FUNIT 100 MG 15 KAPSUL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FUNIT 100 MG 15 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FUNIT 100 MG 15 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • itrakonazol

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 182/55
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 21-05-1997
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

FUNİT 100 mg mikropellet kapsül

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir kapsül 100 mg itrakonazol içerir.

Yardımcı

maddeler:

Hidroksi

propil

metil

selüloz,

polietilen

glikol,

nötral

mikrogranüller, titanyum dioksit, azorubin, patent mavi V ve karamel renk.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

FUNİT nedir ve ne için kullanılır?

2.

FUNİT’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

FUNİT nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

FUNİT' in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

FUNİT nedir ve ne için kullanılır?

FUNİT, vajina (kadınlarda iç üreme organlarıyla

dış üreme organlarını birbirine

bağlayan hazne), cilt, ağız, gözler, tırnaklar ya da iç organların mantar hastalıklarını

(enfeksiyon) tedavi etmede kullanılan bir ilaçtır.

Her birinde 100 mg itrakonazol içeren pembe opak / kahverengi renkli sert jelatin

kapsüller halinde 4, 15 ve 30’luk blisterlerde sunulmaktadır.

2.

FUNİT' i

kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FUNİT' i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

FUNİT’e karşı aşırı duyarlı olduğunuz biliniyorsa;

Hamileyseniz (doktorunuzun da gebe olduğunuzu bilerek kullanmanıza izin verdiği

durumlar dışında);

Doğurganlık çağında olan bir kadınsanız ve

gebe kalma olasılığınız varsa, ilacı

almaktayken

gebe

kalmamanız

için

uygun

doğum

kontrol

yöntemlerini

kullanmalısınız. FUNİT, kullanımına son verildikten sonra bir süre daha vücudunuzda

kalmaya devam edeceğinden, tedaviniz bitip FUNİT’i kullanmayı bıraktıktan sonra da

bir sonraki adet döneminize kadar kullandığınız doğum kontrol yöntemine devam

etmelisiniz.

Kalp yetmezliğiniz varsa (kalbin pompalama yeteneğinin bozularak yetmezliğe girdiği

bir durum olan “konjestif kalp yetmezliği” olarak da adlandırılır), FUNİT yetmezlik

durumunu daha da kötüleştirebilir. Doktorunuzun bu hastalığınızı bilmesine rağmen

sizde

FUNİT

kullanımını

gerekli

bulduğu

durumlarda,

artan

nefes

darlığı,

beklenmeyen kilo artışı, bacaklarınızda şişkinlik, alışılmamış yorgunluk hali olursa ya

geceleri

uykunuzdan

uyanmaya

başlarsanız

hemen

doktorunuza

hastanenin acil servisine başvurunuz.

FUNİT’i kullanmaktayken aşağıdaki ilaçları kullanmayınız:

Alerjik durumlar için kullanılan terfenadin, astemizol ve mizolastin gibi ilaçlar;

Anjina ağrıları (göğüste sıkıştırıcı ağrı ile seyreden kalp hastalığı) ve yüksek tansiyon

için kullanılan bepridil ve nisoldipin;

Belirli sindirim rahatsızlıkları için kullanılan sisaprid;

Simvastatin, lovastatin ve atorvastatin gibi kolesterol düzeyini düşüren belirli ilaçlar;

Uyku ilaçları olan midazolam ve triazolam;

Pimozid ve sertindol gibi ruhsal durum bozukluklarında kullanılan ilaçlar;

Morfin benzeri uyuşturucu bağımlılığının tedavisinde kullanılan levasetilmetadol;

Migren

tedavisinde

kullanılan

eletriptan

ergot

türevi

ilaçlar

olarak

bilinen

dihidroergotamin ve ergotamin;

Doğumdan

sonra

rahimin

kasılarak

eski

haline

gelmesi

doğumdan

sonraki

kanamanın

kontrolü

için

kullanılan

ergometrin

(ergonovin)

metilergometrin

(metilergonovin) gibi diğer ergot türevi ilaçlar;

