GLIFOR 1000 MG FILM TABLET, 100 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GLIFOR 1000 MG FILM TABLET, 100 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GLIFOR 1000 MG FILM TABLET, 100 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • metformin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 209/19
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 17-10-2006
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 11

KULLANMA TALİMATI

GLİFOR

®

1000 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her bir film kaplı tablet, 780 mg metformin baza eşdeğer 1000 mg metformin hidroklorür

içerir.

Yardımcı maddeler:

Mısır nişastası, povidon K30, kolloidal silikon dioksit, sodyum nişasta glikolat, magnezyum

stearat, hidroksipropil metil selüloz, polietilen glikol, propilen glikol, talk, titanyum dioksit

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GLİFOR nedir ve ne için kullanılır?

2. GLİFOR’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GLİFOR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GLİFOR’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2 / 11

1.

GLİFOR nedir ve ne için kullanılır?

GLİFOR oral antidiyabetikler (biguanidler) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

Bu tür ilaçlar şeker hastalığını (diyabet) tedavi etmede ve obez glukoz tolerans bozukluğu

olan hastalarda şeker hastalığının gelişimini önlemek amacıyla kullanılırlar.

Her bir film kaplı tablet 1000 mg metformin hidroklorür içeren 100 tabletlik blister

ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

GLİFOR beyaz renkli, oblong, bikonveks bir yüzü çentikli diğer yüzünde 1000 yazılı film

kaplı tablettir.

İnsülin pankreas tarafından üretilen ve dolaşıma verilen bir hormon olup vücudunuzun

kandaki glukozu (şeker) almasını sağlar. Vücudunuz glukozu enerji üretmek için kullanır

veya ileride kullanmak için depolar.

Eğer şeker hastalığınız varsa, pankreasınız yeterli insülini üretmiyor veya vücudunuz üretilen

insülini düzenli kullanamıyordur. Bu durum kanınızda yüksek düzeyde glukoz bulunmasına

neden

olur.

GLİFOR

kanınızdaki

glukoz

düzeyini

mümkün

olduğunca

normal

düzeye

düşürmeye yardımcı olur.

GLİFOR, tek başına diyet ve egzersizin kan şekeri düzeyini kontrol etmede yetersiz kaldığı

özellikle fazla kilolu tip 2 diyabetli hastaları (insülinden bağımsız diyabet olarak adlandırılan,

bir tür şeker hastalığı) tedavi etmede kullanılır.

Erişkinler, GLİFOR’u tek başına veya şeker hastalığını tedavi etmede kullanılan diğer

ilaçlarla (ağızdan alınan ilaçlar veya insülin) birlikte kullanabilir.

yaş

üzeri

çocuklar

ergenler

GLİFOR’u

başına

veya

insülinle

birlikte

kullanabilir.

Yalnız yaşam tarzı değişikliğinin glukoz değerlerini normal sınırlarda tutmakta yetersiz

kaldığı durumda, en az bir risk faktörü olan prediyabetik bireylerde tip 2 diabetes mellitusun

önlenmesi.

Polikistik

Over

Sendromu:

İnsülin

direncini

kırmak

hiperinsülinemiyi

önlemek

amacıyla kullanılır.

2. GLİFOR’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GLİFOR’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Metformin veya GLİFOR’un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine

karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,

Karaciğer problemleriniz varsa

Böbrek fonksiyonlarınızın ciddi olarak azalması durumunda

Ağır hiperglisemi (yüksek kan şekeri), bulantı, kusma, ishal, hızlı kilo kaybı, laktik asidoz

(laktik asidoz riski aşağıda açıklanmıştır) ya da ketoasidoz gibi durumların eşlik ettiği

kontrol altına alınamayan bir şeker hastalığınız varsa,

Ketoasidoz ‘‘keton cisimcikleri’’ denilen maddelerin kanda birikip diyabetik komaya yol

açabileceği bir tablodur. Belirtileri mide ağrısı, hızlı ve derin soluk alıp verme, uykululuk

hali veya olağandışı meyvemsi bir nefes kokusudur.

3 / 11

Böbrekler tarafından atılması gereken asit iyonlarının birikmesi veya aşırı bikarbonat

iyonunun kaybedilmesi durumu varsa (metabolik asidoz),

Metabolik asidoz belirtileri; bilinç dağınıklığı, durgunluk, uyku bozukluğu, kusma, bulantı,

baş ağrısı ile karakterize bir durumdur. Bu belirtilerin sizde görülmesi halinde lütfen

doktorunuz ile irtibata geçiniz.

