GLUCOTARD 1000 MG FILM TABLET , 100 TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GLUCOTARD 1000 MG FILM TABLET , 100 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GLUCOTARD 1000 MG FILM TABLET ,100 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • metformin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2015/176
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 19-02-2015
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TAL

MATI

GLUCOTARD 1000 mg film tablet

A

ızdan alınır.

Etkin maddeler: Her film kaplı tablet, etkin madde olarak 1000 mg metformin

hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler: Povidon K 30, magnezyum stearat, hidroksipropil metil

selüloz, saf su

Bu ilacı kullanmaya ba

lamadan önce bu KULLANMA TAL

MATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

E

er ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danı

ınız.

Bu ilaç ki

isel olarak sizin için reçete edilmi

tir, ba

kalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gitti

inizde doktorunuza bu

ilacı kullandı

ınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.

laç hakkında size önerilen dozun dı

ında

yüksek veya dü

ük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GLUCOTARD nedir ve ne için kullanılır?

2. GLUCOTARD’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GLUCOTARD nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GLUCOTARD’ın saklanması

Ba

lıkları yer almaktadır.

1. GLUCOTARD nedir ve ne için kullanılır?

GLUCOTARD oral antidiyabetikler (biguanidler) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna

dahildir. Bu tür ilaçlar

eker hastalı

ını (diyabet) tedavi etmede kullanılırlar.

Beyaz renkli, yuvarlak, bombeli film tablettir.

Her bir film kaplı tablet 1000 mg metformin hidroklorür içeren 100 tabletlik blister

ambalajlarda kullanıma sunulmu

tur.

nsülin pankreas tarafından üretilen ve dola

ıma verilen bir hormon olup vücudunuzun

kandaki glukozu (

eker) almasını sa

lar. Vücudunuz glukozu enerji üretmek için

kullanır veya ileride kullanmak için depolar.

eker hastalı

ınız varsa, pankreasınız yeterli insülini üretmiyor veya vücudunuz

üretilen insülini düzenli kullanamıyordur. Bu durum kanınızda yüksek düzeyde glukoz

bulunmasına

neden

olur.

GLUCOTARD

kanınızdaki

glukoz

düzeyini

mümkün

oldu

unca normal düzeye dü

ürmeye yardımcı olur.

GLUCOTARD, tek ba

ına diyet ve egzersizin kan

ekeri düzeyini kontrol etmede

yetersiz kaldı

ı özellikle fazla kilolu tip 2 diyabetli hastaları (insülinden ba

ımsız

diyabet olarak adlandırılan, bir tür

eker hastalı

ı) tedavi etmede kullanılır.

kinler, GLUCOTARD’ı tek ba

ına veya

eker hastalı

ını tedavi etmede kullanılan

er ilaçlarla (a

ızdan alınan ilaçlar veya insülin) birlikte kullanabilir.

10 ya

ve üzeri çocuklar ve ergenler GLUCOTARD’ı tek ba

ına veya insülinle birlikte

kullanabilir.

Yalnız ya

am tarzı de

ikli

inin glikoz de

erlerini normal sınırlarda tutmakta yetersiz

kaldı

ı durumda, en az bir risk faktörü olan prediyabetik bireylerde tip 2 diabetes

mellitusun önlenmesi.

2. GLUCOTARD’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GLUCOTARD’ı a

a

ıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Metformin veya GLUCOTARD’ın bile

iminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi

birine kar

ı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,

Karaci

er problemleriniz varsa

Böbrek fonksiyonlarınızın ciddi olarak azalması durumunda

ır hiperglisemi (yüksek kan

ekeri), bulantı, kusma, ishal, hızlı kilo kaybı, laktik

asidoz (laktik asidoz riski a

ıda açıklanmı

tır) ya da ketoasidoz gibi durumların e

etti

kontrol

altına

alınamayan

eker

hastalı

ınız

varsa,

Ketoasidoz

“keton

cisimcikleri” denilen maddelerin kanda birikip diyabetik komaya yol açabilece

i bir

tablodur. Belirtileri mide a

rısı, hızlı ve derin soluk alıp verme, uykululuk hali veya

andı

ı meyvemsi bir nefes kokusudur.

