FUNGOSTATIN 100000 IU/ ML 50 ML ORAL SÜSPANSİYON İÇİN TOZ

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FUNGOSTATIN 100000 IU/ ML 50 ML ORAL SÜSPANSİYON İÇİN TOZ
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FUNGOSTATIN 100000 IU/ML 50 ML ORAL SÜSPANSİYON İÇİN TOZ
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Klotrimazol

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 200/14
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 13-05-2002
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

FUNGOSTATİN 100.000 U/ml oral süspansiyon için toz

Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde:

1 ml süspansiyonda 100.000 ünite Nistatin içerir.

Yardımcı maddeler:

Avicel CL 611, metil paraben (E218), propil paraben (E216), sitrik

asit anhidrit, sodyum benzoat, mikrokristallin selüloz PH 105, kroskarmelloz sodyum,

sodyum sakkarin, rafine şeker, PVP K30, aerosil 200, toz muz aroması.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu

kullanma

talimatını

saklayınız.

Daha

sonra

tekrar

okumaya

ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FUNGOSTATİN nedir ve ne için kullanılır?

2. FUNGOSTATİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FUNGOSTATİN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FUNGOSTATİN 'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

FUNGOSTATİN nedir ve ne için kullanılır?

FUNGOSTATİN’in her 1ml’si 100.000 ünite nistatin içerir.

FUNGOSTATİN 48 dozluk 50 ml’lik, plastik kapaklı, bal renkli cam şişelerde, damlalıklı

kapak ile birlikte bulunur.

Kullanım öncesinde sarı renkli granüller halindedir. Kullanım için hazırlandığı zaman ise sarı

renkli süspansiyon haline gelir.

FUNGOSTATİN antienfektifler (enfeksiyon gidericiler) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna

dahildir.

FUNGOSTATİN, ağız boşluğu (pamukçuk) ve boğazda kandida adı verilen bir mantar

türünün sebep olduğu enfeksiyonların (iltihap oluşturan mikrobik hastalıkların) tedavisinde

kullanılır.

2. FUNGOSTATİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FUNGOSTATİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Nistatine veya FUNGOSTATİN 'in diğer bileşenlerine karşı alerjiniz var ise.

FUNGOSTATİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer, FUNGOSTATİN tedavisi sırasında duyarlılık veya tahriş gelişirse derhal doktorunuzu

bilgilendiriniz.

Eğer

daha

önceden

doktorunuz

tarafından

bazı

şekerlere

karşı

intoleransınız

olduğu

söylenmişse FUNGOSTATİN'i almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Her 50 ml’lik dozda 4422.73 mg rafine şeker içerir. Bu durum şeker hastalığı (diyabet) olan

hastalarda göz önünde bulundurulmalıdır.

FUNGOSTATİN'i

önerilen

kullanımı

dışında

başka

enfeksiyonların

(iltihap

oluşturan

mikrobik hastalıkların) tedavisi için kullanmayınız.

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa,

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

FUNGOSTATİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içecekler ilacın ağız ya da boğaz ile temas süresini azaltacaktır.

FUNGOSTATİN ile alkol arasında bilinen bir etkileşim yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FUNGOSTATİN'in vücut tarafından emilimi çok azdır. Hamile iseniz; ancak doktorunuz

gerekli olduğuna karar verirse FUNGOSTATİN kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız FUNGOSTATİN’i kullanırken dikkatli olunuz.

Araç ve makine kullanımı

FUNGOSTATİN

tedavisi

bulantı

kusma

riskinde

artışa

mide-barsak

sisteminde

rahatsızlığa yol açabilir. İlaç uygulandıktan sonra bu belirtiler sizde de varsa, araç ve makine

kullanmayınız.

FUNGOSTATİN'in

içeriğinde

bulunan

bazı

yardımcı

maddeler

hakkında

önemli

bilgiler

Bu tıbbi ürün rafine şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere

karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa

geçiniz.

İçeriğindeki metil paraben ve propil paraben nedeniyle alerjik reaksiyonlara (muhtemelen

gecikmiş) neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FUNGOSTATİN genellikle diğer ilaçlarla etkileşime girmemektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. FUNGOSTATİN nasıl kullanılır?

FUNGOSTATİN'i her zaman tam olarak doktorunuzun açıkladığı şekilde kullanınız. Emin

olmadığınız konularda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar

Yeni Doğan

Bebekler:

Günde dört defa 1 ya da 2 ml kullanılır.

