GLIMAX 1 MG TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GLIMAX 1 MG TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GLIMAX 1 MG TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kan şekeri

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 199/27
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 15-02-2002
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

GLİMAX

®

1mg tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Glimepirid

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat,

avicel pH 101, PVP K30 ve boyar madde olarak kırmızı demir oksit

(E 172).

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız

Bu Kullanma Talimatında:

1. GLİMAX

®

nedir ve ne için kullanılır?

2. GLİMAX

®

’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GLİMAX

®

nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5.

GLİMAX

®

’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. GLİMAX

®

nedir ve ne için kullanılır?

GLİMAX

oral olarak alınan aktif kan şekeri düşürücü bir ilaçtır. Sülfonilüre adı verilen kan

şekerini düşürücü ilaç grubuna ait bir ilaçtır.

GLİMAX

pankreasınızdan salgılanan insülin miktarını arttırarak etki eder. Daha sonra

insülin kan şekerini düşürür.

GLİMAX

’ın içinde glimepirid etkin maddesi bulunur. 1 tablet içinde 1 mg etkin madde

vardır. GLİMAX

’ın ayrıca 2 mg, 3 mg ve 4 mg glimepirid etkin maddesi içeren diğer

dozajları

mevcuttur.

Bütün

dozaj

formları

veya

adet

tablet

içeren,

blister

ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

GLİMAX

, diyet, egzersiz ve kilo verilmesi yoluyla kan şekeri düzeyinin kontrol altına

alınamadığı, insüline bağımlı olmayan şeker hastalığının tipinin (Tip 2 diyabet) tedavisinde

kullanılır.

2. GLİMAX

®

’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GLİMAX

®

’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Glimepirid

veya

diğer

sülfonilüreler

(glibenklamid

gibi

şekerini

düşürmek

için

kullandığınız ilaçlar) veya sülfonamidler (sülfometoksazol gibi bakteriyel enfeksiyonlar için

ilaçlar) veya bu ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı (bakınız: Yardımcı

maddeler) alerjiniz varsa,

İnsüline bağımlı olan şeker hastalığınız (Tip 1 diyabet) varsa,

Şeker hastalığınıza bağlı olarak ketoasidoz denen bir durum yaşıyorsanız (bu durum şeker

hastalığının

komplikasyonudur;

kandaki

asit

seviyeniz

yükselir

halsizlik,

hasta

hissetme, bulantı, sık idrara çıkma ve kas tutukluğu gibi belirtileriniz olabilir),

Diyabetik komadaysanız,

Şiddetli böbrek rahatsızlığınız varsa,

Şiddetli karaciğer rahatsızlığınız varsa,

Eğer yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, bu ilacı almayınız. Eğer emin

değilseniz, GLİMAX

’ı almadan önce doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.

GLİMAX

®

’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Kaza, ameliyat, ateşli bir hastalık veya sizde stres yaratan herhangi bir durumu yeni

yaşamışsanız

henüz

iyileşme

dönemindeyseniz,

tedavinizde

geçici

değişiklik

gerekebileceğinden doktorunuza bilgi veriniz.

Ciddi karaciğer veya böbrek rahatsızlığınız varsa,

GLİMAX

’ı almadan önce eczacınıza veya doktorunuza danışınız.

Sizde glukoz-6-fosfat dehidrogenaz adlı bir enzim eksikliği varsa böyle bir durumunda

kanındaki hemoglobin seviyesi düşebilir, kırmızı kan hücreleri parçalanabilir ve hemolitik

anemi gelişebilir.

GLİMAX

’ın

yaşın

altındaki

çocuklarda

kullanımıyla

ilgili

etkililik

güvenlilik

bilgileri yetersizdir. Bu nedenle bu hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.

Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) hakkında önemli bilgiler

GLİMAX

alırken kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) yaşayabilirsiniz. Kan şekeri düşüklüğü

(hipoglisemi) hakkında ilave bilgiler için aşağıya bakınız.

