FLUCAN 150 MG KAPSUL, 2 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FLUCAN 150 MG KAPSUL, 2 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FLUCAN 150 MG KAPSUL, 2 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • flukonazol

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 160/23
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-04-1992
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

FLUCAN

®

150 mg kapsül

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her kapsül 150 mg flukonazol içerir.

Yardımcı maddeler:

Laktoz, mısır nişastası, koloidal silikon dioksit, magnezyum stearat,

sodyum lauril sülfat, jelatin, patent mavisi V(E131), titanyum dioksit (E171). Ürün, sığır

kaynaklı laktoz ve jelatin hammaddelerini içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

FLUCAN nedir ve ne için kullanılır?

2.

FLUCAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

FLUCAN nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

FLUCAN’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. FLUCAN nedir ve ne için kullanılır?

FLUCAN, Mavi 1 numara kapsül içinde beyaz toz içerir. 1, 2, 6, 8 ve 12 kapsüllük ambalajlarda

sunulmaktadır.

FLUCAN, antifungal adı verilen ve mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir grup ilaçtan biridir.

Etkin madde flukonazoldür.

FLUCAN yetişkinlerde aşağıdakilerin tedavisinde kullanılır:

Kriptokokal menenjit (beyin zarında bir mantar enfeksiyonu)

Koksidioidomikoz (vadi humması olarak bilinen, akciğerleriniz yoluyla vücudunuza giren

mantarın neden olduğu bir hastalıktır)

Candida adı verilen bir mantar türünün neden olduğu ve kan dolaşımında, vücut organlarında

(örn. kalp, akciğerler) veya idrar yollarında bulunan enfeksiyonlar

Mukozal pamukçuk (ağız veya boğazda meydana gelen mantar enfeksiyonu)

Genital pamukçuk (kadında veya erkekte cinsel organın mantar enfeksiyonu)

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyak1UYnUyQ3NRZmxXQ3NR

Deri enfeksiyonları (örn. atlet ayağı adı verilen ayak mantarı, saçkıran, kasık mantarı, tırnak

mantarı)

FLUCAN yetişkinlerde aşağıdakilerin önleyici tedavisinde kullanılır:

Kriptokokal menenjitin tekrarlanmasını önleme

Mukozal pamukçukların tekrarlanmasını önleme

Vajinal pamukçukta nüksetmesini azaltılma

Candida adlı mantarın sebep olduğu enfeksiyonlardan koruma (eğer bağışıklık sisteminiz

zayıfsa ve düzgün çalışmıyorsa)

FLUCAN yaşları 0-17 arasında değişen yenidoğan bebekler, bebekler, küçük çocuklar, çocuklar

ve ergenlerde aşağıdakilerin tedavisinde kullanılır:

Mukozal pamukçuk (ağız veya boğazda meydana gelen enfeksiyon)

Candida adı verilen bir mantar türünün neden olduğu ve kan dolaşımında, vücut organlarında

(örn. kalp, akciğerler) veya idrar yollarında bulunan enfeksiyonlar

Kriptokokal menenjit (beyinde bir mantar enfeksiyonu)

FLUCAN yaşları 0-17 arasında değişen yenidoğan bebekler, bebekler, küçük çocuklar, çocuklar

ve ergenlerde aşağıdakilerin önleyici tedavisinde kullanılır:

Candida adlı mantarın sebep olduğu enfeksyionlardan koruma (eğer bağışıklık sisteminiz

zayıfsa ve düzgün çalışmıyorsa)

Kriptokokal menenjitin tekrarlanmasını önleme

2. FLUCAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FLUCAN’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Aşağıdakilere alerjik reaksiyonunuz olduysa:

Flukonazole veya FLUCAN’ın içerisinde bulunan herhangi bir bileşene

Mantar enfeksiyonu tedavi etmek için aldığınız diğer ilaçlara

Belirtiler, kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğunu kapsayabilir.

Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız

Mide bozulması için kullanılan sisaprid alıyorsanız

Şizofreni (bir çeşit psikiyatrik hastalık) hastasıysanız ve şizofreni, psikotik depresyon gibi

psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili (antipsikotik) ilaç olan pimozid alıyorsanız

Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız

Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan eritromisin alıyorsanız.

Karaciğerde bir enzim olan CY3A4 tarafından yıkılmayan fakat kalbin elektriksel etkinliğine

ait kayıtta (EKG) QT aralığını uzattığı bilinen eşzamanlı ilaç alıyorsanız.

Günde 400 mg’dan

fazla flukonazol ile birlikte terfenadin içeren ve

alerji tedavisinde

kullanılan bir ilaç alıyorsanız.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyak1UYnUyQ3NRZmxXQ3NR

FLUCAN’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa

Kalp ritim sorunları dahil kalp hastalığınız varsa

Kanınızdaki potasyum, kalsiyum veya magnezyum düzeyleri anormalse

Kızarıklık, kaşıntı gibi ciddi cilt reaksiyonu ya da nefes almada güçlük gelişirse

Toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu gibi döküntülü deri reaksiyonları

gelişirse tedavi sonlandırılmalıdır. Özellikle AİDS hastası iseniz şiddetli deri reaksiyonları

gösterme eğilimi daha yüksektir.

Kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT uzamasına sebep olabilecek durumlar

sizde mevcutsa.

Flukonazol

birlikte

başka

ilaç

kullanıyorsanız

(bakınız

“diğer

ilaçlar

birlikte

kullanım”)

Böbreküstü bezlerinin kortizol gibi bazı steroid hormonlarını yeterli miktarda üretemediği

böbrek

yetmezliği

belirtileri

sizde

mevcutsa

(kronik

veya

uzun

süreli

yorgunluk,

zayıflığı, iştah azalması, kilo kaybı, karın ağrısı)

Düzensiz

kalp

atışının

(aritmi)

tedavisinde

kullanılan

ilaç

olan

amiodaron

kullanıyorsanız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

FLUCAN’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

FLUCAN’ı yiyeceklerle birlikte veya bağımsız olarak alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileliğin ilk 3 ayında FLUCAN ile tedavi edilen kadınlarda kendiliğinden düşük riski

meydana gelebilir. Hamileliğin ilk 3 ayında FLUCAN’ın günlük 400-800 mg uzun süreli

kullanımı bebekte doğuştan anomali riskini arttırabilir. Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi

düşünüyorsanız, hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya

eczacınıza danışınız.

Doktorunuz almanız gerektiğini söylemediği takdirde hamileyken FLUCAN almamalısınız.

Tedaviniz

sırasında

hamile

olduğunuzu

fark

ederseniz

hemen

doktorunuza

veya

eczacınıza

danışınız.

Emzirme

FLUCAN anne sütüne geçmektedir. 150 mg’a kadar tek doz FLUCAN aldıktan sonra emzirmeye

devam edebilirsiniz. Eğer daha yüksek dozlarda ve tekrarlı olarak FLUCAN kullanıyorsanız

emzirmeyiniz.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyak1UYnUyQ3NRZmxXQ3NR

Araç ve makine kullanımı

Araç veya makine kullanırken, ara sıra baş dönmesini de içeren sersemlik hali veya nöbet ortaya

çıkabileceği dikkate alınmalıdır.

FLUCAN’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı

dayanıksız olduğunuz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa

geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlar FLUCAN ile alınmamaları gerektiğinden, derhal doktorunuza bildiriniz.

Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol içeren bir ilaç

alıyorsanız

Mide bozulması için kullanılan sisaprid içeren bir ilaç alıyorsanız

Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid içeren bir ilaç alıyorsanız

Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız

Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan eritromisin alıyorsanız

Aşağıdaki

ilaçlardan

herhangi

birini

alıyorsanız

bunu

doktorunuza

bildiriniz.

