GENOTROPIN 16 IU (5, 3 MG) GOQUICK ENJEKSIYONLUK SOLUSYON ICIN TOZ VE COZUCU ICEREN KULLANIMA HAZIR KALEM

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GENOTROPIN 16 IU (5, 3 MG) GOQUICK ENJEKSIYONLUK SOLUSYON ICIN TOZ VE COZUCU ICEREN KULLANIMA HAZIR KALEM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GENOTROPIN 16 IU (5,3 MG) GOQUICK ENJEKSIYONLUK SOLUSYON ICIN TOZ VE COZUCU ICEREN KULLANIMA HAZIR KALEM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • somatropin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 103/41
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 18-12-1997
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

GENOTROPİN GOQUİCK

®

5,3 mg/ml enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü içeren

kullanıma hazır kalem

Deri altına uygulanır

Steril

Etkin madde:

Somatropin 16 IU (5,3 mg/ml)

Yardımcı maddeler:

Toz: glisin (E640), mannitol (E421), sodyum dihidrojen fosfat susuz (E339) ve

disodyum fosfat susuz (E339).

Çözücü: Metakrezol, mannitol (E421) ve enjeksiyonluk su.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

GENOTROPİN GOQUİCK

nedir ve ne için kullanılır?

2. GENOTROPİN GOQUİCK

’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GENOTROPİN GOQUİCK nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GENOTROPİN GOQUİCK

'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.GENOTROPİN GOQUİCK nedir ve ne için kullanılır?

GENOTROPİN GOQUİCK

rekombinant insan büyüme hormonudur (somatropin olarak da

adlandırılır). Somatropin, rekombinant DNA teknolojisiyle Escherichia Coli hücrelerinde

üretilmiş bir proteindir. Yapısı, kemiklerin ve kasların gelişimi için gerekli olan doğal insan

büyüme hormonuna benzer. Ayrıca yağ ve kas dokularınızın doğru miktarda gelişmesini

sağlamaktadır. Rekombinant, insan ve hayvan dokusundan yapılmamış demektir.

Çocuklarda

GENOTROPİN

GOQUİCK

aşağıdaki

büyüme

bozukluklarının

tedavisinde

kullanılmaktadır:

Eğer gelişiminiz düzenli değilse ve yeterli büyüme hormonunuz yoksa.

Turner sendromunuz varsa. Turner sendromu kız çocuklarındaki kromozomal bir

hastalıktır ve büyümeyi etkileyebilir. Eğer böyle bir hastalığınız varsa doktorunuz size

bunu bildirecektir.

Kronik böbrek hastalığınız varsa. Böbrekler normal fonksiyon görme becerilerini

yitirmiş olduklarından büyüme etkilenebilir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXQ3NRZmxXZmxXZmxXak1U

Doğumda küçük veya çok hafif kilolu iseniz. Eğer dört yaşından itibaren yaşıtlarınızın

normal boyunda değilseniz, büyüme hormonu boyunuzun uzamasına yardımcı olabilir.

Yetişkinlerde GENOTROPİN GOQUİCK, büyüme hormonu eksikliği belirgin olan kişilerin

tedavisinde kullanılmaktadır. Büyüme hormonu eksikliği yetişkinlik çağında başlayabilir veya

çocukluktan sonra devam edebilir.

Çocukluk çağında büyüme hormonu eksikliği için GENOTROPİN GOQUİCK

ile tedavi

edildiyseniz, büyüme tamamlandıktan sonra büyüme hormonu durumunuz yeniden kontrol

edilecektir. Eğer ciddi büyüme hormonu eksikliğiniz varsa, doktorunuz tedaviye devam

etmenizi isteyecektir.

Bu ilaç sadece, büyüme hormonu tedavisinde uzman ve teşhisinizi koyan bir doktor tarafından

uygulanmalıdır.

2.GENOTROPİN GOQUİCK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GENOTROPİN GOQUİCK’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Somatropine

GENOTROPİN

GOQUİCK’in

içeriğinde

bulunan

yardımcı

maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa.

Aktif tümörünüz (kanser) varsa. GENOTROPİN GOQUİCK kullanmaya başlamadan

önce,

tümörlerinizin

büyümesi

durdurulmuş

olmalıdır

tümör

tedaviniz

tamamlanmış olmalıdır.

Çok

hastaysanız

(örneğin

açık

kalp

cerrahisi

ardından

komplikasyonlar,

batın

cerrahisi, akut solunum yetmezliği, kaza travması ya da benzer durumlar). Önemli bir

ameliyat geçirecekseniz ya da geçirdiyseniz veya herhangi bir nedenle hastaneye

yattıysanız,

doktorunuza

söyleyiniz

sizinle

ilgilenen

diğer

doktorlara

büyüme

hormonu kullandığınızı hatırlatınız.

Büyümenin

uyarılması

için

GENOTROPİN

GOQUİCK

reçete

edilmiş,

ancak

büyümeniz sonlandıysa (kapalı epifizler)

GENOTROPİN GOQUICK’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Diyabet gelişimi açısından risk altındaysanız, GENOTROPİN GOQUİCK tedavisi

sırasında doktorunuzun kan şekeri düzeyinizi izlemesi gerekecektir.

Diyabetiniz varsa, GENOTROPİN GOQUİCK tedavisi sırasında kan şekeri düzeyiniz

yakından

izlenmelidir

diyabet

tedavisinde

kullandığınız

ilaçların

dozunu

değiştirmeniz

gerekip

gerekmediğine

karar

vermesi

için

sonuçları

doktorunuzla

tartışmalısınız.