Aşağıdaki faktörler kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) yaşama riskinizi arttırabilir:

Yetersiz beslenme, düzensiz öğün aralıkları, atlanan veya geciken öğünler, bir dönem aç

kalmak,

Diyette değişiklik yapmanız,

Almanız gerekenden daha fazla GLİMAX

kullanmanız,

Böbrek işlevlerinizde bozulma olması,

Karaciğer işlevlerinizde ciddi bozulma olması,

İç salgı bezleriyle ilgili bozuklukların (tiroid bezi, hipofiz ve böbrek üstü bezi bozuklukları)

olması

Alkol tüketmeniz (özellikle öğün atladığınızda)

Belirli diğer ilaçları GLİMAX

ile birlikte almanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı”

kısmına bakınız)

Fiziksel

egzersizi

arttırıp,

yeterince

gıda

almamanız

veya

normalden

daha

düşük

karbonhidrat almanız,

Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) durumu kendini aşağıdaki belirtilerle gösterebilir

_ Aşırı açlık hissi, baş ağrısı, bulantı, kusma, tembellik, uyuklama hali, uyku bozukluğu,

huzursuzluk, saldırganlık, konsantrasyon bozukluğu, dikkat ve reaksiyon vermede bozulma,

çökmüş

durumu

(depresyon),

bilinç

bulanıklığı

(konfüzyon),

konuşma

görme

bozuklukları,

sarsaklık,

otokontrol

kaybı,

kısmi

felç,

duyu

bozuklukları,

baş

dönmesi,

çaresizlik,

Aşağıdaki belirtiler de görülebilir:

_ Terleme, nemli cilt, endişe hali, kalp atım sayısının artması, çarpıntı, kan basıncının artması,

komşu vücut bölgelerine yayılabilen, göğüste ani ve şiddetli ağrı (anjina pektoris ve kardiyak

aritmi), kalp atımında düzensizlikler

Eğer kan şekeri düzeyi düşmeye devam ederse, aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:

Zihin bulanıklığı (deliryum), kasılma gelişmesi (konvülsiyon), kendi kontrolünü kaybetme,

yüzeysel soluk alıp verme, kalp atım hızının düşmesi. Bilinç kaybı olabilir. Ciddi kan şekeri

düşüklüğü, bir felç tablosuna benzeyebilir.

Hipoglisemi tedavisi

Vakaların çoğunda kan şekeri düşüklüğüne bağlı belirtiler, şekerli bir gıda veya içecek

almanızla (kesme şeker, şekerli meyve suyu, şekerli çay gibi) hızla kaybolur.

nedenle

zaman

yanınızda

şekerli

gıda

(kesme

şeker)

bulundurunuz.

Yapay

tatlandırıcılar etkili değildir.

Eğer şeker aldığınız halde belirtileriniz geçmezse veya tekrarlarsa, doktorunuza haber veriniz

veya hastaneye başvurunuz.

Laboratuar testleri

Kanınızdaki ve idrarınızdaki şeker düzeyi düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Doktorunuz ayrıca kan hücrelerinizin seviyesini izlemek ve karaciğer işlevlerinizi denetlemek

için sizden bazı kan testleri yaptırmanızı da isteyebilir.

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

GLİMAX

®

’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkol alımı GLİMAX

’ın kan şekeri düşürücü etkisini öngörülmeyecek şekilde arttırabilir

veya azaltabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GLİMAX

’ı hamilelik sırasında kullanmayınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Hamilelik sırasında kan şekeri düzeyinde görülen anormallikler, bebekte doğuştan anomali

veya doğum öncesi/sonrasında ölüm riskini artırabilir. Bu nedenle hamileliğiniz süresince kan

şekeri düzeylerinizi sık sık kontrol ediniz. Kan şekeri düzeyleriyle ilgili sorunlar görülmesi

halinde, doktorunuz insülin kullanmanızı önerebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GLİMAX

süte geçebilir. Emzirme sırasında GLİMAX

kullanmayınız.

Herhangi bir ilaç almadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Kanınızdaki

şeker

düzeyinin

düşük

(hipoglisemi)

veya

yüksek

(hiperglisemi)

olması,

konsantrasyon ve reaksiyon verme yeteneğinizi bozabilir veya bunların bir sonucu olarak

görme problemi gelişir. Bunun kendinizi veya başkalarını tehlikeye atabileceğini akılda

tutunuz. (örn. Araç ve makine kullanırken)

Eğer,

Sık sık kan şekeri düşüklüğü yaşıyorsanız,

Kendinizde kan şekeri düşüklüğünü gösteren belirtileri tanıyamıyorsanız, ya da bu belirtiler

sizde

ortaya

çıkmıyorsa,

araç

veya

makine

kullanıp

kullanmayacağınızı

doktorunuza

danışınız.

GLİMAX

®

’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GLİMAX’ın içinde yardımcı madde olarak laktoz bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz

tarafından bazı şekerleri tolere edemediğiniz söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce

doktorunuzla temasa geçiniz.

