GLUCOBAY

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GLUCOBAY 100 MG 30 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GLUCOBAY 100 MG 30 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kabızlık

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699546010417
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

GLUCOBAY ® 100 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:Her tablette 100 mg akarboz.

Yardımcımaddeler:Mikrokristalimsi selüloz,kolloidal anhidroz silika, magnezyum

stearat, mısır nişastası.

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veyadüşükdoz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1. GLUCOBAY ® nedir ve ne için kullanılır?

2. GLUCOBAY ® ’ıkullanmadan önce dikkatedilmesi gerekenler

3. GLUCOBAY ® Nasıl Kullanılır?

4. OlasıYanEtkiler Nelerdir?

5. GLUCOBAY ® ’ın Saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. GLUCOBAY ® nedir ve ne için kullanılır?

GLUCOBAY ® tablet formunda piyasaya sunulmaktadır veher bir tablet 100 mg

akarboz içerir.

GLUCOBAY ® ’ın etkin maddesi olan akarbozalfa glukosidaz inhibitörüdür.

GLUCOBAY ® ,şeker hastalığının ağızdan tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Etkisini,

ince bağırsaklardaşekerlerin parçalanmasınısağlayan enzimin etkisini engelleyerek

gösterir. Böyleceşekerlerin sindirimi gecikir ve kana karışmasıyavaşlar. Bu etkisiile

GLUCOBAY ® , yemeklerden sonra görülen kanşekeri artışınıazaltır.

GLUCOBAY ® 30, 60 ve 90 tablet içeren ambalajlarda bulunur. Tabletler beyaz-sarıya

yakın renkte ve yuvarlaktır. Tabletlerin bir yüzünde ‘G 100’ basılıolup, diğer yüzünde

Bayer logosu bulunur.

GLUCOBAY ® ,şeker hastalığının tedavisinde diyetlebirlikte ve gizlişeker tespit

edilen hastalardaşekerhastalığının başlangıcının önlenmesinde diyet ve egzersizle

beraber kullanılır.

KT Dönüşümü/CCDS 17-18-19/Eylül2009/Bakanlık düzenlemeleri_Şubat2011 1

Tokluk kanşekeri değerinin 140-200mg/dl arasında, açlık kanşekeri değerinin 100-

125 mg/dl arasında olmasıgizlişeker olarak tanımlanır.

2. GLUCOBAY ® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GLUCOBAY ® ’ıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer,

İlacın içindeki maddelerden birine karşıalerjinizvarsa,

Sindirimve emilimbozukluğuna neden olan sürekli bağırsak bozukluğunuz varsa,

Karaciğer sirozunuz varsa,

Bağırsakta gaz oluşumunun arttığıbir durumunuz varsa (ör. Bağırsaktıkanıklıkları,

büyük fıtıklar, bağırsak ülserleri gibi),

Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa.

GLUCOBAY ® ’ıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ:

Karaciğer enzimlerinde belirti vermeyen yükselmeler olabilir. Doktorunuz tedavinizin

ilk yılında 3 ayda bir karaciğer enzimlerinizi düzenli aralıklarla kontroletmelidir.

GLUCOBAY ® ’ın güvenliliği ve etkinliği 18 yaşaltıhastalarda saptanmamıştır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

GLUCOBAY ® ’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

GLUCOBAY ® ile tedavi sırasında bir türşeker olansukroz ve sukroz içeren yiyecekler

sıklıkla karında rahatsızlığa veya ishale neden olurlar.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

GLUCOBAY ® hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

GLUCOBAY ® emziren annelerde önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

GLUCOBAY ® kullanımıile araç ve makine kullanma yeteneğinin zayıfladığına dair hiçbir

veri yoktur.

Diğer ilaçlar ile birliktekullanım

Bazıilaçlarile birlikte kullanıldığında GLUCOBAY ® ’ın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları

kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Şeker hastalığıtedavisinde kullanılan sülfonilüre, metformin, insülin gibi ilaçlar,

Kalp hastalıklarında kullanılan digoksin,

Mide asidini azaltmak için kullanılan antasitler,

Kolesterolü düşürmek için kullanılan kolestiramin,

KT Dönüşümü/CCDS 17-18-19/Eylül2009/Bakanlık düzenlemeleri_Şubat2011 2

Bağırsaklarda emilimi arttırıcıilaçlar,

Sindirimikolaylaştıran enzimler,

Bir antibiyotik olan neomisin

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. GLUCOBAY ® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Doktorunuz tarafından başkaşekilde tavsiye edilmemişise, önerilen doz aşağıdaki gibidir:

Başlangıç: Günde 3 kezbiradet GLUCOBAY ® 50 mgtablet ya da

Günde 3 kezyarımGLUCOBAY ® 100 mgtablet

Doz daha sonra; Günde 3 kezikiadet GLUCOBAY ® 50 mgtablet ya da

Günde 3 kezbiradet GLUCOBAY ® 100 mgtablet’e kadar

çıkartılır.

