FOSFO KALSIYUM GRANULE, 200 G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FOSFO KALSIYUM GRANULE, 200 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FOSFO KALSIYUM GRANULE, 200 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • mineraller, vitaminler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 128/82
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 10-12-1979
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 10

KULLANMA TALİMATI

FOSFOKALSİYUM Granüle

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

5 gram granülde;

600 mg kalsiyum glukonat, 200 mg kalsiyum laktat, 200 mg

kalsiyum fosfat tribazik, 400 IU Vitamin D

(kolekalsiferol)

içerir.

Yardımcı maddeler:

Muz esansı, pudra şekeri.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FOSFOKALSİYUM nedir ve ne için kullanılır?

2. FOSFOKALSİYUMu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FOSFOKALSİYUM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FOSFOKALSİYUM’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. FOSFOKALSİYUM nedir ve ne için kullanılır?

FOSFOKALSİYUM, kalsiyum glukonat, kalsiyum laktat, kalsiyum fosfat tribazik ve Vitamin

içeren vitamin –mineral kombinasyonu nütrisyonel (beslenme ile ilgili) bir üründür.

FOSFOKALSİYUM, 75 ve 200 gramlık şişelerde, 5 g’lık ölçeği ile birlikte sunulmaktadır.

Hamilelik ve süt verme dönemlerinde artan günlük kalsiyum ihtiyacının karşılanmasında,

2 / 10

D vitamini eksikliğine bağlı nütrisyonel raşitizmde (D vitamin eksikliğine bağlı olarak,

gelişmekte olan kemik dokusundaki kemikleşme bozukluğu)

Genetik bozukluk nedeniyle çocuklarda görülen refrakter raşitizmde (D vitaminine direnç

sebebiyle, gelişmekte olan kemik dokusundaki kemikleşme bozukluğu),

Malabsorbsiyona (Mide-Bağırsak emiliminin tam veya yeterli olmaması ya da sorunlu

olması durumu) bağlı yetersizliklerde,

Hipofosfatemi

(Dolaşan

kandaki

fosfat

konsantrasyonunun

anormal

düzeyde

düşük

olması) ve böbrek kanalı bozuklukları ile birlikte görülen osteomalaside

(Erişkinlerde D

vitamini eksikliğine bağlı metabolik kemik hastalığı),

Böbrek

karaciğer

metabolizmalarının

bozulması

oluşan

yetersizliklerde

hipoparatiroidizmde

(Paratiroid

hormon

(PTH)

salgılamasının

azalmasına

veya

eksikliğine bağlı durum) kullanılır.

2. FOSFOKALSİYUM’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FOSFOKALSİYUM’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

İçeriğindeki etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine alerjik kişiler

Hiperkalsemi, hiperkalsüri (Kanınızda veya idrarınızda yüksek kalsiyum seviyeleri),

Hipervitaminozis D (Kanınızda zehirleyici seviyelerde D vitamini olması durumu.

zamanlarda yüksek oranda Vitamin D aldıysanız. FOSFOKALSİYUM

alırken yüksek

miktarda Vitamin D alımından kaçınılmalıdır.),

Hiperfosfatemi

(Dolaşımdaki kanda anormal derecede yüksek konsantrasyonda

fosfatların bulunması durumu.),

Hiperparatiroidizm (aşırı aktif paratiroid bezine sahipseniz),

Sarkaidoz

(

etiyolojisi bilinmeyen sistemik kronik bir hastalıktır.), tüberküloz (verem)

ve lenfomalı (lenfatik sistemden köken alan kanser) hastalar D vitamini etkisine çok

duyarlıdır. D vitamini granülomatöz (bir tümör türü) dokuda kontrolsüz biçimde aktif

forma dönüşür. Bu hastalara D vitamini verilmemelidir.

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,

Böbrek taşınız varsa,

Böbrek ve idrar yolu taşı oluşturma riskiniz varsa,

Su kaybı durumunuz varsa,

Mide kanaması riskiniz varsa,

Bağırsak ile ilgili probleminiz ve kabızlık sorununuz varsa,

3 / 10

Herhangi bir tip kemik kanseri iseniz,

Günün büyük bir kısmı hareketsiz iseniz,

Yüksek tansiyon sorununuz varsa,

İleri derecede kalp-damar hastalığınız varsa,

Arteriyoskleroz (küçük atardamar duvarlarının sertleşme ve kalınlaşması) varsa,

Hamileliğin ilk üç ayında.

