FERRUM HAUSMANN 50 MG/ 5 ML ŞURUP, 150 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FERRUM HAUSMANN 50 MG/ 5 ML ŞURUP, 150 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FERRUM HAUSMANN 50 MG/5 ML ŞURUP, 150 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ferrik oksit polymaltose kompleksleri

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 206/24
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 16-08-2005
 • Son Güncelleme:
 • 10-05-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

FERRUM HAUSMANN 50mg/5ml şurup

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Bir ölçek (5 ml); 50 mg elementer demir’e eşdeğer Demir III Hidroksit

Polimaltoz kompleksi içerir.

Yardımcı

maddeler:

Şeker

(sukroz),

sorbitol,

metil

hidroksibenzoat

(E218),

propil

hidroksibenzoat (E216), cream esansı, sodyum hidroksit.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

FERRUM HAUSMANN nedir ve ne için kullanılır?

2.

FERRUM HAUSMANN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

FERRUM HAUSMANN nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

FERRUM HAUSMANN saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

FERRUM HAUSMANN nedir ve ne için kullanılır?

FERRUM HAUSMANN, 150 ml’lik renkli şişede sunulan bir koyu kırmızı-kahverengi renkli,

krem esansı kokulu bir şuruptur.

FERRUM HAUSMANN, etkin madde olarak Demir III Hidroksit Polimaltoz kompleksi içerir.

Değişik kökenli tüm demir eksiklikleri ile demir eksikliği anemisinin (kansızlık) tedavisi ve bu

tür anemilerden korunmada, hamilelik, emzirme ve çocukluk döneminde demir eksikliği

tedavisinde kullanılır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza

bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun

dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız

2.

FERRUM HAUSMANN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FERRUM HAUSMANN’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Demir ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığınız

varsa

Demir yüklenmesi durumu (hemokromatozis, kronik hemolizis) varsa

Demire karşı aşırı duyarlılığınız varsa

Demir eksikliği görülmeyen diğer anemilerde (hemolitik anemi gibi)

Demir kullanım bozukluğunuz (kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi) varsa

Talasemi (Akdeniz anemisi) hastalığınız varsa

İlerleyici ve kronik eklem iltihabınız varsa

Düzenli olarak devamlı kan transfüzyonu gerektiren durumlarınız varsa

infeksiyonunuz

demir

eksikliğine

bağlı

aneminiz

klinik

olarak

kesinleştirilmemiş ise

Ciddi karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa kullanmayınız.

FERRUM HAUSMANN’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer mide ülseriniz varsa FERRUM HAUSMANN kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz

karar verecektir.

Ağızdan demir ilaçlarının kullanımı sırasında dışkının rengi koyulaşabilir, bu durum normal

olup herhangi bir önlem gerektirmez.

Dışkıda gizli kan aranması sırasında yanılgıya neden olmaz. Bu nedenle bu inceleme sırasında

tedavinin kesilmesine gerek yoktur.

Alkolizm ve barsaklardan demirin emilimini bozan hastalıklarda dikkatli kullanılmalıdır.

Çeşitli hastalıklara veya kansere bağlı gelişen kansızlıkta, alınan demir karaciğerde depolanır

ve ancak hastalıkların ve kanserin tedavisini takiben karaciğerden ayrılarak kullanılır hale gelir.

“Bu

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.”

FERRUM HAUSMANN yiyecek ve içecek ile kullanılması:

FERRUM HAUSMANN yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra alınmalıdır.

Süt ile beraber alınmamalıdır. Kalsiyum içeren ürün ve ilaçlarla birlikte alınmamalıdır. Arada

en az 2 saat süre bırakılmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FERRUM HAUSMANN’ı doktorunuzun önerisi halinde hamilelikte demir takviyesi olarak

kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FERRUM HAUSMANN’ı doktorunuzun önerisiyle emzirme döneminde demir takviyesi

olarak kullanabilirsiniz.

