FERAMAT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FERAMAT 100 MG 30 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FERAMAT 100 MG 30 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • demir besin takviyesi

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699772157054
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

FERAMATkapsül

Ağızdan alınır.

Etkin madde:Her kapsül 100 mgdemir’e eşdeğer miktarda pellet formunda Ferro Fumarat

içerir.

Yardımcımaddeler:Şeker, mısır nişastası, povidon K-30,şellak, talk, stearik asit, kinolin,

indigo ve eritrosin.

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksekveyadüşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında :

1.FERAMAT nedir ve ne için kullanılır?

2.FERAMAT’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.FERAMAT nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.FERAMAT’ın saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. FERAMAT nedir ve ne için kullanılır?

FERAMAT, pellet formundaFerro Fumarat içerir.Kansızlığa karşıgeliştirilmişolan ilaçlar

grubunda yer alır.

Her kapsülde 100 mgdemir’e eşdeğer miktarda pellet formunda Ferro fumarat içerir. 30 ve

100 kapsüllük blister ambalajlarda bulunur.

Değişik kökenli tümdemir eksiklikleri ile demir eksikliği anemisinin tedavisive demir

eksikliğinden korunmada; hamilelik, emzirme vegelişmeçağındaki çocukların demir desteği

tedavisinde kullanılır.

2. FERAMAT’ıkullanmadan önce dikkatedilmesi gerekenler

FERAMAT’ıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer demir ya da içerdiği yardımcımaddelerden herhangi birine karşıaşırıduyarlılığınız,

demir yüklenmesi (hemokromatozis, hemosiderozis, kronik hemoliz), demir kullanım

bozukluğu (kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi ve talasemi), tahammül edememe

durumları(mide-barsaksistemindeciddi iltihabi değişikliklerin olduğu olaylar) var veya

önceden vardıise FERAMAT’ıkullanmayınız.

Ciddi karaciğer ve böbrek hastalıklarınız var veya önceden vardıise FERAMAT’ı

kullanmayınız.

İçindeki demir dozu nedeniyle FERAMAT’ı6 yaşından küçük çocuklara vermeyiniz.

FERAMAT’ıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Ağızdan alınan demir ilaçlarıiltihabi mide -barsakhastalıklarını(enterit, peptik ülser,

bölgesel kolit veya kolitis ülseroza), karaciğer fonksiyon bozukluğu ve böbrek hastalığını

kötüleştirebilir. Bu durumda ilacıkullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Tekrarlayan kan nakilleri yapılan bir hastaysanız, alyuvarlar içinde demir bulunduğundan,

beraberinde demir verilmesi doz aşımına neden olabilir. Önerilen dozdan fazla miktarda

alındığında, demir ilaçlarının zehirlenmeye neden olacağınıunutmayınız.

Çeşitli hastalıklara veya kansere bağlıgelişen kansızlıkta alınan demir karaciğerde depolanır

ve ancak hastalık ve kanserin tedavisini takiben karaciğerden ayrılarak kullanılırhalegelir.

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsasizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.”

FERAMAT’ın yiyecek ve içecek ilekullanılması

Yüksek oranda fitat, fosfat ve tannin (siyahçay, kahve) içeren yiyecekler demirin emilimini

belirginşekilde azaltabilir; buyüzden FERAMAT’ıbu yiyeceklerle ve sütle birlikte

almayınız.

Kronik alkol kullanımıdemir emilimini arttırarak, demir yüklenmesine sebep olabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Yapılan çalışmalardaFERAMAT’ın gebelik üzerinde ya da anne karnındaki yavru / yeni

doğan çocuğun sağlığıüzerinde istenmeyenbir etkisi görülmemiştir.

FERAMATt’ıgebelik döneminde kullanabilirsiniz.

Özellikle 2.ve 3. üç-aylık dönemde, artan demir gereksinimi demir eksikliğine sebep

olabileceği için, demir takviyesi önerilmektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Demir, annesütünegeçmektedir. Bu geçiş, annenin mevcut demir seviyesine ve gıda ile

alınan demir miktarına göre değişmez. Bu sebeple, emziren bir anneyseniz size demir ilacı

verilmesi, bebekte bir demir zehirlenmesine veya bebekte var olan demir eksikliğininortadan

kaldırılmasına sebep olmaz.

Araç ve makine kullanımı

FERAMAT araba veyaişmakinelerinin kullanımına etkietmez.

FERAMAT’ın içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

FERAMAT’ın bileşimindeşeker bulunmaktadır.Eğer daha önceden doktorunuz tarafından

bazışekerlere karşıdayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce

doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Demir ilaçlarının salisilatlar, fenilbutazon veyaoksifenbutazon ile birlikte alınması, mide -

barsak sisteminin iç tabakasında yaptıklarıtahrişedici etkiyi arttırabilir.

Polifenoller (tetrasiklinler) veantiasidler (kalsiyum karbonat, magnezyum-aluminyum silikat)

demirin emilimini bozarlar. Kolestiramin de demirin emilimini azaltır.

Demir ilaçlarıyladiğer etkileşime giren ilaçlar metildopa, levodopa ve karbidopa’dır. Bu

ilaçlarla birlikte alınacaksa, her iki ilacın alımıarasında 3 saatlik zaman aralığıolmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. FERAMAT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

a)Demir ihtiyacının arttığıdurumlarda (hamilelik, gelişmeçağı, diyette demir eksikliği) ve

hafif demir eksikliği anemisinde günde 1 kapsül (100 mg) alınır.

b)Ciddi demir eksikliğinde ise doktorunuz tedaviyi düzenleyecektir.

