GAVISCON LIKIT, 200 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GAVISCON LIKIT, 200 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GAVISCON LIKIT, 200 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • aljinik asit

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 124/9
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 11-02-2008
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

GAVISCON 500 mg + 267 mg + 160 mg / 10 ml oral süspansiyon

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her bir 5 ml süspansiyon 250,00 mg sodyum aljinat ve 133,50 mg

sodyum bikarbonat ve 80 mg kalsiyum karbonat,

Yardımcı madde(ler):

Karbomer, sodyum sakarin, metil paraben (E218), propil

paraben (E216), nane aroması, sodyum hidroksit, saf su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu

kullanma

talimatını

saklayınız.

Daha

sonra

tekrar

okumaya

ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu

ilacın

kullanımı

sırasında,

doktora

veya

hastaneye

gittiğinizde

bu

ilacı

kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında;

1.

GAVISCON nedir ve ne için kullanılır?

2.

GAVISCON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

GAVISCON nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

GAVISCON’un Saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

GAVISCON nedir ve ne için kullanılır?

GAVISCON;

opak, krem-beyaz renkli, nane kokulu ve nane tadında yoğun kıvamlı bir

sıvıdır.

GAVISCON; karton kutu içerisinde amber renkli 200 ml lik şişede temin edilir.

GAVISCON, reflü özofajit (yemek borusu iltihabı) kaynaklı şikayetleri olan hastalarda,

gebelikte ya da yemeklerden sonra oluşan (reflüden kaynaklanan) hazımsızlık, mide yanması

ve mideden ağza asit gelmesi gibi gastroözofageal reflü (mide ve yemek borusu iltihabı)

belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

2.

GAVISCON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GAVISCON’u aşağıdaki durumda KULLANMAYINIZ

GAVISCON içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa (Nefes almada

güçlük veya deri döküntüleri meydana gelmişse)

GAVISCON’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizin için söz konusuysa, tedaviniz doktorunuz

tarafından dikkatli bir şekilde düzenlenmelidir:

Doktorunuz tarafından sodyum ve/veya kalsiyum kısıtlaması önerilmişse,

Böbrek ya da kalp rahatsızlığınız varsa ya da geçmişte olduysa (bazı tuzlar bu tür

durumları etkileyebilir),

Midenizdeki asit seviyesi çok düşükse (bu durumda ilacın etkisi azalabilir),

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,

Yedi gün sonra belirtilerde düzelme olmazsa.

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

GAVISCON’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

GAVISCON yemeklerden sonra ağızdan alınır.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GAVISCON, gebelik döneminde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GAVISCON, emzirme döneminde kullanabilir.

Araç ve makine kullanımı:

GAVISCON’un araç ve makine kullanımına olumsuz bir etkisi yoktur.

GAVISCON’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün metil paraben (E218) ve propil paraben (E216) içerdiğinden (muhtemelen

gecikmiş) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında GAVISCON’un ya da kullanılan diğer ilacın etkisi

değişebilir. Aşağıdaki ilaçlarla birlikte GAVISCON

kullanımı arasında 2 saat ara verilmelidir:

Tetrasiklinler, norfloksasin gibi kinolon grubu antibiyotikler (enfeksiyon tedavisi için),

Demir içeren ilaçlar,

Ketokonazol (mantar için),

Atenolol, metoprolol, propanolol gibi beta-blokörler ve digoksin (kalp hastalıkları için),

Nöroleptikler (sinir hastalıkları için)

Glukokortikoid (bir çeşit hormon ilacı)

Klorokin (sıtma için)

Bifosfonatlar (kemik erimesi için)

Estramustin (prostat bezi kanseri için)

Antihistamikler (Alerji ve kaşıntıyı önleyici ilaçlar)

Levotroksin içeren ilaçların (tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan) GAVISCON

birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması

gerekmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. GAVISCON nasıl kullanılır?

Doktorunuz

alacağınız

miktarını

GAVISCON

yapılacak

tedavi

süresini

belirleyecektir. Tedaviyi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız.

Doktorunuz başka şekilde önermemişse, GAVISCON’u aşağıdaki gibi kullanınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

GAVISCON, ağızdan alınarak kullanılır. Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

GAVISCON, yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda günde en fazla dört defa olmak

üzere yemeklerden sonra ve yatarken 10-20 ml (2-4 tatlı kaşığı) kullanılır.

Uygulama yolu ve metodu:

GAVISCON, ağızdan alınarak kullanılır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6-12 yaş arası çocuklarda yemeklerden sonra ve yatarken 5-10 ml (1-2 tatlı kaşığı).

12 yaşın altındaki çocuklarda sadece doktor tavsiyesi üzerine verilmelidir.

6 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Doz ayarlaması gerekmez.

Özel kullanım durumları:

Böbrek

yetmezliği:

Kalsiyum

sodyum

içerdiğinden

dolayı

böbrek

bozukluğu

olan

hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer GAVISCON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GAVISCON kullandıysanız:

GAVISCON’u

kullanmanız

gerekenden

daha

fazla

kullandıysanız

herhangi

zarar

oluşması beklenmez, ancak karnınızda şişkinlik hissedebilirsiniz.

GAVISCON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

GAVISCON’u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GAVISCON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuza danışmadan tedavinizi yarım bıraktığınız takdirde hastalığınızın belirtileri tekrar

ortaya çıkabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GAVISCON’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkileri olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

GAVISCON’u

kullanmayı

durdurun

ve

DERHAL

doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Deri döküntüleri

Nefes almada güçlük

Baş dönmesi

Yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişme

Bunların

hepsi

çok

ciddi

etkilerdir.

Eğer

bunlardan

biri

sizde

mevcut

ise,

sizin

GAVISCON’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye

yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. GAVISCON’un saklanması

GAVISCON’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabına koymayınız veya dondurmayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GAVISCON’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Reckitt Benckiser Tem. Malz. San. ve Tic. A.Ş.

Beşiktaş / İstanbul / Türkiye

Tel: 0212 326 96 00

Üretim Yeri Adı ve Adresi:

Reckitt Benckiser Healthcare International Limited

Hull/East Yorkshire/İngiltere

Bu kullanma talimatı ( ) tarihinde onaylanmıştır.