GLUCAGEN HYPOKIT 1 MG ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ, 1 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GLUCAGEN HYPOKIT 1 MG ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ, 1 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GLUCAGEN HYPOKIT 1 MG ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ, 1 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • glukagon

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 101/96
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 04-06-1997
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

GlucaGen

®

HypoKit 1 mg enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü

Steril

Deri altına veya kas içine enjeksiyon şeklinde uygulanır.

Etkin madde:

Glukagon 1 mg (1 IU) hidroklorür olarak, mayada rekombinant DNA ile

üretilmiştir.

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilir), enjeksiyonluk su,

hidroklorik asit ve/veya sodyum hidroksit (pH ayarı için).

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danı

ınız.

Bu ilaç ki

isel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GlucaGen

®

HypoKit nedir ve ne için kullanılır?

2. GlucaGen

®

HypoKit’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GlucaGen

®

HypoKit nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GlucaGen

®

HypoKit’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. GlucaGen

®

HypoKit

nedir ve ne için kullanılır?

GlucaGen

®

HypoKit, bir flakon içerisinde steril beyaz toz halinde glukagon ile birlikte tek

kullanımlık bir şırınga içerisinde bulunan çözücüden (enjeksiyonluk su) oluşmaktadır. Toz

sıkıştırılmıştır. Karıştırıldığında, çözelti 1 mg/ml glukagon içerir.

Terapötik (tedavi amaçlı) kullanım:

GlucaGen

®

HypoKit, insülin kullanan diyabetli çocuk ve yetişkinlerde acil kullanım içindir. Bu

ilaç, çok düşük kan şekeri nedeniyle bu kişiler bayıldığında (bilincini kaybettiğinde) kullanılır.

Bu durum, “ciddi hipoglisemi” olarak adlandırılır. GlucaGen

®

HypoKit, ağız yoluyla şeker

alınmadığı durumlarda kullanılır.

Glukagon, doğal bir hormondur ve insan vücudunda insülinin tam karşıt etkisine sahiptir.

Karaciğerde glikojenin glukoza (şeker) dönüştürülmesi için vücuda yardım eder. Glukoz daha

sonra kana salınır – bu durum kan şekeri seviyesini yükseltir.

Diyagnostik (tanı amaçlı) kullanım:

Lütfen

“AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ

İÇİNDİR”

bölümüne bakınız.

2. GlucaGen

®

HypoKit’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Önemli bilgiler

Aile üyelerinizin, yakın çalıştığınız kişilerin ve yakın arkadaşlarınızın GlucaGen®

HypoKit’i

bildiğinden

emin

olunuz.

Eğer

bayılırsanız

(bilincinizi

kaybederseniz),

GlucaGen® HypoKit’i zaman kaybetmeden kullanmaları gerektiğini onlara söyleyiniz.

Aile üyelerinize ve diğerlerine, bu kiti nerede tuttuğunuzu ve nasıl kullanılacağını

gösteriniz. Çabuk hareket etmeliler; eğer uzun bir süre bilinçsiz kalırsanız, zararlı

olabilir. İhtiyacınız olmadan önce, GlucaGen® HypoKit’in nasıl kullanılacağı hakkında

eğitilmeleri ve bunu öğrenmeleri önemlidir.

Enjektör

GlucaGen®

içermez.

Enjeksiyon

öncesi

flakon

içindeki

sıkıştırılmış

GlucaGen®

tozu

enjektör

içindeki

karıştırılmalıdır.

Aile

üyelerinize

diğerlerine bölüm 3: GlucaGen® HypoKit nasıl kullanılır? kısmındaki talimatları

izlemelerini söyleyiniz.

Kullanılmayan karıştırılmış haldeki herhangi bir GlucaGen® atılmalıdır.

GlucaGen® HypoKit kullanımı sonrası, siz veya başka biri doktor ya da bir sağlık

hizmeti sağlayıcıyla iletişime geçmelidir. Çok düşük kan şekerinizin nedenini bulmanız

ve tekrar oluşmasını nasıl önleyebileceğinizi bilmeniz gereklidir.

GlucaGen

®

HypoKit’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

Glukagona veya bu ilacın bileşiminde bulunan diğer maddelere karşı alerjiniz varsa

(bkz. Yardımcı maddeler)

Böbreküstü bezi tümörünüz varsa.