Doktorunuz hastalığınıza bağlıolarakilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

Kapsülü yeterli miktarda sıvıile alınız (örneğin, bir bardak su ile).

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

İçindeki demir dozu nedeniyle FERAMAT’ı6 yaşından küçük çocuklara vermeyiniz.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel kullanımıyoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

FERAMAT’ıciddi karaciğer ve böbrek hastalıklarında kullanmayınız.

Eğer FERAMAT’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaFERAMATkullandıysanız:

Yetişkinlerde akut demir zehirlenmesi sık değildir. Küçük çocuklarda daha sık rastlanır.

Kilogrambaşına 20 mg’dan fazla doz aşımı, potansiyel bir risk teşkil eder. Küçük çocuklarda

toplam0.5 g demir alınması, hayatıtehdit eden durumların ortaya çıkmasına, 1-2 g’dan sonra

ise ölümle sonuçlanan durumlara sebep olabilir.

Zehirlenmede dört tipik evre görülmesi olasıdır. Alımından sonra ilk 6 saatte bulantı, kusma,

ishal görülür. Yüksekçe dozlarda tansiyon düşüklüğü,şok, asidoz, kasılmagörülebilir.İkinci

evrede hafif olgularda bir iyileşmetakip eder. Üçüncü evrede(12-18 saat sonra) karaciğer

harabiyeti, tübüler nekroz,kalp – damar sistemiyle ilişkilişok, pıhtılaşmabozukluğu olası

belirtilerdir. Dördüncü evrede (2-6 hafta içinde) yemek borusu, mide ve oniki parmakbarsağı

darlıklarıoluşur.

Tedavi

Yüksek doz alınmışsa mide yıkanır veya -eğeryıkamayapılamıyorsa- hasta kusturulur ve

derhal doktora başvurulmalıdır.

FERAMAT’tan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

FERAMAT’ıkullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

FERAMAT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

FERAMATile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek herhangi bir etki bildirilmemiştir.

4. Olasıyan etkiler nelerdir ?

Tümilaçlar gibi FERAMAT’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FERAMAT’ıkullanmayıdurdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeen yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazdaşişme, ani kan basıncıdüşmesi,

yaygın veşiddetli kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen (ürtiker)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcutise, sizin FERAMAT’a karşıciddi alerjiniz vardemektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuzasöyleyiniz:

Mide – barsak sisteminde rahatsızlık;

Tahrişolma

Bulantı, kusma

Kazıntı

İshal

Kabızlık

Deride kaşıntılıkabartılar, döküntü, kızarıklık.

Buşikayetler ilacın yemekle birlikte alınmasısonucu azalabilir.

Yemekle birlikte alınma durumunda emilimazalabilir. Önerilen günlük doza kademeli bir

şekilde çıkarak yan etkiler minimal düzeye indirilebilir.

Bunlar FERAMAT’ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

5.FERAMAT’ınsaklanması

FERAMAT’ıçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C’nin altında, oda sıcaklığında ve kuru ortamda saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FERAMAT’ıkullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar farkederseniz FERAMAT’ıkullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Vifor International Inc. St. Gallen /İsviçre lisansıile

Tripharmaİlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4

34467 Maslak / Sarıyer /İstanbul

Üretim yeri:

Abdiİbrahimİlaç San. ve Tic. A.Ş.

Sanayi Mah. Tunç Cad. No:3

Esenyurt/İstanbul

Bu kullanmatalimatı16/04/2012 tarihinde onaylanmıştır.

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-11-2018

Atripla (Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences Limited)

Atripla (Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences Limited)

Atripla (Active substance: efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7982 of Mon, 26 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/797/II/130

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Rasilez HCT (Noden Pharma DAC)

Rasilez HCT (Noden Pharma DAC)

Rasilez HCT (Active substance: aliskiren hemifumarate / hydrochlorothiazide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5769 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/964/R/87

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2057 (Pharm Research Associates (UK) Limited)

EU/3/18/2057 (Pharm Research Associates (UK) Limited)

EU/3/18/2057 (Active substance: 1-(2-hydroxyethyl)-8-{[5-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-(trifluoromethoxy) phenyl]amino}-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxamide fumarate salt) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5729 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/051/18

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2055 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2055 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2055 (Active substance: (3R,3aS,9R,9aS,9bS)-3-((dimethylamino)methyl)-9-hydroxy-6,9-dimethyl-3,3a,4,5,7,8,9,9a-octahydroazuleno[4,5-b]furan-2(9bH)-one fumarate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5727 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/060/18

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

25-7-2018

Viread (Gilead Sciences Ireland UC)

Viread (Gilead Sciences Ireland UC)

Viread (Active substance: tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4980 of Wed, 25 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/419/T/187

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Truvada (Gilead Sciences Ireland UC)

Truvada (Gilead Sciences Ireland UC)

Truvada (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3690 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/594/T/148

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Stribild (Gilead Sciences Ireland UC)

Stribild (Gilead Sciences Ireland UC)

Stribild (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3691 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2574/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Tecfidera (Biogen Idec Limited)

Tecfidera (Biogen Idec Limited)

Tecfidera (Active substance: Dimethyl fumarate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3458 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Stribild (Gilead Sciences International Limited)

Stribild (Gilead Sciences International Limited)

Stribild (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3277 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2574/PSUSA/10082/201708

Europe -DG Health and Food Safety

26-3-2018

EU/3/18/1990 (PharmaBio Consulting)

EU/3/18/1990 (PharmaBio Consulting)

EU/3/18/1990 (Active substance: Dimethyl fumarate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1879 of Mon, 26 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/219/17

Europe -DG Health and Food Safety