Erken doğan (prematüre) ve düşük kilolu yeni doğan bebeklerde günde dört defa 1 ml

kullanılması yeterlidir.

Çocuklar ve Yetişkinler:

Günde dört defa 1 ila 6 ml dozlarda kullanılır.

FUNGOSTATİN uygulamasına, belirtiler ortadan kaybolduktan sonra en az 48 saat devam

ediniz. Eğer

gün tedaviden sonra belirtiler daha kötüye

gider

ya da devam ederse

doktorunuza danışınız.

Tedavinin ilk bir kaç gününde belirtilere yönelik bir rahatlama hissetseniz bile, sizin için

reçete edilen tedavi kürü tamamlanmadan ilaca ara vermeyiniz ya da tedaviyi kesmeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu

Süspansiyonun hazırlanması:

Şişeye üzerindeki işaret çizgisinin yarısı (1/2) kadar kaynatılmış ve soğutulmuş su ilave

ediniz; şişeyi iyice çalkalayıp ve dinlendiriniz. Daha sonra iyice kaynatılmış ve soğutulmuş su

ile çizgiye kadar su ilave ediniz. Şişenin kapağını kapattıktan sonra birkaç dakika 20 saniye

arayla çalkalayıp kullanınız. FUNGOSTATİN’i, şişesinde kapağını sıkıca kapatıp ışığa maruz

bırakmadan buzdolabında saklayınız.10 gün süreyle kullanabilirsiniz. Kullanılmayan kısmını

10 gün sonra atmalısınız. Hazırlayacağınız süspansiyon sarı renkte olacaktır.

Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

Bu ilacı ağız ya da boğazınızdaki bir enfeksiyon için alıyorsanız, çözeltiyi yutmadan önce

ağzınızda mümkün olduğu kadar uzun süre (örneğin bir kaç dakika) tutunuz. İlacın enfeksiyon

yeri ile daha uzun temas etmesi iyidir.

Yeni doğan bebeklere ve küçük çocuklara ağzın her iki tarafına dozun yarısını uygulayınız.

Tedaviniz sırasında takma dişlerin uygun bakımı dahil, ağız içi hijyeninize özen gösteriniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

FUNGOSTATİN yeni doğan bebekler ve çocuklarda kullanılabilir.

Yaşlılarda kullanımı:

FUNGOSTATİN’in yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı araştırılmamıştır.

Eğer FUNGOSTATİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FUNGOSTATİN kullandıysanız

FUNGOSTATİN’in

vücut

tarafından

emilimi

çok

olduğundan,

gerekenden

fazla

alınmasının ciddi etkilere yol açmaması beklenir. Ancak çocuklarda bu durumu hastane veya

doktorunuz ile paylaşınız.

FUNGOSTATİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı

ile konuşunuz.

FUNGOSTATİN’i kullanmayı unutursanız

Eğer bir sonraki dozu almanıza yakın bir zaman değilse, hatırladığınız anda ilacınızı alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FUNGOSTATİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz FUNGOSTATİN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Kendinizi

iyi hissetseniz bile doktorunuza danışmadan tedaviyi erken kesmeyiniz.

Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FUNGOSTATİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FUNGOSTATİN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme

- Aşırı duyarlılık

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

-Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, FUNGOSTATİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerek olabilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- İshal, mide-barsak sisteminde rahatsızlık, bulantı, kusma, ağızda irritasyon ya da duyarlılık

- Kurdeşen (ürtiker) dahil döküntü

Bunlar FUNGOSTATİN’in hafif yan etkilerdir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. FUNGOSTATİN’in saklanması

FUNGOSTATİN’i, şişesinde kapağını sıkıca kapatıp ışığa maruz bırakmadan buzdolabında

saklayınız.10 gün süreyle kullanabilirsiniz. Kullanılmayan kısmını 10 gün sonra atmalısınız.

FUNGOSTATİN’i

çocukların

göremeyeceği,

erişemeyeceği

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUNGOSTATİN’i kullanmayınız.

Eğer

üründe

ve/veya

ambalajında

bozukluklar

fark

ederseniz

FUNGOSTATİN’i

kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Ümraniye 34768 İSTANBUL

Üretim yeri:

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Sancaklar 81100 DÜZCE

Bu kullanma talimatı 25/12/2014 tarihinde onaylanmıştır.