GENOTROPİN

GOQUİCK

tedavisine

başladıktan

sonra

bazı

hastaların

tiroid

hormonu yerine koyma tedavisine başlaması gerekebilir.

Tiroid

hormonu

tedavisi

alıyorsanız,

tiroid

hormonu

dozunuzun

ayarlanması

gerekebilir.

Büyümenin

uyarılması

için

büyüme

hormonu

kullanıyorsanız

yürürken

topallıyorsanız ya da büyüme hormonu tedaviniz sırasında kalçanızda ağrı nedeniyle

topallamaya başladıysanız, doktorunuzu bu konuda bilgilendiriniz.

Kafa içi basıncınız artarsa (güçlü bir baş ağrısı, görme bozuklukları veya kusma

yaşarsanız) doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXQ3NRZmxXZmxXZmxXak1U

Doktorunuz, koruyucu madde olan metakrezol nedeniyle enjeksiyon bölgesine yakın

kaslarda inflamasyon (iltihap/yangı) geliştiğini doğrularsa gerekli tedbirleri alacaktır.

Geçmiş bir tümör (kanser) ardından büyüme hormonu yetersizliği için GENOTROPİN

GOQUİCK kullanıyorsanız, tümör tekrarı veya diğer herhangi bir kanser açısından

düzenli olarak muayene edilmelisiniz.

Eğer gittikçe kötüleşen karın ağrınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

yaşın

üzerindeki

hastalarda

deneyim

sınırlıdır.

Yaşlı

hastalar

GENOTROPİN

GOQUİCK’in etkisine daha duyarlı olabilir ve bu nedenle yan etki gelişimine daha

yatkın olabilir.

Kronik renal (böbrek) yetmezliği olan çocuklar:

GENOTROPİN

GOQUİCK

tedavisine

başlamadan

önce,

doktorunuz

böbrek

fonksiyonlarınızı ve büyüme hızınızı incelemelidir. Böbrek hastalığınız için tıbbi

tedaviye

devam

edilmelidir.

Böbrek

naklinden

sonra

GENOTROPİN

GOQUİCK

tedavisi durdurulmalıdır.

Küçük ya da çok zayıf doğan çocuklar:

Çok küçük ya da çok zayıf doğduysanız ve 9 - 12 yaşlarındaysanız, doktorunuzdan

puberteye ve bu ürünün kullanımına özgü öneri isteyiniz.

Doktorunuz, tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında her yıl, kan şekeri ve

insülin düzeylerinizi kontrol edecektir.

Büyümeniz sona erene kadar tedaviye devam edilmelidir.

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız

Biyoteknolojik ürünlerin takip edilebilirliğinin sağlanması için uygulanan ürünün ticari ismi

ve seri numarası mutlaka hasta dosyasına kaydedilmelidir.

GENOTROPİN GOQUİCK’ in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

GENOTROPİN

GOQUİCK’

yiyecek

içeceklerle

kullanılmasına

ilişkin

veri

bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız,

GENOTROPİN GOQUİCK’i kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme sırasında bu ilacı kullanmak gerekiyorsa dikkatli olunuz ve doktorunuza sorunuz.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi olduğu saptanmamıştır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXQ3NRZmxXZmxXZmxXak1U

GENOTROPİN GOQUİCK’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında

önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün, doz başına 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında

“sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

GENOTROPİN GOQUİCK kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışınız.

Eğer glukokortikoidlerle bir yerine koyma tedavisi alıyorsanız, glukokortikoid dozunuzun

ayarlaması gerekebileceğinden düzenli olarak doktorunuza danışmalısınız.

Eğer;

Diyabet tedavisine yönelik ilaçlar,

Tiroid hormonları,

Sentetik adrenal hormonlar (kortikosteroidler),

Ağız yoluyla alınan östrojen veya diğer cinsiyet hormonları Siklosporin (nakilden

sonra bağışıklık sistemini zayıflatan bir ilaç)

Epilepsinin kontrol altına alınmasına yönelik ilaçlar (antikonvülsanlar)

kullanıyorsanız, doktorunuza bildirmelisiniz.

Doktorunuzun, bu ilaçların dozunu ya da GENOTROPİN GOQUİCK’in dozunu ayarlaması

gerekebilir.

3.GENOTROPİN GOQUİCK nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doz; vücut ağırlığınıza, tedavi aldığınız hastalığa ve büyüme hormonunun sizde ne kadar

etkili olduğuna göre değişir. Herkes farklıdır. Doktorunuz, hem tedavi şemanızı hem de

bireyselleştirilmiş

GENOTROPİN

GOQUİCK

dozunuzu,

miligram

(mg)

cinsinden;

kilogram (kg) başına vücut ağırlığınıza göre ya da metre kare (m

) cinsinden boyunuz ve

ağırlığınızla

hesaplanan

vücut

yüzeyi

alanınıza

göre

size

önerecektir.

Doktorunuza

danışmadan kullandığınız dozu ve tedavi programını değiştirmeyiniz.

Büyüme hormonu yetersizliği olan çocuklar:

Günde 0,025-0,035 mg/kg ya da günde 0,7-1 mg/m

kullanılır. Daha yüksek dozlar da

kullanılabilir. Büyüme hormonu yetersizliğinin, ergenlik dönemine girildiğinde de devam

etmesi durumunda, fiziksel gelişme tamamlanana kadar GENOTROPİN GOQUİCK tedavisi

sürdürülmelidir.

Turner sendromlu çocuklar:

Günde 0,045-0,05 mg/kg ya da günde 1,4 mg/m

kullanılır.

