FULSAC 20 MG 16 KAPSUL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FULSAC 20 MG 16 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FULSAC 20 MG 16 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • fluoksetin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 187/63
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 16-06-1998
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 14

KULLANMA TALİMATI

FULSAC

®

20 mg kapsül

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Fluoksetin hidroklorür

Her kapsül 20 mg fluoksetine eşdeğer miktarda fluoksetin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta, dimetikon, metilen klorür, titanyum dioksit

(E171), tartrazin (E102), indigo karmin (E132), jelatin ((E441) sığır kemiklerinden elde

edilmiştir)

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç du

y

abi

li

r

sini

z

.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmişti

r

, başkala

r

ı

na

vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya

d

üş

ü

k doz

k

ullanmayını

z

.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FULSAC

®

nedir ve ne için kullanılır?

2. FULSAC

®

kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FULSAC

®

nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FULSAC

®

’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2 / 14

1. FULSAC

®

nedir ve ne için kullanılır?

FULSAC

opak, yeşil/beyaz renkteki kapsüllerin üzerinde BIO amblemi basılı olup, 16 ve 24

kapsüllük blisterlerde iki değişik ambalaj formundadır.

FULSAC

seçici

serotonin

geri

alım

inhibitörü

(SSRI)

antidepresanlar

olarak

bilinen

ilaç grubuna dahildir.

Bu ilaç yetişkinlerde aşağıdakilerden herhangi birisini tedavi etmek için kullanılır:

Majör depresyon

Takıntı hastalığı (obsesif kompulsif bozukluk = OKB olarak da tanınır)

Aşırı yeme ve ardından kusarak çıkartma (bulimia nervoza)

Adet öncesi gerginlik (pre-menstrüel disforik bozukluk)

FULSAC

nasıl etki eder?

Herkesin beyninde serotonin olarak adlandırılan bir madde bulunur. Depresyonda olan ya da

obsesif kompulsif bozukluğu olan ya da yeme bozukluğu (bulimia nervoza) olan kişiler diğer

insanlara göre daha düşük seviyede serotonine sahiptirler. FULSAC

ve diğer serotonin geri

alım inhibitörlerinin nasıl etki ettikleri tam anlaşılmamakla birlikte bunlar beyinde azalmış

olan

serotonin

seviyesini

artırarak

etki

gösterirler.

durumların

tedavisi

daha

olabilmeniz için önemlidir. Eğer tedavi edilmezse, durumunuz düzelmez, daha ciddi ve

tedavisi zor bir hale gelebilir.

Semptomlardan kurtulduğunuza emin olabilmeniz için birkaç hafta ya da birkaç ay boyunca

tedavi edilmeniz gerekebilir.

2. FULSAC

®

kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FULSAC

®

’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Fluoksetine ya da bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa.

Döküntü ya da başka alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, yüzde ya da dudaklarda şişme ya da

nefes

darlığı

gibi)

gelişirse,

ilacınızı

almayı

hemen

kesiniz

ve

derhal

doktorunuza

bildiriniz

.

Geri dönüşümsüz, seçici olmayan monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ), olarak bilinen

ilaçlar kullanıyorsanız, ciddi, hatta ölümcül reaksiyonlar ortaya çıkabilir (örn. depresyon

tedavisi için iproniazid kullanımı).

Geri

dönüşümsüz,

seçici

olmayan

MAOİ

tedavisi

alıyorsanız

FULSAC

tedavisi

ilaç

kesildikten en az 2 hafta sonra başlatılmalıdır.

3 / 14

FULSAC

almayı

bıraktıktan

sonra

beş

hafta geri dönüşümsüz, seçici olmayan

MAOİ’ler

nden hiçbirini

almayınız. Eğer FULSAC

uzun bir dönem kullanılmak üzere

ve/veya yüksek bir dozda verildiyse, doktorunuz bu arayı uzatmayı düşünmelidir.

Metoprolol (kalp yetmezliği tedavisi için) kullanıyorsanız, kalp atımınızın çok yavaşlaması

ile ilgili artmış bir risk olduğundan.

