FERPLEX FOL 40 MG + 0.185 MG/ 15 ML ORAL ÇÖZELTİ, 10 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FERPLEX FOL 40 MG + 0.185 MG/ 15 ML ORAL ÇÖZELTİ, 10 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FERPLEX FOL 40 MG + 0.185 MG/15 ML ORAL ÇÖZELTİ, 10 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • birlikte folik asit ile demir

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 203/40
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 12-11-2003
 • Son Güncelleme:
 • 10-05-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

FERPLEX FOL 40 mg + 0.185 mg/15 ml oral çözelti

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

15 ml’lik her bir flakon 40 mg Fe

(üç değerli demir)’e eşdeğer miktarda

demir proteinsüksinilat ve rezervuarlı kapak içerisinde, bastırmakla çözelti içerisine giren

(0.185 mg. folinik asit’e eşdeğer) 0.235 mg. kalsiyum folinat pentahidrat içerir.

Yardımcı

maddeler:

Sorbitol

(E420),

sodyum

sakkarin,

Sodyum

metil

hidroksibenzoat

(E219), Sodyum propil hidroksibenzoat (E217), mannitol (E421), propilen glikol, vişne

esansı, saf su.

Bu Kullanma Talimatında

1.

FERPLEX FOL nedir ve ne için kullanılır?

2.

FERPLEX FOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

FERPLEX FOL nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

FERPLEX FOL’ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

FERPLEX FOL nedir ve ne için kullanılır?

FERPLEX FOL, kutuda 10 adet 15 ml’lik flakon olarak sunulan bir çözeltidir.

FERPLEX FOL, etkin madde olarak üç değerlikli demir’e eşdeğer demir proteinsüksinilat ve

rezervuarlı kapak içerisinde bastırmakla çözelti içerisine giren kalsiyum folinat pentahidrat

içerir.

Demir

protein

süksinilat

demir

formudur.

İnsanlarda

demir

kırmızı

hücrelerinde bulunan hemoglobin adlı proteinin üretimi ve görevi için çok önemlidir

Folinik asit yeni hücrelerin üretilmesi ve korunması için gerekli bir vitamindir. Bu

durum özellikle hücre bölünmesinin hızlı olduğu gebelik ve anne karnındaki bebek

için önemlidir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza

bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun

dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız

FERPLEX FOL vücutta demir (demir eksikliği anemisi) veya folat’ın (megaloblastik anemi)

az bulunması sonucu ortaya çıkan kansızlığın önlenmesi veya tedavi edilmesinde kullanılır.

Bu durum çocuklarda veya gebelikte, doğum sonrasında veya emzirme sırasında ortaya

çıkabilecek kansızlıkların tedavisini de içerir.

2.

FERPLEX FOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FERPLEX FOL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Demir yüklenmesi durumunuz (hemokromatozis, kronik hemolizis) varsa

Demire veya içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılılığınız varsa

Demir kullanım bozukluğunuz (aplastik anemi, kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi)

veya talasemi hastalığınız varsa

Demir eksikliğine bağlı olmayan aneminiz varsa

Ciddi karaciğer, pankreas ve böbrek hastalığınız varsa kullanmayınız.

Folat yetersizliğine bağlı olmayan ancak başka bir vitamin olan B12 vitamini yetmezliğine

bağlı megaloblastik aneminiz varsa, bu durumda B12 vitamini FERPLEX FOL ile birlikte

kullanılmalıdır.

FERPLEX FOL’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Düzenli alkol kullanıyorsanız

Hepatit (sarılık), mide ülseri ve iltihaplı barsak hastalığı tanınız varsa

- Dışkıda gizli kan aranması sırasında yanılgıya neden olabilir. Bu nedenle bu inceleme

sırasında tedavi kesilmelidir.

- Oral demir preparatlarının kullanımı sırasında dışkının rengi koyulaşabilir, bu durum

normal olup herhangi bir önlem gerektirmez.

- Süte dayanıksızlığınız varsa FERPLEX FOL sizde ciddi alerjik reaksiyona neden

olabilir.

FERPLEX FOL’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Sebzeler,süt, kahve ve çayda bulunan bazı maddeler demir emilimini azaltabilirler. Bu

nedenle FERPLEX FOL bu gibi gıdaların alımından iki saat önce veya sonra alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FERPLEX FOL hamilelikte demir ve folat takviyesi olarak kullanılır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FERPLEX FOL emzirme döneminde demir ve folat desteği olarak kullanılır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkisi bildirilmemiştir.

