FORZA 160MG/ 5ML+1MG/ 5ML+5MG/ 5ML PEDİATRİK ŞURUP, 100 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FORZA 160MG/ 5ML+1MG/ 5ML+5MG/ 5ML PEDİATRİK ŞURUP, 100 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FORZA 160MG/5ML+1MG/5ML+5MG/5ML PEDİATRİK ŞURUP, 100 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer soğuk hazırlıkları

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 205/33
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 17-02-2005
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 10

KULLANMA TALİMATI

FORZA

®

160mg + 1mg + 5mg/5ml Pediatrik Şurup

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her bir 5 ml şurup 160 mg parasetamol, 5 mg fenilefrin HCl, 1 mg

klorfeniramin maleat içerir.

Yardımcı

maddeler:

Metil

paraben,

propil

paraben,

sorbik

asit,

sitrik

asit

monohidrat, sodyum

hidroksit, sodyum sakarin, likasin, propilen glikol, sorbitol

çözeltisi (%70), ponceau 4R Lake, etanol, vanilyalı süt esansı, deionize su.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde

doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun

dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1.

FORZA

®

nedir ve ne için kullanılır?

2.

FORZA

®

’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

FORZA

®

nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

FORZA

®

’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

FORZA

®

nedir ve ne için kullanılır?

FORZA

, şurup formunda bir ilaçtır. FORZA

şurup sütlü vanilya kokulu, berrak ve

koyu pembe renklidir.

FORZA

, bir ağrı kesici, ateş düşürücü (parasetamol), bir antihistaminik (klorfeniramin

maleat)

mukozanın

şişliğini

azaltarak

tıkanıklıkları

gideren

dekonjestan

(fenilefrin HCl) olmak üzere üç etkin madde içeren kombine bir ilaçtır.

FORZA

, 100 ml’lik çocuk korumalı polietilen kapaklı, amber renkli cam şişede 5

ml’lik dereceli ölçeği ile birlikte orijinal kutuda kullanıma sunulmaktadır.

FORZA

, grip ve soğuk algınlığına bağlı ateş, üşüme, vücut ağrıları, baş ağrısı, burun

tıkanıklığı, hapşırma ve burun akıntısı gibi belirtileri azaltır.

2 / 10

2. FORZA

®

’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FORZA

®

’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer kullanan kişinin

Etkin maddeler veya diğer adrenerjik ilaçlara veya FORZA

’nın içerdiği maddelerden

herhangi birine karşı (bkz. yardımcı maddeler listesi) alerjisi varsa,

Şiddetli karaciğer (Child-Pugh kategorisi>9) veya böbrek hastalığı varsa,

Şiddetli yüksek tansiyon veya hızlı kalp atışının eşlik ettiği bir hastalığı varsa,

Koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığı varsa,

Monoaminoksidaz inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile tedavi

görüyorsa

veya bu ilaçlarda

gördüğü tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta

geçmediyse,

Mesane ya da bağırsaklarında tıkanıklık varsa,

Midenizde daralmaya neden olan peptik ülseri varsa,

Şeker hastalığı (diabetes mellitus)

Tiroid bezinin fazla çalışması (hipertiroidi)

Astım dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığı varsa,

Sara (epilepsi) hastasıysa,

Göz tansiyonu (glokom) varsa,

Feokromasitoma hastalarında,

6 yaşın altında kullanılmamalıdır.

FORZA

®

’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer kullanan kişide

Kalp ritm bozuklukları, kalp-damar hastalıkları, kalp yetmezliği

Yüksek tansiyon,

Prostat büyümesi,

Böbrek yetmezliği,

Tiroid fonksiyon bozukluğu,

Konjenital (doğuştan) kalp hastalığı (QT sendromu veya Torsades de Pointes),

60 yaş üzerindeyseniz,

Depresyon, psikiyatrik ya da duygusal bozukluklar ya da Parkinson tedavisinde

kullanılan monoamin oksidaz inhibitörü (MAOI) bir ilaç kullanıyor ya da son 2 hafta

içinde kullanılmışsa,

Beyin damarlarında sertlik (serebral ateroskleroz),

Nedeni bilinmeyen oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı

düşüklüğü (idiyopatik ortostatik hipotansiyon) durumunda,

Ameliyat durumunda FORZA

kullanımdan kaçınılmalıdır.