Kinidin ve dofetilid adındaki kalbinizin bozulan ritmini düzeltmek amacıyla kullanılan

ilaçlar;

Sıtma hastalığının tedavisinde kullanılan halofantrin;

Kalbin ritminin bozulduğu bazı durumlarda kullanılan disopiramid;

Metadon gibi bağımlılığa karşı kullanılan ilaçlar;

Felodipin gibi hipertansiyona karşı kullanılan ilaçlar.

FUNİT'i, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Bazı ilaçların birlikte alınması zararlı olabileceğinden, birlikte ilaç kullandığınız her

durumda doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

Karaciğerinizle ilgili bir rahatsızlığınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz. FUNİT

dozunuzun ayarlanması gerekebilir.

belirtilerin

görülmesi

durumunda

FUNİT

kullanımına

vererek

hemen

doktorunuza başvurunuz: İştah kaybı, bulantı, kusma, yorgunluk, karın ağrısı ve idrar

renginin çok koyulaşması.

FUNİT almanız gerekiyorsa doktorunuz sizden düzenli olarak bazı kan tahlilleri

yaptırmanızı da isteyebilir. Bunun nedeni, FUNİT kullanırken çok seyrek olarak bu tür

karaciğer

hastalıkları

oluşabildiğinden,

olası

karaciğer

hastalığını

zamanında

yakalayabilmek içindir.

Kalbinizle ilgili bir rahatsızlığınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz. Bu durumda size

FUNİT reçetelerse, kullanım sırasında dikkatle gözlemeniz gereken bazı belirtilerden

bahsedecektir. Eğer nefes darlığı, beklenmeyen kilo artışı, bacaklarınızda şişkinlik,

alışılmamış yorgunluk hali olursa ya da geceleri uykunuzdan solunum durması nedeni

ile uyanmaya başlarsanız hemen doktorunuzu haberdar ediniz.

Böbreklerinizle ilgili bir rahatsızlığınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz. FUNİT

dozunuzun ayarlanması gerekebilir.

FUNİT kullanırken el ve ayaklarınızda alışılmamış karıncalanma, uyuşma ya da

halsizlik hissederseniz de hemen doktorunuzu bilgilendiriniz.

Geçmişte başka bir mantar ilacı kullanmaktayken alerjik belirtiler görülmüşse bu

durumdan doktorunuzu haberdar ediniz.

Nötropeniniz (kandaki lökosit adı verilen beyaz kürelerin sayısının azalması) varsa,

AIDS hastasıysanız ya da size organ nakli yapıldıysa bu durumdan doktorunuzu

haberdar ediniz. FUNİT dozunuzun ayarlanması gerekebilir.

FUNİT kullanmaktayken işitme kaybınız olursa ilacı keserek hemen doktorunuzu

bilgilendiriniz. Çok seyrek olarak FUNİT kullanan hastalarda geçici ya da kalıcı

işitme kaybı olabildiği bildirilmiştir.

Karbonhidrat metabolizması bozukluklarınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

Flukonazole dirençli mantar türleri için duyarlılık, FUNİT tedavisine başlamadan test

edilmelidir.

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

FUNİT 'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Her zaman için FUNİT’i tam bir öğünden hemen sonra almalısınız; çünkü bu şekilde ilaç

vücudunuza çok iyi alınacaktır. Kapsülleri bir miktar suyla yutunuz. FUNİT’in vücudunuza

geçebilmesi için midenizde yeteri kadar asit olmalıdır. Bu nedenle mide asidini etkisizleştiren

ilaçlar, FUNİT alındıktan sonraki 2 saat içinde alınmamalıdır. Aynı nedenle midenizin asit

üretmesini engelleyen bir ilaç kullanıyorsanız, FUNİT’i kolalı bir içecekle almalısınız.