Kronik böbrek yetmezliği olan çocuklar:

Günde 0,045-0,05 mg/kg ya da günde 1,4 mg/m

kullanılır. Büyüme hızının çok yavaş olması

durumunda daha yüksek dozların kullanılması gerekebilir. Altı aylık tedaviden sonra doz

ayarlaması gerekebilir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXQ3NRZmxXZmxXZmxXak1U

Beklenenden küçük ya da zayıf doğan ve büyüme bozukluğu olan çocuklar:

Günde 0,035 mg/kg ya da günde 1,0 mg/m

kullanılır. Son boya ulaşılana kadar tedaviye

devam edilmesi önemlidir. Tedaviye yanıt vermiyorsanız ya da son boya ulaştıysanız ve

büyümeniz durduysa, bir yıldan sonra tedavi sonlandırılmalıdır.

Büyüme hormonu yetersizliği olan erişkinler:

Çocukluk döneminizde aldığınız tedaviden sonra GENOTROPİN

GOQUİCK kullanmaya

devam ediyorsanız, günde 0,2-0,5 mg ile başlamalısınız. Bu doz, kan testi sonuçlarına ve

bununla

beraber

klinik

yanıt

etkilere

göre

aşamalı

olarak

arttırılabilir

azaltılabilir.

Büyüme

hormonu

yetersizliğiniz

erişkin

dönemde

başladıysa,

günde

0,15-0,3

başlanmalıdır. Bu doz, kan testi sonuçlarına ve bununla beraber klinik yanıt ile yan etkilere

göre aşamalı olarak arttırılabilir. Günlük idame doz, nadiren günde 1 mg’den yüksektir.

Kadınlarda, erkeklere göre daha yüksek doz uygulanması gerekebilir. Dozaj, 6 ayda bir

izlenmelidir. 60 yaşın üzerindeki bireyler günde 0,1-0,2 mg’lik dozla başlamalıdır ve bu doz,

bireysel ihtiyaçlara göre yavaş şekilde arttırılmalıdır. Minimum etkin doz kullanılmalıdır.

İdame doz, nadiren günlük 0,5 mg’den yüksektir. Doktorunuzun verdiği talimatlara uyunuz.

Uygulama yolu ve metodu:

GENOTROPİN GOQUİCK deri altına enjeksiyon içindir. Yani, kısa bir enjeksiyon iğnesiyle

derinin hemen altındaki yağlı dokuya enjekte edilmelidir. Doktorunuz, size GENOTROPİN

GOQUİCK’i nasıl kullanmanız gerektiğini göstermiştir. GENOTROPİN GOQUİCK’i daima

doktorunuzun

size

söylediği

şekilde

enjekte

ediniz.

Eğer

nasıl

kullanacağınızdan

emin

değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Lütfen GENOTROPİN GOQUİCK kullanımı konusunda daha detaylı bilgi için bu kullanma

talimatının sonunda yer alan “Kullanım Kılavuzu”na bakınız. Kalemi kullanım kılavuzunda

anlatıldığı şekilde kullanmalısınız.

Kalem enjeksiyon cihazını kullanırken, karıştırmadan önce iğneyi çevirerek takınız. Her

enjeksiyon için yeni bir iğne kullanmalısınız. İğneleri tekrar kullanmayınız.

Enjeksiyonun hazırlanması:

Enjeksiyondan yarım saat önce GENOTROPİN GOQUİCK’ i buzdolabından çıkarabilirsiniz.

Böylece yavaşça ısınmasını sağlarsınız, bu da enjeksiyonunuzu daha rahat gerçekleştirmenizi

sağlar.

GOQUİCK kalemi, hem büyüme hormonu hem de çözücü sıvıyı içeren iki bölmeli kartuştan

oluşmaktadır.

Büyüme

hormonu

çözücü

sıvı

kartuş

tutucu

döndürülerek

karıştırılır.

(Detaylandırılmış

basamaklar

için

kullanım

kılavuzuna

bakınız).

Ayrı

cihaz

gerekli

değildir.

Toz çözülene kadar GOQUİCK kalemi öne arkaya 5-10 kez yavaşça eğerek tozu çözünüz.

GENOTROPİN

GOQUİCK’

karıştırırken

kalemi

çalkalamayınız.

Yavaşça

karıştırınız.

Çözeltiyi

hızla

çalkalamanız

büyüme

hormonunun

köpürtebilir

aktif

maddeye

zarar

verebilir. Çözeltiyi kontrol ediniz ve çözelti bulanıksa veya içinde parçacıklar varsa enjekte

etmeyiniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXQ3NRZmxXZmxXZmxXak1U

GENOTROPİN GOQUİCK’ in enjekte edilmesi:

İlk olarak ellerinizi yıkamayı ve derinizi temizlemeyi unutmayınız.

Büyüme hormonunuzu her gün yaklaşık aynı saatte enjekte ediniz. En uygun zaman uyku

zamanıdır, çünkü hatırlanması kolaydır. Aynı zamanda, geceleri büyüme hormonunun daha

yüksek seviyede olması doğaldır.

Çoğu insan uyluk veya kalçaya enjeksiyon yapar. Doktorunuz tarafından gösterilen yere

enjeksiyon yapın. Enjeksiyon bölgesinde derinin yağlı dokuları büzülebilir. Bundan kaçınmak

için her seferinde enjeksiyon için farklı bir yer seçin. Bu şekilde, enjeksiyon sırası tekrar aynı

yere geldiğinde deriniz ve derinizin altındaki bölgenin normale dönmüş olmasını sağlamış

olursunuz.

Enjeksiyonunuzdan

hemen

sonra

GENOTROPİN

GOQUİCK’i

buzdolabına

koymayı

unutmayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Yukarıda verilmiştir.