Böbrekler tarafından atılması gereken asit iyonlarının birikmesi veya a

ırı bikarbonat

iyonunun kaybedilmesi durumu varsa (metabolik asidoz),

Metabolik

asidoz

belirtileri;

bilinç

ınıklı

durgunluk,

uyku

bozuklu

kusma,

bulantı, ba

rısı ile karakterize bir durumdur Bu belirtilerin sizde görülmesi halinde

lütfen doktorunuz ile irtibata geçiniz.

Uzun süreli veya

iddetli ishal veya üst üste birkaç kez kusma gibi durumlardan dolayı

vücudunuzda çok fazla su kaybı (dehidrasyon) olmu

Dehidratasyon; böbrek sorunlarına yol açabilir, bu da sizde laktik asidoz olu

ma riskine

yol açabilir (Lütfen a

ıdaki "D

KKATL

KULLANINIZ" bölümüne bakınız).

Akci

er ya da bron

sisteminizi veya böbreklerinizi etkileyen ciddi bir enfeksiyon

riskiniz varsa,

Ciddi enfeksiyonlar böbrek sorunlarına yol açabilir ve bu durum sizde laktik asidoz riski

urabilir (Lütfen a

ıdaki "D

KKATL

KULLANINIZ" bölümüne bakınız).

Akut

kalp

yetmezli

inden

tedavi

görüyorsanız

veya

yakın

geçmi

kalp

krizi

geçirmi

seniz, kan dola

ımı ile ilgili ciddi problemleriniz (

ok gibi) varsa veya nefes

almada güçlük çekiyorsanız, kan veya dokularda mikroorganizma ya da patojenlerin

bulunma riski ile olu

an sistemik bir hastalı

ınız (septisemi) varsa

Bu durum dokular için oksijen kayna

ının eksikli

ine yol açabilir, bu da sizde laktik

asidoz

riski

turabilir

(Lütfen

ıdaki

"GLUCOTARD'ı

ıdaki

durumlarda D

KKATL

KULLANINIZ" bölümüne bakınız).

Çok miktarda alkol tüketiyorsanız,

Emziriyorsanız.

ıdaki durumlarda GLUCOTARD kullandı

ınızı doktorunuza söyleyiniz:

Bir tür ilaç olan iyotlu kontrast maddelerin kan dola

ımınıza verilmesinin gerekti

i X-

Ray cihazı veya görüntüleme ile ilgili herhangi bir i

leme girecekseniz,

Büyük bir cerrahi giri

im geçirecekseniz, i

lemden veya giri

imden önce ve sonra belli

bir zaman döneminde GLUCOTARD kullanmayı kesmelisiniz.

Doktorunuz bu süre içinde farklı bir tedaviye ihtiyacınız olup olmayaca

ına karar verecektir.

Doktorunuzun talimatlarına harfiyen uymanız önemlidir.

GLUCOTARD’ı a

a

ıdaki durumlarda D

KKATL

KULLANINIZ

Lütfen özel bir risk olarak laktik asidoza dikkat ediniz.

GLUCOTARD, özellikle de böbrekleriniz düzenli çalı

mıyorsa, laktik asidoz denilen çok

seyrek görülen fakat ciddi bir yan etkiye neden olabilir. Laktik asidoz riski, kontrol altında

tutulmayan

eker hastalı

ı, ciddi enfeksiyonlar, uzun süreli açlık ya da alkol alımıyla,

vücuttan su kaybı olması durumunda (dehidrasyon; daha fazla bilgi a

ıda verilmi

tir),

karaci

er problemlerinde, yetersiz oksijen tedari

ine yol açan herhangi bir tıbbi durumda

(örn; akut ciddi kalp hastalıkları) artmaktadır.

nedenle

yukarıdaki

durumlardan

herhangi

birini

fark

etmeniz

durumunda

derhal

doktorunuzla konu

malısınız.

Ciddi kusma, ishal, ate

veya ısıya maruz kalmanız durumunda ya da normalden daha az

içti

inizde

vücudunuzdan

kaybı

(dehidrasyon)

abilir.

Bu durumda

geçici

süreli

ine GLUCOTARD’ı kesmelisiniz ve derhal doktorunuzla konu

malısınız.

ıdaki laktik asidoz belirtilerinden herhangi biri ile kar

ıla

manız durumunda bu

durumun

koma

durumuna

ilerleyebilece

göz

önünde

bulundurarak

acilen

GLUCOTARD

kullanımını

durdurmalısınız

derhal

doktorunuz

ileti

geçmelisiniz.

