GERALGINE-P 500/ 30 MG TABLET, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GERALGINE-P 500/ 30 MG TABLET, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GERALGINE-P 500/30 MG TABLET, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • parasetamol, kombinasyonu hariç. psycholeptics

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2016/381
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 09-05-2016
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 8

KULLANMA TALİMATI

GERALGİNE

-P 500 mg/30 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Bir tablet 500 mg parasetamol ve 30 mg kafein içerir.

Yardımcı maddeler:

Mikrokristalin selüloz (pH 101), mısır nişastası, sodyum nişasta glikolat,

povidon K30, talk, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GERALGİNE-P nedir ve ne için kullanılır?

2. GERALGİNE-P’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GERALGİNE-P nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GERALGİNE-P’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. GERALGİNE-P nedir ve ne için kullanılır?

GERALGİNE-P, her tabletinde 500 mg parasetamol ve 30 mg kafein içeren, ağrı kesici ve

ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır.

GERALGİNE-P, 20 tablet içeren blister ambalajlardadır.

GERALGİNE-P, hafif ve orta şiddetli ağrılar (baş ağrısı, migren, ağrılı adet görme, boğaz

ağrısı, kas-iskelet ağrıları, kireçlenmeye bağlı ağrılar) ve ateşin giderilmesinde kullanılır.

2. GERALGİNE-P’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GERALGİNE-P’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer parasetamol, kafein veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlı

(alerjik) iseniz

Şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa

basıncınız

yüksek

ise,

basıncı

düşürücü

ilaç

kullanıyorsanız

kalp

atımınızda düzensizlik varsa

Uzun süreli devam eden alkol bağımlılığı tedavisi için disulfiram adı verilen ilacı

kullanıyorsanız

Depresyon (lityum karbonat dahil), anksiyete (klozapin dahil) ilaçları veya sakinleştirici

ilaç kullanıyorsanız ya da anksiyete (gerginlik) bozukluğunuz varsa

Efedrin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır) kullanımı

Teofilin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır) kullanımı

2 / 8

GERALGİNE-P’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Kansızlığı

(anemisi)

olanlarda,

akciğer

hastalarında,

karaciğer

böbrek

fonksiyon

bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

Kalp hastalığınız varsa

Parasetamolü ilk kullananlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda, kullanımın

dozunda

veya

tekrarlayan

dozlarında

deride

kızarıklık,

döküntü

veya

deri

reaksiyonu görülen kişiler bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı

kullanmamalıdır.

Parasetamol içeren başka bir ilaç alıyorsanız kullanmayınız. Parasetamol içeren başka

ilaçlarla birlikte kullanımı doz aşımına neden olabilir. Parasetamol içeren ve ağrı kesici,

ateş düşürücü, grip ve nezle semptomlarını giderici ya da uykuya yardımcı ilaçlar ile

birlikte kullanmayınız.

Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan

parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

Birden (akut) yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.

Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır

Kilonuz normalin altındaysa, anoreksik iseniz ya da beslenme yetersizliğiniz mevcutsa

Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık

olan Gilbert sendromunuz varsa

Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği

olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.

Kemik iliğinin işlev bozukluğu

Astım, kronik rinit (uzun süreli devam eden nezle), kronik ültiker (uzun süreli devam

eden

kurdeşen)

özellikle

diğer

antienflamatuvar

(yangı

önleyici)

ilaçlara

aşırı

duyarlılığı olan hastalar

Diğer analjeziklerle (ağrı kesici ilaçlarla) birlikte kullanımı

Uzun süre kullanımı

3 – 5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde,

parasetamol kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

Sepsis gibi glutatyon eksikliği olan hastalarda, parasetamol kullanımı metabolik asidoz riskini

arttırabilir.

Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa bu metabolik asidoz riskini arttırabilir.