Herhangi bir durumda kuşkunuz olursa doktor veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz FUNİT kullanmayınız.

Doğurganlık çağında olan bir kadınsanız ve gebe kalma olasılığınız varsa, ilacı alırken

gebe kalmamanız için uygun doğum kontrol yöntemlerini kullanmalısınız. FUNİT,

kullanımına

verildikten

sonra

süre

daha

vücudunuzda

kalmaya

devam

edeceğinden, tedaviniz bitip FUNİT’i kullanmayı bıraktıktan sonra da bir sonraki adet

döneminize kadar kullandığınız doğum kontrol yöntemine devam etmelisiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziren bir anneyseniz FUNİT kullanmadan önce doktorunuza danışınız; FUNİT

çok az miktarlarda sütünüze geçebilir.

Araç ve makine kullanımı

Bazı durumlarda araç ve makine kullanımı sırasında baş dönmesi, görme bozukluğu, işitme

kaybı gibi yan etkiler oluşabilir, dikkatli olunmalıdır.

Çocuklarda kullanım

FUNİT normalde çocuklarda kullanılmaz, ancak doktorunuz istisnai durumlarda çocuklarda

da FUNİT reçeteleyebilir.

FUNİT’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçindeki yardımcı maddelerden azorubin, alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Doktor veya eczacınıza halen kullanmakta olduğunuz ilaçları bildiriniz. Bazı ilaçlar birlikte

alınmaz ve belirli bazı ilaçları alırken de bazı ayarlamaların yapılması, örneğin ilacınızın

dozunun

ayarlanması

gerekebilir.

FUNİT

kullanmaktayken

hiç

kullanılmaması

gereken

ilaçlara örnek olarak aşağıdaki ilaçlar verilebilir:

Alerjik durumlar için kullanılan terfenadin, astemizol ve mizolastin gibi ilaçlar;

Anjina ağrıları (göğüste sıkıştırıcı ağrı ile seyreden kalp hastalığı) ve yüksek tansiyon

için kullanılan bepridil ve nisoldipin;

Belirli sindirim rahatsızlıkları için kullanılan sisaprid;

Simvastatin ve lovastatin gibi kolesterol düzeyini düşüren belirli ilaçlar;

Uyku ilaçları olan midazolam ve triazolam;

Pimozid ve sertindol gibi ruhsal durum bozukluklarında kullanılan ilaçlar;

Morfin benzeri uyuşturucu bağımlılığının tedavisinde kullanılan levasetilmetadol;

Migren tedavisinde kullanılan ve ergot türevi ilaçlar olarak bilinen dihidroergotamin

ve ergotamin;

Doğumdan sonra rahimin kasılarak eski haline gelmesi için kullanılan ergometrin

(ergonovin) ve metilergometrin (metilergonovin) gibi diğer ergot türevi ilaçlar;

Kinidin ve dofetilid adındaki kalbinizin bozulan ritmini düzeltmek amacıyla kullanılan

ilaçlar;

Metadon gibi bağımlılığa karşı kullanılan ilaçlar;

Felodipin gibi hipertansiyona karşı kullanılan ilaçlar;

Bazı ilaçlar FUNİT’in etkinliğini önemli ölçüde azaltabilir. Bu durum özellikle epilepsi

(kasılma nöbetleriyle seyreden bir hastalık; sara hastalığı) tedavisinde kullanılan (örneğin

karbamazepin, fenitoin ve fenobarbital) ilaçlar ve verem hastalığında kullanılan (örneğin

rifampisin, rifabutin ve izoniyazid) ilaçlar için geçerlidir. Bu nedenle bu ilaçlardan herhangi

birini kullandığınız her durumda doktorunuzu bilgilendiriniz ki, uygun önlemler alınabilsin.