Uzun süreli veya şiddetli ishal veya üst üste birkaç kez kusma gibi durumlardan dolayı

vücudunuzdan çok fazla su kaybı (dehidrasyon) olmuşsa,

Dehidrasyon; böbrek sorunlarına yol açabilir, bu da sizde laktik asidoz oluşma riskine yol

açabilir (Lütfen aşağıdaki “GLİFOR’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ”

bölümüne bakınız).

Akciğer ya da bronş sisteminizi veya böbreklerinizi etkileyen ciddi bir enfeksiyon riskiniz

varsa,

Ciddi enfeksiyonlar böbrek sorunlarına yol açabilir ve bu durum sizde laktik asidoz riski

doğurabilir

(Lütfen

aşağıdaki

“GLİFOR’u

aşağıdaki

durumlarda

DİKKATLİ

KULLANINIZ” bölümüne bakınız).

Akut

kalp

yetmezliğinden

tedavi

görüyorsanız

veya

yakın

geçmişte

kalp

krizi

geçirmişseniz, kan dolaşımı ile ilgili ciddi problemleriniz (şok gibi) varsa veya nefes

almada güçlük çekiyorsanız, kan veya dokularda mikroorganizma ya da patojenlerin

bulunma riski ile oluşan sistemik bir hastalığınız (septisemi) varsa

Bu durum dokular için oksijen kaynağının eksikliğine yol açabilir, bu da sizde laktik

asidoz oluşma riski oluşturabilir (Lütfen aşağıdaki “GLİFOR’u aşağıdaki durumlarda

DİKKATLİ KULLANINIZ” bölümüne bakınız).

Çok miktarda alkol tüketiyorsanız,

Emziriyorsanız.

Aşağıdaki durumlarda GLİFOR kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz:

Eğer:

Bir tür ilaç olan iyotlu kontrast maddelerin kan dolaşımınıza verilmesinin gerektiği X-Ray

cihazı veya görüntüleme ile ilgili herhangi bir işleme girecekseniz,

Büyük bir cerrahi girişim geçirecekseniz, işlemden veya girişimden önce ve sonra belli bir

zaman döneminde GLİFOR kullanmayı kesmelisiniz.

Doktorunuz bu süre içinde farklı bir tedaviye ihtiyacınız olup olmayacağına karar verecektir.

Doktorunuzun talimatlarına harfiyen uymanız önemlidir.

4 / 11

GLİFOR’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Lütfen özel bir risk olarak laktik asidoza dikkat ediniz.

GLİFOR, özellikle de böbrekleriniz düzenli çalışmıyorsa, laktik asidoz denilen çok seyrek

görülen

fakat

ciddi

etkiye

neden

olabilir.

Laktik

asidoz

riski,

kontrol

altında

tutulmayan şeker hastalığı, ciddi enfeksiyonlar, uzun süreli açlık ya da alkol alımıyla, -

vücuttan su kaybı olması durumunda (dehidrasyon; daha fazla bilgi aşağıda verilmiştir),

karaciğer problemlerinde, yetersiz oksijen tedariğine yol açan herhangi bir tıbbi durumda

(örn; akut ciddi kalp hastalıkları) artmaktadır.

nedenle

yukarıdaki

durumlardan

herhangi

birini

fark

etmeniz

durumunda

derhal

doktorunuzla konuşmalısınız.

Ciddi kusma, ishal, ateş veya ısıya maruz kalmanız durumunda ya da normalden daha az su

içtiğinizde vücudunuzdan su kaybı (dehidrasyon) oluşabilir. Bu durumda geçici süreliğine

GLİFOR’u kesmelisiniz ve derhal doktorunuzla konuşmalısınız.

Aşağıdaki

laktik

asidoz

belirtilerinden

herhangi

biri

karşılaşmanız

durumunda

durumun

koma

durumuna

ilerleyebileceğini

göz

önünde

bulundurarak

acilen

GLİFOR

kullanımını durdurmalısınız ve derhal doktorunuz ile iletişime geçmelisiniz.

Laktik asidoz belirtileri;

- Kusma

- Karın ağrısı

- Kas krampları

- Ciddi yorgunluk ile beraber genel olarak kendini iyi hissetmeme durumu

- Nefes almada zorluk

- Vücut sıcaklığının azalması

- Kalp atışının azalması

Yukarıdaki

sıralanan

durumlardan

herhangi

birini

fark

etmeniz

durumunda

derhal

doktorunuzla

konuşmalısınız.

Laktik

asidoz

acil

tıbbi

bir

durumdur

ve

hastane

koşullarında tedavi edilmesi gerekmektedir.