Laktik asidoz belirtileri;

- Kusma

- Karın a

rısı

- Kas krampları

- Ciddi yorgunluk ile beraber genel olarak kendini iyi hissetmeme

durumu

- Nefes almada zorluk

- Vücut sıcaklı

ının azalması

- Kalp atı

ının azalması

Yukarıdaki

sıralanan

durumlardan

herhangi

birini

fark

etmeniz

durumunda

derhal

doktorunuzla

konu

malısınız.

Laktik

asidoz

acil

tıbbi

bir

durumdur

ve

hastane

ko

ullarında tedavi edilmesi gerekmektedir.

Herhangi

cerahi

giri

imden

önce

cerahi

giri

sonrasında

süreli

GLUCOTARD

kullanımını

durdurmalısınız.

GLUCOTARD

tedaviye

zaman

layaca

ınıza doktorunuz karar verecektir.

GLUCOTARD tek ba

ına hipoglisemiye (kan

ekeri düzeyinin çok dü

ük olması) neden

olmaz. Buna kar

ılık GLUCOTARD'ı

eker hastalı

ı tedavisinde kullanılan ve hipoglisemiye

neden olabilen di

er ilaçlarla (sülfonilüreler, insülin, meglitinidler gibi) birlikte

kullanıyorsanız hipoglisemi olu

ma riski mevcuttur. E

er sizde halsizlik, sersemlik, terlemede

artı

, hızlı kalp atı

ı, görme bozuklukları veya konsantrasyon bozuklu

u gibi hipoglisemi

belirtileri olu

ursa, bu durumu düzeltmek için

eker içeren yiyecek ve içecekler tüketmek

yardımcı olacaktır.

GLUCOTARD ile tedaviniz süresince, doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu yılda en az bir kez

olmak üzere kontrol edecektir, e

er ya

lı bir hasta iseniz ya da böbrek fonksiyonlarınızda

kötüle

me varsa bu süre daha sık olacaktır.

uyarılar,

geçmi

teki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danı

ınız.

GLUCOTARD’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması:

GLUCOTARD, yemekler ile birlikte veya yemeklerden sonra alınabilir.

GLUCOTARD’ı kullanırken a

ırı alkol kullanımından kaçınmalısınız. Çünkü bu durum laktik

asidoz

riskini

arttırabilir

(bkz.

Bölüm

GLUCOTARD’ı

ıdaki

durumlarda

dikkatli

kullanınız).

Hamilelik

lacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı

ınız.

Hamileli

iniz

süresince,

eker

hastalı

ınızı

tedavi

etmek

için

insüline

gerek

duyarsınız.

Hamileyseniz, hamile olma ihtimalinizin oldu

unu dü

ünüyorsanız

veya

hamile kalmayı

planlıyorsanız, GLUCOTARD kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz; bu durumda

doktorunuz tedavinizi de

tirebilir.

Tedaviniz sırasında hamile oldu

unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danı

ınız.

Emzirme

lacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı

ınız.

Emziriyorsanız veya bebe

inizi emzirmeyi planlıyorsanız GLUCOTARD kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

GLUCOTARD tek ba

ına hipoglisemiye (kan

ekeri düzeyinin çok dü

ük olması) neden

olmaz. Bu nedenle GLUCOTARD araç ve makine kullanma yetene

inizi etkilemez.

Buna kar

ılık GLUCOTARD'ı hipoglisemiye neden olabilen diyabet tedavisinde kullanılan

ilaçlarla

(sülfonilüreler,

insülin,

meglitinidler)

birlikte

kullanıyorsanız

dikkatli

olmalısınız. Hipoglisemi belirtileri; halsizlik, sersemlik, terlemede artı

, hızlı kalp atı

ı, görme

bozuklukları veya konsantrasyon bozuklu

udur. Bu belirtileri hissetmeye ba

larsanız araç ve

makine kullanmayınız.

GLUCOTARD’ın içeri

inde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GLUCOTARD’ın içeri

inde bulunan yardımcı maddelere karsı a

ırı bir duyarlılı

ınız yoksa

bu maddelere ba

lı olumsuz bir etki beklenmez.