FORZA

kansızlığı (anemisi) olanlarda,

akciğer

hastalarında, karaciğer ve böbrek

fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

Parasetamol ilk kez kullanılıyorsa veya daha önce kullanılma hikayesi varsa, kullanımın

dozunda

veya

tekrarlayan

dozlarında

deride

kızarıklık,

döküntü

veya

deri

reaksiyonu

oluşabilmektedir.

durumda

doktor

irtibata

geçilerek

ilacın

3 / 10

kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol

ile deri reaksiyonu gözlenen bir kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir

ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Stevens-Johnson

sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap),

toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)

akut

jeneralize

ekzantematöz

püstüloz

(yüksek

ateşin

eşlik

ettiği

akut

yaygın

döküntülü

içi

cerahat

dolu

küçük

kabarcıklar)

dahil

cilt

reaksiyonlarına

neden

olabilmektedir.

Parasetamol, klorfeniramin maleat ve fenilefrin HCl içeren diğer ilaçların FORZA

şurup ile eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır.

Karaciğer

enzimlerinde

yükselme

gelip

geçici

sarılıkla

karakterize

kalıtsal

hastalık olan Gilbert sendromu varsa,

Glukoz

6-fosfat

dehidrojenaz

enzim

eksikliğiniz

varsa

(kırmızı

hücrelerini

oksidasyon reaksiyonları denen hasar verici durumdan koruyan proteinin eksikliği)

Kemik iliğinde işlev bozukluğu varsa

FORZA

etkin maddelerinden parasetamol akut yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer

toksisitesine neden olur.

Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır. Alkol alan kişilerde karaciğer

zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000

mg’ı aşmaması gerekir.

Parasetamol erişkinlerde kronik günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

FORZA

’yı kullanımı sırasında çarpıntı ya da kalp atışının hızlanması gelişirse, tedavi

durdurulmalıdır.

FORZA

’yı

önerilenden

daha

uzun

daha

yüksek

dozda

kullanmayınız.

FORZA

’yı önerilen dozların ve sürenin üzerinde kullanıldığında karaciğer hasarına ve

böbrek yetmezliğine neden olabilen parasetamol maddesini içermektedir.

3-5 gün içinde yeni şikayetlerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması

halinde FORZA

kullanmaya son veriniz ve bir doktora danışınız.

Fenilefrinin de dahil olduğu sempatomimetik ilaçlar denilen ilaçlarda seyrek olarak

beyinde

iltihaplanma

(ensefelopati)/beyin

damarlarının

geçici

daralması

sendromu

bildirilmiştir. Ani başlayan şiddetli baş ağrısı, bulantı kusma ve görme bozukluğu gibi

belirtileri olan bu durumda, FORZA

kullanımı hemen kesilmelidir.

Karın ağrısı, rektal kanama (dışkı bölgesinde kanama) gibi basur (hemoroid) gelişirse

FORZA

kullanımı derhal durdurulmalı ve doktora başvurulmalıdır.

6 yaşın altındaki çocuklarda zorunlu tıbbi gerekçe olmadan kullanılmamalıdır.

Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birini farkederseniz doktorunuza danışınız:

Sürekli öksürük veya astım ya da kronik bronşit gibi nefes problemleri varsa,

Çok fazla balgam oluşumu varsa

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

4 / 10

FORZA

®

’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

FORZA

alkolle birlikte kullanılırsa karaciğer hasarına neden olabileceğinden bu ürünü

kullanırken alkollü içecekler kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

FORZA

uyuşukluğa neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanılacaksa dikkatli

olunmalıdır.

FORZA

®

’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her 5 ml’sinde 3,30 mg metil paraben ve 1,65 mg propil paraben içermektedir.

Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) neden olabilir.

FORZA

, sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktor tarafından çocuğunuzun bazı

şekerlere karşı intoleransı (hassasiyet) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü çocuğunuza

vermeden önce doktorunuzla temasa geçiniz.

FORZA

, Ponceau 4 R Lake (E124) içerir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Bu tıbbi üründe hacmin %5’i kadar etanol (alkol) vardır; örneğin, her 10 mL (2 ölçek)’de 405 mg’a

kadar, her 10 mL (2 ölçek)’de 10 mL biraya eşdeğer, her 10 mL (2 ölçek)’de 4,17 mL şaraba eşdeğer

gibi. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer

hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalarda dikkate alınmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında FORZA

’nın etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçları

kullanıyorsa lütfen doktora söyleyiniz:

Eğer çocuğunuz:

Monoamin oksidaz inhibitörleri veya parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsa,

FORZA

kullanılmamalıdır.

Sakinleştirici (sedatifler, trankilizanlar) ilaçlar

Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (ör. propantelin)

Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (ör. metoklopramid gibi)

Antidepresan ilaçlar (ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)

Antibiyotik olarak kloramfenikol kullanılması

Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (ör. rifampisin)

Fenobarbital gibi bazı uyku ilaçları

Fenitoin, karbamazepin gibi sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar

Varfarin ve kumarin türevi kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar

Zidovudin (AİDS hastalığında kullanılan bir ilaç)

Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır.)

Alkol

Bulantı ve kusmanın önlenmesi için kullanılan ilaçlar (tropisetron ve granisetron)

5 / 10

FORZA

’yı burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (psikiyatrik

rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı

ilaçlar

veya

monoamino

oksidaz

inhibitörleri

(MAOI)

(psikiyatrik

rahatsızlıkların

tedavisinde

kullanılır.

Ör.

maklobemid)

beraber

kullanılması

bazen

tansiyon

yükselmesine neden olabilir.

Sarı

kantaron

(St.

John’s

Wort-Hypericum

perforatum,

hafif

orta

şiddetteki

depresyon tedavisinde kullanılır)

Kardiyak

glikozitlerle

(kalp

yetmezliğinde

kullanılır)

birlikte

kullanım

kalp

ritmi

bozukluğu riskini artırır.

Ergo alkoloitleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır.) ile birlikte

kullanılması yan etki riskini artırır.

FORZA

sara hastalığında kullanılan fenitoin adlı ilacın metabolizmasını engeller, bu

nedenle fenitoin zehirlenmesine neden olabilir.

Eğer çocuğunuz reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsa veya son

zamanlarda kullandı ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. FORZA

®

nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanınız:

6–12 yaş grubu çocuklarda (22–43 kg):

Her 6 saatte bir 10 ml (2 ölçek)

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 6-12 yaş arası kullanımı önerilmemektedir.

Günde 4 dozdan fazla kullanmayınız.

FORZA

’yı 5 günden uzun süreli kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Kapağı açmak için:

FORZA

ağız yoluyla kullanılır.

FORZA

’yı yemeklerden önce veya

sonra kullanabilirsiniz.

Değişik yaş grupları:

Yetişkinlerde kullanımı:

12 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde

Her 6 saatte bir 20 ml (4 ölçek)

6 / 10

Yaşlılarda kullanımı:

FORZA

60 yaşın üzerindeki hastalarda kullanılmamalıdır.

Özel kullanım durumları:

FORZA

karaciğer

veya

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda

kullanılırken

dikkatli

olunmalıdır.

FORZA

şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan

parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

Eğer FORZA

®

’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FORZA

®

kullandıysanız:

Doz aşımı durumlarında solgunluk, bulantı ve kusma sık görülen erken belirtilerdir. Ancak

bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç alma

durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa

sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararı

alkolik

karaciğer

hastalarında

daha

yüksektir.

Parasetamol

aşımı

hemen

tedavi

edilmelidir.

Doz aşımında karşılaşılan etkiler olası yan etkiler bölümünde listelenen etkilerle benzerdir.