Diğer bazı ilaçların birlikte kullanılması durumunda FUNİT ya da bu ilaçların dozunda bazı

değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Bu ilaçlara örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:

Klaritromisin, eritromisin ve rifabutin gibi bazı antibiyotikler;

Kalp ve kan damarlarına etkili bazı ilaçlar (digoksin, disopramid, kalsiyum kanal

blokeri olarak adlandırılan bazı ilaçlar, silostazol);

Kan pıhtılaşmasını azaltan ilaçlar;

İltihabi durumlar, astım ve alerji durumlarında ağız yoluyla, enjeksiyonla

ya da

solunum yoluyla kullanılan metilprednizolon, budesonid, flutikazon ve deksametazon

gibi ilaçlar;

Genellikle bir organ naklinden sonra kullanılan siklosporin A, takrolimus ve rapamisin

(sirolimus olarak da bilinir) gibi ilaçlar;

HIV protez inhibitörü olarak bilinen belirli ilaçlar;

Kanser tedavisi için kullanılan belirli ilaçlar;

Buspiron, alprozolam ve brotizolam gibi endişe (anksiyete) durumlarında ve uyku

bozukluklarını tedavi etmek için kullanılan (trankilizan) bazı ilaçlar;

Alerji durumlarında kullanılan ebastin;

Depresyon durumlarında (mizacın çökkün olmasıyla seyreden bir hastalık) kullanılan

reboksetin;

Migren tedavisinde kullanılan eletriptan;

Ağrılar için güçlü bir ilaç olan fentanil;

Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin;

Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan repaglinid.

Bu ilaçları kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

FUNİT’in vücudunuza geçebilmesi için midenizde yeteri kadar asit olmalıdır. Bu nedenle

mide asidini etkisizleştiren ilaçlar, FUNİT alındıktan sonraki 2 saat içinde alınmamalıdır.

Aynı nedenle midenizin asit üretmesini engelleyen bir ilaç kullanıyorsanız, FUNİT’i kolalı bir

içecekle almalısınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

FUNİT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Her zaman için FUNİT’i tam bir öğünden hemen sonra almalısınız; çünkü bu şeklide

ilaç vücudunuza çok iyi alınacaktır. Kapsülleri bir miktar suyla yutunuz. Sizin bu ilaca

hangi

miktarlarda

ihtiyacınız

olduğuna

size

kadar

süreyle

uygulanacağına

doktorunuz

karar

verecektir

(Buna

yaşınız,

vücut

ağırlığınız

ilacın

size

uygulama nedeni olan mantar hastalığının tipi ile hastalığın görüldüğü organınıza göre

karar verecektir.)

Genellikle aşağıdaki dozlarda kullanılır:

ENFEKSİYONUN TİPİ

GÜNDE ALINACAK

KAPSÜL SAYISI

NE KADAR SÜREYLE

*Vajina enfeksiyonu

Günde iki defa 2 kapsül

veya

Günde bir defada 2 kapsül

1 gün

3 gün

*Cilt enfeksiyonu

Günde bir defada 2 kapsül

veya

Günde bir defada 1 kapsül

7 gün

2 hafta

Avuç

içlerinizle

ayak

tabanınızda

hastalık

olması

durumunda 7 gün süreyle günde iki defada 2 kapsül ya da bir

ay süreyle günde tek defada 1 kapsül almanız gerekebilir.

*Ağız içi enfeksiyon

Günde bir defada 1 kapsül

2 hafta

*Göz enfeksiyonu

Günde bir defada 2 kapsül

3 hafta

*Vücut iç organlarında enfeksiyon

Günde 1-4 kapsül

Daha uzun sürelerle

*Tırnak enfeksiyonu

Bireysel

gereksiniminize

göre

doktorunuz

devamlı

aralıklı tedavi uygulayacaktır.