Yaşlılarda kullanımı:

80 yaşın üzerindeki hastalarda deneyimler sınırlıdır. Yaşlı hastalar,

GENOTROPİN GOQUİCK’in etkisine karşı daha duyarlı olabilirler ve bu nedenle, yan

etkilerin oluşmasına daha yatkın olabilirler.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Kronik renal (böbrek) yetmezliği olan çocuklar ile ilgili bilgi

yukarıda verilmiştir. Karaciğer yetmezliğine ilişkin mevcut veri bulunmamaktadır.

Eğer

GENOTROPİN

GOQUİCK’in

etkisinin

çok

güçlü

veya

zayıf

olduğuna

dair

bir

izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GENOTROPİN GOQUİCK kullandıysanız:

GENOTROPİN GOQUİCK’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor

veya eczacı ile konuşunuz.

Enjekte etmeniz gerekenden fazlasını enjekte ettiyseniz, en kısa sürede doktorunuz ya da

eczacınız ile konuşunuz. Kan şekeri düzeyiniz çok düşebilir ve ardından çok yükselebilir.

Güçsüz, terli, uykulu ya da “kendinizde değilmiş gibi” hissedebilirsiniz ve bayılabilirsiniz.

GENOTROPİN GOQUİCK’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

En iyisi, büyüme hormonunuzu düzenli şekilde kullanmanızdır. Bir dozu almayı unutursanız,

sonraki enjeksiyonu ertesi gün normal saatinde yapınız. Atladığınız enjeksiyonları kaydediniz

ve sonraki kontrolünüzde doktorunuza bildiriniz.

GENOTROPİN GOQUİCK ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

GENOTROPİN GOQUİCK kullanmayı bırakmadan önce doktorunuza danışınız.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXQ3NRZmxXZmxXZmxXak1U

Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GENOTROPİN GOQUİCK içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan

kişilerde yan etkiler olabilir. Çok yaygın ve yaygın görülen yan etkiler tedavinin ilk birkaç

ayında başlayabilir ve kendiliğinden veya dozun azaltılmasıyla ortadan kalkabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın

:10 hastanın en az 1 inde görülebilir .

Yaygın

:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan

:100

hastanın

birinden

fakat

1.000

hastanın

birinden

fazla

görülebilir.

Seyrek

:1.000

hastanın

birinden

fakat

10.000

hastanın

birinden

fazla

görülebilir.

Çok seyrek

:10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

Erişkinlerde:

Eklem ağrısı,

Su tutulması (parmaklarda ya da ayak bileklerinde şişkinlik olarak görülür).

Yaygın:

Çocuklarda:

Enfeksiyon bölgesinde geçici kızarıklık, kaşınma ya da ağrı,

Eklem ağrısı.

Erişkinlerde:

Uyuşma / karıncalanma,

Kollarda ve bacaklarda sertlik, kas ağrısı,

Ellerde ya da koltuk altlarında ağrı ya da yanma hissi (Karpal Tünel Sendromu olarak

bilinir).

Yaygın olmayan:

Çocuklarda:

Su tutulması (tedavinin başlangıcında kısa bir süre için parmaklarda ya da ayak

bileklerinde şişkinlik olarak görülür).

Seyrek:

Çocuklarda:

Uyuşma / karıncalanma,

Lösemi (Bu yan etki, bazıları somatropin ile tedavi edilen büyüme hormonu eksikliği

bulunan düşük sayıda bir hastada rapor edilmiştir. Ancak, tetikleyici öncü faktörler

bulunmayan büyüme hormonu alan hastalarda lösemi görülme sıklığının arttığına dair

bir kanıt bulunmamaktadır),

Kafa

içi

basınçta

artış

(şiddetli

baş

ağrısı,

görme

bozuklukları

kusma

gibi

semptomlara neden olur),

Kas ağrısı.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXQ3NRZmxXZmxXZmxXak1U

Bilinmiyor

Tip 2 diyabet,

Kanınızdaki kortizol hormonu seviyelerinde azalma.

Çocuklarda:

Kollarda ve bacaklarda sertlik.

Erişkinlerde:

Kafa

içi

basınçta

artış

(şiddetli

baş

ağrısı,

görme

bozuklukları

kusma

gibi

belirtilere neden olur),

Enfeksiyon bölgesinde kızarıklık, kaşınma ya da ağrı.

Enjekte edilen büyüme hormonuna karşı antikorlar oluşabilir ancak bu antikorlar, büyüme

hormonunun etki göstermesini engellemez.

Enjeksiyon bölgesi çevresinde deri pürüzlü ya da yumrulu hale gelebilir ancak her seferinde

farklı yere enjeksiyon uygularsanız bu durum oluşmaz.

Koruyucu

madde

metakrezol

nedeniyle

oluşabilen

çok

nadir

etki,

enjeksiyon

bölgesine yakın kasların iltihabıdır. Bu durum ortaya çıkar ise doktorunuz gerekli tedbirleri

alacaktır.

GENOTROPİN GOQUİCK ile tedavi sırasıda kalça veya dizde rahatsızlık veya ağrı oluşursa

doktorunuz femur başı epifiz kayması ve Legg-Calve-Perthes hastalığını değerlendirebilir.