Eğer tiyoridazin içeren ilaçlar kullanıyorsanız. FULSAC

®

ı

bıraktıktan sonra 5 gün

boyunca tiyoridazin içeren ilaçları almayınız. Tiyoridazin içeren ilaçlar FULSAC

®

ile

birlikte kullanıldığında ciddi kalp ritim problemlerine neden olarak ani ölümlere yol

açar.

Antipsikotik etkili pimozid içeren ilaçlar kullanıyorsanız.

FULSAC

®

’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Sara

hastalığınız

(epilepsiniz)

varsa

geçmişte

nöbet

geçirdiyseniz,

nöbet

geçiriyorsanız ya da nöbet sıklığında artış varsa derhal doktorunuza bildiriniz; FULSAC

kullanımının kesilmesi gerekebilir;

Elektrokonvülsif tedavi görüyorsanız;

Daha

önce

aşırı

hissetme

hareketlilik

hali

(mani)

geçirdiyseniz;

manik

atak

geçiriyorsanız derhal doktorunuza bildiriniz; FULSAC

kullanımının kesilmesi gerekebilir;

Şeker hastalığınız (diyabetiniz) varsa (doktorunuzun insülinin ya da diğer antidiyabetik

tedavinin dozunu ayarlaması gerekebilir);

Karaciğerle ilgili sorunlarınız varsa (doktorunuzun ilacın dozunu ayarlaması gerekebilir);

Kalple ilgili sorunlarınız varsa;

İstirahat halinde düşük kalp atım hızı ve/veya uzamış ağır ishal ve kusma sonucunda tuz

kaybı olduğunu biliyorsanız veya idrar söktürücü (diüretik) ilaç kullanıyorsanız;

Göz içi basıncının artması (glokom);

İdrar söktürücü (diüretik) alıyorsanız, özellikle de yaşlıysanız;

Kanama bozukluğu öykünüz varsa ya da morluklar veya olağandışı kanamalar ortaya

çıkıyorsa;

Kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız (bkz. ‘Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı’);

4 / 14

Tamoksifen (meme kanseri tedavisinde kullanılır) kullanıyorsanız (bkz. ‘Diğer ilaçlar ile

birlikte kullanımı’);

Kendinizi huzursuz hissediyorsanız ve yerinde duramama ya da oturamama gibi aşırı

hareketli bir durumunuz var ise, akatizi adı verilen bir durum ortaya çıkmış olabilir; FULSAC

dozunu artırmanız kendinizi daha kötü hissetmenize neden olabilir.

Ateş,

kaslarda

sertlik

titreme

(seyirme),

zihinsel

durumunuzda

değişiklik

(konfüzyon), aşırı hassasiyet ve aşırı huzursuzluk gibi değişiklikler varsa; serotonin sendromu

ya da nöroleptik malign sendrom geçiriyor olabilirsiniz. Bu sendrom nadiren görülse de,

yaşamı

tehdit

edebilecek

durumlara

neden

olabilir,

derhal

doktorunuza

bildiriniz,

FULSAC

kullanımının kesilmesi gerekebilir.

İntihar düşüncesi ve depresyon ya da anksiyete bozukluğunuzun kötüleşmesi

Ruhsal çöküntü (depresyon) ve/veya kaygı (anksiyete) bozukluklarınız varsa kendinize zarar

verme

intihar

düşünceleriniz

olabilir.

risk,

antidepresanları

kullanmaya

başladığınızda artabilir. Çünkü bu ilaçların etkisini göstermesi genellikle 2 hafta bazen daha

uzun sürer.

Bu durumda aşağıdaki gibi düşünebilirsiniz:

Daha önce intihar ya da kendine zarar verme düşüncesi varsa

Genç yetişkinseniz. Klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler antidepresanla tedavi edilmiş

25 yaşın altındaki psikiyatrik durumu olan yetişkinlerde intihar davranışında artma riskini

göstermiştir.

Eğer her an kendine zarar verme ya da intihar etme düşünceleriniz varsa doktorunuzla

irtibata geçiniz ya da hemen hastaneye gidiniz.