FLUCAN

etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır, bu tıbbi ürünler ile birlikte kullanımı önlem ve doz

ayarlaması gerektirir:

Enfeksiyonlara yönelik antibiyotik olan rifampisin veya rifabutin

Anestezide kullanılan alfentanil, fentanil

Depresyon tedavisinde kullanılan amitriptilin ve nortriptilin

Ciddi mantar hastalıkları için kullanılan amfoterisin B, vorikonazol

Kan pıhtılarını önlemek için kan incelten varfarin (veya benzer ilaçlar)

Uyumanıza

yardımcı

olan

veya

kaygı,

endişeye

karşı

midazolam,

triazolam

gibi

benzodiazepinler

Sara hastalığı nöbetlerini kontrol altına almak için kullanılan fenitoin, karbamazepin

Kan basıncını düşürücü olan ve bazı kalp hastalıklarında da kullanılan nifedipin, isradipin,

amlodipin, verapamil ve felodipin gibi kalsiyum kanal blokörler

Kan basıncını düşürücü olan losartan

Yumurtalık kanseri tedavisinde kullanılan olaparib

Organ nakli reddini önlemek için siklosporin, takrolimus, everolimus, sirolimus ve çeşitli

kanserlerin tedavisinde kullanılan siklosfosfamid, vinka alkaloidleri (vinkristin, vinblastin)

Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin

Selekoksib, naproksen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak, ibuprofen, flurbiprofen gibi

ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ve atorvastatin, simvastatin veya fluvastatin gibi lipid

bozuklukları için kullanılan ilaçlar

Eroin bağımlılığının tedavisinde kullanılan metadon

Doğum kontrol ilaçları

Akut organ reddi ve antiinflamasyon için kullanılan prednizon (steroid)

İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) ile enfekte olan hastalarda kullanılan AZT olarak da

bilinen

zidovudin

AIDS

hastalığı

tedavisinde

kullanılan

sakinavir,

klorpropamid,

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyak1UYnUyQ3NRZmxXQ3NR

glibenklamid, glipizid veya tolbutamid gibi şeker hastalığı ilaçları

Astımı kontrol etmek için kullanılan teofilin

Romatoid artrit tedavisinde kullanılan tofasitinib

A Vitamini

Kistik fibroz tedavisinde kullanılan ivakaftor

Düzensiz kalp atışının (aritmi) tedavisinde kullanılan amiodaron

İdrar söktürücü olarak kullanılan hidroklorotiyazid

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. FLUCAN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Durum

Doz

Kriptokokal menenjit

İlk gün 400 mg, sonra günde bir kez

200 mg ila 400 mg olmak üzere 6 ile

hafta

boyunca

veya

gerektiğinde

daha uzun süre. Bazen doz 800 mg'a

kadar arttırılabilir.

Kriptokokal

mantarların

neden

olduğu

tekrarlayan menenjit (

Kriptokokal menenjit

Hekim

tarafından

tedavi

sonlandırılıncaya kadar günde 200 mg

Vadi humması (

Koksidioidomikozis

) tedavisi

11 aydan 24 aya kadar (Gerekiyorsa

daha uzun süre) günde 1 kez 200 mg

ila 400 mg’dır. Bazen doz 800 mg'a

kadar arttırılır.

Kandida

türü

mantarların

neden

olduğu

organların mantar enfeksiyonlarının tedavisi

İlk

gün

hekim

tarafından

tedavi sonlandırılıncaya kadar günde

400 mg’dır.

Ağız, boğaz ve takma diş kaynaklı ağız yarasını

etkileyen mukozal enfeksiyonları tedavisi

İlk gün 200 mg - 400 mg’dır. Sonra

hekim

tarafından

tedavi

sonlandırılıncaya kadar günde bir kez

100 mg - 200 mg’dır.