Ciddi vakalarda zihin karışıklığı, halüsinasyonlar (hayal görme), nöbetler ve kalp ritm

bozuklukları görülebilir.

Doz aşımında sakinlik, merkezi sinir sisteminin paradoksal uyarılması, toksik psikozis

(duygudurum bozukluğu), nöbet, apne (solunumun geçici olarak durması), konvülsiyonlar

(istemli olarak çalışan kasların, istem dışı kasılması), antikolinerjik etkiler (bulanık görme,

ağız

kuruluğu,

idrar

tutulması,

kabızlık),

distonik

reaksiyonlar

(istem

dışı,

güçlü

kasılmaları ve postür bozukluğu), ve aritmi (kalp atışında anormallik) dahil kardiyovasküler

kollaps (damarların genişleyip burada kanın toplanmasıyla oluşan ağır bir çöküntü tablosu)

meydana gelebilir.

Tavsiye

edilen

dozlarda

görülen

etkilerle

beraber

gerginlik,

huzursuzluk,

titreme,

kasılmalar, çarpıntı ve yüksek tansiyon görülebilir.

FORZA

®

’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

FORZA

®

’yı kullanmayı unutursanız:

Eğer FORZA

’nın bir dozunu çocuğunuza vermeyi unutursanız, hatırladığınız anda dozu

veriniz ve 6 saat sonra gerekiyorsa (doktorunuzun önerisi doğrultusunda) dozu tekrarlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

7 / 10

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FORZA

’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa

FORZA

®

’yı

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ciltte kızarıklık, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)

Deri döküntüleri gibi alerjik cilt reaksiyonları

Alerjik ödem ve anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme)

Akut

jeneralize

eksantematoz

püstülozis

(yüksek

ateşin

eşlik

ettiği

akut

yaygın

döküntülü, içi cerahat dolu küçük kabarcıklar)

Eritem

multiform

(genelde

kendiliğinden

geçen

yüz

ayakta

dantele

benzer

kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu)

Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla

seyreden iltihap)

Lyell

sendromu

(Fatal

sonuçlar

dahil

toksik

epidermal

nekroliz,

ilaç

çeşitli

enfeksiyonlara bağlı olarak gelişebilen bir deri hastalığı)

Kalp atışlarında düzensizlik (aritmi) veya hızlanma, çarpıntı

Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (iskemik kalp hastalığı)

Karaciğer işlev bozuklukları

Çok miktarda alındığında kansızlık, uzun süreli kullanımında kan hücrelerinin sayısında

azalma (trombositopeni, trombositopenik purpura, lökopeni, nötropeni, pansitopeni),

Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (agranülositoz)

Astım ve nefes darlığı

Çok miktarda alındığında karaciğerde bozukluk

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri ortaya çıkarsa, çocuğunuzun

FORZA

’ya

karşı

ciddi

alerjisi

demektir.

Acil

tıbbi

müdahaleye

veya

hastaneye

yatırılmasına gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

Yaygın

Baş ağrısı, baş dönmesi, uykululuk hali

8 / 10

Üst solunum yolu hastalık belirtileri

Bulantı, kusma, gaza bağlı mide-barsakta şişkinlik, karın ağrısı, kabızlık, ishal, ağız kuruluğu

Sinirlilik, uykusuzluk

Kas zayıflığı ve titremesi

Yaygın olmayan

Mide-bağırsak kanaması, mide-bağırsak bozuklukları

Uyuşukluk, sersemlik

Yorgunluk, telaş hali, huzursuzluk

Böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı

İdrar yapmada zorlanma

Erkek hastalarda idrar yapamama (önceden mevcut bir prostatik büyüme bu durumu

hazırlayıcı faktör olabilir)

Seyrek

Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni),

kan hücrelerinde azalma (pansitopeni), kansızlık (anemi), hemolitik anemi gibi kan

sayım değişiklikleri

Deri

döküntüsü,

kaşıntı,

ürtiker,

alerjik

ödem,

yüzde,

dilde

boğazda

şişlik

(anjioödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut jeneralize aksantematöz püstülozis), el,

yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiform),

Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz (fatal sonuçlar dahil)

