FUNGOSTATIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FUNGOSTATIN 100000 IU 50 ML SUSPANSIYON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FUNGOSTATIN 100000 IU 50 ML SUSPANSIYON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Klotrimazol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699540280403
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

FUNGOSTATİN oral süspansiyon için toz

Ağızyoluyla alınır.

Etkin madde:1 mlsüspansiyonda 100.000 ünite Nistatin içerir.

Yardımcımaddeler:Avicel CL 611, metil paraben, propilparaben, sitrik asit anhidrit,

sodyumbenzoat, mikrokristallin selüloz PH 105, kroskarmelloz sodyum,sodyum

sakkarin, rafineşeker, PVP K30, toz muz aromasıTR 7800.

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veyadüşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FUNGOSTATİN nedir ve ne için kullanılır?

2. FUNGOSTATİN’i kullanmadan önce dikkatedilmesi gerekenler

3. FUNGOSTATİN nasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. FUNGOSTATİN 'in saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1.FUNGOSTATİN nedirve ne için kullanılır?

FUNGOSTATİN’in her 1ml’si 100.000 ünite nistatin içerir.

FUNGOSTATİN 48 dozluk 50 ml’lik, plastik kapaklı, bal renkli camşişelerde, damlalıklı

kapak ile birlikte bulunur.

Kullanımöncesinde sarırenkli granüllerhalindedir. Kullanımiçinhazırlandığızamanise sarı

renkli süspansiyon haline gelir.

FUNGOSTATİN antienfektifler (enfeksiyon gidericiler) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna

dahildir.

FUNGOSTATİN, ağız boşluğu (pamukçuk) ve boğazda kandida adıverilen bir mantar

türünün sebep olduğu enfeksiyonların (iltihap oluşturan mikrobik hastalıkların)tedavisinde

kullanılır.

2. FUNGOSTATİN'i kullanmadan önce dikkatedilmesigerekenler

FUNGOSTATİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Nistatine veya FUNGOSTATİN 'in diğer bileşenlerine karşıalerjiniz varise.

FUNGOSTATİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer, FUNGOSTATİN tedavisi sırasında duyarlılık veya tahrişgelişirse derhal doktorunuzu

bilgilendiriniz.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazışekerlere karşıintoleransınız olduğu

söylenmişse FUNGOSTATİN'i almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Her 50 ml’lik dozda 4422.73 mgrafineşekeriçerir. Bu durumşeker hastalığı(diyabet) olan

hastalarda göz önünde bulundurulmalıdır.

FUNGOSTATİN'i önerilen kullanımıdışında başka enfeksiyonların(iltihap oluşturan

mikrobik hastalıkların) tedavisi için kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

FUNGOSTATİN'in yiyecek veiçecek ile kullanılması

Yiyecek ve içecekler ilacın ağız ya da boğaz ile temas süresini azaltacaktır.

FUNGOSTATİN ile alkol arasında bilinen bir etkileşimyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

FUNGOSTATİN'in vücut tarafından emilimi çok azdır. Hamile iseniz; ancak doktorunuz

gerekli olduğuna karar verirse FUNGOSTATİN kullanabilirsiniz.

Tedavinizsırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız FUNGOSTATİN’i kullanırken dikkatli olunuz.

Araç ve makine kullanımı

FUNGOSTATİN tedavisi bulantıve kusmariskinde artışa ve mide-barsak sisteminde

rahatsızlığa yol açabilir.İlaç uygulandıktan sonra bu belirtiler sizde de varsa, araç ve makine

kullanmayınız.

FUNGOSTATİN'in içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli

bilgiler

Sodyumbenzoatın, göz ve deriye temas ettiği takdirde hafif derecede tahrişedici etkisi

olabilir.

Sodyumuyarısı

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dandaha az sodyumihtiva eder; yani esasında

sodyumiçermez.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

FUNGOSTATİN genellikle diğer ilaçlarla etkileşime girmemektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. FUNGOSTATİN nasıl kullanılır?

FUNGOSTATİN'i her zaman tam olarak doktorunuzun açıkladığışekilde kullanınız. Emin

olmadığınız konularda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığıiçin talimatlar

Yeni DoğanBebekler:

Günde dört defa 1 ya da 2 mlkullanılır.

Erken doğan(prematüre) ve düşük kilolu yeni doğan bebeklerde günde dört defa 1 ml

kullanılmasıyeterlidir.

Çocuklar ve Yetişkinler:

Günde dört defa 1 ila 6 mldozlarda kullanılır.

FUNGOSTATİN uygulamasına, belirtiler ortadan kaybolduktan sonra en az 48 saat devam

ediniz.Eğer 14 gün tedaviden sonrabelirtiler daha kötüye gider ya da devamederse

doktorunuza danışınız.