- Tırnak enfeksiyonu için Günde bir defada 2 kapsül 3 ay

devamlı tedavi

-Tırnak enfeksiyonu için Günde iki defada 2 kapsül 1 hafta

aralıklı tedavi

Bu 1 haftalık kullanımdan sonra FUNİT kullanımına 3 hafta ara

verilir. Daha sonra el tırnaklarındaki enfeksiyonlar için bir

kür, ayak tırnaklarındakiler içinse (el tırnaklarında olsun veya

olmasın) iki kür daha uygulanır (Aşağıdaki tabloya bakınız).

Hafta

Hafta

Hafta

Hafta

Hafta

Hafta

Hafta

Hafta

Hafta

Hafta

YALNIZ

TIRNAKLARI

Günde

defada

kapsül

FUNİT alınmayacak

Günde

defada

kapsül

TEDAVİ SONLANDIRILIR

tırnaklarında

olsun

veya

olmasın

AYAK

TIRNAKLARI

Günde

defada

kapsül

FUNİT alınmayacak

Günde

defada

kapsül

FUNİT alınmayacak

Günde

defada

kapsül

TEDAVİ

SONLANDIRI

Cilt enfeksiyonlarında tedaviye son verildikten birkaç hafta sonra derideki hastalıklı bölgeler

düzelecektir. Bu mantarlarla olan yama tarzındaki cilt belirtileri için tipiktir: ilaç mantarın

kendisini öldürmektedir, ama derideki hastalıklı bölge ancak bu bölgede yeniden sağlıklı deri

büyümesiyle ortadan kalkmaktadır.

Tırnak enfeksiyonlarındaki hastalıklı alan ise, ilaç yalnızca mantarı öldürdüğünden tedaviye

son verildikten 6 ila 9 ay sonra düzelmektedir. Tırnağın, mantarlar

öldükten sonra da

uzamasına gerek vardır ve bu aylar alabilir. Dolayısıyla tedaviniz sırasında bir iyileşme

belirtisi görülmezse endişelenmeyiniz: ilaç tırnaklarınızda uzunca bir süre kalmaya ve etkisini

göstermeye devam edecektir. Bu nedenle herhangi bir düzelme görmeseniz bile doktorunuzun

önerdiği sürede tedaviyi kesmelisiniz.

İç organların enfeksiyonunda daha yüksek dozlarla daha uzun süre tedavi gerekebilir.

FUNİT’i zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz FUNİT ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi

erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu:

FUNİT, ağız yoluyla bir miktar suyla yutularak alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım

FUNİT normalde çocuklarda kullanılmaz, ancak doktorunuz istisnai durumlarda çocuklarda

da FUNİT reçeteleyebilir.

Yaşlılarda kullanım

Yaşlılarda da erişkin dozları kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılırken, dikkatli olunmalıdır.

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılırken, dikkatli olunmalıdır.

Eğer FUNİT'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz

veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla FUNİT kullandıysanız

FUNİT'ten

kullanmanız

gerekenden

fazlasını

kullanmışsanız,

bir

doktor

veya

eczacı

ile

konuşunuz.

FUNİT' i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FUNİT' in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

FUNİT’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

FUNİT’e karşı aşırı duyarlılık görülme sıklığı seyrektir. Aşırı duyarlılık örneğin deride

döküntüler, kaşıntı, kurdeşen, nefes darlığı ya da soluk alıp vermede zorluk ve/veya

yüzde şişme gibi belirtilerle tanınabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FUNİT’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil

tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Çok seyrek olarak güneş ışığına karşı aşırı hassasiyet, bacaklarda uyuşma veya deride ağır bir

hastalıkta (ağız içinde, gözlerde ve genital bölgede deride soyulmalarla seyreden yaygın

kızarıklık

toplanması,

küçük

iltihaplı

sivilceler

veya

toplanması

seyreden

kızarıklıklar) görülebilir. Bu belirtilerden herhangi birinin görülmesi durumunda da FUNİT

kullanmayı keserek doktorunuza başvurunuz.