FERPLEX

FOL’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

bilgiler

İçeriğinde bulunan sorbitol (E420) nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı

şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla

temasa geçiniz.

FERPLEX FOL Sodyum metil hidroksibenzoat (E219) ve Sodyum propil hidroksibenzoat

(E217) içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FERPLEX FOL, tetrasiklinler, bisfosfonatlar, kinolonlar, penisilamin, tiroksin, levadopa,

karbodopa, alfa-metildopa gibi ajanların emilimini ve biyoyararlanımını azaltabilir. Bu ilaçlar

FERPLEX FOL uygulamasından en az 2 saat önce veya sonra uygulanmalıdır.

Demir emilimi, 200 mg’ın üzerinde askorbik asitin eş zamanlı uygulaması ile artabilmekte

veya

antiasid

kullanımı

azalabilmektedir.

Kloramfenikol

demir

tedavisine

cevabı

geciktirebilir.

Bazı

kanser

ilaçları

(aminopterin,

metotreksat

diğer

pterinik

türevleri)

folik

asidin

etkinliğini

azaltabilir.

yüzden

FERPLEX

ilaçlarla

tedavi

gören

hastalarda

kullanılmamalıdır.

Levotiroksin içeren ilaçların (tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan) FERPLEX FOL ile

birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması

gerekmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

FERPLEX FOL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

FERPLEX

yetişkinlerde doktorunuzun önerisine

göre 1-2

flakon iki eşit doza

bölünmüş olarak tercihen yemeklerden önce alınır.

Hekimin

önereceği

süre

kadar

kullanılmalıdır.

Demir

eksikliği

belirtilerinin

ortadan

kalkmasından

sonra

vücudun

demir

depolarının

dolması

için

daha

kullanılmalıdır.

Genelde, aşırı mensturel kanaması, gebelik gibi özel gereksinimi olan haller dışında 6

aydan fazla kullanımı uygun değildir.

Uygulama yolu ve metodu:

FERPLEX FOL sadece ağızdan kullanım içindir.

Flakon üzerindeki koruyucu kapak kuvvetlice ileriye itilip kaldırıldıktan sonra kapağın

tam ortasındaki hazneli kısım kuvvetlice aşağıya bastırılır ve flakon iyice çalkalanır.

Daha sonra kapak açılıp su ile ya da direkt olarak flakondan içilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Doktorunuzun önerisine göre tercihen yemeklerden önce 1.5 ml/kg şeklindeki dozaj 2 veya

3’e bölünerek uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılardaki uygulama aynen erişkinlerdeki gibidir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

FERPLEX FOL, ciddi karaciğer ve böbrek hastalıklarında kullanılmamalıdır.

Eğer FERPLEX FOL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FERPLEX FOL kullandıysanız

FERPLEX FOL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı

ile konuşunuz.

6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla fazla miktarda alınması/yutulması

ciddi zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle bu ilaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde

saklayınız. Aşırı dozda alındığında doktorunuzu ya da zehir danışmayı derhal arayınız.

FERPLEX FOL’ü kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FERPLEX FOL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FERPLEX FOL’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Asagıdakilerden biri olursa, FERPLEX FOL’ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın

yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesinde.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eger bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FERPLEX FOL’e karşı ciddi alerjiniz var

demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya

size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Döküntü

Baygınlık

Derinin ve gözlerin sarılaşması (sarılık gelişmesi)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Asagıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

İshal

Bulantı

Karın-mide ağrısı

Demir ürünleri dışkı renginin siyah veya koyu griye dönüşmesine neden olabilir.

Bunlar FERPLEX FOL’ün hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800

314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. FERPLEX FOL’ün Saklanması

FERPLEX

FOL’ü

çocukların

göremeyeceği,

erişemeyeceği

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız.

30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FERPLEX FOL’ü kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz

FERPLEX FOL’ü

kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

ITALFARMACO S.p.A. İtalya lisansı ile,

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:4 34467

Maslak /Sarıyer/ İstanbul

Üretim yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Orhan Gazi Mah. Tunç Cad. No: 3

Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.