Di

er ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bir tür ilaç olan iyotlu kontrast maddelerin kan dola

ımınıza verilmesinin gerekti

i X-Ray

cihazı veya görüntüleme ile ilgili herhangi bir i

leme girecekseniz enjeksiyon

öncesi veya

enjeksiyon

esnasında

GLUCOTARD

kullanmayı

kesmelisiniz.

Doktorunuz

tedavinizi

zaman

kesece

inize

GLUCOTARD

tedavinize

zaman

layaca

ınıza

karar

verecektir.

Herhangi

ilacı

anda

kullanıyorsanız

veya

zamanlarda

kullandınızsa

lütfen

doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz. Kan

ekeri veya böbrek fonksiyon testlerinizin daha

sık yapılması veya doktorunuzun GLUCOTARD dozunu ayarlaması gerekebilir. Özellikle

ıdaki ilaçlar ile beraber GLUCOTARD kullanımında bu konunun doktorunuz tarafından

dikkatlice de

erlendirilmesi gerekmektedir;

drar üretimini artıran ilaçlar (diüretikler),

rı ve enflamasyonun tedavisinde kullanılan ilaçlar (ibuprofen ve selekoksibin gibi

İİ

ve COX-2- inhibitörleri),

rı ve enflamasyonun tedavisinde kullanılan ilaçlar (ibuprofen ve selekoksibin gibi

İİ

ve COX-2- inhibitörleri),

Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (ADE inhibitörleri ve

anjiyotensin II reseptörü antagonistleri),

Astım tedavisinde kullanılan beta-2-agonistleri (salbutamol veya terbutalin adı verilen

ilaçlar),

Astım

iddetli

cilt

iltihabı

gibi

itli

durumların

tedavisinde

kullanılan

kortikosteroid grubu ilaçlar,

Özellikle

böbrek

fonksiyonunuzda

azalma

gibi

durum

olmak

üzere

kanınızda

GLUCOTARD

miktarını

tirebilen

ilaçlar

(verapamil,

rifampisin;

simetidin,

dolutegravir, ranolazin, trimetoprim, vandetanib, izavukonazol, krizotinib, olaparib gibi)

Diyabet tedavisinde kullanılan di

er ilaçlar

E

er reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı

u anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. GLUCOTARD nasıl kullanılır?

GLUCOTARD sa

lıklı bir ya

am tarzının yararlarının yerini alamaz.

lacınızı kullanırken

doktorunuzun size tavsiye etti

i diyeti ve düzenli egzersizleri uygulamaya da devam ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklı

ı için talimatlar:

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça eri

kinlerde standart ba

langıç dozu günde

iki veya üç kez 500 mg veya 850 mg GLUCOTARD’dır. Alınabilecek en fazla günlük

dozu üçe bölünmü

eklinde 3000 mg’dır.

nsülin de kullanıyorsanız, doktorunuz GLUCOTARD’a nasıl ba

lamanız gerekti

size anlatacaktır.

Diyabetin önlenmesi için kullanımı: Standart ba

langıç dozu yemekler ile birlikte veya

yemeklerden sonra günde 2 doza bölünmü

ekilde 1000 ila 1700 mg metformin

hidroklorürdür. Hastanın tedaviye devam edip etmeme ihtiyacını de

erlendirmek için

glisemik durumu ve aynı zamanda risk faktörleri düzenli aralıklarla takip edilmelidir.

zleme:

Doktorunuz kan glukoz düzeylerinizi düzenli olarak takip edecek ve kan glukoz düzeyinize

göre GLUCOTARD’ın dozunu belirleyecektir.

Tedaviniz süresince doktorunuz en az yılda bir kez böbreklerinizin nasıl çalı

ını kontrol

etmek isteyecektir. E

er böbrekleriniz normal çalı

mıyorsa doktorunuz böbreklerinizi daha

sık kontrol etmek isteyebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

GLUCOTARD, yemekler

birlikte

veya yemeklerden

sonra

alınabilir.

GLUCOTARD’ı

yemeklerle birlikte veya yemekten sonra almanız bu ilacın sindirim sisteminizi etkileyen yan

etkilerinin olu

masını önler.

Tabletleri çi

nemeyiniz veya ezmeyiniz.

GLUCOTARD tableti yeterli miktarda su ile yutunuz.