Herhangi

bir

yakınınıza

depresyonunuz

anksiyete

bozukluğunuz

olduğunuzu

söylemeniz yararlı olabilir. Onlardan bu talimatı okumalarını isteyiniz. Depresyonunuzun

ya da anksiyetenizin daha kötüye gittiğini ya da davranışlarınızdaki değişikliklerden endişe

duyduklarını size söylemelerini isteyebilirsiniz.

18 yaşın altındaki hastalar bu sınıftaki ilaçları aldığında intihara teşebbüs, intihar düşünceleri

ve muhalefet davranışlar (ağırlıklı olarak saldırganlık, karşı gelme ve öfke) gibi yan etkilerde

artış riski bulunmaktadır. FULSAC

’ın

büyüme,

ergenlik, ruhsal, duygusal ve davranış

gelişimi üzerine uzun süreli güvenlilik bilgisi sınırlıdır. FULSAC

’ın çocuklar ve ergenlerde

kullanılması önerilmemektedir.

5 / 14

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

FULSAC

®

’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

FULSAC

’ı tercihinize göre yemekle birlikte ya da ayrı olarak alabilirsiniz.

Bu ilacı kullanırken alkol almaktan kaçınmalısınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeliğin ilk birkaç ayı boyunca anneleri fluoksetin kullanan bebeklerde kalbi etkileyen

doğum

kusurları

riskinde

artış

olduğunu

gösteren

raporlar

bulunmaktadır.

Genel

popülasyonda, bebeklerin %1’i kalp kusuru ile doğmaktadır. Bu oran anneleri fluoksetin

kullanan

bebeklerde

2’dir.

Gebelik

sırasında

FULSAC

kullanımına

doktorunuzla

görüştükten sonra dozunu azaltarak son verebilirsiniz. Ancak, doktorunuz durumunuza göre

size FULSAC

kullanmaya devam etmenizi de önerebilir.

Gebelik sırasında özellikle gebeliğin son 3 ayında fluoksetin benzeri ilaçlar alındığında,

bebeklerde hızlı solumaya ve mavimsi bir görünüm almasına yol açan yenidoğanda dirençli

pulmoner hipertansiyon (PPHN) adı verilen ciddi durumun riskini artırabilir. Bu belirtiler

bebek doğduktan sonraki ilk 24 saat içinde başlar. Eğer bebeğinizde böyle bir durum olursa

derhal doktorunuza danışınız.

Gebelik

sırasında,

özellikle

gebeliğin

evresinde

doğumdan

hemen

önce

kullanıldığında

yenidoğan

bebeklerde

aşağıdaki

etkiler

rapor

edildiğinden

dikkatli

olunmalıdır: uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu (iritabilite), titreme, kas zayıflığı,

sürekli ağlama, emme ya da uyku sırasında sorunlar.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu

fark

ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Fluoksetin

anne

sütüne

geçer

bebeklerde

etkilere

neden

olabilir.

Kesinlikle

emzirmeniz gerekiyorsa doktorunuz fluoksetin dozunu azaltabilir.

6 / 14

Üreme

Teorik olarak, insanda üreme üzerine olumsuz bir etkisi henüz gözlenmemiştir.

Araç ve makine kullanımı

ilaç,

karar

verme

yeteneğinizi

uyumunuzu

etkileyebilir.

Doktorunuza

eczacınıza danışmadan araç ya da makine kullanmayınız.

FULSAC

®

içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

FULSAC

, tartrazin içerdiğinden alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bu ilaç diğer bazı ilaçlar ile etkileşim gösterebilir.

FULSAC

®

’ı aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

bazı geri dönüşümsüz, seçici olmayan MAOİ’leri. FULSAC

; geri dönüşümsüz, seçici

olmayan MAOİ’leri (örneğin tranilsipromin) tedavisi kesildikten 2 hafta sonra başlatılmalıdır.

