GAMAFLEX 400 MG FİLM KAPLI TABLET, 40 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GAMAFLEX 400 MG FİLM KAPLI TABLET, 40 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GAMAFLEX 400 MG FİLM KAPLI TABLET, 40 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • phenprobamate

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 166/44
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 19-10-1993
 • Son Güncelleme:
 • 10-05-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

GAMAFLEX

®

400 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her film kaplı tablet 400 mg fenprobamat içerir.

Yardımcı maddeler:

Mikrokristalin selüloz (PH 102), laktoz granül (sığır sütü), kolloidal

silikondioksit,

magnezyum

stearat,

sodyum

lauril

sülfat,

kroskarmelloz

sodyum,

prejelatinize

nişasta,

talk,

opadry

03B28796

beyaz

(hidroksi

propil

metil

selüloz,

titanyum dioksit, makrogol).

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

GAMAFLEX

®

nedir ve ne için kullanılır?

2.

GAMAFLEX

®

’i

kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

GAMAFLEX

®

nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

GAMAFLEX

®

'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır,

1. GAMAFLEX

®

nedir ve ne için kullanılır?

GAMAFLEX

film kaplı tablet formunda bir ürün olup, merkezi (beyin ve omurilik

sistemi üzerinden) etkili kas gevşeticiler olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir.

Beyaz renkli ve film kaplı her bir tablet etkin madde olarak 400 mg fenprobamat

içermektedir. GAMAFLEX

40 film kaplı tablet içeren blister ambalajda kullanıma

sunulmaktadır.

GAMAFLEX

, kas spazmının {istemsiz kasılmanın) neden olduğu ağrılı durumlarda

spazmın

(istemsiz

kasılmanın)

giderilmesi

ağrının

hafifletilmesi

amacıyla

kullanılmaktadır.

2. GAMAFLEX

®

'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GAMAFLEX

®

'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Fenprobamat ya da türevlerine karşı alerjiniz var ise,

Hamileyseniz,

Emzirme döneminde iseniz,

Karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa,

Doktorunuz sizde myastenia gravis (Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) veya porfiri adı

verilen hastalıkların bulunduğunu söylemiş ise,

Solunum yetmezliğiniz varsa, GAMAFLEX

’i kullanmayınız.

GAMAFLEX

tedavisi esnasında alkol kullanılmamalıdır.

GAMAFLEX

çocuklarda kullanılmamalıdır.

GAMAFLEX

®

'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise,

Kullandığınız başka bir ilaç var ise (örneğin merkezi sinir sistemini baskılayan ilaçlar

ve ruhsal bozukluk tedavisinde kullanılan ilaçlar gibi),

Alkol kullanıyor iseniz,

Epilepsi (sara) hastalığı geçmişiniz varsa,

Aşırı üzüntü ya da keder, ilgi kaybı, uyku sorunları, iştah kaybı, suçluluk düşüncesi

ümitsizlik, kendini değersiz hissetme gibi depresyon (ruhsal çökkünlük) belirtileri

gösteriyorsanız,

Kas zayıflığınız var ise GAMAFLEX

®’

i, kullanırken dikkatli olunuz.

Hekim tarafından önerilen dozdan daha uzun süreli veya daha yüksek dozda, kısa süreli

kullanıldığında GAMAFLEX

' in bağımlılık yapma riski vardır.

GAMAFLEX

mide mukozasını (midenin iç yüzeyini kaplayan ve salgı üreten dokular) tahriş

etmediğinden ve midenin asit salgısını arttırmadığından, mide ve on iki parmak bağırsağı ülseri

(peptik ülser) olan hastalarda da kullanılabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

GAMAFLEX

®

'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

GAMAFLEX

'in yiyecek ve içecekler ile bilinen bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz

veya

hamile

kalmayı

planlıyorsanız

doktorunuzla

konuşmalısınız.

Hamile

olmanız durumunda GAMAFLEX

'i kullanıp kullanamayacağınıza ancak doktorunuz karar

verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız GAMAFLEX

®’

i kullanmamalısınız.

Araç ve makine kullanımı

GAMAFLEX

fiziksel

zihinsel

kabiliyeti

etkileyebileceğinden

araç

makinesi

kullananlar ile yüksekte ve dikkat gerektiren hassas işlerde çalışanlarda kullanılmamalıdır.

GAMAFLEX

®

'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GAMAFLEX

laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere

karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa

geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle alkol veya aşağıda belirtilen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu

veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz.

Anksiyete (endişe, kaygı ve tedirginlik hali) ve uykusuzluk tedavisinde kullanılan

ilaçlar (santral sinir sistemi depresanlan)

Ruhsal bozukluk tedavisinde kullanılan ilaçlar (psikotropik ilaçlar)

Kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (varfarin gibi oral antikoagulanlar)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. GAMAFLEX

®

nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; günde üç kez 1-2 tableti

tok karnına alınız.

Tedavi süresi doktorunuz tarafından belirlenecektir. Günlük doz 2,4 g’ı aşmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

GAMAFLEX

sadece oral yoldan (ağız yolu ile) alınır. GAMAFLEX

tabletleri yemeklerden

sonra 1 bardak su ile çiğnemeden yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

GAMAFLEX

çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz GAMAFLEX

'i kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

İlacın dozu ve kullanım süresi doktorunuz tarafından belirlenecektir.

GAMAFLEX

yaşlılarda

fazla

erişkinlerde

kullanılan

olağan

dozun

yarısı

dozlarda

kullanılabilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa GAMAFLEX

kullanmayınız.

Eğer GAMAFLEX

®

'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GAMAFLEX

®

kullandıysanız:

GAMAFLEX

®

'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

GAMAFLEX

®

'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GAMAFLEX

®

ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

GAMAFLEX

tedavi

sonlandırıldığında

oluşabilecek

etkiler

hakkında

bilgi

bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GAMAFLEX

'in içeriğinde bulunan maddelere aşın duyarlı olan kişilerde

istenmeyen etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa

GAMAFLEX

®

'i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ciddi deri döküntüleri,

Yüz, dudaklar, dil ve boğazda şişme, nefes alma güçlüğü,

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GAMAFLEX

'e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kol ve bacaklarda yanma, karıncalanma, uyuşma ve iğnelenme hissi (parestezi),

Sarhoş gibi yürüme (ataksi),

Görme bozukluğu,

Endişe ve tedirginlik hali (anksiyete),

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Deri döküntüleri,

Baş dönmesi,

Baş ağrısı,

Uyku hali,

Halsizlik,

Yorgunluk,

Kusma,

Bulantı,

İshal,

Bunlar GAMAFLEX

'in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan ‘’İlaç Yan Etki Bildirim’’ ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullamnakta olduğunuz ilacın

güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

GAMAFLEX

®

'in saklanması

GAMAFLEX

®

'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinde sonra

GAMAFLEX

®’

i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GAMAFLEX

®’

kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No.4

34467 Maslak / Sarıyer/ İSTANBUL

Tel: 0212 366 84 00

Faks: 0212 276 20 20

Üretici:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Orhan Gazi Mahallesi Tunç Cad. No:3

Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı

././.

tarihinde onaylanmıştır.