GENTA 20 MG AMPUL, 1 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GENTA 20 MG AMPUL, 1 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GENTA 20 MG AMPUL, 1 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • gentamisin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 135/87
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 16-04-1985
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

XALKORİ 200 mg Kapsül

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her bir kapsül 200 mg krizotinib içerir.

Yardımcı

maddeler:

Kolloidal

silikon

dioksit

(E551),

mikrokristalin

selüloz

(E460),

anhidröz dibazik kalsiyum fosfat (E341), sodyum nişasta glikolat ve magnezyum stearat

(E572)

Jelatin kapsül kılıfı: Titanyum dioksit (E171), kırmızı demir oksit (E172ii)

Baskı mürekkebi: Şellak (E904), propilen glikol (E1520), güçlü amonyak çözeltisi (E510),

potasyum hidroksit (E525), siyah demir oksit (E172i)

Ürün, sığır kaynaklı jelatin hammaddesi içermektedir.

ilaç

izlemeye

tabidir.

üçgen

yeni

güvenlilik

bilgisinin

hızlı

olarak

belirlenmesini sağlayacaktır. Karşılaştığınız herhangi bir yan etkiyi TÜFAM’a bildirerek siz

de yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlandığına dair bilgi için bölüm 4’ün sonuna

bakınız.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1.

XALKORİ nedir ve ne için kullanılır?

2.

XALKORİ’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

XALKORİ nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

XALKORİ’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

XALKORİ nedir ve ne için kullanılır?

XALKORİ, krizotinib adı verilen etkin maddeyi içeren bir ilaçtır.

Her kapsül 200 mg krizotinib içerir.

XALKORI 1 boyutunda, beyaz opak gövde ve pembe opak kapağı olan, kapak üzerinde

“Pfizer” ve gövde üzerinde “CRZ 200” yazılı sert jelatin bir kapsüldür. Her bir kutu 60 kapsül

içerir.

XALKORİ,

(Anaplastik

Lenfoma

Kinaz)

pozitifliği

FISH

testi

doğrulanmış

metastatik (kaynağını aldığı organdan daha uzak bir yere yayılmış) küçük hücreli dışı akciğer

kanseri hastalarının birinci basamak tedavisinde kullanılır.

XALKORİ, ALK (Anaplastik Lenfoma Kinaz) pozitifliği FISH testi ile doğrulanmış, daha

önce tedavi almış ve sonrasında ilerleme göstermiş metastatik (kaynağını aldığı organdan

daha uzak bir yere yayılmış) küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarının tedavisinde

kullanılır.

XALKORİ ROS1 pozitifliği FISH testi ile doğrulanmış metastatik (kaynağını aldığı organdan

daha uzak bir yere yayılmış) küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarının tedavisinde

kullanılır.

ALK ve ROS1 testi, üniversite hastanelerinde, eğitim ve araştırma hastanelerinde veya bu test

için sertifikalı özel hastaneler veya laboratuvarlarda yapılmış olmalıdır.

XALKORİ’nin etkisi ve size reçete edilme sebebi ile ilgili sorularınız varsa doktorunuza

sorunuz.

2.

XALKORİ’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

XALKORİ’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Krizotinibe veya XALKORİ’nin içeriğindeki diğer maddelere karşı alerjiniz varsa

XALKORİ’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Orta veya şiddetli derece karaciğer hastalığınız varsa

Akciğerlerinizde bir sorun varsa. Bazı akciğer rahatsızlıkları, tedavi sırasında XALKORİ

akciğer

inflamasyonunu

arttırabileceğinden

daha

kötüye

gidebilir.

Belirtiler

akciğer

kanseri ile benzer olabilir. Eğer solunum güçlüğü, nefes darlığı, mukus içeren veya

içermeyen öksürük veya ateş gibi belirtiler başlarsa veya daha kötüye giderse hemen

doktorunuza söyleyiniz.

Elektrokardiyogram (EKG) ile izlenebilen uzun QT sendromu denilen hastalık dahil kalp

hızı sorunlarınız varsa,

Kalp hızınızda yavaşlama varsa,

Mide-bağırsak delinmesi gibi (perforasyon) problemleriniz var ise

Karnınızda iltihaba sebep olacak bir durumunuz var ise (divertikül)

Karnınızda kanser yayılmış ise (metastaz)

Görme bozukluklarınız varsa (gözde ışık çakması, bulanık görme ve çift görme)

Şiddetli böbrek sorunlarınız varsa

“Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı” bölümünde belirtilen ilaçlardan biri ile hali hazırda

tedavi görüyorsanız

Mevcut bilgilerin büyük bir çoğunluğu ALK geninde meydana gelen değişikliklere sahip alt

hücre tipli küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) hastalarından (örn salgı bezlerinde

görülen bir çeşit kanser olan adenokarsinom) elde edilmiştir. Diğer hücre/gen değişikliği olan

hastalar için sınırlı bilgi vardır.