Günde bir doz GLUCOTARD alıyorsanız, sabah alınız (kahvaltıda).

Günde iki bölünmü

doz GLUCOTARD alıyorsanız, sabah (kahvaltıda) ve ak

am yeme

inde) alınız.

Günde üç bölünmü

doz GLUCOTARD alıyorsanız, sabah (kahvaltıda), ö

leyin (ö

yeme

inde) ve ak

am (ak

am yeme

inde) alınız.

De

i

ik ya

grupları:

Çocuklarda kullanım:

GLUCOTARD’ın

10 ya

ve üzeri çocuklarda ve ergenlerde standart ba

langıç dozu günde

bir kez 500 mg veya 850 mg’dır. Alınabilecek en fazla doz, iki veya üçe bölünmü

eklinde 2000 mg’dır. 10 ve 12 ya

arası çocukların tedavisi, bu ya

grubunda yeterli deneyim

olmadı

ından sadece doktorunuzun özel önerisi üzerine tavsiye edilir.

zleme:

Çocuk ve ergenlerde kullanılması gereken GLUCOTARD dozunu kan

ekeri düzeyinize

göre doktorunuz belirleyecektir. Düzenli olarak doktorunuzla görü

ünüz.

Ya

lılarda kullanım:

lanmayla birlikte böbreklerinizin

fonksiyonları bozulabilir.

Doktorunuz

kullanmanız

gereken GLUCOTARD dozunu böbrek fonksiyonlarınıza göre ayarlayacaktır. Düzenli olarak

doktorunuzla görüsünüz.

zleme:

Doktorunuz

kullanmanız

gereken

GLUCOTARD

dozunu

ekeri düzeyinize

göre

belirleyecektir. Düzenli olarak doktorunuzla görü

ünüz.

Doktorunuz yılda en az bir kez böbreklerinizin nasıl çalı

ını kontrol etmek isteyecektir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezli

i:

Böbrek fonksiyonlarınızın azalması durumunda doktorunuz daha dü

ük bir dozda ürün reçete

edecektir.

lı ki

ilerde, böbrek fonksiyonlarının azalma potansiyeli nedeniyle GLUCOTARD dozu,

böbrek

fonksiyonlarına

göre

ayarlanmalıdır.

Böbrek

fonksiyonlarının

düzenli

kontrolü

gereklidir.

Karaci

er yetmezli

i:

Karaci

er yetmezli

i olan hastalarda GLUCOTARD kullanılmamalıdır.

E

er GLUCOTARD’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf oldu

una dair bir izleminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konu

unuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GLUCOTARD kullandıysanız:

Kullanmanız

gerekenden

daha

fazla

GLUCOTARD

kullandıysanız,

sizde

laktik

asidoz

abilir. Laktik asidozun belirtileri kusma, kas krampları ile karın a

rısı (abdominal a

rı),

iddetli yorgunluk ile genel olarak kendini iyi hissetmeme durumu ve nefes almada güçlüktür.

er belirtileri ise vücut sıcaklı

ının dü

mesi ve kalp atı

ının yava

lamasıdır. Bahsedilen

laktik

asidoz

belirtilerinin

sizde

görülmesi

halinde

GLUCOTARD

kullanımını

hemen

kesmelisiniz ve doktorunuz ile irtibata geçmelisiniz.

Çünkü laktik asidoz komaya neden olabilir

ve bu durum acil tıbbi müdahale gerektirir.

GLUCOTARD’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmı

sanız bir doktor veya eczacı

ile konu

unuz.

GLUCOTARD’ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

lacınızı

almayı

unutursanız,

unuttu

unuz

dozu

atlayarak

sonraki

dozunuzu

normal

zamanında alınız.

GLUCOTARD ile tedavi sonlandırıldı

ında olu

abilecek etkiler:

Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe GLUCOTARD’ı almayı bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GLUCOTARD’ın içeri

inde bulunan maddelere duyarlı olan ki

ilerde yan

etkiler olabilir.

Yan etkiler a

ıdaki kategorilerde gösterildi

ekilde sıralamı

tır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Çok yaygın:

- Mide bulantısı,

- Kusma,

shal,

- Karın a

rısı,

İş

tah kaybı.