FOSFOKALSİYUM’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Böbrek işlevleriniz bozuksa

Böbrek taşınız varsa veya ailenizde böbrek taşı olanlar varsa

Böbrek diyalizi gören hastalarda

Kardiyak glikozidleri kullanan hastalarda

İdrarda kalsiyum seviyesinin yüksek olması (Hiperkalsüri)

Kanda fosfat seviyeniz düşükse (Hipofosfatemi)

Hamile iseniz ve emziriyorsanız.

“Bu

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.”

FOSFOKALSİYUM’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yüksek

kalsiyum

içerikli

gıdalar

bunlarla

birlikte

FOSFOKALSİYUM’un

etkisini

artıracak süt ürünlerine dikkat ediniz. Bir litre süt 1200 mg kalsiyum içermektedir. Belirli

gıda maddeleriyle (örneğin, oksalik asit, fosfat veya yağ asidi içeren gıda maddeleri) olan

etkileşimlerin ortaya çıkması mümkündür.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Gebeliğin ilk 3 ayında kullanılmamalıdır. Son 6 ayında gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

Gebelik döneminde yüksek doz D vitamininden kaçınınız. Zira kanda kalsiyum oranının uzun

süreli artışı (Hiperkalsemi) bebekte beden ve zekanın gelişme geriliğine, kalp damarlarında

daralma (Supravalvüler aort stenozu) ve göz hastalıklarına (Retinopati) sebep olabilir.

4 / 10

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Kalsiyum ve D vitamini anne sütüne geçer, bu nedenle emziren annelere uygulanırken

dikkatli olunmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez.

FOSFOKALSİYUM’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

bilgiler

FOSFOKALSİYUM

şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere

karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa

geçiniz.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

vitamini

veya

kalsiyum

içeren

diğer

ilaçlar

FOSFOKALSİYUM

beraber

kullanıldığı zaman kandaki kalsiyum seviyelerinde önemli artış meydana gelebilir ve

zararlı istenmeyen etkilere neden olabilir. FOSFOKALSİYUM tedavisi sırasında, D

vitamini

veya

kalsiyum

içeren

ilaçları

doktorunuza

danışmadan

beraber

kullanmayınız.

Belirli idrar söktürücü ilaçlar (Tiyazid türü diüretikler) kalsiyum dengesini azaltır.

FOSFOKALSİYUM’un

benzer

ilaçlarla

aynı

zamanda

alınması

durumunda,

kalsiyum seviyesinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

Genellikle iltihaplı durumların tedavisinde kullanılan ilaçlar (kortikosteroidler) ile

birlikte kullanılması durumunda D vitamini etkisinin azalmasına neden olabilir.

FOSFOKALSİYUM’un kolestiramin, parafin yağı veya orlistat (vücutta oluşan aşırı

yaa bağlı gözlenen obezite hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) içeren ilaçlarla

birlikte kullanılması durumunda, FOSFOKALSİYUM’un bu ilaçların alımından en az

2 saat önce veya 4-6 saat sonra alınması önerilir.

5 / 10

FOSFOKALSİYUM’un tetrasiklin içeren ilaçlarla (antibiyotikler) birlikte kullanılması

durumunda, FOSFOKALSİYUM’un bu ilaçların alımından en az 2 saat önce veya 4-6

saat sonra alınması önerilir.

Kalp gücünü artıran ilaç tedavisi (digoksin ve diğer kardiyak glikozidleri) ile birlikte

FOSFOKALSİYUM’un

kullanılması

kalp

ritim

bozukluğuna

neden

olabilir.

durumlarda EKG, kan ve idrardaki kalsiyum düzeyi takip edilmelidir.

Kemik erimesi hastalığının (osteoporoz) tedavisinde kullanılan ilaçlarla (bifosfonatlar)

ve sodyum florürün aynı zamanda alınması durumunda, bu ilaçların emilimi azalabilir.