Bu durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse XALKORİ kullanmadan önce doktorunuza

bildiriniz.

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

Aşağıdaki durum ile karşılaşırsanız derhal doktorunuz ile irtibata geçiniz

Ciddi karın veya mide ağrısı, ateş, ürperme, nefes darlığı, hızlı kalp atışı, kısmi veya tam

görme kaybı (tek veya her iki gözde) veya bağırsak alışkanlıklarında değişiklik

XALKORİ’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

XALKORİ’yi

yiyeceklerle

veya

yiyeceklerden

bağımsız

olarak

alabilirsiniz.

Ancak

XALKORİ ile tedaviniz sırasında greyfurt suyu içmemeli veya greyfurt

yememelisiniz.

Çünkü kanınızdaki XALKORİ miktarını zararlı bir düzeye yükseltebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Hamileyseniz

veya

hamile

kalmayı

planlıyorsanız

ilacı

almadan

önce

doktorunuzla

konuşunuz.

Çocuk

doğurma

potansiyeli

olan

kadınların

XALKORİ

kullanımı

sırasında

hamile

kalmamaları ve erkeklerin baba olmamaları tavsiye edilir. XALKORİ doğmamış bebeğinize

zarar verebilir. Bu yüzden XALKORİ kullanan çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar

ve baba olmaya aday erkekler, tedavi sırasında ve XALKORİ’yi bıraktıktan sonra en az 90

gün boyunca uygun ve etkili doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır. Çünkü doğum kontrol

ilaçları XALKORİ ile tedavi esnasında etkisiz kalabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

XALKORİ

tedavisi

sırasında

bebek

emzirilmemelidir.

XALKORİ

emzirilen

bebeğe

zarar

verebilir.

Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız XALKORİ kullanmadan önce doktorunuzla

konuşunuz.

Araç ve makine kullanımı

XALKORİ görme bozukluklarına, baş dönmesine ve yorgunluğa neden olabilir. Bu belirtiler

kaybolana kadar araç ya da alet ve makine kullanmaktan kaçınınız.

XALKORİ’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

XALKORİ, uyarı gerektirecek herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçeteli

ilaçlar,

reçetesiz

ilaçlar,

vitaminler

bitkisel

takviyeler

dahil

olmak

üzere

kullandığınız tüm ilaçları doktorunuza bildiriniz.

Aşağıdaki ilaçlar XALKORİ kullanımı ile görülebilecek yan etkilerin riskini arttırır.

Bakteriyel

enfeksiyon

tedavisinde

kullanılan

antibiyotikler

olan

klaritromisin,

telitromisin, eritromisin

Mantar

enfeksiyonlarının

tedavisinde

kullanılan

ketokonazol,

itrakonazol,

posakonazol, vorikonazol

HIV enfeksiyonu/AIDS tedavisinde kullanılan atazanavir, ritonavir, kobisistat

Aşağıdaki ilaçlar XALKORİ’nin etkisini azaltabilir.

Nöbetler

veya

krizlerin

tedavisinde

kullanılan

anti-epileptikler

olan

fenitoin,

karbamazepin, fenobarbital

Tüberküloz tedavisinde kullanılan rifabutin, rifampisin

Depresyon tedavisinde kullanılan ve bitkisel bir ürün olan sarı kantaron (St. John’s

Wort) (

Hypericum perforatum

XALKORİ aşağıdaki ilaçlar ile ilişkili yan etkileri arttırabilir.

Alfentanil ve fentanil gibi kısa etkili opiyatlar (cerrahi müdahaleler için kullanılan ağrı

kesiciler)

Kalp problemlerinin tedavisinde kullanılan kinidin, digoksin, disopiramid, amiodaron,

sotalol, dofetilid, ibutilid, verapamil, diltiazem

Atenolol, propranolol, labetolol gibi beta blokörler adı verilen yüksek kan basıncı

tedavisinde kullanılan ilaçlar

Zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan pimozid

Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan metformin

Kalpte ritim bozuklukları tedavisinde kullanılan prokainamid

Mide problemlerinin tedavisinde kullanılan sisaprid

Organ nakli hastalarında kullanılan siklosporin, sirolimus ve takrolimus

Migren tedavisinde kullanılan ergot alkoloidleri (örn. ergotamin, dihidroergotamin)

