GERICA 75 MG SERT KAPSUL, 14 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GERICA 75 MG SERT KAPSUL, 14 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GERICA 75 MG SERT KAPSUL, 14 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sonuç

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 245/96
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 12-11-2012
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 10

KULLANMA TALİMATI

GERİCA 75 mg sert kapsül

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her bir GERİCA kapsül 75 mg pregabalin içerir.

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, mısır nişastası, talk, jelatin, sodyum lauril sülfat,

titanyum dioksit, karmoizin (E122), siyah demir oksit, kırmızı demir oksit, saf su

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

GERİCA nedir ve ne için kullanılır?

2.

GERİCA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

GERİCA nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

GERİCA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

GERİCA nedir ve ne için kullanılır?

GERİCA 75 mg sert kapsül, beyaz

renkli kristalize toz dolu karamel-beyaz

renkli bir

kapsüldür. Her kapsül 75 mg pregabalin içerir, 14 ve 56 kapsüllük blister içeren ambalajlarda

sunulmaktadır.

GERİCA, ağızdan alınan ve kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçları

ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasarına bağlı ağrının (nöropatik

ağrı) tedavisinde ve yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun tedavisinde ve fibromiyalji (esas

olarak kasları ve kasların kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygın ağrıya neden olan bir

çeşit yumuşak doku romatizması) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

2 / 10

GERİCA,

yaş

üstü

olan

yetişkinlerde

kullanılır,

yaşın

altındakilerde

yeterli

güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için, kullanımı önerilmez.

Nöropatik Ağrı

GERİCA yetişkinlerde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar görmesinden kaynaklanan

uzun süreli ağrılarda kullanılır. Şeker hastalığı ve zona gibi birçok hastalık sinirlerinize zarar

vererek sinir hasarına bağlı ağrıya sebep olabilir. Bu ağrı hissi, sıcaklık, yanma, batma,

vurma, zonklama, sızlama, uyuşma, karıncalanma şeklinde ya da elektrik çarpması, iğne

batması gibi, delici, keskin veya kramp tarzında bir ağrı şeklinde tanımlanabilir.

Nöropatik ağrı, duygudurumunuzda değişikliklere, uyuma sorunlarına ve yorgunluğa neden

olup fiziksel ve sosyal yaşamınızı ve genel yaşam kalitenizi etkileyebilir.

Epilepsi

GERİCA yetişkinlerde, sara nöbetlerinin bir çeşidini tedavi etmek için kullanılır (sekonder

jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlar). Doktorunuz,

almakta olduğunuz ilaçlarla durumunuzu kontrol altında tutamadığı zaman, GERİCA’yı

tedavinize ekleyebilir. GERİCA sara nöbetlerinin tedavisinde tek başına kullanım için değildir

ve her zaman sara nöbetlerini kontrol altında tutmak için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte

kullanılır.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

GERİCA yetişkinlerde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır.

Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun belirtileri kontrol etmesi zor olan, uzun süreli aşırı

kaygı ve endişedir. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu aynı zamanda huzursuzluk, ani ve

şiddetli

heyecan,

köşeye

sıkıştırılmışlık

hissi,

kolaylıkla

bitkin

düşme,

konsantrasyon

güçlüğü, ani unutkanlık, alınganlık hissi, kas sertliği veya uyku sorunları gibi durumlara yol

açabilir. Bu günlük yaşamın sıkıntılarından ve stresinden farklıdır.

Fibromiyalji

GERİCA yetişkinlerde fibromiyalji tedavisinde kullanılır. Fibromiyalji esas olarak kasları ve

kasların kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygın ağrıya neden olan bir çeşit yumuşak

doku romatizması olup, daha çok erişkinlerin hastalığıdır.

2.

GERİCA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GERİCA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer GERİCA’nın etkin maddesi olan pregabaline veya ilacın içeriğinde bulunan diğer

maddelerden

herhangi

birine

karşı

alerjiniz

(aşırı

hassasiyetiniz)

varsa

GERİCA

kullanmayınız.

3 / 10

GERİCA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Sara

tedavisinde

etkili

(antiepileptik)

ilaçlarla

tedavi

edilen

bazı

hastalarda

intihar

düşüncesi ve davranışı görülmüştür. Aklınızdan bu tip düşünceler

geçiyor veya bu tür

davranışlar sergiliyorsanız doktorunuzdan yardım almalısınız.

