GAVISCON DOUBLE ACTION ORAL SÜSPANSIYON

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GAVISCON DOUBLE ACTION ORAL SÜSPANSIYON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GAVISCON DOUBLE ACTION ORAL SÜSPANSIYON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • aljinik asit

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 136/76
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 13-09-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

GAVISCON DOUBLE ACTION 500 mg + 213 mg + 325 mg / 10 ml oral süspansiyon

Ağızdan alınır.

Etkin maddeler:

Sodyum aljinat.500 mg/10 ml

Sodyum bikarbonat. 213 mg/10 ml

Kalsiyum karbonat. 325 mg/10 ml

Yardımcı maddeler:

Karbomer, metil parahidroksibenzoat (E218), probil parahidroksibenzoat (E216), sodyum

sakarin, nane aroması no.2, sodyum hidroksit ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü

sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermemelisiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

GAVISCON DOUBLE ACTION nedir ve ne için kullanılır?

2.

GAVISCON DOUBLE ACTION’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

3.

GAVISCON DOUBLE ACTION nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

GAVISCON DOUBLE ACTION’ın saklanması?

Başlıkları yer almaktadır.

1.

GAVISCON DOUBLE ACTION nedir ve ne için kullanılır?

GAVISCON DOUBLE ACTION, nane kokusu ve aromasına sahip, beyaza yakın ila krem

rengi bir süspansiyondur.

Her 10 ml tek dozla, 500 mg sodyum aljinat, 213 mg sodyum bikarbonat ve 325 mg kalsiyum

karbonat etkin madde bulunmaktadır. 200 ml’lik şişelerde temin edilebilir.

GAVISCON DOUBLE ACTION, öğünleri takiben ya da hamilelik esnasında oluşan fazla

miktarda mide asidine bağlı rahatsızlıkların/şikayetlerin ve ağıza acı, ekşi su gelmesi (asit

regürjitasyonu), mide veya göğüste yanma hissi gibi mide içeriğinin yemek borusuna geri

kaçmasına (gastroözofageal reflüye) bağlı şikayetlerin tedavisinde kullanılır.

Bu ilaç, iki antasit ve bir aljinat kombinasyonundan oluşmaktadır. İlacın etkisi tamamen

fizikseldir.

GAVISCON

DOUBLE

ACTION,

alındıktan

sonra

mide

asidi

etkileşime

girer.

etkileşim sonucunda mide içinde hareket eden nötr pH’a sahip jel oluşur. Bu sayede asitli

mide içeriğinin yemek borusuna kaçma (gastroözofageal reflü) sıklığı azalır. Ağır durumlarda

bu jel yemek borusuna (özofagus) geçerek mide içeriğinin yemek borusuna temasını önler,

mukozayı tahrişten korur ve iyileşme başlar.

GAVISCON

DOUBLE

ACTION

mide

asidi

safranın

özofagusa

doğru

reflüsünden

kaynaklanan ağrıları, doğrudan doğruya reflüyü baskı altına almak ve asidi azaltmak suretiyle

ortadan kaldırır.

2.

GAVISCON DOUBLE ACTION’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

GAVISCON DOUBLE ACTION’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

ilacın

bileşiminde

alan

herhangi

maddeye

karşı

aşırı

duyarlı

iseniz,

kullanmayınız.

GAVISCON DOUBLE ACTION’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıda

belirtilen

durumlardan

herhangi

birine

sahipseniz,

tedaviniz

doktorunuz

tarafından dikkatli bir şekilde düzenlenmelidir.

Tuz kısıtlaması içeren diyete sahipseniz ,

Böbrek ya da kalp rahatsızlığınız varsa ya da geçmişte olduysa (bazı tuzlar bu tür

durumları etkileyebilir),

Midenizdeki asit seviyesi çok düşükse ( bu durumda ilacın etkisi azalabilir),

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa ya da kan fosfat düzeyiniz düşükse (hipofosfatemi),

Yedi gün sonra belirtilerde düzelme olmazsa,

Kusma ve ishale neden olan bağırsak enfeksiyonunuz var ya da böbrek yetmezliği şüphesi

bulunan çocuklarda kullanılacaksa

doktorunuza danışınız.

20 ml’lik doz 11,06 mmol sodyum ve 6,5 mmol kalsiyum içermektedir. Diyet kısıtlaması olan

hastaların bu ilacı kullanmadan önce doktoruna danışması gerekmektedir.

12 yaşın altındaki çocukların tedavisinde doktor tavsiyesi dışında kullanılması genellikle

önerilmez.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

Gereğinden uzun süre kullanımından kaçınınız.

Diğer antasitlerde olduğu gibi, GAVISCON DOUBLE ACTION’ın kullanımı altta yatan daha

ciddi tıbbi durumları maskeleyebilir.