FULSAC

almayı

bıraktıktan

sonra

beş

hafta

geri

dönüşümsüz,

seçici

olmayan

MAOİ’lerinden hiçbirini almayınız. Eğer FULSAC

uzun bir dönem kullanılmak üzere

ve/veya yüksek bir dozda verildiyse, doktorunuzun 5 haftadan daha uzun bu arayı uzatmayı

düşünmesi gerekebilir.

metoprolol kalp yetmezliğinde kullanıldığında; kalp atımınızın çok yavaşlaması ile ilgili

artmış bir risk vardır

FULSAC

aşağıdaki ilaçlarla etkileşim gösterebilir:

tamoksifen

(meme

kanseri

tedavisi

için);

FULSAC

ilaçların

düzeylerini

değiştirebileceğinden

tamoksifen

etkisini

azaltma

ihtimaline

neden

olabileceğinden

doktorunuz farklı antidepresan tedavisi reçete edebilir.

moklobemid, linezolid (bir antibiyotik) ve metiltiyoninyum klorür (metilen mavisi) gibi

monoamin oksidaz inhibitörleri A (MAOİ-A): Ciddi, hatta ölümcül reaksiyon riskleri

nedeniyle (serotonin sendromu olarak adlandırılır). Fluoksetin tedavisi geri dönüşümlü MAOİ

tedavisi

durdurulduktan

sonraki

gün

başlatılabilir,

ancak

doktorunuz

sizi

daha

dikkatli

izlemek ve daha düşük dozda MAOİ-A ilaçlarını kullanmak isteyebilir.

mekitazin (alerji için); bu ilacın FULSAC

ile birlikte kullanılması kalbin elektriksel

aktivitesinde değişiklik riskini arttırabilir.

7 / 14

fenitoin (sara için kullanılır); FULSAC

bu ilacın kandaki düzeylerini etkileyebileceğinden,

birlikte kullanılacaksa daha dikkatli olunmalıdır.

lityum, selejilin, sarı kantaron (St. John’s Wort), tramadol (şiddetli ağrı tedavisi için),

triptanlar (migren için) ve triptofan; FULSAC

ile birlikte kullanıldığında hafif serotonin

sendromu (ani, aşırı serotonin etkisi) riski artar. FULSAC

lityum ile kombinasyon halinde

kullanıldığında doktorunuz kontrol sıklığını artıracaktır

kalp ritmini etkileyebilen ilaçlar ör. Sınıf IA ve III antiaritmikler, antipsikotikler (ör.

fenotiyazin türevleri, pimozid, haloperidol), trisiklik antidepresanlar, bazı antimikrobiyal

ajanlar (örneğin sparfloksasin, moksifloksasin, eritromisin IV, pentamidin) antimalaryal

tedavi özellikle halofantrin, bazı antihistaminikler (astemizol, mizolastin). Bu ilaçlardan bir

veya daha fazlasının FULSAC

ile birlikte kullanılması, kalbin elektriksel aktivitesinde

değişiklik riskini arttırabilir.

anti-koagülanlar (varfarin gibi kan sulandırıcılar), non steroidal antienflamatuar ilaçlar

(ağrı, ateş ve iltihaba etkili, ibuprofen ve diklofenak gibi) aspirin ve kanı sulandırabilen diğer

ilaçlar (bazı zihinsel ve davranışsal bozukluklarda kullanılan klozapin gibi). FULSAC

ilaçların kandaki etkisini değiştirebilir. Eğer

FULSAC

tedavisine varfarin kullanırken

başlandıysa ya da durdurulduysa doktorunuzun bazı testler yaptırması dozunuzu ayarlaması

ve sizi daha sık kontrol etmesi gerekecektir.

siproheptadin (alerjiler için); FULSAC

’ın etkisini azalatabileceğinden.

kandaki

sodyum

düzeylerini

düşüren

ilaçlar

(idrarda

artışa

sebep

olan

ilaçlar,

desmopresin,

karbamazepin

okskarbazepin

gibi);

ilaçlar

FULSAC

birlikte

alındıklarında kandaki sodyum seviyelerinin çok düşük olması riskini arttırabileceklerinden.

trisiklik antidepresan gibi antidepresanlar, diğer selektif serotonin geri alım inhibitörleri