GLİMAX

®

her bir tabletinde 4 mg sodyum nişasta glikolat içerir. Bu miktar kontrollü sodyum

diyetinde olan hastaların göz önünde bulundurması gereken miktarın (23 mg) altındadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıda sıralanan ilaçlar GLİMAX

’ın kan şekerini düşürücü etkisini arttırabilir ve kan şekeri

düşüklüğü (hipoglisemi) riskine yol açabilir:

_ Şeker hastalığının tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar (insülin veya metformin gibi)

Ağrı

inflamasyon

tedavisinde

kullanılan

ilaçlar

(fenilbutazon,

azopropazon,

oksifenbutazon ve aspirin-benzeri ilaçlar)

İdrar

yollarındaki

enfeksiyonlarının

tedavisinde

kullanılan

ilaçlar

(uzun

etkili

sülfonamidler gibi)

_ Bakteri veya mantarların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar

(tetrasiklinler, kloramfenikol, flukonazol, mikonazol, kinolonlar, klaritromisin)

_ Kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar (varfarin gibi kumarin türevleri)

_ Kas gelişimini destekleyen ilaçlar (anabolik ilaçlar)

_ Erkek cinsiyet hormonu yerine koyma tedavisinde kullanılan ilaçlar

_ Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (fluoksetin, MAO-inhibitörleri)

_ Yüksek kolesterol düzeylerini düşüren ilaçlar (fibratlar)

_ Yüksek tansiyon için kullanılan ilaçlar (Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri)

_ Gut hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar (allopürinol, probenesid, sülfinpirazon)

_ Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar (siklofosfamid, ifosfamid, trofosfamid)

_ Kilo kaybedilmesi için kullanılan ilaçlar (fenfluramin)

_ Kan dolaşımını düzenlemek için kullanılan ilaçlar; damar içine yüksek doz verilerek

kullanıldığında (pentoksifilin)

_ Saman nezlesi gibi alerjik durumların tedavisinde kullanılan ilaçlar (tritokualin)

Yüksek

tansiyon,

prostat

şikayetleri

kalp

yetmezliği

gibi

durumların

tedavisinde

kullanılan, sempatolitikler adı verilen ilaçlar

Aşağıda sıralanan ilaçlar GLİMAX

’ın kan şekerini düşürücü etkisini azaltabilir ve kan şekeri

yüksekliği (hiperglisemi) riskine yol açabilir:

_ Kadın cinsiyet hormonu içeren ilaçlar (östrojenler, progestojenler)

_ Yüksek tansiyonu tedavi etmek için kullanılan idrar söktürücüler (tiyazid diüretikler)

_ Tiroid bezini uyaran ilaçlar (levotiroksin gibi)

_ Alerji ve iltihap tedavisinde kullanılan ilaçlar (glukokortikoidler)

_ Ciddi ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (klorpromazin ve diğer fenotiyazin

türevleri)

_ Kalp atım sayısını arttırmak için veya astım, burun tıkanıklığı, öksürük ve soğuk algınlığını

tedavi etmek, kilo kaybetmek için kullanılan ya da yaşamı tehdit eden acil durumlarda

kullanılan ilaçlar (adrenalin ve sempatomimetikler)

_ Yüksek kolesterol düzeylerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar (nikotinik asit)

_ Kabızlık tedavisinde kullanılan ilaçlar, uzun süreli kullanıldığında (laksatifler)

_ Sara nöbetlerini önlemek için kullanılan ilaçlar (fenitoin)

_ Sinirlilik ve uyku bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (barbitüratlar)

_ Göz içi basıncının artmasının tedavisinde kullanılan ilaçlar (asetazolamid)

_ Yüksek tansiyon tedavisinde veya kan şekerini düşürmek için kullanılan ilaçlar (diazoksid)

_ Tüberküloz gibi enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar (rifampisin)

_ Ciddi kan şekeri düşüklüğünün tedavisinde kullanılan ilaçlar (glukagon)

kolesterol

düzeyinin

düşürülmesinde

kullanılan

safra

asidi

bağlayan

reçineler

(kolesevelam) (etkinliğinin azalmaması için, AMARYL’i kolesevelamdan en az 4 saat önce

kullanınız).

Aşağıda

sıralanan

ilaçlar

GLİMAX

’ın

şekerini

düşürücü

etkisini

azaltabilir

arttırabilir:

_ Mide ülserlerini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (H2 antagonistleri)

_ Yüksek tansiyon veya kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan beta-blokörler, klonidin,

guanetidin ve rezerpin gibi ilaçlar. Bu ilaçlar kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) belirtilerinin

gizlenmesine de yol açabilir. Bu ilaçları alırken özel dikkat gereklidir.