Mukozal pamukçuk tedavisi (Doz enfeksiyonun

bulunduğu yere bağlıdır.)

Hekim

tarafından

tedavi

sonlandırılıncaya

kadar

gün

boyunca günde bir kez 50 mg - 400

mg’dır.

Kandida

türü

mantarların

neden

olduğu

ayak

mantarı

tinea

pedis

kasık

mantarı

tinea

kruris

), gövde, kol ve bacakların yüzeyel mantar

enfeksiyonu (

tinea korporis

Haftada bir kez 150 mg veya günde

bir kez 50 mg'dır. Tedavinin süresi 2

ila 4 haftadır. Ayak mantarı (

Tinea

pedis

haftaya

varan

tedavi

gerektirebilir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyak1UYnUyQ3NRZmxXQ3NR

Ağız

tabakasını

etkileyen

tekrarlayan

enfeksiyonların tedavisi

Enfeksiyon

riski

altındayken,

günde

bir kez 100 mg - 200 mg veya haftada

3 kez 200 mg’dır.

Deri ve tırnaktaki mantar hastalığı tedavisinde

(Onikomikoz)

Enfeksiyonun yerine göre, günlük 50

mg ya da haftada 150 mg tek doz ya

da 1 ile 4 hafta arasında haftada 1 kez

300 ile 400 mg (Atlet ayağı için 6

haftaya

kadar

verilebilir,

tedavi,

enfekte

olmamış

tırnağın

uzayıp

enfekte tırnağın yerini almasına kadar

devam ettirilmelidir.)

Cinsel

organlardaki

mantar

hastalıkları

tedavisinde

Tek doz olarak 150 mg önerilir.

Tekrarlayan

vajinal

mantar

hastalığının

tedavisinde

. Toplam 3 doz için her üç günde bir

(1.,

günlerde)

alınmasını takiben haftada bir kez 150

mg’dır.

varan

tedavi

gerektirebilir.

Kandida’nın

neden

olduğu

enfeksiyonu

engellemek için (Bağışıklık sisteminiz zayıf ve

düzgün çalışmıyorsa)

Enfeksiyon

riski

altındayken

günde

bir kez 200 mg - 400 mg’dır

Doktorunuz kültür ve diğer laboratuvar çalışmalarının sonuçları bilinmeden önce

tedavinize başlayabilir. Sonuçlar belli olduğunda, tedavi gerektiği şekilde doktorunuz

tarafından düzenlenecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.

Kapsüller bütün olarak bir bardak su ile yutulmalıdır. İlacınızı her gün aynı saatlerde almanız en

iyisidir.

İlacınız aç veya tok karnına alınabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

12-17 yaş arası çocuklarda kullanım, hekim tarafından reçetelenen doz uygulanır (Yetişkinler ya

da çocuklar için doz/uygulama sıklığı).

11 yaşından küçük çocuklar için maksimum doz günde 400 mg'dır. Doz, çocuğun kilosuna (kg)

göre belirlenmelidir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyak1UYnUyQ3NRZmxXQ3NR

Durum

Doz

Mukozal pamukçuk tedavisi (Doz enfeksiyonun

bulunduğu yere bağlıdır.)

Günde 1 kez 3 mg/kg (Tedavinin ilk

gününde 6 mg/kg olarak verilebilir.)

Kriptokokal

mantarların

neden

olduğu

tekrarlayan menenjit (

Kriptokokal menenjit

) ya

da Kandida türü mantarların neden olduğu iç

mantar enfeksiyonları tedavisi

Günde 1 kez 6 mg-12 mg/kg

Kriptokokal

mantarların

neden

olduğu

tekrarlayan

menenjit

Kriptokokal

menenjit

tekrarlamasını önlemek için

Günde 1 kez 6 mg/kg

Kandida’nın

neden

olduğu

enfeksiyonu

engellemek

için

(Bağışıklık

sistemi

düzgün

çalışmıyorsa)

Günde 1 kez 3 mg-12 mg/kg

15 - 27 günlük bebeklerde yukarıdaki tablo ile aynı dozda ancak 2 günde bir verilir. Maksimum

doz, her 48 saatte bir kg vücut ağırlığı başına 12 mg'dır.