Kan pıhtılaşmasının yavaşlamasında kullanılan bir antikoagülan olan dabigatran

Gut tedavisinde kullanılan kolşisin

Kolesterol seviyelerini düşürmek için kullanılan pravastatin

Hipertansiyon tedavisinde kullanılan klonidin, guanfasin

Sıtma hastalığının önlenmesinde kullanılan meflokin

Glokom (göz tansiyonu) tedavisinde kullanılan pilokarpin

Kas fonksiyonunun onarımı için kullanılan antikolinesterazlar

Zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan antipsikotikler (örn. olanzapin, risperidon,

pimozid)

Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan moksifloksasin

Ağrı ve opioid bağımlılığı tedavisinde kullanılan metadon

Depresyon ve sigara bırakma tedavisinde kullanılan bupropion

HIV tedavisinde kullanılan efavirenz, raltegravir

Kolon ve rektum kanseri tedavisinde kullanılan bir kemoterapi ilacı olan irinotekan

Akut ağrı ve kanser ağrısı tedavisinde kullanılan morfin

Opiyat ilaç bağımlılığı tedavisinde kullanılan nalokson

XALKORİ ile tedaviniz esnasında bu ilaçların kullanımından kaçınılmalıdır.

Doğum kontrol ilaçları (oral kontraseptifler)

XALKORİ kullanırken doğum kontrol ilaçları da alıyorsanız, doğum kontrol ilaçları etkisiz

olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

XALKORİ nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

XALKORİ’yi

zaman

doktorunuzun

size

bildirdiği

şekilde

kullanınız.

Eğer

emin

değilseniz doktorunuza veya eczacınıza mutlaka danışmalısınız.

Doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe önerilen doz günde 2 kere (yaklaşık olarak

her 12 saatte bir) alınan 250 mg’lık bir kapsüldür (toplam doz 500 mg’dır).

Kapsüllerin birini sabah birini de akşam alın.

Kapsülleri her gün aynı saatte alın. XALKORİ’yi her gün aynı saatte almanız ilacınızı

düzenli almayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Doktorunuz, XALKORİ kullanımınız sırasında kanınızı ve kalbinizi kontrol edecektir.

Doktorunuz

söylediği

sürece

XALKORİ’yi

gün

almaya

devam

ediniz.

Doktorunuz

tedavinin istenen etkiyi sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek üzere durumunuzu düzenli

olarak kontrol edecektir. Doktorunuz gerekli olduğunu düşünürse dozunuzu günde iki kere

alınan 200 mg şeklinde değiştirebilir (toplam doz 400 mg). Eğer tekrar bir doz ayarlaması

gerekirse doz günde bir kez 250 mg’a kadar düşürülebilir. Günde bir kez ağızdan alınan

XALKORİ 250 mg'ı tolere edemiyorsanız; doktorunuz, tedavinizi kalıcı olarak sonlandırmaya

karar verebilir.

XALKORİ’yi ne kadar kullanmanız gerektiği

konusunda sorularınız varsa, doktorunuza

danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

XALKORİ kapsülleri bütün olarak yutun.

Kapsülleri ezmeyin, çözündürmeyin veya açmayın.

XALKORİ’yi greyfurt suyu veya greyfurt meyvesi dışındaki yiyeceklerle birlikte veya

yiyeceklerden ayrı olarak alabilirsiniz.

XALKORİ’yi ne zaman almanız gerektiği konusunda sorularınız olursa, doktorunuz veya

eczacınıza danışınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda

ergenlerde

kullanımı

önerilmemektedir.

Endikasyon

yaş

grubunu

kapsamaz.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir gereklilik yoktur.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer/Böbrek yetmezliği:

XALKORİ tedavisi hafif veya orta karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli şekilde

uygulanmalıdır.

Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması

gerekmez iken şiddetli böbrek yetmezliği (Kreatin klerensi 30 mL/dakikadan düşük) veya

son dönem böbrek hastalığı olan hastalarda doz doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Eğer XALKORİ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla XALKORİ kullandıysanız:

Gerektiğinden

fazla

XALKORİ

alınması

durumunda,

hemen

doktora

başvurulmalıdır.

Medikal müdahaleye gerek olabilir.

XALKORİ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

XALKORİ’yi kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız

Bir dozu unuttuğunuzu fark ettiğinizde, bir sonraki doza 6 saatten fazla zaman varsa, hatırlar

hatırlamaz atladığınız dozu alınız. Diğer dozu ise zamanında alınız.

Bir dozu unuttuğunuzu fark ettiğinizde, bir sonraki doza 6 saatten az zaman kalmışsa

unuttuğunuz dozu almayınız. Sonraki dozu ise zamanında alınız.

Bir sonraki ziyaretinizde doktorunuza atlanılan dozun bilgisini veriniz.

Eğer XALKORİ aldıktan sonra kusarsanız, fazladan bir doz almayınız. Bir sonraki dozunuzu

zamanı geldiğinde alınız.