GlucaGen

®

HypoKit’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Uyarılar ve önlemler

GlucaGen

®

HypoKit’i

kullanmadan

önce

doktorunuz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Aşağıda belirtilen durumlarda GlucaGen

®

tam olarak işlev görmeyecektir:

Eğer;

Uzun bir süredir açsanız

Adrenalin seviyeniz düşük düzeylerde ise

Düşük kan şekeriniz çok fazla alkol içmekten kaynaklanıyorsa

Glukagon veya insülin salımı yapan bir tümörünüz varsa.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

GlucaGen

®

HypoKit’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Bilincinizi yeniden kazandığınızda ve yiyecek alabilecek duruma geldiğinizde, şeker, bisküvi

veya

meyve

suyu

gibi

yüksek

şekerli

hafif

atıştırmalık

almalısınız.

Yüksek

şekerli

atıştırmalıklar, düşük kan şekerinin tekrarlamasını önleyecektir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız,

çok

düşük

şekeri

durumunda,

GlucaGen

®

HypoKit’i

doktorunuza

danışarak

kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız,

çok

düşük

şekeri

durumunda,

GlucaGen

®

HypoKit’i

doktorunuza

danışarak kullanabilirsiniz.

Araç ve makine kullanımı

Araç veya makine kullanmadan önce, çok düşük kan şekerinin etkileri tamamen geçinceye

kadar bekleyiniz.

GlucaGen

®

HypoKit’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

bilgiler

Bu tıbbi ürün her “doz”unda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında

“sodyum içermez”.

GlucaGen

®

HypoKit lateks içermektedir

Enjektörün kapağı lateks kauçuk içermektedir. Bu durum, latekse alerjisi olan kişilerde ciddi

alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlar GlucaGen

®

HypoKit’in çalışma şeklini etkileyebilir:

İnsülin (diyabeti tedavi etmek için kullanılır)

İndometazin

(eklem ağrılarını ve sertliğini tedavi etmek için kullanılır)

Aşağıdaki ilaçlar GlucaGen

®

HypoKit’ten etkilenebilir:

Varfarin (kan pıhtılarını önlemek için kullanılır, GlucaGen

®

varfarinin kanı inceltici

etkisini artırabilir.)

Beta-blokörler (yüksek kan basıncı ve düzensiz kalp atışını tedavi etmek için kullanılır.

Kısa bir süreliğine de olsa, GlucaGen

®

HypoKit kan basıncını ve nabzı artırabilir.)

Yukarıdakilerden

herhangi

biri

sizin

için

geçerliyse

(veya

emin

değilseniz),

GlucaGen

®

HypoKit’i kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Biyoteknolojik ürünlerin takip edilebilirliğinin sağlanması için uygulanan ürünün ticari ismi ve

seri numarası mutlaka hasta dosyasına kayıt edilmelidir.

3. GlucaGen

®

HypoKit nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

GlucaGen

®

’i

zaman

olarak

kullanma

talimatında

belirtilen

şekilde

doktorunuzun

size

anlattığı

şekilde

kullanınız.

Eğer

emin

değilseniz

doktorunuz

veya

eczacınıza danışınız.

Terapötik kullanım ( düşük kan şekeri tedavisi için):

Önerilen doz:

Yetişkinler için:

Şırınganın üzerinde “1” olarak gösterilen 1 ml’nin hepsini enjekte ediniz.

0.

5 ml (25 kg’nin altında veya 6-8 yaşından küçük çocuklar için) veya 1 ml (25 kg’nin

üzerinde veya 6-8 yaşından büyük çocuklar için) uygulayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Enjeksiyon için çözeltinin hazırlanması ve uygulanması

1.

Flakonun

plastik

kapağını

çıkarınız.

Enjektörün

ucundaki

iğnenin

kapağını

çıkarınız.

Enjektörde bulunan geri kaçma kilidini çıkartmayınız. GlucaGen

®

içeren flakonun lastik

kapağına (işaretlenen çember içerisine) iğneyi batırınız ve enjektörün içindeki sıvının

tamamını flakonun içine enjekte ediniz.

2

2.

İğneyi flakondan ayırmadan, GlucaGen

®

tamamen çözünene ve çözelti berrak hale gelene

kadar flakonu hafifçe çalkalayınız.

3

3.

Enjektör pistonunun sonuna kadar itili olduğundan emin olunuz. İğneyi sıvının içinde

tutarak, flakonun içindeki çözeltinin tamamını enjektör içine çekiniz. Pistonu çekerken

enjektörden

ayırmamaya

dikkat

ediniz.

Enjektörde

herhangi

hava

kabarcığı

bırakmamaya özen gösteriniz:

İğne ucu yukarıya doğru bakarken, enjektöre parmağınızla hafifçe vurunuz.