Metabolik asidoz belirtileri şunlardır:

Derin, hızlı, ve zorlanarak nefes alıp vermek

Mide bulantısı ve kusma

İştahsızlık

GERALGİNE-P

birlikte

karaciğer

hasarlanmasını

artıran

karaciğerdeki

glutatyon

deposunu azaltan ilaçların kullanımı karaciğer zehirlenmesine neden olabilir.

Kullanımı sırasında karaciğer enzim düzeyi (ALT) düzeyi yükselebilir.

Baş ağrısının tedavisi amacıyla sürekli ağrı kesici kullanılması, kronik baş ağrılarına neden

olabilir.

3 / 8

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

GERALGİNE-P’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkolle veya alkol içeren yiyecek ve içeceklerle (örn. bazı ilaçlar) birlikte kullanıldığında

karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.

Besinler parasetamolün bağsaktan emilimini azaltabilir.

Diyet

alınan

kafein

miktarına

dikkat

edilmelidir.

Yüksek

kafein

uykusuzluk,

huzursuzluk, kaygı, baş ağrısı, mide ve barsak yakınmaları ve çarpıntı gibi kafein ile ilişkili

istenmeyen etki riskini artırır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Hamilelerde yarar-zarar riski değerlendirerek kullanılmalıdır. Hamile hastalar kullanıma ait

doktor

tavsiyesine

uymalıdırlar.

Kafeinin

spontan

(kendiliğinden)

düşük

riskini

artırma

olasılığı nedeniyle gebelerde kullanılması önerilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Süt vermekte olan kadınlarda yarar-zarar riski değerlendirerek kullanılmalıdır. Parasetamolun

anne sütüne geçtiği miktar klinik olarak önemsizdir. Parasetamol az da olsa süte geçmektedir.

Kafein anne sütüne geçer ve emen bebeklerde istenmeyen etkilere (huzursuzluk, ağlama,

uykusuzluk vs.) neden olabilir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez. Ancak parasetamol

bazı hastalarda baş dönmesi veya uyku hali yapabilir. GERALGİNE-P kullanırken, uyanık

kalmanızı gerektiren işler yaparken dikkatli olmalısınız.

GERALGİNE-P’nin

içeriğinde

bulunan

bazı

yardımcı

maddeler

hakkında

önemli

bilgiler

Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Bazı

ilaçlar

birlikte

kullanıldığında

GERALGİNE-P’nin

etkisi

değişebilir.

Aşağıdaki

ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: propantelin vb.)

Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: metoklopramid gibi)

Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan

bazı ilaçlar gibi)

Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

Tropisetron,

granisetron,

metoklopramid

(kemoterapiye

bağlı

bulantı

kusmanın

tedavisinde kullanılan ilaçlar)

Zidovudin

(çocuk

erişkinlerde

görülen

enfeksiyonlarının

(AIDS)

tedavi

önlenmesinde kullanılan bir ilaç

Miyokard (kalp kası) görüntülemesinde kullanılan adenozin ve dipiridamol

4 / 8

Sedatif (sakinleştirici) ilaçlar

Barbitüratlar (sakinleştirici ve uyku getirici olarak kullanılır)

Antihistaminikler (alerji veya iltihap durumlarında kullanılır)

Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları)

Simetidin (mide asidine karşı kullanılır)

Fenilpropanolamin, efedrin (soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır)

Klozapin (ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)

Atenolol, metoprolol, oksprenolol ve propranolol gibi beta blokör ilaçlar (kan basıncını

düşürmek için kullanılır)

Disulfiram (alkolizm tedavisinde kullanılır)

Lityum (depresyon gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)

Monoamin

oksidaz

inhibitörleri

(depresyon

gibi

ruhsal

bozuklukların

tedavisinde

kullanılır)

Tranklizan (sinirleri yatıştırmada kullanılır)

Metoksalen (sedef hastalığı tedavisinde kullanılır)

Fenitoin, glutetimid, fenobarbital, karbamazepin (sara tedavisinde kullanılır)

Rifampisin (bakteri tedavisinde kullanılır)

Pipemidik asit (idrar yolları enfeksiyonları tedavisinde kullanılır)

Teofilin (astım gibi havayolları tıkanıklıkları tedavisinde kullanılır)

Levotiroksin (tiroid bezinin yeterli çalışmadığı durumlarda kullanılır)

Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

Kolestiramin (kanda yağ düzeyini düşürmek için kullanılır)

St. John's Wort (sarı kantaron), (antidepresan olarak kullanılır)

Diğer ağrı kesiciler

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. GERALGİNE-P nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerde ve 16 yaş üzerindeki çocuklar:

6 saat ara ile 2 tablet önerilir. Günlük en yüksek doz 4000 mg’dır.