GERİCA ile tedavi, uyku hali ve baş dönmesine neden olabileceğinden, yaşlı hastalarda

kaza sonucu yaralanmaların (düşme) oranını artırabilir. Dolayısıyla, 65 yaşın üzerindeyseniz,

ilacın tüm yan etkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncaya kadar dikkatli olmalısınız.

Diyabetiniz

(şeker

hastalığı)

varsa

pregabalin

kullanımı

sırasında

kilo

aldıysanız,

diyabet ilaçlarınızda bir değişiklik yapılmasına gerek duyabilirsiniz.

Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin sınırlı bilgi olması nedeniyle

bu durum ile ilgili bir geçmişiniz varsa pregabalin tedavisine başlamadan önce doktorunuza

söyleyiniz.

GERİCA kullanan bazı hastalarda böbrek yetmezliği bildirilmiştir. Eğer idrara çıkmanızda

azalma fark ederseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumu düzeltmek için ilaç

kullanımını kesebilir.

Pazarlama sonrasında alerji sonucu yüz ve boğazda şişmeyi de içeren aşırı duyarlılık

durumu bildirilmiştir. Yüzde, ağız içinde veya üst solunum yolunda şişme gibi belirtiler

ortaya çıkarsa GERİCA derhal kesilmelidir.

Pazarlama sonrası deneyimde geçici olarak görme kaybı, görmede bulanıklık ve görme

netliğinde değişiklik bildirilmiştir. Bu belirtiler GERİCA’nın kesilmesi ile iyileşebilir veya

sona erebilir.

Omurilik

hasarı

sonrası

gelişen

nöropatik

ağrı

tedavisi

görüyorsanız,

tedavi

için

kullandığınız aynı etkiyi gösteren diğer ilaçların da (ağrı ve spastisite ilaçları gibi) etkisi

nedeni ile uyku hali gibi bazı yan etkilerin şiddeti artabilir.

Pazarlama sonrası deneyimlerde, GERİCA’nın morfin ve benzeri ağrı kesiciler (opioid

analjezikler)

gibi

kabızlığa

sebep

olabilecek

ilaçlarla

birlikte

alınması

sonucu

bağırsak

fonksiyonlarında azalma (örn. bağırsak tıkanması, kabızlık) bildirilmiştir.

Alkol veya herhangi bir ilaç bağımlılığı veya kötüye kullanım öykünüz var ise doktorunuza

söyleyiniz. Reçete edilenden daha fazla ilaç kullanmayınız.

GERİCA ile tedavi sırasında veya tedavi sonlandırıldıktan kısa bir süre sonra, status

epileptikus (30 dakikadan uzun süren nöbet) ve grand mal nöbetleri (büyük nöbet) dahil

olmak

üzere

konvülsiyonlar

(nöbetler)

bildirilmiştir.

Eğer

nöbet

geçirirseniz

derhal

doktorunuz ile iletişime geçiniz.

GERİCA kullanan bazı hastalarda, diğer koşulların da etkisi ile beyin fonksiyonlarında

azalma (ensefalopati) bildirilmiştir. Ciddi bir karaciğer veya böbrek hastalığı öykünüz var ise,

doktorunuzu bilgilendiriniz.

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

4 / 10

GERİCA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

GERİCA aç ya da tok olarak kullanılabilir.

GERİCA kullanırken alkol almayınız. GERİCA ile birlikte alkol alınması uyku hali ve baş

dönmesi gibi yan etkilerin görülme sıklığını artıracaktır. Bu tehlikeli olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

GERİCA

doktorunuz

tarafından

önerilmedikçe

hamilelikte

kullanılmamalıdır.

Çocuk

doğurma

potansiyeli

olan

kadınlar

gebelikten

etkin

doğum

kontrol

yöntemi

korunmalıdır. Eğer tedavi sırasında hamile kaldıysanız, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız

veya hamile kalmayı planlıyorsanız derhal doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Anne sütüne geçtiği için GERİCA kullanırken bebeğinizi emzirmemeniz önerilir.

Araç ve makine kullanımı

GERİCA baş dönmesi ve uyku hali yaratabilir ve dikkatinizi azaltabilir. GERİCA’nın sizi

nasıl etkilediğini anlayana kadar araba veya makine kullanmayınız ve tehlikeli olabilecek

aktivitelerde bulunmayınız.