Büyüme hormonu tedaviniz ile oluşabilecek diğer olası yan etkiler aşağıdakileri içerebilir:

Sizde (veya çocuğunuzda) yüksek kan şekeri düzeyi veya düşük tiroid hormunu seviyeleri

gözlenebilir. Bu durum doktorunuz tarafından test edilebilir ve gerekli olduğu durumlarda

doktorunuz uygun tedaviyi reçete edebilir. Seyrek olarak, büyüme hormonu ile tedavi edilen

hastalarda pankreas iltihabı rapor edilmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız veya

bu etkilerden herhangi birisi ciddi bir hal alırsa doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. GENOTROPİN GOQUİCK’in saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Son kullanma tarihi, ilgili ayın son gününü ifade eder.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GENOTROPİN GOQUİCK’i kullanmayınız

. Son

kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXQ3NRZmxXZmxXZmxXak1U

Tozu sıvı ile karıştırmadan önce

Büyüme

hormonunuzu

kullanma

tarihine

kadar

dolabında

(2°C

8°C)

saklamalısınız.

GENOTROPİN

GOQUİCK

ışığa

hassastır.

GENOTROPİN

GOQUİCK

ışıktan uzak tutulmalı ve dış kabında saklanmalıdır.

Karıştırılmadan önce ürünü en fazla 4 haftaya kadar 25°C’nin altında (oda sıcaklığında)

açılmadan saklayabilirsiniz. Bu süre sonunda ürün atılmalıdır. Oda sıcaklığında bulunmuş

ürünü tekrar buzdolabına koymayınız.

Tozu sıvı ile karıştırdıktan sonra

GENOTROPİN GOQUİCK’i ışıktan korumak için kalemi, kutusu içinde, 4 haftaya kadar

buzdolabında (2°C ila 8°C) saklamalısınız. Dondurmayınız.

Çözelti berrak değilse veya parçacıkların olduğunu farkederseniz ilacı kullanmayınız.

GENOTROPİN

GOQUİCK’i

dondurmayınız

buzlanmaya

maruz

bırakmayınız.

Donması durumunda kullanmayınız.

İğneleri veya boş kalemi asla çöple atmayınız. İğne ile işiniz bittiğinde dikkatlice bir köşeye

ayırmalısınız, böylece kimse kullanamaz ya da batıramaz. Hastanenizden ya da büyüme

kliniğinden özel ‘iğne’ koruyucuları alabilirsiniz.

Ruhsat Sahibi:

Pfizer PFE İlaçları A.Ş.

34347 Ortaköy – İstanbul

Tel : (0-212) 310 70 00

Faks : (0-212) 310 70 58

Üretim yeri:

Pfizer Manufacturing Belgium N.V. Rijksweg 12, Puurs B-2870 Belçika

Bu kullanma talimatı .tarihinde onaylanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXQ3NRZmxXZmxXZmxXak1U

GENOTROPİN GOQUİCK

®

5,3 mg/ml enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü içeren

kullanıma hazır kalem

KULLANIM KILAVUZU

Önemli Bilgi

Lütfen GENOTROPİN GOQUİCK’i kullanmadan önce bu talimatları okuyun.

Eğer aldığınız doz ya da Genotropin ile tedaviniz ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa,

doktorunuza ya da hemşirenize bildirin.

GENOTROPİN GOQUİCK nedir?

GENOTROPİN GOQUİCK enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü içeren kullanıma hazır

kalemdir. Kalemdeki Genotropin, sadece bir kez, yeni bir kaleme başladığınızda karıştırılır.

Karıştırıldıktan

sonra

kalem,

gün

boyunca

kullanılabilir.

Kartuşları

asla

değiştirmemelisiniz. Kalem boşaldığı zaman yeni bir kalem kullanmaya başlayınız.

Kalemde doz hafızası vardır. Doz yeni bir kalem üzerinde ayarlanır. Daha sonra kalem her

enjeksiyon

için

aynı

dozu

verir.

Kalemi

iğne

koruyucusu

koruyucusuz

kullanabilirsiniz.

GENOTROPİN

GOQUİCK’i kullanmadan önce

Doktor ya da hemşirenizden kalem kullanım eğitimini alınız.

Kullanmanız gereken dozu ve kalemin parçalarını biliniz.

Mavi enjeksiyon düğmeli kalem aldığınızdan emin olunuz.

Ellerinizi yıkayınız.

Kartuş tutucu

Kartuş tutucu uç

Beyaz kalem

kapağı

Çentik

Mavi logo

Hafıza penceresi

Beyaz gösterge

Mavi

enjeksiyon

düğmesi

Gri ayar

düğmesi

Siyah halka

Siyah kol

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXQ3NRZmxXZmxXZmxXak1U

GENOTROPİN GOQUİCK’i Ayarlama ve Kullanım

Adım 1. İğnenin takılması

a. Öncelikle kalemin beyaz kalem kapağını çekiniz.

b. Yeni iğnenin mührünü çıkartınız.

c. Kartuş tutucu kılıfı sıkıca tutunuz (Şekil 1).

d. İğneyi kartuş tutucu ucuna yerleştiriniz.

e. Kalemin üzerine iğneyi yavaşça döndürerek takınız. Çok fazla sıkmayınız.

f. İğnenin üzerindeki ambalajı dış ve iç iğne kapaklarını

çıkartmayınız.

Adım 2. GENOTROPİN GOQUİCK’ in karıştırılması

İğne

(dahil edilmemiştir)

Dış İğne

kapağı

İç İğne

kapağı

İğne

Mühür

İğne Koruyucu

(dahil edilmemiştir)

serbest iğne koruyucu ile

Siyah

kapak

İğne koruyucu

Siyah serbest

bırakma düğmesi

Çentik

Kartuş tutucu kılıf

Kartuş tutucu uç

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXQ3NRZmxXZmxXZmxXak1U

a. Kalemi

A

bölümü size dönük olmak üzere iğne ucu yukarıya gelecek şekilde tutunuz (Şekil

B

bölümünü çentik içine girerek ilk klik sesini çıkartana kadar kartuş tutucuyu kalem içinde

sıkıca çeviriniz.