Ortalamagünlük doz 300 mg’dır (3x2 GLUCOBAY ® 50 mg tablet ya da 3x1 GLUCOBAY ®

100 mg tablet). Diyetinize kesin olarak uymanıza rağmen istenmeyenşikayetler ortaya

çıkarsa, doktorunuza danışınız.

Gizlişekeri olan hastalarda önerilen doz günde 3 defa 100 mg’dır.

Günde 1 kere 50 mg ile başlanır ve üç ay içinde günde 3 kere 100 mg’a kadar çıkılır.

Uygulama yolu ve metodu:

GLUCOBAY ® ağız yoluyla alınır.

Tabletler yemekten önce bir miktar sıvıile yutulmalıdır veya yemek sırasında ilk lokmalar ile

çiğnenmelidir.

Değişik yaşgrupları:

Yaşlılarda kullanım:Yaşlıhastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Yukarıda önerilen

dozlarda kullanılabilir.

Çocuklardakullanım:GLUCOBAY ® ’ın güvenliliği ve etkinliği 18yaşaltıhastalarda

saptanmamıştır. GLUCOBAY ® 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

GLUCOBAY ® kullanımıiçin süre açısından herhangi bir kısıtlama yoktur.

Doktorunuz GLUCOBAY ® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Eğer GLUCOBAY ® ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GLUCOBAY ® kullandıysanız:

GLUCOBAY ® ’dan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız birdoktor veyaeczacıile

konuşunuz.

KT Dönüşümü/CCDS 17-18-19/Eylül2009/Bakanlık düzenlemeleri_Şubat2011 3

GLUCOBAY ® şeker içeren içecek ve/veya yiyeceklerle birlikte fazla miktarda alındığında

gaz ve ishale neden olabilir.Fazla miktarda GLUCOBAY ® alındığında 4-6 saat süreyleşeker

içeren yiyecek ve içecekler tüketilmemelidir.

GLUCOBAY ® ’ıkullanmayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

GLUCOBAY ® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz GLUCOBAY ® ile tedavinizin ne kadar süreceğini sizebildirecek ve tedavi

sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler konusunda sizi bilgilendirecektir.

4. OlasıYan Etkiler Nelerdir?

Tümilaçlar gibi, GLUCOBAY ® ’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan

etkiler olabilir.

GLUCOBAY ® ’ın olasıyan etkileri aşağıda görülme sıklıklarına göre verilmiştir.

Çok yaygın (1/10’dan daha sık):

Gaz

Yaygın (1/10 - 1/100 arası):

İshal, sindirim sistemine ait ağrıve karın ağrısı

Yaygın olmayan (1/100 - 1/1000 arası):

Bulantı, kusma, hazımsızlık

Karaciğer enzimlerinde artış

Seyrek (1/1000 - 1/10000 arası):

Ödem(özellikle bacaklarda sıvıbirikmesi)

Sarılık

Bilinmeyen:

Kanda pıhtılaşma hücrelerinin sayısının azalması

Döküntü, kızarıklık, kurdeşen gibialerjik reaksiyonlar

Barsakların tamamen ya da kısmen tıkanması, pnömotozis sistoides intestinalis (mide

bağırsakkanalının herhangi bir yerinde barsak duvarında bulunabilen içihava dolu kistlerin

gözlendiğinadirbirhastalık).

Karaciğer iltihabı(Hepatit)

Karaciğer bozukluğu, böbrek fonksiyon anormalliği ve karaciğer hasarıolarak bildirilen

olaylar özellikle Japonya’da izlenmiştir. Japonya’da ölümcül sonuçlarıolan münferit ani

gelişen hepatit vakalarıbildirilmiştir. GLUCOBAY ® ile ilişkisi belirsizdir.

Eğer doktorunuz tarafından size reçete edilen diyetinize uymazsanız, sindirimsisteminizle

ilgili yan etkilerşiddetlenebilir. Size reçete edilen diyete sıkısıkıya uymanıza rağmen bu gibi

bir sıkıntıyaşarsanız, doktorunuza danışınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

KT Dönüşümü/CCDS 17-18-19/Eylül2009/Bakanlık düzenlemeleri_Şubat2011 4

5. GLUCOBAY ® ’ın saklanması

GLUCOBAY ® ’ıçocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Tabletler ambalajından çıkartıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GLUCOBAY ® ’ıkullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk farkedersenizGLUCOBAY ® ’ıkullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Bayer Schering PharmaAG, Almanya lisansıile,

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.

Çakmak Mah. Balkan Cad. No: 53 34770 Ümraniye-İstanbul

Tel: 0216 528 36 00

Faks: 0216 528 36 12

Üretici: Bayer Türk Kimya San. Ltd.Şti. Topkapı,İstanbul

Bu kullanma talimatı 22/02/2011 tarihinde onaylanmıştır.

Document Outline