FOSFOKALSİYUM

ilaçların

kullanımı

arasında

saatlik

bırakınız.

Rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılır), fenitoin (epilepsi (sara) tedavisinde

kullanılır) ve barbitüratlar (sara hastalığının tedavisinde kullanılır veya uyumanıza

yardımcı olur) ile birlikte kullanılması vitamin D’nin etkisinin azalmasına neden

olabilir.

Kalsiyum

kinolon

antibiyotiklerinin

birlikte

kullanımı

durumunda,

ilaçlar

FOSFOKALSİYUM’dan en az 2 saat önce veya 6 saat sonra verilmelidir.

FOSFOKALSİYUM

demir

(kansızlık

tedavisinde

kullanılır),

çinko

(çinko

eksikliğinin tedavisinde kullanılır) ve stronsiyum (kemik hastalıklarının tedavisinde

kullanılır)

içeren

ilaçların

birlikte

kullanılması

durumunda,

ilaçların

etkisi

azalabilir. FOSFOKALSİYUM ile bu ilaçların kullanımı arasında en az 2 saatlik bir

ara bırakınız.

Kalsiyum tuzları, estramustin (kemoterapide kullanılır) veya tiroid hormonlarının

etkisini azaltabilir. Bu nedenle, bu ilaçlar ile FOSFOKALSİYUM alımı arasında en az

2 saat aralık bırakınız.

Oksalik asit (ıspanak ve ravent adlı bitkide bulunur) ve fitik asit (tahıllarda bulunur)

FOSFOKALSİYUM’un

etkisini

azaltabileceğinden

oksalik

asit

fitik

asit

bakımından zengin besinler yemesini izleyen 2 saat içerisinde kalsiyum ürünleri

almayınız.

FOSFOKALSİYUM, verapamil (anjina ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan

ilaçlar) gibi kalsiyum kanal blokörlerinin etkinliğini azaltabileceğinden bu ilaçlar ile

FOSFOKALSİYUM alımı arasında en az 2 saat aralık bırakınız.

6 / 10

Atenolol gibi yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan beta blokörlerle kalsiyum içeren

preparatların

birlikte

kullanılması

beta

blokerlerin

kandaki

seviyesini

değiştirebileceğinden bu ilaçlar ile FOSFOKALSİYUM alımı arasında en az 2 saat

aralık bırakınız.

Aktinomisin

imidazol

gibi

mantar

tedavisinde

kullanılan

ilaçlar

FOSFOKALSİYUM etkisini azaltabileceğinden bu ilaçlar ile FOSFOKALSİYUM

alımı arasında en az 2 saat aralık bırakınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. FOSFOKALSİYUM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

0-1 yaş süt çocuklarında

: günde ½ - 1 ölçek

1-10 yaş çocuklarda

: günde 1 ölçek

Çocuklarda ağırlık arttıkça miktar 2 ölçeğe çıkartılabilir.

Yetişkinlerde

: günde ½ - 1 ölçek

Hamilelik ve süt verme döneminde

: günde 1 - 2 ölçek

Teşekkül etmiş olan raşitizm (D vitamini eksikliğine bağlı kemik hastalığı) ve osteomalaside

(kemik zayıflaması); günde 10 ölçek (sabah 5 - akşam 5 ölçek) 1 ay süreyle verilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan

alınır.

Alınacak

doz,

bardak

suda

eritilmeli

(yaklaşık

hemen

içilmelidir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Doktorunuz

çocuğunuzun

hastalığına

bağlı

olarak

ilacın

dozunu

belirleyecek

uygulayacaktır.

Bazı bebekler vitamin D etkisine daha yüksek hassasiyet gösterebilir. Bu nedenle bebeklerde

kullanılmamalıdır.

7 / 10

Yaşlılarda kullanımı:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer/Böbrek bozukluğu:

Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.