12-15 yaş arası çocuklar:

6 saat ara ile 1 tablet önerilir. Günlük en yüksek doz 2000 mg ‘dır.

Doktorunuz önermedikçe üç günden fazla kullanılmamalıdır.

12 yaşından küçük çocuklar:

Verilmemelidir.

Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan

parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır. Bir bardak su ile birlikte yutunuz.

5 / 8

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Bir doktorun önerisiyle olmadıkça 12 yaşından küçük çocuklara

verilmemelidir.

Yaşlılarda

kullanımı:

Parasetamol,

sağlıklı-hareketli

yaşlılarda,

yetişkinlerde

uygulanan

dozda kullanılabilir. Zayıf ve hareketsiz yaşlılarda ise dozu ve dozlam sıklığının azaltılması

gerekir. Ancak GERALGİNE-P

kafein içerdiğinden, yaşlılarda hekim önerisi olmadıkça

kullanılmamalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Hafif ve orta şiddette karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle

kullanılmalıdır.

Eğer GERALGİNE-P’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla GERALGİNE-P kullandıysanız:

Doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtilerdir,

ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç

alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa

sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Parasetamol doz aşımı

sonuçları karaciğer nakli ya da ölüme kadar varabilen karaciğer yetmezliğine yol açabilir.

Karaciğer toksisitesi ve hepatik işlev bozukluğu ile birlikte genelde akut pankreatit de

gözlenebilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz

aşımı hemen tedavi edilmelidir.

GERALGİNE-P’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı

ile konuşunuz.

GERALGİNE-P’yi kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GERALGİNE-P ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

İlacınızı doktorunuzun söylediği süre zarfınca kullanın. Hekim önerisine uygun bir şekilde

kullanıldıktan

sonra

tedavi

sonlandırıldığında

herhangi

olumsuz

etki

göstermesi

beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GERALGİNE-P’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

GERALGİNE-P’ye

bağlı

istenmeyen

etkiler

genellikle

seyrek

olarak

görülür

ilacın

kesilmesi

kaybolur.

Parasetamolün

gramın

tablet

GERALGİNE-P)

üzerinde

alınması durumunda zararlı etki görülmesi muhtemeldir.

Kafeinin günlük 520 mg’a kadar kullanımının sağlıklı kişilerde herhangi bir istenmeyen

etkiye yol açmadığı tespit edilmiştir. Ancak kafeine hassas veya kafein kullanmayan kişilerde

yüksek dozlarda kullanımı bazı istenmeyen etkilere yol açabilir. Bunlar: titreme, aşırı tepki

verme, uykusuzluk, sinirlilik, endişe, baş ağrısı, kulak çınlaması, kalp atım bozukluğu, idrarda

artış, mide-kalınbağırsak rahatsızlıkları ve hızlı solunumdur.

Bu istenmeyen etkilerin görüldüğü kişiler GERALGİNE-P veya kafein içerikli diğer ilaçların

kullanımını durdurmalıdırlar.