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

GAVISCON DOUBLE ACTION’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GAVISCON

DOUBLE

ACTION’ı

hamilelik

döneminde

yalnızca

doktor

tavsiyesi

kullanabilirsiniz. Hamilelik döneminde uzun süre, doktorunuzun tavsiye ettiği miktardan

fazla, ya da başka ilaçlarla birlikte GAVISCON DOUBLE ACTION’ı kullanmanız tavsiye

edilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Emzirme döneminde bu ilacı kullanabilirsiniz.

Araç ve makine kullanımı

GAVISCON

DOUBLE

ACTION,

araç

makine

kullanımını

olumsuz

yönde

etkilememektedir.

GAVISCON

DOUBLE

ACTION’ın

içeriğinde

bulunan

bazı

yardımcı

maddeler

hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün, metil paraben (E218) ve propil paraben (E216) içerdiğinden alerjik reaksiyona

(muhtemelen gecikmiş) neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında GAVISCON’un ya da kullanılan diğer ilacın etkisi

değişebilir. Aşağıdaki ilaçlarla birlikte GAVISCON kullanımı arasında 2 saat ara verilmelidir:

Tetrasiklinler, norfloksasin gibi kinolon grubu antibiyotikler (enfeksiyon tedavisi için),

Demir içeren ilaçlar,

Penisilamin (idrarda bakır atılımını arttıran iyon tutucu)

Ketokonazol (mantar için),

Atenolol, metoprolol, propanolol gibi beta-blokörler ve digoksin (kalp hastalıkları için),

Nöroleptikler (sinir hastalıkları için)

Glukokortikoid (bir çeşit hormon ilacı)

Klorokin (sıtma için)

Bifosfonatlar (kemik erimesi için)

Estramustin (prostat bezi kanseri için)

Antihistamikler (Alerji ve kaşıntıyı önleyici ilaçlar)

Levotroksin içeren ilaçların GAVISCON

ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki

ilacın en az 4 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

GAVISCON DOUBLE ACTION nasıl kullanılır?

Her zaman, doktorunuz belirttiği talimatlara uygun olarak ilacınızı kullanınız. İlacınızı her

gün, düzenli olarak kullanınız. Emin olamadığınız durumlarda doktor veya eczacınız ile

birlikte kontrol ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Oral kullanım içindir. Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar için dozaj; yemeklerden sonra ve yatarken 10-20

ml (2-4 tatlı kaşığı) (Günde toplam 4 doz)

Uygulama yolu ve metodu:

Oral yolla kullanılmalıdır. Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

12 yaşından küçük çocuklarda yalnızca hekim önerisine göre kullanılır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer GAVİSCON'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GAVISCON DOUBLE ACTION kullandıysanız:

GAVISCON DOUBLE ACTION’dan kullanmanız

erekenden fazlasını kullanmışsanız bir

doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer

gerekenden

daha

fazla

GAVISCON

DOUBLE

ACTION

kullandıysanız

ilacın

istenmeyen etkileri ve şiddeti artabilir.

GAVISCON DOUBLE ACTION ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan tedavinizi yarım bıraktığınız takdirde hastalığınızın belirtileri tekrar

ortaya çıkabilir.

GAVISCON DOUBLE ACTION’ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi,

GAVISCON DOUBLE ACTION’ın

içeriğinde bulunan maddelere duyarlı

olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

GAVISCON

DOUBLE

ACTION’ın

kullanmayı

durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil

bölümüne başvurunuz:

Vücudunuzun herhangi bir yerinde giderek artan kızarıklıklar olabilir.

Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da

Özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GAVISCON DOUBLE ACTION’A karşı ciddi

alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

(Belirtilen dozların üzerinde ilaç kullanmanız durumunda)

Bilinmiyor:

Alkaloz

(kanın

asitlik

oranının

düşmesi),

hiperkalsemi

(kandaki

kalsiyum

oranının

yükselmesi), asit reboundu (yemek yedikten sonra midedeki asit seviyesinin yükselmesi)

Süt alkali sendromu (aşırı miktarda ve uzun süre süt alımına bağlı olarak laboratuvar

testlerinde

kalsiyumunda

artış,

asit

seviyesinde

azalma,

azotunda

artış

böbrekte kalsiyum taşı oluşumu görülmesi)

Kabızlık

Bunlar GAVISCON DOUBLE ACTION’ın

hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz .

5.

GAVISCON DOUBLE ACTION’ın saklanması

GAVISCON DOUBLE ACTION’ı

çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve

ambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Serin ve kuru bir yerde saklayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Şişe açıldıktan sonra 6 ay içinde kullanılmalıdır.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GAVISCON DOUBLE ACTION’ı kullanmayınız.

Eğer

üründe

ve/veya

ambalajında

bozukluklar

farkederseniz

GAVISCON

DOUBLE

ACTION’ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Reckitt Benckiser Tem. Malz. San. ve Tic. A.Ş.

Beşiktaş / İstanbul / Türkiye

Tel: 0212 326 96 00

Üretim Yeri Adı ve Adresi:

Reckitt Benckiser Healthcare International Limited

Hull/East Yorkshire/İngiltere

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.