GERİCA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ürün

laktoz

içerir.

Eğer

daha

önceden

doktorunuz

tarafından

bazı

şekerlere

karşı

dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu ürün her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum içerir yani sodyum içermediği kabul edilir.

GERİCA, içeriğindeki karmoizinden dolayı alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

GERİCA ve diğer bazı ilaçlar birbiriyle etkileşebilir.

GERİCA’nın merkezi sinir sistemini etkileyen belli başlı bazı ilaçlarla birlikte kullanımı

sonucunda bu ilaçlar ile ortaya çıkabilen solunum yetmezliği ve koma gibi yan etkilerde artış

görülebilir.

GERİCA’nın oksikodon gibi narkotik ağrı kesicilerle, lorazepam gibi kaygı (anksiyete)

tedavisinde

kullanılan

ilaçlarla

veya

sakinleştiricilerle

alkol

içeren

ürünlerle

birlikte

5 / 10

kullanılması görülebilecek baş dönmesinin, uykusuzluğun ve dikkat azalmasının şiddetini

artırabilir.

GERİCA ağız yoluyla alınan doğum kontrol ilaçları ile birlikte kullanılabilir.

Pazarlama sonrası deneyimlerde GERİCA’nın morfin ve benzeri ağrı kesiciler (opioid

analjezikler)

gibi

kabızlığa

neden

olabilecek

ilaçlarla

birlikte

alınması

sonucu

barsak

fonksiyonlarında azalma (örnek barsak tıkanması, kabızlık) bildirilmiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

GERİCA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

GERİCA’yı her zaman doktorunuz tarafından size tarif edildiği şekliyle kullanınız. Emin

değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GERİCA’yı ne zaman ve ne kadar almanız gerektiğini doktorunuz söyleyecektir.

Doz genellikle günde 2 ayrı dozda alınmak üzere toplam 150 mg ile 600 mg arasında

değişmektedir.

Doktorunuz

tedavi

sırasında

aldığınız

dozu

değiştirebilir.

Doktorunuzla

görüşmeden dozu kendiniz değiştirmeyiniz.

GERİCA’yı her gün aynı saatte alınız.

GERİCA’nın

etkisinin

sizin

için

çok

kuvvetli

veya

zayıf

olduğunu

düşünüyorsanız,

doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Doktorunuz ile görüşmeden GERİCA’yı aniden bırakmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

GERİCA ağız yoluyla alınır.

GERİCA’yı bir bardak su ile bütün olarak yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

GERİCA’nın çocuklarda ve gençlerde (18 yaşından küçüklerde) kullanımına ilişkin yeterli

güvenlilik

etkinlik

bilgisi

bulunmadığı

için

yaş

grubundaki

hastalarda

kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı (65 yaş üstü) hastalarda GERİCA normal dozlarında

kullanılabilir.

6 / 10

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrekleriniz ile ilgili bir sorununuz varsa doktorunuz sizin için daha değişik bir doz

planlaması ve/veya dozu reçeteleyebilir.

Karaciğer yetmezliğinde kullanım:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer GERİCA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GERİCA kullandıysanız:

GERİCA’yı kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

Eğer

almanız

gerekenden

fazla

GERİCA

kullandıysanız,

doktorunuzu

arayınız

kullanmakta

olduğunuz

GERİCA

kutusunu

yanınıza

alarak,

derhal

yakın

sağlık

merkezine başvurunuz. Bu duruma bağlı olarak uykulu hissetme, kafa karışıklığı, saldırganlık

veya huzursuzluk hissedebilirsiniz.

GERİCA’yı kullanmayı unutursanız:

GERİCA’yı her gün aynı saatte düzenli olarak kullanmanız önemlidir.

Almanız gereken dozu almayı unuttuğunuz takdirde:

Hatırladığınızda bir sonraki doz zamanınız değilse, hatırlar hatırlamaz alınız.