Enjektörün ucunda toplanan hava kabarcıklarını yok etmek için pistonu hafifçe itiniz.

Enjeksiyon için doğru dozu elde edene kadar pistonu itmeye devam ediniz. Siz bunu

yaparken bir miktar sıvı dışarı çıkabilir.

Lütfen dozlama bilgisi için “

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

”a

bakınız.

4

4.

Deri altına veya kas içine enjeksiyonu yapınız.

5.

Boğulmayı önlemek için, bilincini yitirmiş kişiyi yana çeviriniz.

6.

Bilincini yeniden kazandığında ve yiyecek alabilecek duruma gelir gelmez, şeker, bisküvi

veya

meyve

suyu

gibi

yüksek

şekerli

hafif

atıştırmalık

veriniz.

Yüksel

şekerli

atıştırmalıklar, düşük kan şekerinin tekrarlamasını önleyecektir.

GlucaGen

®

HypoKit kullanımı sonrası, siz veya başka biri doktor ya da bir sağlık hizmeti

sağlayıcıyla iletişime geçmelidir. Çok düşük kan şekerinizin nedenini bulmanız ve tekrar

oluşmasını nasıl önleyebileceğinizi bilmeniz gereklidir.

Diyagnostik

(Tanı)

(

sindirim

organlarındaki

hareketliliğin

baskılanması

amaçlı

kullanım

):

GlucaGen

®

sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır. 0.2-0.5 mg damar içi enjeksiyonu

takiben etkisi 1 dakika içinde başlar, etki süresi ise 5 ile 20 dakika arasındadır. 1-2 mg kas içi

enjeksiyon sonrası etkisi 5-15 dakika sonra başlar ve yaklaşık 10-40 dakika sürer.

Eğer uygulanan tanısal işlem için uygun ise, işlemin tamamlanmasını takiben ağızdan şekerli

gıdalar (karbonhidrat) verilmelidir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

0.

5 ml (25 kg’nin altında veya 6-8 yaşından küçük çocuklar için) veya 1 ml (25 kg’nin

üzerinde veya 6-8 yaşından büyük çocuklar için) uygulayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda özel bir kullanımı yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Özel bir kullanımı yoktur.

Eğer

GlucaGen

®

’in

etkisinin

çok

güçlü

veya

zayıf

olduğuna

dair

bir

izleminiz

var

ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GlucaGen

®

kullandıysanız:

GlucaGen

®

’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

Çok fazla miktarda GlucaGen

®

, bulantıya yol açabilir ve kusmanıza neden olabilir. Genellikle

belirli bir tedavi gerekli değildir.

GlucaGen

®

kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer GlucaGen

®

kullanmayı unutursanız, lütfen acil yardım için arayınız.

GlucaGen

®

ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

GlucaGen

®

kullanımı sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GlucaGen

®

’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir, ancak herkeste bu yan etkiler görülmez. Bu ilaç ile aşağıdaki yan etkiler oluşabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa GlucaGen

®

’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza

bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Alerjik reaksiyon- hırıltı solunum, terleme, hızlı kalp atışı, kaşıntı, yüzün şişmesi, kollaps

(çevresel damarların genişleyip burada kanın toplanmasıyla oluşan ağır bir çöküntü tablosu)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GlucaGen

®

’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil

tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Çok seyrek:

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

Diğer yan etkiler-Terapötik (tedavi amaçlı) kullanım

Yaygın

Bulantı.

Yaygın olmayan

Kusma.

Seyrek

Karın ağrısı.

Çok seyrek:

Alerjik reaksiyon – hırıltılı solunum, terleme, hızlı kalp atışı, kaşıntı, yüzün şişmesi, kollaps

(çevresel

damarların

genişleyip

burada

kanın

toplanmasıyla

oluşan

ağır

çöküntü

tablosu).

Diğer yan etkiler- (Diyagnostik (tanı amaçlı) kullanım -

Yaygın:

Bulantı

Yaygın olmayan:

Hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü), kusma

Seyrek:

Karın ağrısı

Çok seyrek:

Hipoglisemik koma (kan şekeri düşmesine bağlı koma), taşikardi (kalp atımının hızlanması),

hipotansiyon (düşük tansiyon), hipertansiyon (yüksek tansiyon), anafilaktik reaksiyon/şok içeren

aşırı duyarlılık reaksiyonları (

vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt,

ani aşırı duyarlılık)

Yukarıdaki

yan

etkilerden

herhangi

birini

yaşarsanız

doktorunuza

bildiriniz.

kullanma talimatında belirtilmeyen olası herhangi bir yan etki de dahildir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0

800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. GlucaGen

®

HypoKit’in saklanması

GlucaGen

®

’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Buzdolabında

(2°C – 8°C),

veya

Buzdolabı dışında

25°C’nin altında, raf ömrü süresi içinde, 18 aya kadar saklayınız.