XALKORİ ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

XALKORİ tedavisini sonlandırmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe XALKORİ kullanmayı bırakmayınız. XALKORİ’nin

kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi XALKORİ’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın

: 10 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan

: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Seyrek

: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden

biri

olursa

XALKORİ’yi

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Karaciğer yetmezliği

Normalden yorgun

hissetme

Derinizin veya göz akınızın sarı renge dönüşmesi

İdrarınızın koyulaşması veya kahverengi (çay rengi) olması

Bulantı veya kusma olması

İştah kaybı olması

Midenizin sağ tarafında ağrı olması

Normalden daha kolay kanama veya berelenme olması

Kaşıntı olması

Doktorunuz

karaciğer

fonksiyonlarınızı

kontrol

etmek

için

testi

yapabilir.

Eğer

değerleriniz normal değilse XALKORİ dozunu azaltmaya ya da tedaviyi durdurmaya karar

verebilir.

Akciğerde iltihap (inflamasyon)

Öksürük ve ateş ile birlikte eşlik eden solunum güçlüğü veya nefes darlığı

Beyaz kan hücresi sayısında düşme (nötrofiller de dahil olmak üzere)

Ateş ya da enfeksiyon

Doktorunuz kan testleri yapabilir. Eğer testlerinizin sonuçları normal değilse, doktorunuz

XALKORİ dozunu azaltmaya karar verebilir.

Hafif sersemlik, bayılma hissi veya göğüste ağrı

Kalbinizde

anormal

elektriksel

aktivite

(elektrokardiyogramda

görülebilir)

veya

ritimsel

anormallik belirtileri

Doktorunuz

XALKORİ

kullandığınız

süre

boyunca

kalbinizde

herhangi

sorun

olup

olmadığını kontrol etmek için elektrokardiyogram uygulayabilir.

Tek gözde veya her ikisinde de kısmi veya tam görme kaybı

Tek bir gözünüzde veya her ikisinde de görme kaybı veya görüşünüzde değişme (görmede

zorluk) olduğunu düşünüyorsanız hemen doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz XALKORİ

tedavisini durdurabilir ve sizi bir göz hastalıkları uzmanına (oftalmolojist) yönlendirebilir.

Bunların

hepsi

çok

ciddi

etkilerdir.

Eğer

bunlardan

biri

sizde

mevcut

ise,

sizin

XALKORİ’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye

yatırılmanıza gerek olabilir.

Diğer yan etkiler

Çok yaygın:

Görme bozuklukları (genellikle XALKORİ kullanmaya başladıktan kısa bir süre sonra

ortaya çıkan ışık çakmaları, bulanık görme veya çift görme)

Bulantı, kusma ve ishal, dahil mide bozuklukları

Ödem (el ve ayakların şişmesine neden olan dokularda aşırı sıvı birikmesi)

Kabızlık

Karın ağrısı

Karaciğer testlerinde anormallik

İştah azalması

Yorgunluk

Baş dönmesi

El ve ayaklarda, eklemlerde veya kaslarda hissizlik veya karıncalanma (nöropati)

Tat alma duyusunda değişiklik

Kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma (anemi)

Ciltte döküntü

Kalp atım hızında azalma

Yaygın:

Hazımsızlık

Kandaki kreatinin düzeyinde artış (böbreklerinizin düzgün çalışmadığına işaret olabilir)

Kandaki

alkalin

fosfataz

enziminde

artma

(organ

yetmezliği

veya

hasarına

işarettir,

özellikle karaciğer, pankreas, kemik, tiroid bezleri veya safra kesesi)

Kafa

karışıklığı

zayıflığına

sebep

olabilen

kanda

düşük

fosfat

seviyeleri

(hipofosfatemi)

Böbreklerdeki su dolu keseler (Böbrek kistleri)

Bayılma

Mide yanması ve yutma güçlüğü ile kendini gösteren özofagus (yemek borusu) yangısı

Erkek cinsiyet hormonu olan testosteron seviyesinde azalma

Kalp yetmezliği

Yaygın olmayan:

Mide veya bağırsakta delinme (perforasyon)

Böbrek yetmezliği

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TUFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5.

XALKORİ’nin saklanması

XALKORİ’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ezilmiş veya kırılmış XALKORİ kapsüllere dokunmayın veya bu kapsülleri kullanmayın.

XALKORİ, etkin maddeyle teması önlemek üzere kapsüllü olarak hazırlanmıştır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra XALKORİ’yi kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Pfizer PFE İlaçları A.Ş.

Muallim Naci Cad. No:55

34347 Ortaköy/İSTANBUL

Üretim yeri:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstatte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Almanya

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.