Kalemi yavaşça bir yandan diğer yana yatırınız. Kalemi çalkalamayınız. Çalkalamak

büyüme hormonuna zarar verebilir.

c. Kartuş içindeki sıvının berrak olduğunu kontrol ediniz. Tozun tümü çözünmelidir.

Eğer değil ise, kalem birkaç kez bir yandan diğer yana yavaşça çevrilir.

d. Sıvıyı tekrar kontrol ediniz. Berrak olduğundan emin olunuz.

Eğer sıvı berrak ise, 3.adıma geçiniz.

Eğer sıvı hala bulanık ise ya da sıvı içerisinde herhangi bir toz görürseniz, yeni bir

kalem kullanınız.

Adım 3. Havasının çıkarılması

a. Dış iğne kapağını çıkartınız. Bunu atmayın, iğneyi çıkarmak üzere saklayınız (Şekil 3a).

b. İç iğne kapağını çıkarmayınız.

c. Kalemi, iğne ucu yukarı gelecek şekilde tutunuz (Şekil 3b).

d. Sıkışmış herhangi bir havanın üstten çıkması için kartuş tutucuya hafifçe vurunuz.

C

bölümünü çentik içine girerek ilk klik sesini çıkartana kadar kartuş tutucuyu kalem içinde

sıkıca çeviriniz.

İç iğne kapağının etrafından biraz sıvı çıkabilir.

Saklayın

İç İğne

Kapağı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXQ3NRZmxXZmxXZmxXak1U

Adım 4. İğne Koruyucunun takılması (İsteğe bağlı)

a. İğne koruyucunun siyah kapağını çıkartınız (Şekil 4a).

Eğer iğne koruması dışarıdaysa, yerine yerleşip klik sesi duyana kadar itiniz.

b. Bir eliniz ile kalemi mavi logonun altından tutunuz. Diğer elinizle, iğne koruması altında

iğne koruyucuyu tutunuz (Şekil 4b).

c. Kalem üzerinde mavi logo ile iğne koruyucu üzerine siyah logoyu birbirine denk gelecek

şekilde ayarlayınız. İğne koruyucu kalem üzerine uygun şekilde yerleşene kadar dikkatli bir

şekilde itiniz.

Adım 5. Kalemin hazırlanması

a. İç iğne kapağı yukarı çekilerek çıkarılır ve atılır (Şekil 5a).

Çıkartılır

Bu uçtan eklenir

İğne koruyucu

İğne koruyucu

Atılır

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXQ3NRZmxXZmxXZmxXak1U

b. 0,1 mg’a ayarladığınızı hafıza penceresinden kontrol ediniz.

c. Gri ayar düğmesini klik sesi kesilene kadar ok yönünde çeviriniz (Şekil 5b).

d. Kalemi iğne yukarıyı gösterecek şekilde tutunuz (Şekil 5c iğne koruyucu ile birlikte ve

koruyucusuz olarak göstermektedir).

e. Mavi enjeksiyon düğmesine sıvı çıkana kadar basınız.

f. Eğer sıvı “e” adımında çıkmazsa, bu bölümdeki adımları b’den e’ye kadar iki kez daha

tekrarlayınız.

g. Eğer sıvı hala çıkmazsa, kalemi kullanmayınız.

Daha fazla bilgi için Sorular ve Cevaplar bölümüne bakınız.

Gri ayar

düğmesi

İğne

koruyucu

İğne

koruyucusu

olmadan

Mavi

enjeksiyon

düğmesi

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXQ3NRZmxXZmxXZmxXak1U

Eğer

iğne

koruyucu

kullanırsanız,

siyah

düğmeye

basarak

iğne

koruyucuyu

serbest

bırakınız (Şekil 5d).

Adım 6. Dozun ayarlanması

Dozu ayarlamak için siyah halkayı kullanınız. Dozu ayarlarken, gri ayar düğmesinin

dönmemesine dikkat ediniz.

a. Siyah halkayı Şekil 6’da gösterildiği şekilde tutunuz.

b. Beyaz gösterge sizin dozunuzu işaret edene kadar siyah halkayı çeviriniz. Doktorunuz ya

da hemşireniz size uygun olan dozu söylemiştir.

c. Eğer çevirirken beyaz gösterge sizin dozunuzu geçerse, doğru dozu ayarlamak için siyah

halkayı hemen geri döndürünüz.

d. Kendi dozunuzu ayarladıktan sonra doktor ya da hemşireniz size bildirene kadar bu dozu

değiştirmeyiniz.

Not: Eğer siyah halka dönmezse, klikler durana kadar mor enjeksiyon düğmesine basınız.

Daha sonra, siyah halkayı kullanarak kendi dozunuzu ayarlamaya devam ediniz (ayrıca daha

fazla bilgi için Sorular ve Cevaplar bölümüne bakınız)

Siyah serbest

bırakma

düğmesi

İğne koruyucu

Beyaz

gösterge

Siyah halka

Gri ayar

düğmesi

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXQ3NRZmxXZmxXZmxXak1U

Adım 7. Enjeksiyon için dozun hazırlanması

a. Gri ayar düğmesini klik sesi durana kadar ok yönünde çeviriniz (Şekil 7a).

b. Siyah kol üzerinde yazan sizin dozunuz beyaz gösterge ile yan yana gelmelidir.

c. Siyah kol üzerinde yazılı olan doz ile hafıza penceresinde ayarlanan dozun aynı olduğunu

kontrol ediniz. Şekil 7b’de görüldüğü gibi.

