GLUCOBAY 100 MG TABLET, 90 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GLUCOBAY 100 MG TABLET, 90 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GLUCOBAY 100 MG TABLET, 90 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kabızlık

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 166/12
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 28-09-1993
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

GLUCOBAY

®

100 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her tablette 100 mg akarboz.

Yardımcı maddeler:

Mikrokristalimsi selüloz, kolloidal anhidroz silika, magnezyum

stearat, mısır nişastası.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu

ilacın

kullanımı

sırasında,

doktora

veya

hastaneye

gittiğinizde

bu

ilacı

kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1. GLUCOBAY

®

nedir ve ne için kullanılır?

2. GLUCOBAY

®

’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GLUCOBAY

®

Nasıl Kullanılır?

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

5. GLUCOBAY

®

’ın Saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. GLUCOBAY

®

nedir ve ne için kullanılır?

GLUCOBAY

tablet formunda piyasaya sunulmaktadır ve

her bir tablet 100 mg

akarboz içerir.

GLUCOBAY

®

’ın

etkin

maddesi

olan

akarboz

alfa

glukosidaz

inhibitörüdür.

GLUCOBAY

®

, şeker hastalığının ağızdan tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Etkisini,

ince bağırsaklarda şekerlerin parçalanmasını sağlayan enzimin etkisini engelleyerek

gösterir. Böylece şekerlerin sindirimi gecikir ve kana karışması yavaşlar. Bu etkisi ile

GLUCOBAY

®

, yemeklerden sonra görülen kan şekeri artışını azaltır.

GLUCOBAY

®

30, 60 ve 90 tablet içeren ambalajlarda bulunur. Tabletler beyaz-sarıya

yakın renkte ve yuvarlaktır. Tabletlerin bir yüzünde ‘G 100’ basılı olup, diğer yüzünde

Bayer logosu bulunur.

GLUCOBAY

®

, şeker hastalığının tedavisinde diyetle birlikte ve gizli şeker tespit

edilen hastalarda şeker hastalığının başlangıcının önlenmesinde diyet ve egzersizle

beraber kullanılır.

KT Dönüşümü/CCDS 17-18-19/Eylül 2009/Bakanlık düzenlemeleri_Şubat2011

Tokluk kan şekeri değerinin 140-200 mg/dl arasında, açlık kan şekeri değerinin 100-

125 mg/dl arasında olması gizli şeker olarak tanımlanır.

2. GLUCOBAY

®

kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GLUCOBAY

®

’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer,

İlacın içindeki maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,

Sindirim ve emilim bozukluğuna neden olan sürekli bağırsak bozukluğunuz varsa,

Karaciğer sirozunuz varsa,

Bağırsakta gaz oluşumunun arttığı bir durumunuz varsa (ör. Bağırsak tıkanıklıkları,

büyük fıtıklar, bağırsak ülserleri gibi),

Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa.

GLUCOBAY

®

’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Karaciğer enzimlerinde belirti vermeyen yükselmeler olabilir. Doktorunuz tedavinizin

ilk yılında 3 ayda bir karaciğer enzimlerinizi düzenli aralıklarla kontrol etmelidir.

GLUCOBAY

®

’ın güvenliliği ve etkinliği 18 yaş altı hastalarda saptanmamıştır.

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

GLUCOBAY

®

’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

GLUCOBAY

®

ile tedavi sırasında bir tür şeker olan sukroz ve sukroz içeren yiyecekler

sıklıkla karında rahatsızlığa veya ishale neden olurlar.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GLUCOBAY

®

hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GLUCOBAY

®

emziren annelerde önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

GLUCOBAY

®

kullanımı ile araç ve makine kullanma yeteneğinin zayıfladığına dair hiçbir

veri yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında GLUCOBAY

®

’ın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları

kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan sülfonilüre, metformin, insülin gibi ilaçlar,

Kalp hastalıklarında kullanılan digoksin,

Mide asidini azaltmak için kullanılan antasitler,

Kolesterolü düşürmek için kullanılan kolestiramin,

KT Dönüşümü/CCDS 17-18-19/Eylül 2009/Bakanlık düzenlemeleri_Şubat2011

Bağırsaklarda emilimi arttırıcı ilaçlar,

Sindirimi kolaylaştıran enzimler,

Bir antibiyotik olan neomisin

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. GLUCOBAY

®

nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmemiş ise, önerilen doz aşağıdaki gibidir:

Başlangıç:

Günde 3 kez

bir

adet GLUCOBAY

®

50 mg tablet ya da

Günde 3 kez

yarım

GLUCOBAY

®

100 mg tablet

Doz daha sonra;

Günde 3 kez

iki

adet GLUCOBAY

®

50 mg tablet ya da

Günde 3 kez

bir

adet GLUCOBAY

®

100 mg tablet’e kadar

çıkartılır.

