FRENAG %1 JEL, 30 G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FRENAG %1 JEL, 30 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FRENAG %1 JEL, 30 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • nimesulide

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 229/45
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 04-02-2011
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 5

KULLANMA TALİMATI

FRENAG %1 jel

Cilt üzerine uygulanır.

Etkin madde:

Her bir tüpte (30 g), 0.3 g nimesulid içerir.

Yardımcı

maddeler:

Polietilen

glikol

400,

hidroksipropil

selüloz,

mentol,

etanol

(%96’lık), saf su, laktik asit, sodyum hidroksit çözeltisi içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

FRENAG nedir ve ne için kullanılır?

2.

FRENAG’ ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

FRENAG nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

FRENAG’ın saklanması

6.

Başlıkları yer almaktadır.

1.

FRENAG nedir ve ne için kullanılır?

FRENAG,

açık

sarı

renkli,

homojen

halindedir.

tüp,

steroid

olmayan

antienflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) grubundan olan %1 nimesulid içerir ve 30 gramlık tüp ve

karton kutu ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

FRENAG, yumuşak doku romatizmal hastalıkları, ezilme ve burkulma gibi yumuşak doku

rahatsızlıkları, ağrı, iltihap ve kas gerginliği ile kendini gösteren kas ve iskelet sistemi

hastalıklarının bölgesel tedavisinde ağrı kesici ve iltihap giderici olarak etkilidir.

2.

FRENAG’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FRENAG’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

FRENAG’ın içeriğinde bulunan etkin ve/veya yardımcı maddelerden herhangi birine

karşı alerjiniz var ise,

Allerjik tepkileri uyaran ve prostaglandin sentezini engelleyen asetilsalisilik asit içeren

2 / 5

(aspirin vb.) ilaçlar veya nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar olarak adlandırılan ilaç

grubuna

dahil

olan

diğer

ilaçlar

sizde

astım,

alerjik

burun

akıntısı

(rinit),

ciltte

kızarıklık ve kaşıntı (ürtiker), göz kapakları, dış üreme organları, dudaklar ve dil gibi

yumuşak dokularda şişme (anjiyoödem) ve burun içinde et oluşumuna (nazal polip)

neden oluyorsa FRENAG’ı kullanmayınız.

Lokal enfeksiyon bulunan, hasar görmüş veya aşınmış deri yüzeyinde kullanmayınız.

Diğer

topikal

(deriye

sürülmek

suretiyle

uygulanan)

preparatlar

aynı

anda

kullanmayınız.

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

FRENAG’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

FRENAG’ı,

gözlere, mukozalara (ağız, burun

gibi bazı organların iç

yüzeylerini

kaplayan

dokular),

enfeksiyonlu

cilt

bölgelerine

derideki

açık

yaralara

uygulamayınız. Kazara temas ettiği takdirde derhal bol su ile yıkayınız.

Ağız yolu ile almayınız. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.

FRENAG kullanımına bağlı olarak uygulama bölgesinde tahriş, kızarıklık veya kaşıntı

meydana gelirse ilacı kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza veya bir hastaneye

başvurunuz.

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

Mide-bağırsak kanaması, aktif veya olası mide ülseri, ağır böbrek veya karaciğer

yetmezliği,

ağır

pıhtılaşma

bozuklukları

veya

ağır/kontrol

edilemeyen

kalp

rahatsızlığı olan hastalarda dikkatle kullanınız.

Diğer NSAİİ’lere (ağrı, ateş ve iltihaba etkili) aşırı hassasiyeti bulunan hastaların

tedavisinde

kullanılırken

özel

önlem

alınız.

Tedavi

sırasında

hassasiyet

oluşma

ihtimalini gözardı etmeyiniz. Tedavi boyunca FRENAG ile diğer topikal (deriye

sürülmek suretiyle uygulanan) NSAİ ilaçlar ile beraber uygulandığında yanma hissi ve

istisna olarak fotodermatoz (ışık maruziyeti ile ortaya çıkan deri hastalığı) oluşabilir.