Herhangi bir cerahi girişimden önce ya da cerahi girişim sonrasında bir süreliğine GLİFOR

kullanımını durdurmalısınız. GLİFOR ile tedaviye ne zaman başlayacağınıza doktorunuz

karar verecektir.

GLİFOR tek başına hipoglisemiye (kan şekeri düzeyinin çok düşük olması) neden olmaz.

Buna karşılık GLİFOR’u, şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ve hipoglisemiye neden

olabilen diğer ilaçlarla (sülfonilüreler, insülin, meglitinidler gibi) birlikte kullanıyorsanız

hipoglisemi oluşma riski mevcuttur. Eğer sizde halsizlik, sersemlik, terlemede artış, hızlı kalp

atışı, görme bozuklukları veya konsantrasyon bozukluğu gibi hipoglisemi belirtileri oluşursa,

bu durumu düzeltmek için şeker içeren yiyecek ve içecekler tüketmek yardımcı olacaktır.

GLİFOR ile tedaviniz süresince, doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu yılda en az bir kez

olmak üzere kontrol edecektir, eğer yaşlı bir hasta iseniz ya da böbrek fonksiyonlarınızda

kötüleşme varsa bu süre daha sık olacaktır.

5 / 11

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

GLİFOR’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

GLİFOR, yemekler ile birlikte veya yemeklerden sonra alınabilir.

GLİFOR’u kullanırken aşırı alkol kullanımından kaçınmalısınız. Çünkü bu durum laktik

asidoz riskini arttırabilir (bkz. Bölüm 2. GLİFOR’u aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız)

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Hamileliğiniz süresince, şeker hastalığınızı tedavi etmek için insüline gerek duyarsınız.

Hamileyseniz, hamile olma ihtimalinizin olduğunu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı

planlıyorsanız,

GLİFOR

kullanmadan

önce

doktorunuzu

bilgilendiriniz;

durumda

doktorunuz tedavinizi değiştirebilir.

Polikistik over sendromu nedeniyle metformin kullanan hastalarda gebelik tespit edildiği

taktirde ilaç kesilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi planlıyorsanız GLİFOR kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

GLİFOR tek başına hipoglisemiye (kan şekeri düzeyinin çok düşük olması) neden olmaz. Bu

nedenle GLİFOR araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemez.

Buna karşılık GLİFOR’u hipoglisemiye neden olabilen diyabet tedavisinde kullanılan diğer

ilaçlarla (sülfonilüreler, insülin, meglitinidler) birlikte kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız.

Hipoglisemi

belirtileri;

halsizlik,

sersemlik,

terlemede

artış,

hızlı

kalp

atışı,

görme

bozuklukları veya konsantrasyon bozukluğudur. Bu belirtileri hissetmeye başlarsanız araç ve

makine kullanmayınız.

GLİFOR’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GLİFOR’un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu

maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bir tür ilaç olan iyotlu kontrast maddelerin kan dolaşımınıza verilmesinin gerektiği X-Ray

cihazı veya görüntüleme ile ilgili herhangi bir işleme girecekseniz enjeksiyon öncesi veya

6 / 11

enjeksiyon esnasında GLİFOR kullanmayı kesmelisiniz. Doktorunuz tedavinizi ne zaman

keseceğinize ve GLİFOR ile tedavinize ne zaman başlayacağınıza karar verecektir.

Herhangi

ilacı

anda

kullanıyorsanız

veya

zamanlarda

kullandınızsa

lütfen

doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz. Kan şekeri veya böbrek fonksiyon testlerinizin

daha sık yapılması veya doktorunuzun GLİFOR dozunu ayarlaması gerekebilir. Özellikle

aşağıdaki

ilaçlar

beraber

GLİFOR

kullanımında

konunun

doktorunuz

tarafından

dikkatlice değerlendirilmesi gerekmektedir;

İdrar üretimini artıran ilaçlar (diüretikler),

Ağrı ve enflamasyonun tedavisinde kullanılan ilaçlar (ibuprofen ve selekoksibin gibi

NSAİİ ve COX-2- inhibitörleri),

Yüksek

basıncının

tedavisinde

kullanılan

bazı

ilaçlar

(ADE

inhibitörleri

anjiyotensin II reseptörü antagonistleri),

Astım tedavisinde kullanılan beta-2 agonistleri (salbutamol veya terbutalin adı verilen

ilaçlar),

Astım

şiddetli

cilt

iltihabı

gibi

çeşitli

durumların

tedavisinde

kullanılan

kortikosteroid grubu ilaçlar,

Özellikle böbrek fonksiyonunuzda azalma gibi bir durum olmak üzere kanınızda GLİFOR

miktarını değiştirebilen ilaçlar (verapamil, rifampisin; simetidin, dolutegravir, ranolazin,

trimetoprim, vandetanib, izavukonazol, krizotinib, olaparib gibi)

Diyabet tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. GLİFOR nasıl kullanılır?