(SSRI’lar) veya bupropion, meflokin veya klorokin (sıtma tedavisi için), tramadol (şiddetli

ağrı tedavisi için) veya fenotiyazin ya da butirofenon gibi antipsikotikler; FULSAC

ilaçlarla birlikte alındığında nöbet riskini arttırabileceğinden.

flekainid,

propafenon,

nebivolol

da

enkainid

(kalple

ilgili

sorunlar

için),

karbamazepin (sara için), atomoksetin ya da trisiklik antidepresanlar (örn. imipramin,

desipramin ve amitriptilin) veya risperidon (şizofreni için); FULSAC

bu ilaçların kandaki

düzeylerini değiştirebileceğinden, doktorunuz bu ilaçların dozunu azaltabilir.

Eğer

reçeteli

ya

da

reçetesiz

herhangi

bir

ilacı

şu

anda

kullanıyorsanız

veya

son

8 / 14

zamanlarda kullandınız ise veya kullanma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya eczacınıza

bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. FULSAC

®

nasıl kullanılır?

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun ya da eczacınızın size söylediği şekilde alınız.

Emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Depresyon: Önerilen doz günde bir kapsüldür (20 mg). Tedavi başlatıldıktan sonraki 3-4

hafta içinde doktorunuz dozajınızı gözden geçirecek ve gerekiyorsa ayarlayacaktır. Uygun

olan durumlarda doz maksimum 3 kapsüle (60 mg) kadar kademeli olarak artırılabilir. En

düşük etkili dozu aldığınızdan emin olmak için doz dikkatle artırılmalıdır. Depresyon ilacınızı

almaya ilk başladığınızda hemen kendinizi daha iyi hissetmeyebilirsiniz. Bu normaldir, çünkü

ilk birkaç hafta geçinceye kadar depresif belirtilerde iyileşme meydana gelmez. Depresyon

hastaları en az 6 aylık bir süre boyunca tedavi edilmelidir.

Bulimia nervoza: Günde üç kez bir kapsül (20 mg) ya da bir kez üç kapsül (60 mg).

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB): Önerilen doz günde bir kapsüldür (20 mg). Tedavi

başlatıldıktan 2 hafta sonra doktorunuz dozu gözden geçirecek ve gerekiyorsa ayarlayacaktır.

Uygun

olan

durumlarda

maksimum

üç

kapsüle

kadar

kademeli

olarak

artırılabilir. 10 hafta içinde herhangi bir iyileşme gözlenmezse, FULSAC

tedavisi yeniden

değerlendirilmelidir.

Adet

öncesi

huzursuzluk

(pre-menstrüel

disforik

bozukluk

(PMDB)):

Adet

döngüsü

boyunca her gün 20 mg doz ya da aralıklı olarak adet başlangıcından 14 gün önce başlayarak

adetin ilk gününe kadar ve her döngüde tekrarlayacak şekilde doz önerilmektedir.

Uygulama yolu ve

m

e

t

o

du

:

Kapsülleri bir miktar suyla birlikte yutunuz.

Kapsülleri çiğnemeyiniz.

Her zaman doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

Doktorunuzun size söylediğinden daha fazla sayıda kapsül almayınız.

9 / 14

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

FULSAC

’ın çocuklarda ve ergenlerde kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlıysanız, doktorunuz dozu artırırken daha dikkatli olacaktır ve günlük doz genellikle iki

kapsülü (40 mg) aşmamalıdır. Maksimum doz günde 3 kapsüldür (60 mg).

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir

doz ayarlaması gerekmez.

Karaciğerle ilgili bir sorununuz varsa ya da FULSAC

’ı etkileyebilecek başka bir ilaç da

kullanıyorsanız, doktorunuzun kararı daha düşük bir doz vermek ya da FULSAC

’ı iki günde

bir kullanmanızı söylemek yönünde olabilir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz FULSAC

ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken

kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer

FULSAC

®

’ın etkisinin çok güçlü

veya zayıf olduğuna

dair bir

izleniminiz var

ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FULSAC

®

kullandıysanız:

FULSAC

®

’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

Çok fazla ilaç kullanmışsanız derhal en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz ya da

durumu derhal doktorunuza bildiriniz.