Eğer

dozlar

aynı

değilse,

ayar

düğmesini

yönünde

döndüğünde

klik

sesi

çıkarmadığından emin olana kadar döndürünüz.

Beyaz

gösterge

Gri ayar

düğmesi

Siyah kol

Doz karşılaştırması

kontrolü

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXQ3NRZmxXZmxXZmxXak1U

Adım 8. Enjeksiyonun uygulanması

a. Doktorunuzun ya da hemşirenizin söylediği şekilde enjeksiyon yerini hazırlayınız.

b. Kalemi enjeksiyon yerinin üstüne tutunuz.

c. Kalemi iğne deri üzerine batacak şekilde itiniz.

d. Başparmağınızı kullanarak, klikler bitene kadar mavi enjeksiyon düğmesine aşağı doğru

bastırınız (Şekil 8).

İğneyi deriden çıkarmadan önce 5 saniye sayınız. Sayarken başparmağınızla düğmeye

hafifçe baskı uygulamaya devam ediniz.

e. Kalemi deriden düz bir şekilde çıkartınız.

Adım 9: İğnenin çıkartılması; Kalemin kapatılması ve saklanması

Adım 9a: İğne koruyucusu ile birlikte

a. İğne koruyucusunun ucuna iğne dış kapağını yerleştiriniz (Şekil 9a).

b. İğne koruyucusu uygun bir şekilde kilitlenene kadar iğne kapağını koruyucu içine itiniz.

c. İğne kapağını kullanarak iğneyi yerinden sökün ve kullanılmış iğneler için hazırlanmış olan

kap içine atınız.

d. İğne koruyucuyu kalemden ayırınız.

e. Siyah kapağı iğne koruyucu üzerine yerleştiriniz. Kalemi buzdolabında saklayınız.

5 saniye

İğne koruyucusu ile birlikte

İğnenin dış kapağı

İğne koruyucusu

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXQ3NRZmxXZmxXZmxXak1U

Adım 9b:İğne koruyucusu olmadan

a. İğneye dokunmayınız.

b. İğneyi iğne dış kapağı ile dikkatli bir şekilde kapatınız (Şekil 9b).

İğne

kapağını

kullanarak

iğneyi

döndürerek

çıkartınız

kullanılmış

iğneler

için

hazırlanmış kap içine atınız.

d. Beyaz kapağı kaleme takınız. Kalemi buzdolabında (2°C-8°C’ de) saklayınız.

GENOTROPİN GOQUİCK’in Günlük Kullanımı

1. İğne koruyucudan siyah kapağı çıkarınız veya kalemden beyaz kapağı çıkarınız.

2. Yeni bir iğne takın.

İğne koruyucusu ile

İğne koruyucusu olmadan

İğne dış kapağı

Beyaz

kapak

Siyah kapak

Kartuş

tutucu uç

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXQ3NRZmxXZmxXZmxXak1U

Eğer iğne koruyucu serbest kalırsa, bunu içeriye doğru geri itiniz.

Kartuş tutucu uca yeni bir iğne takınız.

İğne koruyucusuz

Kartuş tutucu uca yeni bir iğne takınız.

3. Her iki iğne kapağını da çıkartınız. Dıştaki iğne kapağını iğneyi çıkarmak üzere

saklayınız.

4. Eğer iğne koruyucu kullanıyorsanız, iğne koruyucuyu uzatmak için siyah serbestleme

düğmesine basınız.

Kartuş

tutucu uç

Saklayın

Atın

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXQ3NRZmxXZmxXZmxXak1U

5. Dozu ayarlamak için, klik sesi durana kadar gri ayar düğmesini çeviriniz.

6. Ayarladığınız dozun, hafıza penceresinden gördüğünüz doz ile aynı olup olmadığını

kontrol ediniz.

Eğer bu doz sizin ayarladığınız dozdan daha azsa, kalemde yeteri kadar GENOTROPİN

dozu yoktur.

Kalem kartuşunda yeterli ilaç kalmadıysa doktorunuz veya hemşirenizin kaleminizde tam

doz kalmadığında yapmanızı söylediği talimatlara uyunuz.

7. Doktorunuzun veya hemşirenizin belirttiği gibi bir enjeksiyon yeri hazırlayınız.

8. Enjeksiyonu uygulayınız.

Dozlar aynı

değil

Beyaz

Gösterge

Gri ayar

düğmesi

Siyah kol

5 sn

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXQ3NRZmxXZmxXZmxXak1U

İğnenin deriye girmesi için kalemi itiniz.

Klik sesi durana kadar mor enjeksiyon düğmesine basınız.

İğneyi deriden çıkarmadan önce 5 saniye sayınız. Sayarken başparmağınızla düğmeye

hafif basınç uygulamaya devam ediniz.

İğneyi deriden düz bir şekilde çıkartınız.

9. İğneyi çıkartınız.

İğne koruyuculu:

İğne koruyucuyu yerine kilitlemek için, yerine oturana kadar dış iğne kapağı ile itilir.

İğne koruyucusuz:

İğne dikkatli bir şekilde dıştaki iğne kapağı ile kapanır.

İğneyi gevşetmek için dış iğne kapağı kullanılır. Bu iğne kullanılmış iğnelerin olduğu özel

bir kutuya atılır.

10. İğne koruyucunun veya kalemin kapağını takın ve buzdolabında (2°C-8°C’ de)

saklayınız.

İğne

Koruyucusuz

İğne

Koruyuculu

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXQ3NRZmxXZmxXZmxXak1U

EK BİLGİ

Saklama

Nasıl saklanması gerektiğine dair bilgi için kullanma talimatının ilgili bölümüne bakınız.