14 günlük

bebeklerde

yukarıdaki

tablo

aynı

dozda

ancak

günde

verilir.

Maksimum doz, her 72 saatte bir kg vücut ağırlığı başına 12 mg'dır.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek

sorunlarınız

yoksa

normal

yetişkin

dozu

verilecektir.

Böbrek

sorunlarınız

varsa

doktorunuz ilacınızı böbreğin işlevine göre ayarlayacaktır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Doktorunuz, böbrek fonksiyonunuza bağlı olarak dozunuzu değiştirebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer

yetmezliği olan hastalarda kullanımı ile ilgili bilgi sınırlıdır. Bu nedenle

karaciğer bozukluğu olan hastalarda dikkatli biçimde uygulanmalıdır.

Eğer FLUCAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz

veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FLUCAN kullandıysanız:

Doktorunuzun size söylediği miktardan daha fazlasını almayınız. Çok fazla FLUCAN aldıysanız,

kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Olası fazla doz kullanımında gerçek olmayan şeyleri görme,

duyma, hissetme, düşünme gibi (halüsinasyonlar ve paranoid davranış) bir durum oluşabilir. Bu

durumda doktorunuza veya en yakın hastaneye başvurunuz. Sistemik tedavi (destekleyici önlemler

ve gerekli durumda mide yıkanması) yeterli olabilir.

FLUCAN’dan

kullanmanız

gerekenden

fazlasını

kullanmışsanız

bir

doktor

veya

eczacı

ile

konuşunuz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyak1UYnUyQ3NRZmxXQ3NR

FLUCAN’ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ilacınızı almadığınızı farkettiğiniz zaman hemen alınız. Eğer

bir sonraki dozunuzu alma zamanına yakınsanız unutulan dozu almayınız.

İlacın kullanımı ile ilgili ilave sorularınız var ise doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FLUCAN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz

size

söylemediği

sürece

FLUCAN

almayı

durdurmayınız.

FLUCAN

almayı

kesmeniz gereken durumlarda sizin için en iyi yöntemi doktorunuz belirleyecektir. FLUCAN

kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FLUCAN’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

Ciddi alerjik reaksiyonlar seyrek görülse de birkaç kişi alerjik reaksiyon gösterir. Eğer burada

yazılı olmasa bile herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza

bildiriniz.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

FLUCAN’ı

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ani hırıltı, nefes alma zorluğu veya göğüste sıkışma

Göz kapakları, yüz veya dudaklarda şişme

Tüm vücutta kaşıntı, ciltte kızarma veya kaşıntılı kırmızı lekeler

Deri döküntüsü

Kabarmaya neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonları (ağzı ve dili de etkileyebilir).

AİDS hastasıysanız, FLUCAN dahil ilaçlara şiddetli deri reaksiyonları gösterme olasılığınız

daha yüksektir.

FLUCAN karaciğerinizi etkileyebilir. Karaciğer problemlerinin belirtileri aşağıda sıralanmıştır.

Yorgunluk

İştah kaybı

Kusma

Deride veya göz aklarında sararma (sarılık)

FLUCAN böbreküstü bezlerinizi ve üretilen steroid hormon seviyesini etkileyebilir. Böbrek

problemlerinin belirtileri aşağıda sıralanmıştır.

Yorgunluk

Kas zayıflığı

İştah kaybı

Kilo kaybı

Karın ağrısı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyak1UYnUyQ3NRZmxXQ3NR

Eğer yukarıdaki yan etkilerden herhangi biri sizde olursa FLUCAN almayı bırakınız ve derhal

doktorunuza haber veriniz.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın

: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın

: 10 hastada birden az, fakat 100 hastada birden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastada birden az, fakat 1.000 hastada birden fazla görülebilir.