Hatırladığınızda bir sonraki dozu alacağınız zaman gelmiş veya ona yakın ise unuttuğunuz

dozu almayınız. Bir sonraki dozu reçetenizde belirtildiği şekilde zamanında alarak normal doz

takviminize devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GERİCA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuzla görüşmeden GERİCA’yı aniden bırakmayınız. Tedaviniz en az 1 hafta

süre ile kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır. Uzun ya da kısa süreli tedavi

sonrasında,

tedaviniz

sonlandırıldığında

bazı

etkiler

(çekilme

belirtileri)

görülebilir. Bu yan etkiler, uyuma zorluğu, baş ağrısı, mide bulantısı, kaygı, ishal,

nezle benzeri belirtiler, havale, sinirlilik, depresyon, ağrı, terleme ve sersemlik ve

anlamlı fiziksel bağımlılıktır. Daha uzun süre GERİCA kullanmanız halinde, bu yan

etkilerin sıklığı ve şiddeti kullandığınız doza göre artabilir.

7 / 10

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GERİCA’nın içeriğinde bulunan maddelere aşırı duyarlılığı olan kişilerde

yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yüzde şişme

Dilde şişme

Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da

kaynaklanıyor olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın

: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek

: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

Baş dönmesi, uyku hali, baş ağrısı

Yaygın:

İştah artışı

Abartılı bir şekilde kendini olduğundan daha iyi hissetme, bilinç bulanıklığı, cinsel istekte

azalma, çevresel uyarılara karşı aşırı hassasiyet (irritabilite), kişinin yer ve zaman kavramını

yitirmesi (dezortantasyon)

Dikkat bozukluğu, sakarlık, hafıza bozukluğu, hafıza kaybı, titreme (tremor), konuşma

bozukluğu

(dizartri),

yanma,

batma,

karıncalanma

hissi,

uyuşma,

sakinlik,

uyuşukluk,

uykusuzluk (insomni), aşırı halsizlik, anormallik hissi

Bulanık görme, çift görme

Baş dönmesi (vertigo), denge bozukluğu, düşme

Ağız kuruluğu, kabızlık, kusma, gaz, ishal, bulantı, karın boşluğunda şişkinlik

Peniste sertleşme bozukluğu

Sarhoşluk hissi, yürüyüşte anormallik

Vücutta kol ve bacaklar dahil şişlik (periferik ödem), ödem

Kilo artışı

8 / 10

Kas krampları, eklem ağrısı, sırt ağrısı, kol veya bacaklarda ağrı, boyun bölgesinde kramp

(servikal spazm)

Boğaz kuruluğu

İstemli kas hareketlerinde düzensizlik (ataksi)

Göğüste ağrı

Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı (sinüzit)

Sıvı tutulumu

Kaslarda kasılma (spazm)

Kaygı hali (anksiyete)

Yutak ve gırtlakta ağrı

Yaygın olmayan:

İştah kaybı, kilo kaybı, kan şekerinin düşmesi, kan şekerinin yükselmesi

Kendine yabancılaşma, kişisel kimlik duygusu kaybı (depersonalizasyon), huzursuzluk,

depresyon, ajitasyon, ruh hali (duygudurum) dalgalanması, kelime bulmada zorluk, sanrı

(halüsinasyon), anormal rüyalar, sinirlilik, aşırı mutluluk hali, bilme ve kavramaya ilişkin

zihinsel aktivitelerde bozukluk, düşünmede zorluk, cinsel istekte artış, orgazm olamamayı da

kapsayan cinsel işlev bozuklukları, geç boşalma, kısa süreli aşırı huzursuzluk durumu (panik

atak), çevresel uyarılara ilgisiz kalma (apati)

Görme

alanında

bozukluklar,

anormal

göz

hareketleri,

tünel

görüşü

şeklinde

görme

değişiklikleri,

ışık

parlaması

gibi

görme

değişiklikleri,

düzensiz

hareketler,

reflekslerde

zayıflama, artmış aktivite, ayağa kalkarken görülen baş dönmesi, hassas deri, tat alamama,

yanma duygusu, amaçlı hareketlerde titreme (tremor), bilincin azalması, bilinç kaybı, bayılma

hali, sese/gürültüye hassasiyet, iyi hissetmeme, istemli hareketlerin bozulması (diskinezi)

Göz kuruluğu, gözlerde şişme, görsel keskinlikte azalma, gözlerde ağrı, gözyaşında artma,

gözlerde iritasyon, göz yorgunluğu (astenopi)

