GEROFEN %5 JEL 60 GR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GEROFEN %5 JEL 60 GR
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GEROFEN %5 JEL 60 GR
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ibuprofen

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2016/331
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-04-2016
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 6

KULLANMA TALİMATI

GEROFEN

®

%5 jel

Haricen kullanılır.

Etkin madde:

Her 1 gram jel; etkin madde olarak 50 mg ibuprofen içerir.

Yardımcı maddeler:

Propilen glikol, karbopol (karbomer 940), trietanolamin, alkol, sodyum

metabisülfit (E223), deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GEROFEN nedir ve ne için kullanılır ?

2. GEROFEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GEROFEN nasıl kullanılır ?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GEROFEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. GEROFEN nedir ve ne için kullanılır?

GEROFEN, 60 g jel içeren alüminyum tüpte ve karton kutuda sunulmaktadır.

GEROFEN ağrı kesici ve iltihap giderici, harici kullanıma yönelik bir ilaçtır.

GEROFEN adale romatizması, ağrılı eklem hastalıkları (artroz), omurganın ve diğer

eklemlerin iltihabi romatizmal hastalıklarında, eklem yakınındaki yumuşak dokunun

(eklem içi, sinir, sinir kılıfları, tendon ve eklem çevresi) iltihabi hastalıklarında, omuz

sertliği, bel ağrısı, lumbago, spor ve kaza yaralanmalarındaki ezilme, burkulma,

gerilmelerin dıştan veya destekleyici tedavisinde kullanılır.

2 / 6

2. GEROFEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GEROFEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

İbuprofene veya GEROFEN içeriğindeki propilen glikol ve/veya parahidroksibenzoik

asit metil esterine karşı aşırı duyarlılığınız var ise veya ağrı kesici veya anti romatizmal

ilaçlara karşı alerjiniz var ise

Deri ve mukozanız üzerinde açık yaranız veya egzamanız var ise

Gebeliğinizin son üç aylık döneminde iseniz GEROFEN’ i kullanmayınız.

GEROFEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

GEROFEN’in 14 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.

Eğer:

14 yaşından küçük iseniz

Astımınız, saman nezleniz ya da kronik obstrüktif akciğer hastalığınız varsa ya da,

burun iç yüzünde şişme var ise veya özellikle yüksek ateşe bağlı belirtileri olan bir

hastalığınız (kronik tıkayıcı akciğer hastalığı gibi) var ise

Ağrı kesici veya romatizma tedavisinde kullanılan herhangi bir ilaca karşı hassasiyetiniz

var ise

Derinizde kaşınma, döküntü var ise

GEROFEN ile tedavi edilen deri üzerine çocuklar dokunmamalıdır.

Rahatsızlığınız 3 günden fazla sürer ise doktorunuz ile temasa geçiniz.

“Bu

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız”

GEROFEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

GEROFEN haricen kullanılır. Bu sebeple GEROFEN’i yiyeceklerle temas ettirmeyiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileliğinizin esnasında gerekli olmadığı sürece GEROFEN kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

3 / 6

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Sadece ibuprofenin küçük miktarları ve vücutta yıkım ürünleri anne sütüne karışır. Bebek

üzerinde şimdiye kadar bilinen olumsuz bir etkisi bilinmediği için, kısa süreli tedavilerde anne

sütünün kesilmesine gerek yoktur. Ancak günlük doz olarak, 3-4 defa ve 4-10 cm uzunluğunda

uygulanan jel miktarı aşılmamalıdır ve uzun süreli tedavilerde anne sütünün erken kesilmesi

düşünülmelidir.

Bebeklerin emzirme sırasında bu ilacı vücutlarına almamaları için, emziren anneler bu ilacı

meme üzerine sürmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

GEROFEN’ in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerine herhangi bir etkisi söz konusu

değildir.

GEROFEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GEROFEN’ in içeriğinde bulunan propilen glikol ciltte tahrişe sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

GEROFEN’in şu ana kadar diğer ilaçlarla karşılıklı etkileşimine rastlanmamıştır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. GEROFEN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde Gerofen jel günde birkaç defa

(2- 3 defa) ağrılı bölge üzerine ince bir tabaka halinde sürülür.

Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Gerofen jelin göz ve göz çevresi, mukozalara ve açık yaralara temasından kaçınınız.

Jeli sürdükten sonra elleri su ve sabun ile yıkayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

GEROFEN haricen kullanım içindir. İnce bir tabaka halinde ağrılı bölge üzerine sürülür.

4 / 6

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

GEROFEN’in 14 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı kısıtlayan özel bir durum yoktur.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer/Böbrek yetmezliği:

Karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklarda kullanımı kısıtlayan özel bir durum yoktur.

Deriden uygulanan ibuprofenin emilimi, sistemik kullanıma göre daha düşük olduğu halde,

ibuprofen metabolizmasının böbrek fonksiyonlarındaki rolü nedeniyle, tüm bu tarz ilaçların

tedavisinde

olduğu

gibi,

ender

olarak

ibuprofen

tedavi

sırasında

böbrek

fonksiyon

bozukluğu gözükebilir.

Kullanmanız gerekenden fazla GEROFEN kullandıysanız:

GEROFEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

Eğer önerilen dozu aşmış iseniz, jeli arındırıp su ile yıkayınız. Fazla miktarda uyguladığınız da

veya kazara aldığınızı düşündüğünüz de doktorunuz ile temasa geçiniz.

Özel bir panzehiri yoktur.

GEROFEN’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer GEROFEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GEROFEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

GEROFEN’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Sebebi belli olmayan burun akıntısı ve göz yaşarması veya kalıtsal yatkınlığı olan

hastalarda astıma benzer şekilde nefes almada güçlük

Tüm vücutta görülen kaşıntı, şişme, iltihap, kızarıklık ve ışığa karşı hassasiyet

5 / 6

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GEROFEN’e

karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek

olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

İlacı sürdüğünüz bölgede kızarıklık

İlacı sürdüğünüz bölgede kaşıntı

İlacı sürdüğünüz bölgede hassasiyet

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da

0 800 3l4 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. GEROFEN’in Saklanması

GEROFEN’ i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Bu ilacı, 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan uzakta saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra GEROFEN’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156

34885 Sancaktepe/İstanbul

Telefon: (0216) 398 10 63

Faks: (0216) 398 10 20

6 / 6

Üretim Yeri:

Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156

34885 Sancaktepe/İstanbul

Telefon: (0216) 398 10 63

Faks: (0216) 398 10 20

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.