Demir, anne sütüne geçmektedir. Bu geçiş, annenin mevcut demir seviyesine ve gıda ile alınan

demir miktarına göre değişmez. Bu sebeple, emziren anneye demir ilacı verilmesi, bebekte bir

demir zehirlenmesine veya bebekte var olan demir eksikliğinin ortadan kaldırılmasına sebep

olmaz.

Araç ve makine kullanımı

Araç sürme ve makine kullanma becerisi üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

FERRUM HAUSMANN’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

bilgiler

İçeriğinde bulunan şeker (sukroz) ve sorbitol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz

tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi

ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

FERRUM HAUSMANN metil hidroksibenzoat (E218) ve propil hidroksibenzoat (E216)

içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Levotiroksin

içeren

ilaçların

(tiroid

hastalıklarının

tedavisinde

kullanılan)

FERRUM

HAUSMANN ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 2 saat ara

verilerek alınması gerekmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

FERRUM HAUSMANN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

FERRUM HAUSMANN yetişkinlerde yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra,

günde 2-3 defa 1 ölçek (5 ml) kullanılır.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda

kullanınız.

Hekimin önereceği süre kadar kullanılmalıdır. Demir eksikliği belirtilerinin ortadan

kalkmasından sonra depoların dolması için en az bir ay daha kullanılmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

FERRUM HAUSMANN sadece ağızdan kullanım içindir.

Meyve veya sebze suları ile karıştırılarak alınabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Günde 1-2 defa 1 ölçek (5 ml)

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılardaki uygulama aynen erişkinlerdeki gibidir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

FERRUM HAUSMANN’ı ciddi karaciğer ve böbrek hastalıklarında kullanmayınız.

Eğer FERRUM HAUSMANN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz

var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FERRUM HAUSMANN kullandıysanız

Fazla alınması ile ishal, mide ağrısı ve kusma oluşabilir ve daha ileri durumlarda metabolik

asidoz (hızlı ve derin soluk alma, damarlarda genişlemeye bağlı derinin sıcak ve kırmızı bir hal

alması, tansiyon düşmesi), şiddetli kas spazmları (kas veya kas grubunda istem dışı ani olarak

gelişen ani kas kasılması) ve koma (derin bilinçsizlik hali)

görülebilir.

6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla alınması/yutulması fatal (ölümcül)

zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle bu ilaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

Aşırı dozda alındığında doktorunuzu ya da zehir danışmayı derhal arayınız.

FERRUM HAUSMANN’dan kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız bir doktor

veya eczacı ile konuşunuz.

FERRUM HAUSMANN’ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FERRUM HAUSMANN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar

gibi, FERRUM HAUSMANN’ı içeriğinde

bulunan

maddelere

duyarlı

olan

kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın:

10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın:

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan:

100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek:

1.000

hastanın

birinden

fakat

10.000

hastanın

birinden

fazla

görülebilir.

Çok seyrek:

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor:

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

FERRUM

HAUSMANN’ı

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza

bildiriniz

veya

size

en

yakın

hastanenin

acil

bölümüne

başvurunuz:

Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi,

yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen (ürtiker)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FERRUM HAUSMANN’a karşı ciddi alerjiniz var

demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Çok yaygın:

Dışkı renginde değişiklik

Yaygın olmayan:

Baş ağrısı

Tokluk hissi

Bulantı

Kusma

Kabızlık

İshal

Dişlerde renk değişikliği

Karında rahatsızlık hissi

Karın ağrısı

Deride kaşıntılı kabartılar, döküntü, kızarıklık

Kaşıntı

Seyrek:

İdrar renginde değişiklik

Çok seyrek:

Astım (solunum yollarının daralmasına bağlı nefes darlığı ile karakterize hastalık)

Cilt reaksiyonları

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. FERRUM HAUSMANN’ın saklanması

FERRUM HAUSMANN’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

30°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FERRUM HAUSMANN’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FERRUM HAUSMANN’ı

kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Vifor International Inc. İsviçre lisansı ile,

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:4

34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul

Üretim yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Orhan Gazi Mah. Tunç Cad. No: 3

Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.