GLİMAX

aşağıdaki ilacın etkisini arttırabilir veya zayıflatabilir:

Kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (varfarin gibi kumarin türevleri)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. GLİMAX

®

nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Bu ilacı her zaman doktorunuzun tam size söylediği gibi alınız. Eğer emin değilseniz,

doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GLİMAX

’ın dozu ihtiyacınıza, koşullarınıza, kan ve idrardaki şeker testlerinin sonuçlarına

bağlıdır ve doktorunuz tarafından belirlenir. Doktorunuzun reçeteye yazdığından daha fazla

tablet almayınız.

GLİMAX

’ın olağan başlangıç dozu günde 1 kez, 1 mg’lık tablettir.

Eğer gerekliyse, doktorunuz dozu 1-2 haftalık tedavi döneminden sonra arttırabilir.

Önerilen maksimum günlük GLİMAX

dozu 8 mg’dır.

GLİMAX

’ın tavsiye edilen en yüksek dozu ile yeterli kontrol sağlanamazsa, glimepirid ile

metformin veya glimepirid ile insülinden oluşan bir kombinasyon tedavisi başlatılabilir. Böyle

bir durumda doktorunuz sizin için uygun olan glimepirid, metformin veya insülin dozunu

bireysel olarak tespit edecektir.

Eğer vücut ağırlığınız değişirse veya yaşam tarzınızda değişiklik olursa ya da stres yaratan

bir durum içindeyseniz, bunlar GLİMAX

dozunun değiştirilmesini gerektirebilir; bu yüzden

doktorunuza bilgi veriniz.

Uygulama yolu ve metodu:

GLİMAX

ağızdan alınır.

Bu ilacı günün ilk öğününden (genellikle kahvaltı) hemen önce veya öğün sırasında ağızdan

alınız. Eğer kahvaltı etmediyseniz, ilacı doktorunuz reçeteye yazdığı saatte almanız gerekir.

GLİMAX

’ı alırken herhangi bir öğün atlamamanız önemlidir.

Tabletleri

yarım

bardak

suyla

birlikte

yutunuz.

Tabletleri

ezmeyiniz

veya

çiğnemeyiniz. Tabletleri çentik çizgisi boyunca iki eşit doza bölebilirsiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

GLİMAX

’ın 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği

Ciddi karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda uygun metabolik kontrolün

sağlanması için insüline geçilmesi önerilir.

Eğer GLİMAX

®

’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GLİMAX

®

kullandıysanız:

GLİMAX

®

’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

Kullanmanız

gerekenden

daha

fazla

GLİMAX

kullandıysanız,

şekeri

düşüklüğü

(hipoglisemi)

tehlikesi vardır.

şekeri

düşüklüğü

12-72

saat

içinde

ortaya çıkabilir.

Hipoglisemi belirtileri ile ilgili olarak, yukarıda bölüm 2’de yer alan “Kan şekeri düşüklüğü

(hipoglisemi)

hakkında

önemli

bilgiler”

bölümüne

bakınız.

Hipoglisemi

belirtileri,

kullanmanız

gerekenden

daha

fazla

GLİMAX

kullandıktan

sonraki

saat

içinde

görülmeyebilir.

Hipoglisemiye

genellikle,

huzursuzluk,

titreme,

görme

bozuklukları,

koordinasyon sorunları, uykusuzluk, koma ve havaleler eşlik edebilir.

Bu yüzden böyle bir durumda yeterli miktarda şeker tüketmeniz (örn. Kesme şeker, tatlı

meyve

suyu,

tatlandırılmış

çay

gibi)

hemen

doktorunuza

haber

vermeniz

gerekir.

Çocuklarda ilacın kazayla fazla alınmasına bağlı olarak gelişen hipoglisemi tedavi edilirken,

tehlikeli hiperglisemi gelişmesi ihtimalinden kaçınmak için verilen şeker miktarının dikkatle

kontrol edilmesi gerekir. Bilinç kaybı durumundaki kişilere gıda veya içecek verilmemelidir.

Hipoglisemi durumu bir süre devam edebileceğinden, daha ileri tehlike kalmayana kadar

hastanın

dikkatlice

izlenmesi

çok

önemlidir.

koruyucu

önlem

olarak

hastaneye

başvurulması gerekebilir. Doktorun ne kadar alındığını öğrenmesi için, kendisine ilacın

kutusunu veya geriye kalan tabletleri gösteriniz.

Ciddi hipoglisemi vakalarında duruma bilinç kaybı ve ağır nörolojik yetersizlikler eşlik

edebilir; bunlar tıbben acil durumlar olarak kabul edilir ve hastaneye başvurularak derhal tıbbi

tedavi alınmasını gerektirirler. Her zaman acil bir durum olduğunda doktor çağırabilecek

önceden bilgilenmiş bir kişinin yakında bulunması sağlanmalıdır.