GLİFOR

sağlıklı

yaşam

tarzının

yararlarının

yerini

alamaz.

İlacınızı

kullanırken

doktorunuzun size tavsiye ettiği diyeti ve düzenli egzersizleri uygulamaya da devam ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça erişkinlerde standart başlangıç dozu günde

iki veya üç kez 500 mg veya 850 mg GLİFOR’dur. Alınabilecek en fazla günlük dozu üçe

bölünmüş şekilde 3000 mg’dır.

İnsülin

kullanıyorsanız,

doktorunuz

GLİFOR’a

nasıl

başlamanız

gerektiğini

size

anlatacaktır.

Diyabetin önlenmesi için kullanımı: Standart başlangıç dozu yemekler ile birlikte veya

yemeklerden

sonra

günde

doza

bölünmüş

şekilde

1000

1700

metformin

hidroklorürdür.

Hastanın

tedaviye

devam

edip

etmeme

ihtiyacını

değerlendirmek

için

glisemik durumu ve aynı zamanda risk faktörleri düzenli aralıklarla takip edilmelidir.

Polikistik over sendromu: Metformin 500 mg ile başlanıp tercihen, yan etki yönünden

tolere edebilen hastalarda, 2000 mg’a kadar çıkılabilir.

7 / 11

İzleme:

Doktorunuz kan glukoz düzeylerinizi düzenli olarak takip edecek ve kan glukoz düzeyinize

göre GLİFOR’un dozunu belirleyecektir.

Tedaviniz süresince doktorunuz en az yılda bir kez böbreklerinizin nasıl çalıştığını kontrol

etmek isteyecektir. Eğer böbrekleriniz normal çalışmıyorsa doktorunuz böbreklerinizi daha

sık kontrol etmek isteyebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

GLİFOR, yemekler ile birlikte veya yemeklerden sonra alınabilir. GLİFOR’u yemeklerle

birlikte veya yemekten sonra almanız bu ilacın sindirim sisteminizi etkileyen yan etkilerinin

oluşmasını önler.

Tabletleri çiğnemeyiniz veya ezmeyiniz.

GLİFOR tableti yeterli miktarda su ile yutunuz.

Günde bir doz GLİFOR alıyorsanız, sabah alınız (kahvaltıda).

Günde iki bölünmüş doz GLİFOR alıyorsanız,

sabah (kahvaltıda) ve

akşam (akşam

yemeğinde) alınız.

Günde

üç

bölünmüş

GLİFOR

alıyorsanız,

sabah

(kahvaltıda),

öğleyin

(öğle

yemeğinde) ve akşam (akşam yemeğinde) alınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

GLİFOR’un 10 yaş ve üzeri çocuklarda ve ergenlerde standart başlangıç dozu günde bir kez

500 mg veya 850 mg’dır. Alınabilecek en fazla doz, iki veya üçe bölünmüş doz şeklinde 2000

mg’dır. 10 ve 12 yaş arası çocukların tedavisi, bu yaş grubunda yeterli deneyim olmadığından

sadece doktorunuzun özel önerisi üzerine tavsiye edilir.

İzleme:

Çocuk ve ergenlerde kullanılması gereken GLİFOR dozunu kan şekeri düzeyinize göre

doktorunuz belirleyecektir. Düzenli olarak doktorunuzla görüşünüz.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlanmayla

birlikte

böbreklerinizin

fonksiyonları

bozulabilir.

Doktorunuz

kullanmanız

gereken

GLİFOR

dozunu

böbrek

fonksiyonlarınıza

göre

ayarlayacaktır.

Düzenli

olarak

doktorunuzla görüşünüz.

İzleme:

Doktorunuz kullanmanız gereken GLİFOR dozunu kan şekeri düzeyinize göre belirleyecektir.

Düzenli olarak doktorunuzla görüşünüz.

Doktorunuz yılda en az bir kez böbreklerinizin nasıl çalıştığını kontrol etmek isteyecektir.

8 / 11

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek fonksiyonlarınızın azalması durumunda doktorunuz daha düşük bir dozda ürün reçete

edecektir.

Yaşlı kişilerde, böbrek fonksiyonlarının azalma potansiyeli nedeniyle GLİFOR dozu, böbrek

fonksiyonlarına göre ayarlanmalıdır. Böbrek fonksiyonlarının düzenli kontrolü gereklidir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda GLİFOR kullanılmamalıdır.