Ortalama günlük doz 300 mg’dır (3x2 GLUCOBAY

®

50 mg tablet ya da 3x1 GLUCOBAY

®

100 mg tablet). Diyetinize kesin olarak uymanıza rağmen istenmeyen şikayetler ortaya

çıkarsa, doktorunuza danışınız.

Gizli şekeri olan hastalarda önerilen doz günde 3 defa 100 mg’dır.

Günde 1 kere 50 mg ile başlanır ve üç ay içinde günde 3 kere 100 mg’a kadar çıkılır.

Uygulama yolu ve metodu:

GLUCOBAY

®

ağız yoluyla alınır.

Tabletler yemekten önce bir miktar sıvı ile yutulmalıdır veya yemek sırasında ilk lokmalar ile

çiğnenmelidir.

Değişik yaş grupları:

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Yukarıda önerilen

dozlarda kullanılabilir.

Çocuklarda kullanım:

GLUCOBAY

®

’ın güvenliliği ve etkinliği 18 yaş altı hastalarda

saptanmamıştır. GLUCOBAY

18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

GLUCOBAY

®

kullanımı için süre açısından herhangi bir kısıtlama yoktur.

Doktorunuz GLUCOBAY

®

ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Eğer GLUCOBAY

®

’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GLUCOBAY

®

kullandıysanız:

GLUCOBAY

®

’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

KT Dönüşümü/CCDS 17-18-19/Eylül 2009/Bakanlık düzenlemeleri_Şubat2011

GLUCOBAY

®

şeker içeren içecek ve/veya yiyeceklerle birlikte fazla miktarda alındığında

gaz ve ishale neden olabilir. Fazla miktarda GLUCOBAY

®

alındığında 4-6 saat süreyle şeker

içeren yiyecek ve içecekler tüketilmemelidir.

GLUCOBAY

®

’ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GLUCOBAY

®

ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz GLUCOBAY

®

ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecek ve tedavi

sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler konusunda sizi bilgilendirecektir.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GLUCOBAY

®

’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

GLUCOBAY

®

’ın olası yan etkileri aşağıda görülme sıklıklarına göre verilmiştir.

Çok yaygın (1/10’dan daha sık):

Yaygın (1/10 - 1/100 arası):

İshal, sindirim sistemine ait ağrı ve karın ağrısı

Yaygın olmayan (1/100 - 1/1000 arası):

Bulantı, kusma, hazımsızlık

Karaciğer enzimlerinde artış

Seyrek (1/1000 - 1/10000 arası):

Ödem (özellikle bacaklarda sıvı birikmesi)

Sarılık

Bilinmeyen:

Kanda pıhtılaşma hücrelerinin sayısının azalması

Döküntü, kızarıklık, kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar

Barsakların tamamen ya da kısmen tıkanması, pnömotozis sistoides intestinalis (mide

bağırsak kanalının herhangi bir yerinde barsak duvarında bulunabilen içi hava dolu kistlerin

gözlendiği nadir bir hastalık).

Karaciğer iltihabı (Hepatit)

Karaciğer bozukluğu, böbrek fonksiyon anormalliği ve karaciğer hasarı olarak bildirilen

olaylar özellikle Japonya’da izlenmiştir. Japonya’da ölümcül sonuçları olan münferit ani

gelişen hepatit vakaları bildirilmiştir. GLUCOBAY

ile ilişkisi belirsizdir.

Eğer doktorunuz tarafından size reçete edilen diyetinize uymazsanız, sindirim sisteminizle

ilgili yan etkiler şiddetlenebilir. Size reçete edilen diyete sıkı sıkıya uymanıza rağmen bu gibi

bir sıkıntı yaşarsanız, doktorunuza danışınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

KT Dönüşümü/CCDS 17-18-19/Eylül 2009/Bakanlık düzenlemeleri_Şubat2011

KT Dönüşümü/CCDS 17-18-19/Eylül 2009/Bakanlık düzenlemeleri_Şubat2011

5. GLUCOBAY

®

’ın saklanması

GLUCOBAY

®

’ı

çocukların

göremeyeceği

ve

erişemeyeceği

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız.

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Tabletler ambalajından çıkartıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GLUCOBAY

®

’ı kullanmayınız

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk farkederseniz

GLUCOBAY

®

’ı

kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Bayer Schering Pharma AG, Almanya lisansı ile,

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.

Çakmak Mah. Balkan Cad. No: 53 34770 Ümraniye-İstanbul

Tel:

0216 528 36 00

Faks: 0216 528 36 12

Üretici:

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. Topkapı, İstanbul

Bu kullanma talimatı

22/02/2011 tarihinde

onaylanmıştır.