Eğer

nefes

darlığınızda

artış

oluyorsa,

beklenmedik

şekilde

kilonuz

artmışsa,

bacaklarınızda şişme oluşmuşsa, alışılmamış bir halsizlik ve yorgunluk durumunuz varsa ya

da daha önceleri yokken geceleri uykudan uyanmaya başlamışsanız hemen doktorunuza

bildiriniz.

Aşağıdaki belirtilerden biri ya da birden fazlası karaciğerde oluşan bir hastalığın habercisidir

ancak bunlar çok seyrek olarak görülür: İştahta azalma, bulantı, kusma, halsizlik, karın ağrısı,

sarılık,

idrar

renginde

ileri

derecede

koyulaşma

dışkınızın

renginde

açılma.

Böyle

durumlarda FUNİT kullanmayı keserek, hemen doktorunuza başvurunuz.

İşitme kaybı oluşursa da FUNİT kullanmayı keserek, hemen doktorunuza başvurunuz.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz, hemen doktorunuza söyleyiniz:

Bu bölümdeki yan etkiler oluşum sıklığına göre verilmiştir. Bu nedenle, aşağıdaki sıklık

kategorileri ve birimleri kullanılmıştır:

Yaygın (10 hastadan en az birinde görülebilir)

Karın ağrısı, bulantı,

Yaygın olmayan (100 hastanın en az birinde görülebilir)

Kadınlarda adetle ilgili bozukluklar,

Baş ağrısı, sersemlik hali, örneğin ayaklarda cilde yakın bölgelerde karıncalanma,

uyuşukluk hissi

Kabızlık, ishal, nefes darlığı, kusma, hazımsızlık ve

midede ekşime, ağızda hoş

olmayan tat hissi

Deride 24 saat içinde kaybolan kızarıklıklar, kaşıntı, vücutta sıvı birikmesine bağlı

şişlikler

Kanda özellikle karaciğer, safra yollarının bozukluklarında yükselen bilirübin, alanin

aminotransferaz, aspartat aminotransferaz enzimlerinin yükselmesi

Saç dökülmesi,

Aşırı duyarlılık,

Seyrek (1000 hastanın en az birinde görülebilir)

Sık idrara çıkma,

Görmede bulanıklık ya da çift görme,

Kanda bağışıklık sisteminde görev alan beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma

His kaybı

Karaciğer enzimlerinde yükselme

Kulaklarda çınlama,

Nefes almada güçlük

Ateşlenme

Aşağıda verilen yan etkilerin sıklığı bilinmemektedir.

Kanda pıhtılaşmayı sağlayan trombosit adı verilen hücrelerin sayısının azalması

Kanda bağışıklık sisteminde görev alan nötrofil adı verilen hücrelerinin sayısında

azalma

Ani başlangıçlı kalp atım sayısının yükselmesi, terleme, nefes almada güçlük, ateşin

yükselmesi gibi belirtilerle giden hızla müdahale gerektiren alerjik durum

Kanda yağ taşınmasında görev alan trigliserid miktarında artış

El ve ayak gibi uç organlarda güçsüzlük veya duyu kaybı artışı

Görmede bulanıklık, çift görme

Kaslarda ağrı, eklemlerde ağrı

Kalbin kan pompalama görevini yapamaması (kalp yetmezliği)

Sertleşme problemi

Sarılık, karaciğer iltihabı

Ciltte alerjik reaksiyonlar, ışığa bakamama

İşitme kaybı (kalıcı olabilir)

Kanda potasyum seviyesinde azalma

İdrar kaçırma

Bunlar FUNİT'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. FUNİT' in saklanması

FUNİT’ i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Işıktan ve nemden koruyarak saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUNİT’ i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş

Ümraniye 34768 İSTANBUL

Üretim yeri:

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş

Sancaklar 81100 DÜZCE

Bu kullanma talimatı // tarihinde onaylanmıştır.