Mümkünse yanınıza FULSAC

kutusunu da alınız.

Doz aşımı belirtileri şunları içerir: Bulantı, kusma, nöbetler, kalple ilgili sorunlar (kalp

atışlarında düzensizlik ve kalp durması gibi) akciğerle ilgili sorunlar ve ruhsal durumda

huzursuzluktan komaya kadar ilerleyen değişiklikler.

10 / 14

FULSAC

®

’ı kullanmayı unutursanız:

Bir dozu almayı unuttuysanız bir sonraki dozunuzu bir sonraki gün normal saatinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

İlacınızı her gün aynı saatte almanız, size her gün ilacınızı düzenli olarak almanız gerektiğini

hatırlatmaya yardımcı olacaktır.

FULSAC

®

ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz söylemedikçe FULSAC

®

ile tedavinizi kesmeyiniz. İlacınızı almaya devam

etmeniz

önemlidir.

Kendinizi

daha

hissetmeye

başlasanız

bile

ilacınızı

doktorunuza

sormadan bırakmayınız.

Yanınızda her zaman

yeteri kadar ilacınızın olduğundan emin olunuz.

FULSAC

kullanmayı ani olarak bıraktığınızda aşağıdaki etkileri (yoksunluk etkileri) fark

edebilirsiniz: Sersemlik, iğnelenme gibi karıncalanma hissi, uyku bozuklukları (canlı rüyalar,

kabuslar, uyuyamama), huzursuz ya da tedirgin hissetme, sıradışı yorgunluk ya da güçsüzlük,

endişeli hissetme, bulantı/kusma, titreme, baş ağrıları.

Çoğu

kişiye

göre,

FULSAC

bırakıldığında

görülen

tüm

belirtiler

hafiftir

birkaç

hafta

içinde

kendiliğinden

geçmektedir.

Tedaviyi

kestiğinizde

belirtilerle

karşılaşırsanız

doktorunuza danışınız.

FULSAC

’ı

bırakırken

doktorunuz

dozunuzu

hafta

içinde

yavaş

yavaş

azaltmanızı önerecektir. Bu da tedavinin sonlandırılmasında oluşabilecek etkilerin oluşma

riskinin azaltılmasını sağlar.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili ilave sorularınız varsa doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bunlarla ya da başka bir hastalık etkisiyle karşılaşırsanız doktorunuza bildiriniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, bu ilacın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

FULSAC

®

’ı

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Vücudunuzda şiddetli döküntü fark ederseniz ya da kaşıntı, dudaklarda/dilde şişme veya

11 / 14

hırıltı/nefes darlığı gibi bir alerjik reaksiyon meydana gelirse.

Cilt renginiz kırmızıya dönmeye başlarsa ya da çeşitli deri reaksiyonları gelişirse veya

cildinizde kabarcıklar ya da soyulma varsa.

Herhangi bir zamanda kendinize zarar verme ya da intihar gibi düşünceleriniz varsa

Kendinizi huzursuz hissediyorsanız ve hareketsiz duramıyor ya da oturamıyorsanız, akatizi

adı verilen bir durum ortaya çıkmış olabilir; FULSAC

dozunu artırmanız kendinizi daha

kötü hissetmenize neden olabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin

FULSAC

’a

karşı

ciddi

alerjiniz

demektir.

Acil

tıbbi

müdahaleye

veya

hastaneye

yatırılmanıza gerek olabilir.