Işığa

duyarlılık

riskini

azaltmak

için

direkt

güneş

ışığına

solaryuma

maruz

kalmayınız.

FRENAG’ı gerektiğinden daha geniş alanlara, uzun süre ile uygulamayınız.

FRENAG’ı

uygulama

esnasında

giysilerinizle

temas

ettirmeyiniz.

Aksi

takdirde

giysilerinizi boyayabilir. Bu durum giysilerin yıkanmasıyla ortadan kalkar.

FRENAG’ı sürdükten sonra uygulama bölgesini bandajla veya herhangi başka bir

materyalle kapatmayınız.

İstenmeyen

etkiler,

mümkün

olan

kısa

süre

için

etkili

dozun

kullanılmasıyla azaltılabilir.

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

FRENAG’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

FRENAG’ın

yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

3 / 5

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FRENAG’ın

gebelik döneminde kullanılması önerilmemektedir. Özellikle gebeliğin 3.

döneminde FRENAG kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Nimesulidin

anne

sütüne

geçip

geçmediği

bilinmemektedir.

nedenle

emzirme

döneminde kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Emzirme döneminde FRENAG kullanımı konusunda doktorunuza danışınız.

FRENAG’ı emzirmeden önce göğüs bölgesi üzerine uygulamayınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen olumsuz bir etkisi yoktur.

FRENAG’ın

içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün dimetil sülfoksit içerir. Deride tahrişe neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FRENAG’ın herhangi bir ilaç veya madde ile bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

FRENAG’ı topikal olarak kullanılan diğer ilaçlar ile aynı anda kullanmayınız

Eğer

reçeteli

ya

da

reçetesiz

herhangi

bir

ilacı

şu

anda

kullanıyorsanız

veya

son

zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

3.

FRENAG nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; hastalıklı bölgeye ve çevresine

günde 3-4 defa uygulanır. Doz, tedavi edilecek bölgenin genişliği ve tedaviye alınan yanıta

göre değiştirilebilir.

Tedavi süresi 7-15 gündür.

Uygulama yolu ve metodu

FRENAG

yalnızca

topikal

kullanım

içindir.

FRENAG’ı

etkilenen

bölgeye

nazikçe

tamamen

emilinceye

kadar

uygulayınız.

Tedavi

sırasında

bandajlama

veya

kapatma

(oklüzyon) uygulamayınız.

Etkilenen bölgeye FRENAG’ı

kuvvetli bir şekilde ovarak

sürmeyiniz.

4 / 5

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

FRENAG 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

FRENAG’ın yaşlı hastalar için özel bir kullanım önerisi yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Ağır böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz var ise, FRENAG dikkatlice ve doktorunuzun

gözetimi altında kullanılmalıdır.

Eğer FRENAG’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FRENAG kullandıysanız

FRENAG’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

FRENAG’ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FRENAG ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

FRENAG tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FRENAG’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

FRENAG’ı

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yüz, dil, boğazda şişme

Nefes darlığı, hırıltılı soluma

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FRENAG’a

karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza

gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Kaşıntı

Deride kızarıklık

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

5 / 5

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr

sitesinde

alan

“İlaç

Etki

Bildirimi”

ikonuna

tıklayarak

08003140008

numaralı

etki

bildirim

hattını

arayarak

Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek

kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliği hakkında daha fazla bilgi

edinilmesine katkı

sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile

karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5.

FRENAG’ın saklanması

FRENAG’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

FRENAG’ı

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FRENAG’ı kullanmayınız

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FRENAG’ı

kullanmayınız

Ruhsat sahibi:

Helba İlaç İç ve Dış San. Tic. A. Ş.

Çamlık Mahallesi Pamuk Sk. No:12-16/17

Ümraniye /İstanbul/Türkiye

Tel:(0212) 465 09 46

Üretim yeri:

Merkez Laboratuvarı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Çamlık mahallesi Taşdelen Sırrı Çelik Bulvarı Ayça Sokak No:6

Taşdelen/Çekmeköy / İstanbul /Türkiye

Tel:(0216) 484 41 66

Bu kullanma talimatı //. tarihinde onaylanmıştır.