Ritim bozuklukları, kalp atım hızında artma, düşük kan basıncı, yüksek kan basıncı, kalp

yetmezliği, kalbin normalden yavaş atması

Yüz kızarması, sıcak basması, el ve ayaklarda soğukluk

Nefes darlığı, burunda kuruluk, burunda tıkanma

Tükürük salgısında artma, mide ekşimesi, ağızda çevresinde hissizleşme

Terleme, kırmızı renkli kabartılı (papüler) döküntüler, ateş, kurdeşen (ürtiker), kaşıntı

Kas seğirmesi, eklemlerde şişme, kas ağrısını da içeren ağrı, kas sertliği, boyun ağrısı

Meme ağrısı

Ağrılı ve güçlükle idrara çıkma, istem dışı idrar kaçırma

Halsizlik,

susuzluk,

göğüste

sıkışma,

yaygın

ödem,

ağrı,

üşüme,

ateş,

vücut

ısısının

normalden yüksek olması

9 / 10

Bazı kan ve karaciğer test sonuçlarında değişiklikler (alanin aminotransferaz, kreatinin

fosfokinaz ve aspartat aminotransferazda yükselme), trombosit sayısında azalma, kandaki

alyuvar sayısının azalması, nötropeni, kan kreatininde artma, kan potasyumunda düşme

Aşırı duyarlılık, yüzde şişme, kaşınma, kurdeşen, burun akıntısı, burun kanaması, öksürük,

horlama, burun boşluğu iltihabı (rinit)

Ağrılı menstürasyon (adet) dönemi (dismenore)

Ağızdaki

duyularda

uyaranlara

karşı

hassasiyet

kaybı

(oral

hipoestezi),

konuşma

bozukluğu, düşünce uçuşması (psikomotor hiperaktivite), sersemlik/uyuşukluk, unutkanlık,

saldırganlık (agresyon)

Seyrek:

Var olmayan bir kokuyu algılama (parosmi), gözle bakılan cisimlerin titreşiyor izlenimi

vermesi (osilopsi), görsel derinlik algısında değişme, görsel parlaklık, görme kaybı,

Göz bebeklerinde büyüme, şaşılık, görme alanında kıvılcım şeklinde ışık ve renk algısı

(fotopsi)

Soğuk terleme, boğazda gerginlik, dilde şişme, boğaz kuruluğu

Pankreas iltihabı

Yutmada zorluk

Hareketlerde yavaşlama veya azalma

Yazı yazma yeteneğinde bozulma (disgrafi)

Karın boşluğunda sıvı toplanması

Akciğerlerde sıvı toplanması

Nöbet

Kalp ritim düzensizliği anlamına gelen kalpteki elektiriksel aktivite kayıtlarında (EKG)

değişiklik

Kalp ritminin hızlanması (sinüs taşikardisi), kalp ritminin düzensizleşmesi (sinüs aritmisi)

Kas hasarı, kaslarda şiddetli zayıflık ve ağrı (rabdomiyoliz)

Memede akıntı, anormal meme büyümesi, erkeklerde meme büyümesi

Aybaşı yokluğu; adet görememe (amenore)

Böbrek yetmezliği, idrar hacminde azalma, normalden az idrar yapma, mesanede idrar

birikmesi (idrar retansiyonu)

Beyaz kan hücre sayısında azalma (kandaki akyuvarların azalması)

Uygunsuz davranışlar, artmış ruh hali (duygudurum)

Alerjik reaksiyonlar (nefes almada zorluk, gözlerde iltihaplanma (keratit) ve döküntü,

kabartı, cildin soyulması ve ciltte ağrı ile karakterize ciddi bir deri enfeksiyonunu (Stevens-

Johnson sendromu) da içerebilir)

10 / 10

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

numaralı

etki

bildirim

hattını

arayarak

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi’ne

(TÜFAM)

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında

daha

fazla

bilgi

edinilmesine

katkı

sağlamış

olacaksınız.

5.

GERİCA’nın saklanması

GERİCA’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

GERİCA’yı 25°C ve altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GERİCA’yı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GERİCA’yı kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız GERİCA’yı şehir suyuna veya çöpe atmayınız.

Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi:

GENERİCA İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Maslak-Sarıyer/İSTANBUL

Tel: 0 212 376 65 00

Faks: 0 212 213 53 24

Üretim yeri:

BİLİM İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Gebze-Kocaeli

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.