Eğer GLİFOR’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GLİFOR kullandıysanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla GLİFOR kullandıysanız, sizde laktik asidoz oluşabilir.

Laktik asidozun belirtileri kusma, kas krampları ile karın ağrısı (abdominal ağrı), şiddetli

yorgunluk ile genel olarak kendini iyi hissetmeme durumu ve nefes almada güçlüktür. Diğer

belirtileri ise vücut sıcaklığının düşmesi ve kalp atışının yavaşlamasıdır. Bahsedilen laktik

asidoz belirtilerinin sizde görülmesi halinde GLİFOR kullanımını hemen kesmelisiniz ve

doktorunuz ile irtibata geçmelisiniz. Çünkü laktik asidoz komaya neden olabilir ve bu durum

acil tıbbi müdahale gerektirir.

GLİFOR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

GLİFOR’u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

İlacınızı

almayı

unutursanız,

unuttuğunuz

dozu

atlayarak

sonraki

dozunuzu

normal

zamanında alınız.

GLİFOR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe GLİFOR’u almayı bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GLİFOR’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralamıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

9 / 11

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Çok yaygın:

Mide bulantısı,

Kusma,

İshal,

Karın ağrısı,

İştah kaybı.

Bu istenmeyen etkiler, genellikle tedavinin başlangıcında görülür. Önlem olarak, metforminin

bölünmüş günlük dozlarda kullanılması ve yemek sırasında veya yemek sonrasında alınması

önerilir. Eğer bu belirtiler devam ederse, GLİFOR kullanımını hemen kesmelisiniz ve size en

yakın hastaneye başvurmalısınız.

Yaygın:

Tat almada bozukluk (ağızda metalik tat),

Asteni,

Baş dönmesi ve sersemlik hali,

Baş ağrısı.

Çok seyrek:

Laktik asidoz.

Laktik asidoz, özellikle böbrekleriniz düzenli çalışmıyorsa çok seyrek görülen; fakat ciddi bir

rahatsızlıktır.

Eğer

durum

sizde

oluşursa,

acil

tedaviye

gerek

duyabilirsiniz.

Laktik

asidozun belirtileri kusma, kas krampları ile karın ağrısı (abdominal ağrı), şiddetli yorgunluk

ile genel olarak kendini iyi hissetmeme durumu ve nefes almada güçlüktür. Diğer belirtileri

ise vücut sıcaklığının düşmesi ve kalp atışının yavaşlamasıdır.

Bu belirtilerin görülmesi

durumunda

acil

tıbbi

müdahale

gerekebilir

çünkü

laktik

asidoz

koma

durumu

oluşturabilir. Bu durumda GLİFOR kullanımını hemen kesmelisiniz ve size en yakın

hastaneye başvurmalısınız.

Metabolik asidoz (bilinç dağınıklığı, durgunluk, uyku bozukluğu, kusma, bulantı ve baş

ağrısı ile karakterize bir durum).

Karaciğer fonksiyon testlerindeki anormallikler

Hepatit (karaciğer iltihabı olup yorgunluk, iştah kaybı, kilo kaybı, cildin ve gözün beyaz

kısımlarının sararması)

Bu durum oluştuğunda GLİFOR kullanımını durdurunuz ve doktorunuza söyleyiniz.

Kolestatik hepatit (sarılık, açık renkli dışkı, kaşıntı, halsizlik, iştahsızlık ile karakterize bir

durum).

Karaciğer enzim seviyelerinde artma.

Kan pıhtılaşma bozuklukları, kansızlık (hemolitik anemi)

Kanda düşük B12 vitamin düzeyi,

Hipoglisemi

(titreme,

terleme,

dudakta

dilde

karıncalanma,

solukluk,

çarpıntı

huzursuzluk ile kendini gösteren kan şekerinin normalden düşük olması).

10 / 11

Cilt üzerinde kızarıklık oluşması (eritem), kaşıntı, kurdeşen gibi cilt reaksiyonları

Parlak, mor renkli papüllerden oluşan döküntülerle belirgin deri rahatsızlığı.

Kilo kaybı ve zayıflama (kaşeksi), iştah azalması (anoreksi)

Değişik yaş

grupları:

Çocuklar ve ergenlerde:

Çocuk ve ergenlerden elde edilen sınırlı bilgi, yan etkilerin erişkinlerde bildirilen yan etkilere

içerik ve şiddet yönünden benzer olduğunu göstermektedir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. GLİFOR’un saklanması

GLİFOR’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GLİFOR’u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GLİFOR’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184

34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel: +90 (212) 365 15 00

Faks: +90 (212) 276 29 19

11 / 11

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

GOSB 1900 Sokak No: 1904

41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.