Bu istenmeyen etkiler, genellikle tedavinin ba

langıcında görülür. Önlem olarak, metforminin

bölünmü

günlük dozlarda kullanılması ve yemek sırasında veya yemek sonrasında alınması

önerilir. E

er bu belirtiler devam ederse, GLUCOTARD kullanımını hemen kesmelisiniz ve size

en yakın hastaneye ba

vurmalısınız.

Yaygın:

- Tat almada bozukluk (a

ızda metalik tat),

- Asteni,

- Ba

dönmesi ve sersemlik hali,

- Ba

rısı.

Çok seyrek:

- Laktik asidoz.

Laktik asidoz, özellikle böbrekleriniz düzenli çalı

mıyorsa çok seyrek görülen; fakat ciddi bir

rahatsızlıktır. E

er bu durum sizde olu

ursa, acil tedaviye gerek duyabilirsiniz. Laktik asidozun

belirtileri kusma, kas krampları ile karın a

rısı (abdominal a

rı),

iddetli yorgunluk ile genel

olarak kendini iyi hissetmeme durumu ve nefes almada güçlüktür.

er belirtileri ise vücut

sıcaklı

ının dü

mesi ve kalp atı

ının yava

lamasıdır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda

acil

tıbbi

müdahale

gerekebilir

çünkü

laktik

asidoz

koma

durumu

olu

turabilir.

Bu

durumda

GLUCOTARD

kullanımını

hemen

kesmelisiniz

ve

size

en

yakın

hastaneye

ba

vurmalısınız.

Metabolik asidoz (bilinç da

ınıklı

ı, durgunluk, uyku bozuklu

u, kusma, bulantı ve ba

rısı ile karakterize bir durum).

Karaci

er fonksiyon testlerindeki anormallikler

Hepatit (karaci

er iltihabı olup yorgunluk, i

tah kaybı, kilo kaybı, cildin veya gözün beyaz

kısımlarının sararması)

Bu durum olu

unda

GLUCOTARD

kullanımını durdurunuz ve doktorunuza söyleyiniz.

Kolestatik hepatit (sarılık, açık renkli dı

kı, ka

ıntı, halsizlik, i

tahsızlık ile karekterize bir

durum).

Karaci

er enzim seviyelerinde artma.

Kan pıhtıla

ma bozuklukları, kansızlık (hemolitik anemi)

Kanda dü

ük B12 vitamin düzeyi

Hipoglisemi

(titreme,

terleme,

dudakta

dilde

karıncalanma,

solukluk,

çarpıntı

huzursuzluk ile kendini gösteren kan

ekerinin normalden dü

ük olması).

Cilt üzerinde kızarıklık olu

ması (eritem), ka

ıntı, kurde

en gibi cilt reaksiyonları

Parlak, mor renkli papüllerden olu

an döküntülerle belirgin deri rahatsızlı

Kilo kaybı ve zayıflama (ka

eksi), i

tah azalması (anoreksi).

De

i

ik ya

grupları:

Çocuklar ve ergenlerde:

Çocuk ve ergenlerden elde edilen sınırlı bilgi, yan etkilerin eri

kinlerde bildirilen yan etkilere

içerik ve

iddet yönünden benzer oldu

unu göstermektedir.

E

er bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile kar

ıla

ırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hem

ireniz ile konu

unuz. Ayrıca kar

ıla

ınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “

laç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak

rudan

da 0

314 00 08

numaralı

etki bildirim hattını arayarak

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

oldu

unuz

ilacın

güvenlili

hakkında

daha

fazla

bilgi

edinilmesine

katkı

lamı

olacaksınız.

5. GLUCOTARD’ın saklanması:

GLUCOTARD’ı çocukların göremeyece

i, eri

emeyece

i yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C altındaki oda sıcaklı

ında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GLUCOTARD’ı kullanmayınız.

er üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GLUCOTARD’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmi

veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve

ehircilik

Bakanlı

ınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi: KOÇAK FARMA

LAÇ VE K

MYA SANAY

Mahmutbey Mah. Ku

u Sk. No:18

cılar /

STANBUL

Tel. : 0212 4103950

Faks: 0212 4476165

Üretim yeri: KOÇAK FARMA

laç ve Kimya Sanayi A.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi

Karaa

aç Mah. 11. Sk. No: 5

Kapaklı / Tekirda

Bu kullanma talimatı // tarihinde onaylanmı

tır.