Alerjik reaksiyonlar, anaflaktik şok (el, ayak, yüz ve dudakların şişmesi, ya da özellikle

boğazda nefes darlığına yol açacak şişme)

Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm), bronşiyal

salgılarda kalınlaşma

İştahsızlık

Depresyon, kabuslar

Baş

dönmesi,

iritabilite

(uyaranlara

karşı

aşırı

duyarlı

olma

durumu),

konsantre

olamama

Hayal görme (özellikle çocuklarda) dahil merkezi sinir sistemi uyarım belirtileri

Bulanık görme

Kulak çınlaması

Halsizlik, göğüs sıkışması

Kan basıncı artışı

Sarılık dahil hepatit

Anksiyete (endişe)

Bilinmiyor

Merkezi sinir sisteminde uyarılma, beyinde iltihaplanma (ensefelopati), uykusuzluk,

titreme

Baş ağrısı

9 / 10

Hafif sersemlikten derin uykuya kadar değişen yatışma hali, çocuklarda paradoksikal

eksitasyon (vücut/organların uyarılması), yaşlılarda konfüzyonel psikoz (bilinç

bulanıklığıyla seyreden sinirsel bozukluk)

Eksfoliyatif dermatit (deride kızarıklık ve pullanma) dahil alerjik reaksiyonla, ışığa

duyarlılık, deri reaksiyonları, ürtiker

Kas seyirmesi ve inkoordinasyonu (koordinasyonun bozulması)

Üriner retansiyon (idrar yapamama)

Metabolik fonksiyonun endokrin ve diğer düzenleyicileri üzerindeki etkileri

Sinirlilik, irritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu), huzursuzluk ve

heyecanlanma

İnsomnia (uykusuzluk)

Kan basıncının (özellikle hipertansif hastalıklarda) yükselmesi, refleks bradikardi (kan

basıncındaki anormal yükselişi önlemek için kalp atım hızının yavaşlaması)

Bulantı, kusma

Miksiyon (idrar yapma) başlangıcında zorlanma ve damla, ağrılı idrar yapma

bildirilmiştir.

Midriyazis (göz bebeğinin aşırı derecede genişlemesi), akut açılı glokom (kapalı açılı

göz tansiyonu) olanlarda görülmesi daha olasıdır.

Alerjik reaksiyonlar (ör: raş (deri döküntüsü), ürtiker (kurdeşen), alerjik dermatit (cilt

döküntüsü)), diğer sempatomimetiklerle (sempatik sinir sisteminin yaptığına benzer

etkiler meydana getiren ilaçlar) oluşabilecek çapraz duyarlılığın dahil olduğu

hipersensitivite (aşırı duyarlılık) reaksiyonlarıdır.

Dizüri (güçlükle veya ağrıyla idrar yapma), üriner retansiyon (idrar yapamama), bu

daha çok mesane çıkış obstrüksiyonuyla (tıkanmasıyla) meydana gelir, prostatik

hipertrofi (prostat bezi büyümesi) gibi fenilefrin kalp atım hızında hafif bir artışa yol

açabilir. Nadiren baş dönmesi, baş ağrısı, hipertansiyon (yüksek tansiyon; kan

basıncının normal değerlerin üstünde olması) ve huzursuzluk bildirilmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında

yer alan veya

almayan

herhangi bir

yan etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya

da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında

daha

fazla

bilgi

edinilmesine

katkı

sağlamış

olacaksınız.

5. FORZA

®

’nın saklanması

FORZA

®

’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız

C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

10 / 10

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FORZA

®’

yı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FORZA

’yı kullanmayınız.

Orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

Yeşilce Mahallesi Doğa Sokak No: 4

34418 Kağıthane / İSTANBUL

Üretim Yeri:

Pharmactive İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Karaağaç Mahallesi,

Fatih Bulvarı, No: 32

ÇOSB, Kapaklı / Tekirdağ

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.