4 hafta sonra içinde ilaç kalsa bile açılmış kalemi atınız.

GENOTROPİN GOQUİCK’i dondurmayın veya buzlanmasına izin vermeyiniz.

Son kullanma tarihi geçtikten sonra GENOTROPİN GOQUİCK’i kullanmayınız.

Kalemin

imhası

(veya

atılması)

için

lokal

sağlık

güvenlik

kurallarına

uyunuz.

Yapılması

gerekenin

olduğundan

emin

değilseniz

doktorunuza

veya

hemşirenize

danışınız.

Kullanma

İğne kaleme takılı olmadıkça GENOTROPİN GOQUİCK toz ve sıvısını karıştırmayınız.

GENOTROPİN GOQUİCK’i iğneli halde saklamayınız. Genotropin kalemden sızabilir ve

kartuş içinde hava kabarcıkları oluşabilir. Her zaman saklamadan önce iğneyi çıkartınız ve

kalem kapağını veya iğne koruma kapağını takınız.

GENOTROPİN GOQUİCK’in düşmemesine dikkat ediniz.

Eğer kalemi düşürürseniz Adım 5’te tanımlandığı gibi (yeni GENOTROPİN GOQUİCK

kullanımı ve hazırlanması) kaleme yeniden doz ayarı yapmalısınız. Eğer kalemin herhangi

bir kısmı hasarlandıysa kalemi kullanmayınız.

Kalemi nemli bez ile temizleyin. Kalemi suya bırakmayınız.

İğneler

Her enjeksiyon için yeni bir iğne kullanınız.

Kullanılan iğnelerin hepsini uygun “atık kutusuna” koyunuz. İğnelerin imhası için lokal

sağlık

güvenlik

kurallarına

uyunuz.

Yapılması

gerekenin

olduğundan

emin

değilseniz doktorunuza veya hemşirenize danışınız.

Kalemi veya iğneleri başkalarıyla paylaşmayınız.

Genel

Kartuş

tutucudaki

sayılar

çizgiler

kalemdeki

Genotropin’in

kadar

kaldığını

hesaplamada yardımcı olabilir.

Eğer günlük kullanımdaki 6. adımda kalem tam Genotropin dozu içermiyorsa, yeni bir

kaleme geçiniz.

Kör veya iyi görmeyen hastalar GENOTROPİN GOQUİCK’i, sadece kalem kullanımı ile

ilgili eğitimli kişilerin yardımı eşliğinde kullanmalıdırlar.

Enjeksiyonun hazırlanmasında ve uygulanmasında ellerin ve cildin temizliği ile ilgili

olarak doktorunuzun veya hemşirenin talimatlarına uyunuz.

İğne koruyucuyu atmayınız, bu koruyucuyu döndürerek kalemden ayırınız, her yeni

kalemde kullanmak üzere saklayınız.

GENOTROPİN GOQUİCK’in nasıl kullanıldığı ile ilgili sorularınız varsa doktorunuza

veya hemşirenize sorunuz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXQ3NRZmxXZmxXZmxXak1U

SORULAR VE CEVAPLAR

Sorular

Cevaplar

Eğer

enjeksiyonumu

yaptıktan

sonra

iğne

üzerinde

küçük

sıvı

damlasından

daha

fazlasını görürsem ne yapmalıyım?

Sonraki

enjeksiyon

için

deriden

iğneyi

çıkartmadan

önce

saniye

bekleyin.

Eğer iğneyi çıkarttıktan sonra hala biraz sıvı

görürseniz,

sonraki

sefer

biraz

daha

fazla

tutun.

Eğer kartuşta hava kabarcıkları görürsem bu

bir sorun teşkil eder mi?

Hayır, normal kullanım sırasında kartuşta az

miktarda hava bulunabilir.

Eğer

kalemden

GENOTROPİN

sızdığını

görürsem ne yapmalıyım?

İğnenin

doğru

şekilde

takıldığından

emin

olun.

Eğer

benim

kullandığım

kalem

gece

buzdolabının dışında kalırsa ne yapmalıyım?

Kalemi

atın

yeni

GENOTROPİN

GOQUİCK kalem kullanın.

Eğer

siyah

halkayı

döndüremezsem

yapmalıyım?

Yanlışlıkla

skalayı

döndürmüş

olabilirsiniz. Eğer gri skalayı döndürürseniz,

kalem

sizin

siyah

halkayı

döndürmenizi

engelleyecektir;

böylece,

enjeksiyon

sırasında sizin dozunuz değişmeyecektir.

Siyah

halkanın

serbest

kalması

için,

mavi

enjeksiyon

düğmesine

durana

kadar

basın.

İğneden dışarı çıkacak olan sıvıyı not edin.

Daha

sonra

siyah

halkayı

kullanarak

dozunuzu ayarlamaya devam edin.

Henüz

yeni

kalem

hazırladığımda

doktorum

benim

dozumu

değiştirse

yapmalıyım?

Siyah

halkayı

döndürerek

yeni

dozu

ayarlayın.

Eğer

yanlış

enjekte

edersem

yapmalıyım?

Hemen

doktorunuza

hemşirenize

bildirin ve onun talimatlarına uyun.

Eğer

kalemimi

hazırlayamazsam

yapmalıyım? (yani adım 5g’de olduğu gibi

sıvı çıkmazsa)

Doktorunuza ya da hemşirenize bildirin ve

onun talimatlarına uyun.

Kalemin verdiği doz aralığı nedir?

Kalem

arasında

Genotropin dozu verir.

Siyah halkanın her bir kliğinde doz 0,05 mg

değişir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZmxXQ3NRZmxXZmxXZmxXak1U