FENISTIL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FENISTIL 1 MG 30 GR JEL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FENISTIL 1 MG 30 GR JEL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • dimetindene

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8681291340178
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 03-05-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

FENİSTİL jel

Cilt üzerine uygulanır.

Etkin madde:Her 1 g jel, 1 mgdimetinden maleat içerir.

Yardımcımaddeler:Benzalkonyum klorür, sodyumedetat, karbomer, propilen glikol,

sodyumhidroksit (pH için), saf su

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacıkullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veyadüşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.FENİSTİL nedir ve ne için kullanılır?

2.FENİSTİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.FENİSTİL nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.FENİSTİL’in saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. FENİSTİL nedir ve ne için kullanılır?

FENİSTİL etkin madde olarak %0.1 oranında (1 mg/g) dimetinden maleat içeren,

renksiz ve kokusuz, jel formunda bir ilaçtır.

FENİSTİL topikal antihistaminikler olarak adlandırılan bir ilaç grubunadahildir ve

alerjik cilt reaksiyonlarıve diğerçeşitli nedenlere bağlıkaşıntıyıgiderir. Cilde

uygulandığında birkaç dakika içinde kaşıntıve iritasyonu geçirir.

FENİSTİL 30 g’lık tüpler ile kullanımasunulmaktadır.

FENİSTİL,

İltihabi olmayan cilt hastalıklarına (dermatoz) bağlıkaşıntılar,

Döküntü (ürtiker),

Böcekısırmaları,

Güneşyanıklarıve yüzeysel hafif yanıklarda kullanılır.

2. FENİSTİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FENİSTİL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Dimetinden maleata veya FENİSTİL’in bileşiminde bulunan yardımcımaddelerden

herhangi birine karşı(yardımcımaddelerlistesine bakınız)alerjiniz var ise

FENİSTİL’i, bebeklerin ve küçük çocukların genişciltalanlarında, özellikle soyulma

ya da enflamasyon varsa, kullanmayınız.

FENİSTİL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

FENİSTİL’in uygulandığıalanlarıuzun süre güneşe maruz bırakmayınız.

Çok ciddi kaşıntılarınız ve/veya genişyaralarınız varsa FENİSTİL kullanmadan önce

doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

FENİSTİL’in yiyecek veiçecek ile kullanılması:

FENİSTİL’in uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz FENİSTİL’i, ciltte genişalanlara, özellikle soyulmayada iltihaplanma

varsa, uygulamayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız FENİSTİL’i, ciltte genişalanlara, özellikle soyulmaya da

iltihaplanmavarsa, uygulamayınız.

FENİSTİL’imemeuçlarına sürmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

FENİSTİL’in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur.

FENİSTİL’in içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

FENİSTİL propilen glikol içerdiğinden ciltte iritasyona neden olabilir.

FENİSTİL benzalkonyum klorür içerdiğinden irritan cilt reaksiyonlarına sebep olabilir.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. FENİSTİL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Doktorunuz başkaşekildetavsiye etmediği takdirde, günde 2–4 defa uygulayınız.

Bir hafta içindeşikayetlerinizde düzelmeolmazsa doktorunuza danışınız.

Hamileliğinilk 3 ayısonrasında incelmiş, gergin ve iltihaplıcilt yüzeyine sürülmemesi –

dikkatle kullanılması– gerekir.

Uygulama yolu ve metodu:

FENİSTİL’i derinin etkilenenbölgesine sürünüz.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

FENİSTİL’i bebeklerin ve küçük çocukların genişcilt alanlarında, özellikle soyulmaya da

iltihaplanmavarsa uygulamayınız.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer FENİSTİL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FENİSTİL kullandıysanız:

FENİSTİL’den kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

FENİSTİL’i kullanmayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz uygulamayınız.

FENİSTİL iletedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, FENİSTİL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Karşılaşılabilecek yan etkiler içinşu terimler ve sıklık dereceleri kullanılmıştır:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100);

seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000),bilinmiyor(eldeki verilerden

hareketle tahmin edilemiyor).

Deri ve deri altıdoku hastalıkları

Seyrek: Ciltte hafif kuruluk, hafif yanma hissi

Çok seyrek: Alerjikderi reaksiyonları

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralıyan etki bildirimhattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz.Meydana gelen yanetkileri bildirerekkullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

5. FENİSTİL’in saklanması

FENİSTİL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra FENİSTİL’i

kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FENİSTİL’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: GlaxoSmithKline Tüketici SağlığıA.Ş

Levent, Şişli-İSTANBUL

Üretim Yeri :Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

Büyükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

Bu kullanmatalimatı.............. tarihinde onaylanmıştır.

30-7-2018

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Active substance: Oclacitinib maleate) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5153 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2688/R/13

Europe -DG Health and Food Safety