FOLBIOL 5 MG TABLET, 50 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FOLBIOL 5 MG TABLET, 50 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FOLBIOL 5 MG TABLET, 50 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • folik asit

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 124/16
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 10-06-1976
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

Folbiol Tablet 5mg

İ.E.Ulagayİlaç Sanayii TürkA.Ş.

KULLANMA TALİMATI

FOLBİOL Tablet 5 mg

Ağızdan uygulanır.

Etkin madde: 5 mgfolik asit

Yardımcımaddeler:Laktoz monohidrat, mısır nişastası, primojel, talk, magnezyum

stearat

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarınavermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.FOLBİOL nedir ve ne için kullanılır?

2.FOLBİOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.FOLBİOL nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.FOLBİOL’ün saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. FOLBİOL nedir ve ne için kullanılır?

FOLBİOL sarırenkli, yuvarlakşekilli, düz bir tarafıçentikli olan tablettir.İçerdiği folik asit

maddesi bir çeşit B vitaminidir. FOLBİOL, folik asit eksikliğine bağlıaşağıdaki hastalıkların

tedavisinde kullanılmaktadır:

Besinlerin sindirimkanalından emilimiile ilgili bazıproblemler (tropikal veya non

tropikal spru)

Beslenmetarzından kaynaklanan kansızlıklar (anemiler)

Hamilelerde, bebeklerde veya çocuklarda folik asit eksikliğine bağlıbirkansızlık

çeşidi (megaloblastik anemi)

2. FOLBİOL kullanmadan önce dikkat edilmesigerekenler

FOLBİOL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Etkin madde olan folik aside veya FOLBİOL’ün içerisindeki diğer maddelere karşı

alerjiniz veya dayanıksızlığınız var ise.

Folbiol Tablet 5mg

İ.E.Ulagayİlaç Sanayii TürkA.Ş.

Sizde kobalamin eksikliği veya pernisiyöz anemi var ise veya uzun süredir vejetaryen

iseniz (FOLBİOL’ü bir başka ilaç ile birlikte kullanmak gerekir).

Kötü huylu kanser hastalığınız var ise.

Doktorunuz tarafından bazışekerlere karşıdayanıksızlığınız olduğu söylenmişise.

FOLBİOL’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

FOLBİOL, pernisiyöz anemi ve B12 vitamini eksikliği olan megaloblastik anemi gibi

kansızlık çeşitlerinde tek başına kullanılmamaktadır. Bu durumda doktorunuz size ek olarak

B12 vitamini verecektir. Bu hastalıklarda FOLBİOL’ü tek başına kullanmayınız.

Eğer bir antibiyotik ilaç kullanıyorsanız, kanda yapılan bazıfolik asit tahlillerindehatalı

sonuçlar çıkabilmektedir.Folik asit tahlili yaptırmadan önce antibiyotik kullandığınızı

doktorunuza söylemelisiniz.

Folat antagonistleri olarak bilinen ilaç grubu ile tedavi ediliyorsanız vesizde tümör oluşumu

varsa FOLBİOL’ü dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyselütfen

doktorunuza danışınız.

FOLBİOL’ün yiyecek veiçecek ile kullanılması

FOLBİOL’ü yemeklerden önce veyasonra alabilirsiniz.İlacınızıbol su ile alınız.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

FOLBİOL hamileliktekullanılmaktadır. Hamilelik döneminde kullanıldığındabebeğe zarar

vermemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuzaveya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

FOLBİOL kullanırken bebeğinizi emzirebilirsiniz. FOLBİOL kullanan annelerin emzirdikleri

bebeklerde zararlıetki gözlenmemektedir.

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

FOLBİOL’ün araç ve makine kullanımıüzerine bilinen bir etkisi yoktur.

FOLBİOL’ün içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

FOLBİOL,yardımcımadde olarak laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden

doktorunuz tarafından bazışekerlere karşıdayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi

ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Folbiol Tablet 5mg

İ.E.Ulagayİlaç Sanayii TürkA.Ş.

FOLBİOL ile birlikte aşağıdaki ilaçlarıkullanırken dikkatli olunmalıdır:

Kortikosteroid grubu ilaçlar, ağrıkesiciler, istemdışıkas hareketlerini önleyen ilaçlar

(sara ilaçlarıgibi), östrojen hormonu içeren ilaçlar,hidantoin maddesini içeren ilaçlar: Bu

ilaçlardan uzun süredir kullanıyorsanız vücudunuzun folik asit ihtiyacıartmaktadır. Bu

durumda doktorunuz dozunuzu değiştirebilir.