FOSFOKALSİYUM, hafif ve orta şiddette böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda

dikkatle

kullanılmalı

tedavinin,

kalsiyum

fosfat

düzeyleri

üzerindeki

etkileri

izlenmelidir.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda

FOSFOKALSİYUM ile tedavi sırasında özel bir doz

ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer FOSFOKALSİYUM’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var

ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla FOSFOKALSİYUM kullandıysanız:

Bulantı, kusma, susama, çok su içme, sık idrara çıkma, su kaybı, kabızlık, iştah kaybı, karın

ağrısı, kas güçsüzlüğü, yorgunluk, ruhsal bozukluk, kemikte ağrı, böbrek taşı oluşumu, ağır

vakalarda

kalp

ritim

bozukluğu

gibi

hiperkalsemi

(kan

kalsiyum

seviyelerinin

aşırı

yükselmesi) belirtileri görülebilir. Aşırı miktarlarda süt ile kalsiyum ve alkali mineraller

alındığında süt-alkali sendromu denen bir rahatsızlık meydana gelebilir. Belirtileri; sık idrar

yapma isteği, devam eden baş ağrısı, devam eden iştah kaybı, bulantı veya kusma, olağandışı

yorgunluk veya güçsüzlük, hiperkalsemi, vücudun pH değerinde artma eğilimi (alkaloz) ve

böbrek yetmezliğidir.

aşımı

semptomları

görülenler,

güneş

ışığına

direkt

maruz

kalmaktan

kaçınmalıdır.

Hiperkalsemi belirtileri ortaya çıkarsa ilaç kesilip düşük kalsiyum rejimi, bol su alımı, idrar

asidifikasyonu ve kortikosteroidler uygulanır. Hiperkalsemik krizlerde serum fizyolojikle i.v.

sıvı

yüklemesi

yapılır

furosemid

verilir.

Ayrıca,

kalsitonin

steroidler

kullanılır.

Gerekirse hemodiyaliz uygulanabilir.

FOSFOKALSİYUM’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya

eczacı ile konuşunuz.

FOSFOKALSİYUM’u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

8 / 10

Bir dozu almayı unutursanız ve eğer bir sonraki dozu alma zamanınız gelmediyse, hatırlar

hatırlamaz ilacınızı alınız. Bir sonraki dozu ise zamanında alınız.

FOSFOKALSİYUM ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Herhangi bir etki bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FOSFOKALSİYUM’un

içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde

yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

FOSFOKALSİYUM’u

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza

bildiriniz

veya

size

en

yakın

hastanenin

acil

bölümüne

başvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar:

Boğaz,

yüz,

dudaklar

ağzın

şişmesi.

nefes

almayı

yutkunmayı

zorlaştırabilir.

Ellerin, ayakların ve bileklerin ani şişmesi.

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer

durum

sizde

mevcut

ise,

sizin

FOSFOKALSİYUM’a

karşı

ciddi

alerjiniz

demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Zihin karışıklığı

Kemik ağrısı

Kas zaafiyeti

Uyku hali

Kusma

Kan ve idrarda kalsiyum değerlerinin yükselmesi

Aşırı kullanıma bağlı olarak böbrek taşı

Ülser

9 / 10

Kalp atımında yavaşlama (bradikardi)

Kalp atımının düzensizleşmesi (kardiyak aritmi)

Kan basıncında yükselme (hipertansiyon)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Kabızlık

Bulantı

Karın ağrısı

İshal

Kaşıntı

Cilt döküntüsü

Ürtiker

Baş ağrısı

İştahsızlık

Şişkinlik

Ağız kuruluğu

Geğirme

Mide salgısında artış

Gece idrara çıkmada artış

Metalik tat

Uyuşukluk

Halsizlik

Bunlar hafif yan etkilerdir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

10 / 10

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. FOSFOKALSİYUM’un saklanması

FOSFOKALSİYUM’u

çocukların

göremeyece

,

eri

emeyece

i

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız.

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Eğer

üründe

ve/veya

ambalajında

bozukluklar

fark

ederseniz

FOSFOKALSİYUM’u

kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yunus Mah. Sanayi Cad. No:22

34873 Kartal/İSTANBUL

Telefon: (0216) 306 62 60 (Pbx)

Faks: (0216) 353 94 26

Üretim Yeri:

Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156

34885 Sancaktepe/İSTANBUL

Telefon: (0216) 398 10 63 (Pbx)

Faks: (0216) 419 27 80

Bu kullanma talimatı ./ ./. tarihinde onaylanmıştır.