eksikliği)

Lökopeni (beyaz kan hücre sayısında azalma)

Trombositopeni (kan pulcukları sayısında azalma)

Hemolitik anemi (kırmızı kan hücrelerinin anormal yıkımı)

Pansitopeni (her tip kan hücrelerinin sayısında azalma)

Akut olmayan porfiri (ışığa duyarlılık belirtileriyle ortaya çıkan deri rahatsızlığı)

Kızarıklık (eritem)

Kaşıntı (prurit)

Döküntü (kırmızı, inişli çıkışlı, ve kızamık gibi)

Kaşıntı, deride kızarıklık ya da iltihap (alerjik dermatit)

Soluk kırmızı, kabarık, kaşıntılı şişlikler (ürtiker)

Işığa duyarlılık

Kan sodyumunda azalma (hiponatremi)

Kafa karışıklığı

Baş ağrısı

Görme bozuklukları, çift görme

Kabızlık

Karaciğer iltihabı (hepatit) ve anormal karaciğer fonksiyonları

Kırıklık (genel rahatsızlık)

Anormal laboratuar testleri

GLUCOTROL XL ile raporlanmış olmasa da; benzer bir diyabet ilacının yüksek kalp krizi

riski ile bağlantılı olduğu belirlenmiştir. Eğer kalp hastalığı için risk faktörünüz varsa ve

GLUCOTROL XL kullanıyorsanız, düzenli olarak doktorunuza görününüz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi'

ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5.

GLUCOTROL XL’nin Saklanması

GLUCOTROL XL’ yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GLUCOTROL XL’yi kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi :

PFIZER İlaçları Ltd. Şti. 34347 Ortaköy –İstanbul

Üretim yeri :

Pfizer Pharmaceuticals LLC, Porto Riko

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.