GLİMAX

®

’ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GLİMAX

®

ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Eğer tedaviye ara verirseniz veya tedaviyi durdurursanız, biliniz ki istenen kan şekerini

düşürücü etki elde edilemez ve hastalık yeniden kötüleşir. Doktorunuz size ilacı bırakmanızı

söyleyene kadar GLİMAX

almayı devam ediniz.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili daha başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza

sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi bu ilacın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

GLİMAX’ı

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar (çoğunlukla deri döküntüsüyle beraber olan, kan damarlarının iltihabı

dahil). Soluk alıp verme güçlüğü, kan basıncında düşüş gibi ciddi reaksiyonlar gelişmesine

yol açabilir ve bazen şok durumuna kadar ilerleyebilir.

Karaciğer fonksiyonlarında bozukluk Derinin ve gözlerin sararması (sarılık), safra akımında

problemler (kolestaz), karaciğer iltihabı (hepatit) veya karaciğer yetmezliği de buna dahildir.

Deride alerji (aşırı duyarlılık). Kaşıntı, döküntü, kurdeşen ve güneşe karşı duyarlılık artışı

şeklinde meydana gelebilir. Hafif alerjik reaksiyonların bazıları, nefes alma veya yutma

güçlüğü, dudakların, dilin veya boğazın şişmesi gibi ciddi reaksiyonlar haline dönüşebilir.

Ciddi hipoglisemi. Bilinç kaybı, kasılma nöbetleri veya koma görülebilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi

müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Seyrek yan etkiler

(1000 hastada 1’inden azında görülür)

Normalden daha düşük kan şekeri (hipoglisemi) (Bakınız Bölüm 2- GLİMAX

ile özel

dikkat gösterilmesi gereken hususlar)

Kan hücrelerinin sayısında düşme:

-Trombosit (kanama ve morarma riskini arttırır)

-Beyaz kan hücreleri (enfeksiyona yakalanma ihtimalini arttırır)

-Kırmızı kan hücreleri (Deri renginin soluk görünmesi, halsizlik ve soluksuz kalma gibi

belirtilere neden olur)

Bu sorunlar genellikle glimepirid

alınması durdurulunca iyileşir.

Çok seyrek yan etkiler

(10.000 hastada 1’inden azında görülür)

Alerjik reaksiyonlar (çoğunlukla deri döküntüsüyle beraber olan, kan damarlarının iltihabı

dahil). Soluk alıp verme güçlüğü, kan basıncında düşüş gibi ciddi reaksiyonlar gelişmesine

yol açabilir ve bazen şok durumuna kadar ilerleyebilir. Eğer bu belirtilerden her hangi birini

yaşıyorsanız, derhal doktorunuza söyleyiniz.

Karaciğer fonksiyonlarında bozukluk Derinin ve gözlerin sararması (sarılık), safra akımında

problemler

(kolestaz),

karaciğer

iltihabı

(hepatit)

veya

karaciğer

yetmezliği.

Eğer

belirtilerden her hangi birini yaşıyorsanız, derhal doktorunuza söyleyiniz.

Bulantı, kusma, ishal, tokluk veya şişkinlik hissi ve karın ağrısı

Kanınızda bulunan sodyum düzeyinin azalması (kanda yapılan testlerle gösterilir)

Diğer yan etkileri şunlardır:

Deride alerji (aşırı duyarlılık), kaşıntı, döküntü, kurdeşen ve güneşe karşı duyarlılık artışı

şeklinde meydana gelebilir. Hafif alerjik reaksiyonların bazıları, nefes alma veya yutma

güçlüğü, dudakların, dilin veya boğazın şişmesi gibi ciddi reaksiyonlara dönüşebilir; bu

nedenle, bu gibi yan etkilerden herhangi biri gelişirse, derhal doktorunuza söyleyiniz.

Sülfonilüreler, sülfonamidler veya ilişkili ilaçlarla alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir.

GLİMAX

ile tedavinin başlangıcında görme ile ilgili problemler meydana gelebilir. Bunun

nedeni kan şekeri düzeyinizdeki değişikliklerdir ve kısa zamanda düzelecektir.

Karaciğer enzimlerinin artması

Şiddetli alışılmadık kanama veya deri altında morarma

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. GLİMAX

®

’ın saklanması

GLİMAX

®

' ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GLİMAX

®

'ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.

Yeşilce Mah.

Doğa Sokak No: 4

34418 Kağıthane/İstanbul

Üretim Yeri:

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

İkitelli OSB Mahallesi

10. Cadde No: 3/1A

Başakşehir/İstanbul

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.