FIX-AT 950 MG FILM TABLET, 180 TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FIX-AT 950 MG FILM TABLET, 180 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FIX-AT 950 MG FILM TABLET, 180 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Hiperkalemi tedavisi için ilaçlar ve hiperfosfatemi kronik renal yetmezlik

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 247/59
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 17-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

FİX-AT 1000 mg saşe

Ağızdan alınır.

Etkin madde:Her bir saşe 1000 mgkalsiyumasetat içerir.

Yardımcımadde:Sükroz (Öğütülmüş), sitrik asit (susuz),sukraloz, portakal aroması

içerir.

Bu Kullanma Talimatında:

1.FİX-AT nedir ve ne için kullanılır?

2.FİX-AT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.FİX-AT nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.FİX-AT'ın saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1.FİX-AT nedir ve ne için kullanılır?

FİX-AT fosfat bağlayıcıolarak isimlendirilen bir ilaç grubu olarak kullanılmakta olup

sadece doktorunuz tarafından reçete edildiğinde kullanılabilir.

FİX-AT kalsiyumasetat içerir. Saşe, en sıklıkla vücudunuzda çok fazla miktarda fosfat

olduğunda uzaklaştırmak üzere kullanılır. FİX-AT diyetinizde tavsiye ile ve diğer böbrek

tedavilerine ek olarak kullanılmalıdır.

FİX-AT saşe, bir bardak suda çözündürülerek içilir veya yemeklere karıştırılarak alınır.

2.FİX-AT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FİX-AT'ıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

FİX-AT'ın içeriğindeki kalsiyumasetat ya da diğer maddelere karşıaşırıduyarlılığınız

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksekveyadüşükdoz kullanmayınız.

Hiperkalseminiz varsa (kandakikalsiyumseviyesinin yüksekliği.İlk belirtileri; erken

yorulma, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, kilo kaybı, daha ilerikibelirtileri, uykuya

eğilim, bilinç kaybıve koma)

FİX-AT'ıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipsenizdoktorunuzu bilgilendiriniz;

Herhangi bir antibiyotik kullanıyorsanız,

Verapamil ( kalp hastalığında ve yüksek tansiyon için kullanılır ) gibi kalsiyum

antagonisti kullanıyorsanız,

Dijitalis glikozidleri ( kalbiniz için kullandığınız bir ilaç ) kullanıyorsanız,

Kalsiyumkarbonat veya diğer kalsiyumtuzlarınıiçeren herhangi bir antiasit

kullanıyorsanız,

Yüksek tansiyonunuz varsa,

Vitamin D alacaksanız veya almaktaysanız.

Gebe iseniz, gebe kalmak istiyorsanız ya da emziriyorsanız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışın.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

FİX-AT'ısadece bu ilacıalabileceği açıkça belirtilmişhamile kadınlar kullanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz,hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

FİX-AT'ısadece bu ilacıalabileceği açıkça belirtilmişemziren kadınlar kullanmalıdır.

FİX-AT'ın içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazışekerlere karşıdayanıksızlığınız olduğu

söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Araç ve makine kullanımı

FİX-AT'ın araç ve makine kullanma yeteneğini etkilediğine dair bir gözlem yapılmamıştır.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

FİX-AT ve diğer bazıilaçlar birbirleriyle etkileşebilir.

Şu anda almakta olduğunuz ya da yakın zamanda aldığınız reçeteli veya reçetesiz ilaçları,

özellikle de aşağıdaki ilaçlarıalıyorsanızbunlarıdoktorunuza söyleyiniz:

Antibiyotikler

Vitamin D

Dijitalis glikozidleri (kalbiniz için aldığınız),verapamil veya gallopamil (kalbiniz veya

tansiyonunuz için aldığınız)

Kalsiyumtuzlarıiçeren antiasitler, sindirimeyardımcıilaçlar

Eğer reçeteli ya dareçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.FİX-AT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Genellikle her bir öğünde yemekle alınan 1 veya 2 saşedir. 1saşe ile başlanır ve birkaç hafta

içinde doktorunuz almanız gerekli dozu ayarlar. Azami günlük doz 12 saşedir.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan 1 bardak suyun içinde saşe karıştılarak içilir veya yemeklere karıştırılarak alınır.

Eğer antibiyotik alıyorsanız, FİX-AT yemekle birlikte antibiyotik alımından önce veya sonra

en az 3 saat arayla kullanılmalıdır. Budurumu doktorunuzla konuşmalısınız.

Değişik yaşgrupları:

ÇocuklardaKullanımı:

Çocuklarda güvenliliği veetkililiği bildirilmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı:

Doz ayarlamasına dair özel bir bilgi bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek hastalığınız nedeniyle ektopik (organ dışı) veya vasküler kalsifikasyon (damarlarda

kireçlenme) veya dinamik olmayan kemik hastalığından yakınabilirsiniz. Bu nedenle

doktorunuz bu hastalıkların belirtileriiçin size bazıtestler yapabilir.

EğerFİX-AT'ınetkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz

ya da eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FİX-AT kullandıysanız:

FİX-AT'tan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

Bir hastanenin acil servisine kullanma talimatınıda yanınızda götürerek başvurunuz.

FİX-AT'ıkullanmayıunutursanız

FİX-AT'ın dozunun unutulduğunu düşünürseniz, bir sonraki dozu saatinde ve yemekle birlikte

alınız.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, FİX-AT'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiğişekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın :10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan :100hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek :1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanınbirinden fazla

görülebilir.

Çok seyrek :10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın

Hasta hissetmek (bulantı)

İshal

Kabızlık

İştah kaybı

Yaygın olmayan

Alerjik reaksiyonlar: kızarma,şişme, solunumda zorluk deride izler

Şaşkınlık hissi

Deliryum( huzursuzluk- taşkınlık,hezeyan gibi belirti gösterenani geçici bilinç

bozukluğu)

Stupor (bilinç kaybı)

Kemiklerde ağrı

Aşırısusama

Aşırımiktarda idrar yapma

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangibir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ilekonuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800

314 00 08 numaralıyan etki bildirimhattınıarayarak Türkiye FarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yanetkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5. FİX-AT'ın Saklanması

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, nemden koruyarak saklayınız.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki veya kartondakison kullanma tarihinden sonra FİX-AT'ıkullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Abdiİbrahimİlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:4

34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul

Üretim yeri:

Abdiİbrahimİlaç San. ve Tic. A.Ş.

Orhan Gazi Mahallesi, Tunç Caddesi No: 3

Esenyurt –İstanbul

Bu kullanmatalimatı26/01/2017 tarihinde onaylanmıştır.

Document Outline