6 / 8

Kafeinin düzenli kullanımı sonrası kullanımına ara verilmesi, 1 hafta sürecek bazı belirtilerin

geri gelmesine sebep olabilir. Bunlar: baş ağrısı, yorgunluk ve dikkatte azalmadır.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın

: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek

: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, GERALGİNE-P’yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar (aşırı duyarlılık, ciltte kızarıklık, soyulma ya da ağızda ülser)

Anjioödem (göz kapakları, eller, ayaklar, bilekler, ağız, boğaz, dudak ve dilde şişme)

Anafilaktik şok (tansiyon düşüklüğü ve nefes darlığına yol açan ciddi alerjik reaksiyon)

Astım ve akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)

Aspirin ya da benzeri non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar kullandığınızda nefes güçlüğü

yaşadıysanız ve buna benzer semptomları bu ilacı kullandığınızda da gördüyseniz

Beklenmeyen morarma ve kanama görürseniz

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu durum sizde mevcut ise, sizin GERALGİNE-P’ye

karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek

olabilir.

Yaygın görülen yan etkiler

Uyku hali (somnolans)

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duyusal bozukluklar

Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri

Bulantı

Kusma

Üst karın bölgesinde rahatsızlık, ağrı ve hazımsızlık

Mide ve bağırsaklarda aşırı miktarda gaz

Karın ağrısı

Kabızlık

Yaygın olmayan yan etkiler

Uzun süreli uygulamada böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiller

nekroz)

Mide ve bağırsak kanalı kanaması

Seyrek görülen yan etkiler

Akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni), anemi

(kansızlık), kanda metemoglobin bulunması (metemoglobinemi), anormal sayıda düşük

beyaz kan hücresi (nötropeni), kılcal damarların deri içine kanaması (trombositopenik

purpura)

7 / 8

Bu istenmeyen etkiler parasetamol ile neden-sonuç ilişkili değildir.

Trombosit (kan pulcuğu) sayısının düşmesine bağlı deri altı kanaması

İshal

Deri

döküntüsü,

kaşıntı,

egzama,

alerjik

ödem,

yüzde,

dilde

boğazda

şişlik

(anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el,

yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiform)

Alerjik reaksiyon belirtileri

Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi

şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)

Çok miktarda alındığında karaciğer hasarı

Astım ve akciğer nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)

Aniden başlayan ve ölüme neden olabilen ciddi alerjik reaksiyon (anafilaksi)

Çok seyrek görülen yan etkiler

Agranülositoz (kandaki beyaz hücre sayısının azalması ile seyreden bir hastalık)

Karaciğer fonksiyon bozukluğu (hepatik disfonksiyon)

Aspirin

benzeri

non-steroid

anti-inflamatuar

ilaçlara

karşı

hassasiyeti

olan

hastalarda bronkospazm

Kan pulcuğu (pıhtılaşmadan sorumlu kan hücreleri) sayısında azalma (trombositopeni)

Toksik

epidermal

nekroliz

(Lyell

sendromu)

(ilaç

çeşitli

enfeksiyonlara

bağlı

gelişebilen deri hastalığı)

Bilinmiyor

Merkezi sinir sisteminde uyarılma, baş dönmesi, uyku hali (somnolans) ve beyinde

iltihaplanma (ensefalopati), uykusuzluk, gerginlik

Çarpıntı

Pozitif alerji (duyarlılık) testi (alerji testinin pozitif sonuç vermesi)

İmmün trombositopeni (deri içine kanamalar sonucu oluşan küçük kırmızı döküntüler ve

kolay çürük oluşumu)

Titreme

Kalp çarpıntısı

Gerginlik

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. GERALGİNE-P’nin saklanması

GERALGİNE-P’yi

çocukların

göremeyeceği,

eri

emeyece

i

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız.

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

8 / 8

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın

üzerinde

belirtilen

son

kullanma

tarihinden

sonra

GERALGİNE-P’yi

kullanmayınız.

Eğer

üründe

ve/veya

ambalajında

bozukluklar

fark

ederseniz

GERALGİNE-P’yi

kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156

34885 Sancaktepe / İstanbul

Telefon: (0216) 398 10 63

Faks: (0216) 398 10 20

Üretim Yeri:

Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156

34885 Sancaktepe / İstanbul

Telefon: (0216) 398 10 63

Faks: (0216) 398 10 20

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.