Bazı hastalarda aşağıdaki yan etkiler görülebilir:

Solunum hızının ya da kalp atım hızının artmasıyla birlikte açıklanamayan ateş, terleme,

kaslarda sertlik ya da titreme, zihin karışıklığı, aşırı gerginlik ya da uyku hali (seyrek olarak)

dahil olmak üzere çeşitli belirtiler bir arada ortaya çıkması (serotonin sendromu olarak bilinir)

Çoğunlukla

yaşlılarda

idrar

söktürücü

(diüretik)

alan

(yaşlı)

kişilerde

güçsüzlük,

uyuşukluk ya da zihin karışıklığı

Erkeklerde uzun süreli ya da ağrılı sertleşme

Aşırı hassasiyet ve aşırı gerginlik

Hızlı ve düzensiz kalp atımı, bayılma, kalp atımındaki işleyişte bir anormalliğin belirtisi

olan ayağa kalkınca baş dönmesi veya çökme gibi kalp problemleri. Bunların hepsi ciddi yan

etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir

Yaygın: 10 hastanın 1’inden az fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir

Yaygın olmayan: 100 hastanın 1’inden az fakat 1000 hastanın 1’inden fazla görülebilir

Seyrek: 1000 hastanın 1’inden az görülebilir

Aşağıdakilerden herhangi birisini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın:

Uykusuzluk

Baş ağrısı

12 / 14

İshal, mide bozukluğu (bulantı)

Yorgunluk

Yaygın:

Acıkmama, kilo kaybı

Sinirlilik, endişe

Huzursuzluk, konsantrasyon zayıflığı

Gergin hissetme

Cinsel

dürtüde

azalma

cinsel

problemler

(cinsel

aktivite

için

sertleşmenin

devamlılığında zorluk dahil)

Uyku sorunları, olağandışı rüyalar, yorgunluk ve uykusuzluk

Sersemlik

Tat alma duyusunda değişiklik

Kontrol edilemeyen titreme hareketleri

Bulanık görme

Hızlı ve düzensiz kalp atım hissi

Al basması

Esneme

Hazımsızlık, kusma

Ağız kuruluğu

Döküntü, kurdeşen, kaşınma

Aşırı terleme

Eklem ağrısı

Sık idrara çıkma

Açıklanamayan vajinal kanama

Titreme

hissi ya da üşüme

Yaygın olmayan:

Kendine yabancılaşma duygusu

Tuhaf düşünme

Anormal mutluluk hissi

Orgazm problemleri

İntihar düşünceleri veya kendine zarar verme

Diş gıcırdatma

13 / 14

Kas seyirmesi, istem dışı hareketler ya da denge veya koordinasyonla ilgili problemler

Hafıza zayıflığı

Göz bebeklerinin genişlemesi

Kulaklarda çınlama

Tansiyon düşüklüğü

Kısa nefes alma

Burun kanaması

Yutmada zorluk

Saç dökülmesi

Deride berelenme eğiliminde artış

Deride açıklanamayan çürüme ya da kanamayla ilişkili kızarıklıklar

Soğuk terleme

İdrara çıkmada güçlük

Sıcak ya da soğuğa karşı hassasiyet

Anormal karaciğer fonksiyon testi sonuçları

Seyrek:

Kanda tuz seviyelerinde düşüklük

Kanama veya çürüme riskini artıran trombositlerde azalma

Beyaz kan hücre sayısında azalma

Tipik olmayan saldırgan davranışlar

Varsanı (halüsinasyonlar)

Huzursuzluk

Panik ataklar

Kafa karışıklığı (konfüzyon)

Kekeleme

Saldırganlık

Nöbetler

Kan damarları iltihabı (vaskülit)

Boyun, yüz, dudak ve/veya boğaz çevresindeki dokularda hızlı şişme

Yemek borusunda ağrı

Sarılık

Akciğer problemleri

Güneşe hassasiyet

14 / 14

Kas ağrısı

İdrar yapmada zorluk

Memelerden süt gelmesi

Kemik kırık riski – Bu tip ilaçları alan hastalarda kemik kırıklarında artma riski gözlenmiştir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen

herhangi

bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. FULSAC

®

’ın saklanması

FULSAC

®

’ı

çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Bu ilacı, 25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FULSAC

®

’ı kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız FULSAC

’ı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu

konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat Sahibi:

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156

Sancaktepe / İSTANBUL

Telefon: (0216) 398 10 63 (Pbx)

Faks: (0216) 419 27 80

Üretim Yeri:

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156

Sancaktepe / İSTANBUL

Telefon: (0216) 398 10 63 (Pbx)

Faks: (0216) 419 27 80

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.