Seyrek

: 1.000 hastada birden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastada birden az görülebilir.

Bilinmiyor

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

Baş ağrısı

Karın

ağrısı,

midede

rahatsızlık,

bulantı,

kusma,

ishal,

karaciğer

fonksiyonu

testi

sonuçlarında

artış

(alanin

aminotransferazda

artış,

aspartat

aminotransferazda

artış,

alkalin fosfatazda artış)

Döküntü

Yaygın olmayan:

Soluk renkli deriye, yorgunluğa ve nefessiz kalmaya neden olabilecek kırmızı kan hücreleri

sayısında azalma, kansızlık (anemi)

İştah azalması

Uykusuzluk, Uykululuk hali

Nöbetler, sersemlik, odanın döndüğünü hissetme, karıncalanma, iğnelenme veya uyuşma

hissi, tat bozukluğu

Hazımsızlık, sindirim bozukluğu, gaz ve ağız kuruluğu

Kas ağrısı

Sarılık, safra akışının yavaşlaması veya durması, bilirubinde artış (cilt ve gözlerde sararma)

Kaşıntı, kurdeşen, terlemede artış, deride kabarcık

Yorgunluk, keyifsizlik, güçten düşme, ateş

Seyrek:

Enfeksiyonlara

karşı

savaşan

beyaz

hücreleri

sayısında

kanamayı

durdurmaya

yardımcı trombosit-kan pulcuğu sayısında azalma

Düşük trombosit sayısı veya diğer kan hücrelerindeki değişikliklerden kaynaklı deride

kızarma veya morarma

Yüksek kolesterol, yüksek trigliserit (kanınızda bazı yağların miktarının yükselmesi)

Kan potasyum düzeyinde düşme

Titreme

Elektrokardiyografi (EKG) bozuklukları, QT uzaması, yaşamı tehdit eden düzensiz kalp

ritmi (torsades de pointes)

Nadiren ölümle de sonuçlanan karaciğer ile ilgili toksisite, karaciğer yetmezliği, karaciğer

iltihabı, karaciğer hücrelerine ait olan veya karaciğer hücrelerini etkileyen dokuların ölümü

veya hasarı

Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık (alerji

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyak1UYnUyQ3NRZmxXQ3NR

sonucu yüz ve boğazda şişme, yüzde ödem, kaşıntı, kurdeşen dahil olmak üzere)Kabarmaya

neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonlarının,

yüz veya dudaklarda şişmenin

görüldüğü alerjik reaksiyonlar (bazen ciddi boyutta)

Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz),

ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson

sendromu), ani başlayan ve ateşle birlikte tüm vücutta irinli deri kabarcığı oluşan deri

hastalığı (akut yaygın ekzantematöz püstüloz), eksfoliyatif deri hastalıkları, yüzde ödem,

Saç dökülmesi

Bilinmiyor:

Ciltte kızarıklık, ateş, şişmiş bezler, bir tip beyaz kan hücresinde artış (eozinofili) ve iç

organlarda (karaciğer, akciğerler, kalp, böbrekler ve kalın bağırsak) iltihaplanma ile aşırı

duyarlılık reaksiyonu (İlaç reaksiyonu veya eozinofili ve sistemik belirtiler ile gözlenen ilaç

reaksiyonu (DRESS) ile döküntü)

Eğer

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314

00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. FLUCAN’ın saklanması

FLUCAN’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FLUCAN’ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

PFIZER İlaçları Ltd. Şti. 34347 Ortaköy –İstanbul

Üretim yeri :

PFIZER İlaçları Ltd. Şti. 34347 Ortaköy –İstanbul

Bu kullanma talimatı .tarihinde onaylanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyak1UYnUyQ3NRZmxXQ3NR