Işıktan korumak amacıyla orijinal ambalajında saklayınız.

Ürüne zarar vermemek için, dondurmayınız.

Hazırladıktan sonra hemen kullanınız – sonraki kullanım için saklamayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Etikette belirtilen son kullanma tarihinden sonra GlucaGen

®

’i kullanmayınız.

Son kullanma

tarihi o ayın son gününü ifade etmektedir.

Seyrek durumlarda, eğer karıştırılmış çözelti jel görünümünde ise veya tozun bir kısmı

tamamen çözünmediyse, GlucaGen

®

’i kullanmayınız.

Ürünü aldığınızda, plastik kapak gevşekse ya da kayıpsa kullanmayınız – ürünü aldığınız

eczaneye geri götürünüz.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat 7

34335 Etiler - İstanbul Türkiye

Üretim Yeri:

Novo Nordisk A/S

Hagedornsvej 1, DK-2820 Gentofte, Danimarka

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİ

BİLGİLER

BU

İLACI

UYGULAYACAK

SAĞLIK

PERSONELİ

İÇİNDİR:

Sağlık personeli, aşağıdaki ilave bilgileri okumadan önce yukarıda verilen tüm bölümleri göz

önünde bulundurmalıdır:

Çözelti içindeki GlucaGen

®

stabil olmadığı için, ürün rekonstitüye edildikten sonra

hemen uygulanmalıdır ve intravenöz infüzyon olarak verilmemelidir.

Kullanılan enjektördeki iğnenin kapağını geri takmayı denemeyiniz. Kullanılmış enjektörü

turuncu kutuya atınız ve uygun bir fırsatta kullanılan iğneyi kesici kabında imha ediniz.

Ciddi hipogliseminin tedavisi

Subkutan (deri altı) veya intramüsküler (kas içi) enjeksiyon şeklinde uygulayınız. Eğer hasta

10 dakika içerisinde tedaviye yanıt vermezse, intravenöz (damar içi) glukoz verilmelidir. Hasta

tedaviye

yanıt

verdiğinde,

karaciğer

glikojeninin

yeniden

depolanmasını

sağlamak

hipogliseminin tekrarlamasını önlemek için oral karbonhidrat veriniz.

Diyagnostik işlemler

Eğer

uygulanan

diyagnostik

işlem

için

uygun

ise,

işlemin

tamamlanmasını

takiben

oral

karbonhidrat verilmelidir. GlucaGen

®

’in insülinin karşıt etkisine sahip olduğunu göz önünde

tutunuz. Kalp hastalığı olan yaşlı kişilere veya diyabet hastalarına endoskopik veya radyografik

prosedürlerle birlikte GlucaGen

®

uygularken özellikle dikkatli olunuz.

Diyagnostik prosedürlerde kullanım için daha ince bir iğne ucu ve daha ince ölçeklemesi olan

bir enjektör ile kullanılmasının daha uygun olabileceğini dikkate alınız.

Gasrointestinal kanalın incelenmesi:

Uygulama yolu ve kullanılan diyagnostik tekniğe bağlı olarak doz aralığı 0.2-2 mg’dır. Mide,

duodenal

kök,

duodenum

ince

bağırsağın

gevşemesi

için

kullanılan

diyagnostik

doz,

intravenöz olarak verilen 0.2-0.5 mg veya intramüsküler şekilde uygulanan 1 mg’dır. Kolonun

gevşemesi için doz, intravenöz olarak 0.5-0.75 mg veya intramüsküler olarak 1-2 mg’dır. 0.2-

0.5 mg intravenöz enjeksiyonu takiben etkisi 1 dakika içinde başlar, etki süresi 5 ila 20 dakika

arasındadır. 1-2 mg intramüsküler enjeksiyon sonrası etkisi 5-15 dakika sonra başlar ve etki

süresi yaklaşık 10-40 dakika sürer.

Diyagnostik işlemlerde kullanım sonrası görülebilen ek yan etkiler

Kan basıncı değişiklikleri, hızlı kalp atışı, hipoglisemi veya hipoglisemik koma.