Sara ilaçları(fenitoin, fenobarbital ve primidon maddesini içeren ilaçlar gibi): FOLBİOL

bu ilaçlar ilebirlikte kullanıldığında sara ilacının etkisi azalabilmektedir.

Metotreksat,primetamin, triamteren veya trimetoprimmaddelerini içeren ilaçlar: Bu

ilaçlar FOLBİOL’ün etkisini yok etmektedir.

Sülfasalazin maddesi gibi sülfonamid grubu antibiyotik içerenilaçlar: Bu ilaçlar folik

asidin emilimini engellemekte ve dolayısıyla etkisini azaltmaktadır.

Kloramfenikol ve ko-trimoksazol maddelerini içeren ilaçlar: Bu ilaçlar FOLBİOL’ün

etkisini azaltabilmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. FOLBİOL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

FOLBİOL, folik asit eksikliğine bağlımegaloblastik anemi tedavisi için 4 ay boyunca günde

1 tablet (5 mg) kullanılır.

Besin emilimi bozukluklarında günde 3 tablete (15 mg) kadar çıkılabilir.

Akdeniz anemisi veya orak hücreli anemi gibi kansızlık durumlarında günde veya haftada bir

tablet (5 mg) kullanılabilir. Dozunuza doktorunuz karar verecektir

Uygulama yolu ve metodu:

FOLBİOL ağızdan uygulanmaktadır.İlacınızıyemeklerden önce veya sonra, bol su ile alınız.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Çocuklarda tablet dışında daha uygun bir ilaçşekli kullanılabilir.

Folik asit eksikliğine bağlımegaloblastik anemi tedavisi:

1-18 yaşarasındaki çocuklarda: 4 ay boyunca günde 5 mg(1tablet); daha sonra her 1 ila 7

günde bir 5 mg (1 tablet).

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlıhastalar için özel bir doz ayarlamasıgerekmemektedir. Dozunuza doktorunuz karar

verecektir.

Özel kullanım durumları

Folbiol Tablet 5mg

İ.E.Ulagayİlaç Sanayii TürkA.Ş.

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Diyaliz uygulanan böbrek hastalarında günde veya haftada 1 tablet alınabilmektedir. Böbrek

hastalığınız var ise FOLBİOL kullanmadan önce doktorunuz ile konuşmalısınız.

Eğer FOLBİOL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FOLBİOL kullandıysanız:

FOLBİOL’den kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

FOLBİOL’ü kullanmayıunutursanız:

Eğer ilacınızıalmazamanınıgeçirdiyseniz, hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer bir sonraki

dozunuzun zamanıyaklaşmışsa, bekleyip bir sonraki dozu alınız ve daha sonra ilacınızı

normalşekilde almaya devamediniz.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz kullanmayınız.

FOLBİOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

İlacınızıdoktorunuzun size söylediği kadar süre kullanmalısınız.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, FOLBİOL’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FOLBİOL’ü kullanmayıdurdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildirinizve sizeen yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ani gelişen hırıltılınefes alma, nefes almada güçlük, göz kapakları, yüz veya dudaklarda

şişme, döküntü veya kaşıntı(özellikle tümvücutta), kızarıklık gibişiddetli alerjik

reaksiyon belirtileri.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin FOLBİOL’e karşıalerjiniz var demektir. Acil tıbbi

müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birinifark ederseniz,hemen doktorunuzabildirinizveya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Uyku düzeninde değişiklik, sinirliruh hali, bunalım

Bulantı, iştah azalmasıveya kaybolması, karında gerginlik hissi

Bunların hepsi ciddi yanetkilerdir Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz doktorunuzasöyleyiniz:

Karında gaz oluşması

Folbiol Tablet 5mg

İ.E.Ulagayİlaç Sanayii TürkA.Ş.

Bunlar FOLBİOL’ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

5. FOLBİOL’ün saklanması

FOLBİOL’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FOLBİOL’ü kullanmayınız.

Eğer ürün ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FOLBİOL’ü kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:İ.E.ULAGAYİlaçSanayii TÜRK A.ŞDavutpaşa Cad. No:12, (34473)

Topkapı-İSTANBUL

Üretim Yeri:İ.E.ULAGAYİlaç Sanayii TÜRK A.ŞDavutpaşa Cad. No:12, (34473)

Topkapı–İSTANBUL

Bu kullanmatalimatıtarihinde onaylanmıştır.