Tedavinin ilk bir kaç gününde belirtilere yönelik bir rahatlamahissetseniz bile, sizin için

reçete edilentedavi kürü tamamlanmadan ilacaara vermeyiniz ya da tedaviyi kesmeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu

Süspansiyonun hazırlanması:

Şişeye üzerindeki işaret çizgisinin yarısı(1/2) kadar kaynatılmışve soğutulmuşsu ilave

ediniz;şişeyi iyice çalkalayıp ve dinlendiriniz. Daha sonra iyice kaynatılmışve soğutulmuşsu

ile çizgiye kadar su ilaveediniz.Şişenin kapağınıkapattıktan sonra birkaç dakika 20 saniye

arayla çalkalayıp kullanınız. FUNGOSTATİN’i,şişesinde kapağınısıkıca kapatıpışığa maruz

bırakmadan buzdolabında saklayınız.10 gün süreyle kullanabilirsiniz. Kullanılmayan kısmını

10 gün sonra atmalısınız. Hazırlayacağınız süspansiyon sarırenkte olacaktır.

Kullanmadan önceşişeyi iyice çalkalayınız.

Bu ilacıağız ya da boğazınızdaki bir enfeksiyoniçinalıyorsanız,çözeltiyi yutmadan önce

ağzınızda mümkün olduğu kadar uzun süre (örneğin bir kaç dakika) tutunuz.İlacın enfeksiyon

yeri ile daha uzun temas etmesi iyidir.

Yeni doğan bebeklere ve küçük çocuklara ağzın her iki tarafına dozun yarısınıuygulayınız.

Tedaviniz sırasında takma dişlerin uygun bakımıdahil, ağız içi hijyeninize özen gösteriniz.

Değişik yaşgrupları

Çocuklardakullanımı:

FUNGOSTATİN yeni doğan bebekler ve çocuklarda kullanılabilir.

Yaşlılarda kullanımı:

FUNGOSTATİN’in yaşlılarda kullanımıaraştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımıaraştırılmamıştır.

Eğer FUNGOSTATİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FUNGOSTATİN kullandıysanız

FUNGOSTATİN’invücut tarafından emilimi çok az olduğundan, gerekenden fazla

alınmasının ciddi etkilere yol açmamasıbeklenir. Ancak çocuklarda bu durumu hastane veya

doktorunuz ile paylaşınız.

FUNGOSTATİN’den kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya eczacı

ile konuşunuz.

FUNGOSTATİN’i kullanmayıunutursanız

Eğer bir sonraki dozu almanıza yakın bir zaman değilse, hatırladığınız anda ilacınızıalınız.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

FUNGOSTATİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz FUNGOSTATİN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Kendinizi

iyi hissetseniz bile doktorunuza danışmadan tedaviyi erken kesmeyiniz.

Bu ilacın kullanımıile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, FUNGOSTATİN’iniçeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FUNGOSTATİN’i kullanmayıdurdurunuzve DERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeen yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Alerji sonucu yüz ve boğazdaşişme

- Aşırıduyarlılık

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

-Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, FUNGOSTATİN’e karşıciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerinhepsi çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersenizhemen doktorunuzabildirinizveya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Ciltte ve göz çevresinde kan oturması,şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap

Bunların hepsi ciddi yanetkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerek olabilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuzasöyleyiniz:

-İshal, mide-barsak sisteminde rahatsızlık, bulantı, kusma, ağızda irritasyon ya da duyarlılık

- Kurdeşen (ürtiker) dahil döküntü

Bunlar FUNGOSTATİN’in hafif yan etkilerdir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralıyan etki bildirimhattınıarayarak Türkiye FarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yanetkileribildirerekkullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5. FUNGOSTATİN’in saklanması

FUNGOSTATİN’i,şişesinde kapağınısıkıca kapatıpışığa maruz bırakmadan buzdolabında

saklayınız.10 gün süreyle kullanabilirsiniz. Kullanılmayan kısmını10 gün sonra atmalısınız.

FUNGOSTATİN’i çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUNGOSTATİN’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FUNGOSTATİN’i

kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

NOBELİLAÇ SANAYİİVE TİCARET A.Ş.

Ümraniye 34768İSTANBUL

Üretim yeri:

NOBELİLAÇ SANAYİİVE TİCARET A.Ş.

Sancaklar 81100 DÜZCE

13-12-2018

voriconazole

voriconazole

voriconazole (Active substance: voriconazole) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)8915 of Thu, 13 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/3127/201802

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Vfend (Pfizer Europe MA EEIG)

Vfend (Pfizer Europe MA EEIG)

Vfend (Active substance: voriconazole) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6490 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000387/T/0130

Europe -DG Health and Food Safety

25-9-2018

Voriconazole Hikma (Hikma FarmacEutica (Portugal), S.A.)

Voriconazole Hikma (Hikma FarmacEutica (Portugal), S.A.)

Voriconazole Hikma (Active substance: voriconazole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6286 of Tue, 25 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety