FELDEN FLASH 20 MG TABLET, 10 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FELDEN FLASH 20 MG TABLET, 10 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FELDEN FLASH 20 MG TABLET, 10 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Celebrex

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 96/96
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 31-03-1995
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

FELDEN FLASH 20 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her tablet 20 mg piroksikam içerir.

Yardımcı maddeler:

Jelatin, mannitol, aspartam (E951), sitrik asit (susuz), saf su.

Ürün, sığır kaynaklı jelatin hammaddesi içermektedir.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

FELDEN FLASH nedir ve ne için kullanılır?

2.

FELDEN FLASH’ ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

FELDEN FLASH nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

FELDEN FLASH’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

FELDEN FLASH nedir ve ne için kullanılır?

FELDEN FLASH beyaz veya kırık-beyaz, yuvarlak tabletlerdir.

Her tablet 20 mg piroksikam isminde etkin madde içerir. FELDEN FLASH 10

tabletlik aluminyum blister ambalajlarda sunulur.

FELDEN

FLASH

non-steroid

antiinflamatuvar

ilaç

(NSAİİ) grubuna

dahildir.

ağrıyı azaltmaya yardım eder ve eklemlere etki ederek şişmeyi azaltır.

FELDEN FLASH, diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara yeterli yanıt

vermeyen hastalarda,

Eklemlerde ağrı, şişlik ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalığın

(romatoid artrit)

Eklemlerin aşınması sonucu ortaya çıkan ve halk arasında kireçlenme olarak bilinen

bir hastalığın (osteoartrit)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Sıklıkla bel, sırt ve boyun bölgelerini etkileyen ve buralarda ağrı, hareket kısıtlılığı

ve şekil bozukluğuna (kamburluk) neden olabilen bir hastalığın (ankilozan spondilit)

belirti ve bulgularının tedavisinde,

Ayrıca;

Akut kas-iskelet sistemi ağrıları

Ameliyat sonrası ağrılar

Akut gut artriti (bir tür eklem iltihabı)

Adet sancısı

tedavisinde kullanılır.

Güvenlilik profilinden dolayı NSAİİ tedavisinde piroksikam birinci basamak tedavi

seçeneği değildir. Piroksikam reçete etme kararı her bir hastanın toplam riskine göre

doktorunuz tarafından değerlendirilmelidir.

2.

FELDEN

FLASH’ı

kullanmadan

önce

dikkat

edilmesi

gerekenler

FELDEN

FLASH’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Eğer midenizde veya bağırsaklarınızda ülser, kanama, delinme (kanlı dışkılama,

kan kusma) varsa veya geçmişte olduysa,

Ülseratif kolit (iltihabi bir bağırsak hastalığı) , Crohn’s hastalığı (kronik ve iltihabi

bağırsak

hastalığı),

mide-bağırsak

kanseri

veya

divertiküliti

(bağırsak

duvarında kesecik oluşması) geçirdiyseniz,

Eğer ibuprofen benzeri başka bir non-steroid antiinflamatuvar ilaç, selekoksib ya

da aspirin gibi ateş düşürücü ve ağrı kesici bir ilaç kullanıyorsanız,

Varfarin gibi kanın pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç alıyorsanız,

Eğer geçmişte piroksikama (ya da bu ilaç içindeki herhangi bir maddeye) veya

herhangi bir non-steroid antiinflamatuvar ilaca karşı, özellikle eksfolyatif dermatit

(deride

kızarıklık

pulpul

dökülme

seyreden

hastalık),

Stevens-Johnson

sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden

iltihap) veya toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden

ciddi bir hastalık) gibi ciddi olsun olmasın deri reaksiyonları ile gelişen alerjik

reaksiyon gösterdiyseniz,

Aspirin veya herhangi bir non-steroid antiinflamatuvar ilacı kullandığınızda astım

semptomları, nazal polipler, anjioödem veya ürtiker gibi hastalıklar geçirdiyseniz

(Bu gibi hastalarda ciddi, nadiren ölümcül, ani aşırı duyarlılık benzeri tepkiler

bildirilmiştir),

Eğer ciddi kalp yetmezliğiniz varsa,

Eğer hamileliğinizin son üç ayında iseniz,

Kalbi besleyen damarlara (koroner) uygulanan bypass ameliyatının hemen öncesi

ve hemen sonrasında ağrı tedavisi için FELDEN FLASH kullanmayınız.

Piroksikam kullanımıyla potansiyel olarak hayati tehlike oluşturan deri döküntülerinin

(Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz) öncelikli olarak genelde gövdede

merkezi kabartıyla birlikte kırmızımsı noktalar ya da dairesel deri alanlarıyla belirdiği

bildirilmiştir. Potansiyel olarak hayati tehlike oluşturan bu deri döküntülerine genellikle

gribe benzer belirtiler eşlik eder. Döküntüler deride

yaygın kabarcıklanmaya

ya da

pullanmaya ilerleyebilir. Ciddi deri reaksiyonlarının meydana gelme riskinin en yüksek

olduğu zaman tedavinin ilk haftalarıdır. Eğer piroksikam kullanımı ile Stevens-Johnson

sendromu ya da toksik epidermal nekroliz geliştirdiyseniz, piroksikama herhangi bir

zamanda tekrar başlatılmamalısınız. Eğer döküntü ya da bu deri reaksiyonları gelişirse,

derhal doktora danışınız ve bu ilacı aldığınızı belirtiniz.

FELDEN FLASH’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

FELDEN FLASH reçetelemeden önce, doktorunuz oluşabilecek yan etkilere karşı risk-

yarar değerlendirmesi yapmalıdır. Doktorunuz size bazı genel kontroller

isteyebilir ve

bu kontrolleri ne sıklıkla tekrarlamanız gerektiğini bildirecektir.

FELDEN FLASH gibi ilaçlar, kalp krizi ve inme riskinde ufak bir artışa sebebiyet

vermekle ilişkili olabilirler. Bu risk sigara kullananlar ile yüksek doz ve uzun süreli

tedavi

gören

hastalarda

daha

fazladır.

Tedaviniz

boyunca

önerilen

dozun

üzerine

çıkmayınız.

Eğer

aşağıdaki

durumların

herhangi

biri

sizde

mevcut

veya

geçmişte

olduysa

FELDEN FLASH kullanmadan önce doktorunuza danışınız:

Karaciğer hastalığı,

Böbrek hastalığı,

Yüksek kan basıncı (hipertansiyon), kalp ile ilgili sorunlar, inme

Yüksek kan yağı (kolesterol) ya da damarlarda sertlik

Astım

Şeker hastalığı (diyabet)

Genetik bir hastalık olan fenilketonüri

Kansızlık (anemi)

Kalp-damar hastalıkları ile ilgili risk

NSAİİ’ler, ciddi kan pıhtılaşması olayları, kalp krizi ve inme risklerinde ölümcül

olabilecek artışlara sebep olabilirler. Bu risk kullanım süresiyle birlikte artabilir.

Kalp-damar hastalığı olan veya kalp-damar ile ilgili risk faktörü taşıyan hastalarda

bu risk en yüksek düzeydedir.

FELDEN

FLASH’ın,

kalbi

besleyen

damarlara

(koroner)

uygulanan

bypass

ameliyatının hemen öncesi ve hemen sonrasında ağrı tedavisi için kullanılmaması

gerekir.

Mide-bağırsak ile ilgili risk

NSAİİ’ler, kanama, ülser, mide ya da bağırsak delinmesi gibi ciddi mide- bağırsak

yan etkileriyle ilgili riskte ölümcül olabilecek artışlara sebep olabilir. Bu etkiler,

kullanım sırasında her an, uyarıcı belirtiler göstermeden ortaya çıkabilir. Mide-

bağırsak ile ilgili ciddi etkiler için yaşlılar en büyük risk grubunu oluşturur.

Eğer herhangi bir sağlık sorununuz veya alerjiniz var ise, FELDEN FLASH kullanıp

kullanamayacağınızdan emin değilseniz bu ilacı kullanmadan doktorunuza danışınız.

Eğer deri döküntüsü, yüzde şişme, titreme veya nefes almada zorluk gibi herhangi bir

alerjik

reaksiyon

görülürse

derhal

FELDEN

FLASH

kullanmayı

kesmeli

doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

Eğer

mide

ağrısı

veya

mide-bağırsakta

kanamaya

dair

herhangi

belirti

(kanlı

dışkılama veya kan kusma gibi) görürseniz derhal FELDEN FLASH kullanmayı kesiniz

ve doktorunuzu bilgilendiriniz.

Tüm

NSAİİ’lerde

olduğu

gibi

FELDEN

FLASH

alırken

dikkatli

olunuz.

Çünkü

FELDEN FLASH mide ve bağırsakta ağrı, kanama, yara (ülserasyon) ve perforasyona

(delinme) neden olabilir.

Özellikle 70 yaşın üzerinde iseniz, kortikosteroidler adı verilen alerjik durumlar ve

hormon

bozukluklarında

kullanılan

grup

ilaç

alıyorsanız,

serotonin

geri

alım

inhibitörleri adında depresyon tedavisinde kullanılan bir grup ilaç veya kalp krizi ve

inme

riskini

azaltmak

için

düşük

aspirin

kullanıyorsanız

doktorunuz

midenizi

korumak için FELDEN FLASH ile birlikte başka bir ilaç da reçeteleyebilir.

Yaşınız 80’den büyük ise bu ilacı kullanmamalısınız.

FELDEN FLASH hamile kalmayı zorlaştırabilir. Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız

veya hamile kalmakta zorlanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

FELDEN FLASH’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yemekle birlikte ya da yemekten sonra alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer

hamile

iseniz

veya

hamile

kalmayı

planlıyorsanız

doktorunuzu

bilgilendiriniz.

Hamileliğinizin son üç ayında FELDEN FLASH kullanmamalısınız. Genellikle

hamileliğin diğer evrelerinde de kullanmanız önerilmez ancak doktorunuz sizin için

gerekli görüp kullanmanızı söylemişse kullanabilirsiniz.

Eğer hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da kısırlık kontrolü yaptırıyorsanız, FELDEN

FLASH kullanmaya devam etmemelisiniz. FELDEN FLASH erken hamilelikte düşük

riskini artırabilir.

Tedaviniz

sırasında

hamile

olduğunuzu

fark

ederseniz

hemen

doktorunuza

veya

eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FELDEN FLASH'ın emziren annelerde kullanımı önerilmez.

Araç ve makine kullanımı

FELDEN FLASH bazı hastalarda sersemlik, uyuşukluk, yorgunluk veya görmede

sorunlara neden olabilir. Eğer bu etkiler görülürse araç ve makine kullanmayınız.

FELDEN FLASH’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında

önemli bilgiler

FELDEN FLASH aspartam içeriğinden dolayı fenilalanin içermektedir. Fenilketonürisi

olan hastalar için zararlı olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer ağrı giderilmesinde başka bir non-steroidal antiinflamatuvar ilaç ya da aspirin

kullanıyorsanız

Varfarin

gibi

antikoagülan (kanın pıhtılaşmasını önleyen)

ilaç

kullanıyorsanız

FELDEN FLASH kullanmayınız.

Kalp

krizi

veya

inmeyi

önlemek

için

düşük

mg/gün)

aspirin

kullanıyorsanız

Digoksin

gibi kardiyak glikozidler

adı verilen ve kalp hastalıklarında

kullanılan

ilaçlar kullanıyorsanız

Depresyon için lityum veya serotonin geri alımını inhibe eden bir ilaç

kullanıyorsanız.

Yüksek kan basıncı için antihipertansif bir ilaç kullanıyorsanız

Kanser, sedef hastalığı veya romatizmal eklem iltihabı (romatoid artrit) için

kullanılan metotreksat adı verilen bir ilaç kullanıyorsanız

Siklosporin veya takrolimus adı verilen organ nakli sonrasında bağışıklık sistemini

baskılamak için bir ilaç kullanıyorsanız

Kortikosteroid adı verilen alerji veya hormon düzensizliklerinin tedavisinde

kullanılan bir ilaç kullanıyorsanız

Kinolon grubu bir antibiyotik (örn. siprofloksasin) kullanıyorsanız

Mifepriston adı verilen gebelik sonlandırıcı bir ilaç kullanıyorsanız

Diüretikler

adı

verilen yüksek

basıncı

veya

böbrek

için

kullanılan

ilaçları

alıyorsanız

Kolestiramin

adı

verilen

lipid

düşürücü

ilaç

kullanıyorsanız

doktorunuza bildiriniz. Bu ilaçlar FELDEN FLASH ile etkileşim gösterirler.

Eğer

reçeteli

ya da reçetesiz

herhangi

bir ilacı

şu anda kullanıyorsanız

veya son

zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

3.

FELDEN FLASH nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Önerilen başlangıç dozu günde tek doz halinde 20 mg'dır. Hastaların büyük

çoğunluğunda 20 mg/gün idame dozudur.

Akut gut

Tedavi 40 mg’lık tek doz ile başlanmalı ve devam eden 4-6 günde tek doz veya

bölünmüş

dozlar

halinde

verilen

günlük

devam

edilmelidir.

Piroksikam

gutun idame tedavisinde endike değildir.

Akut kas iskelet sistemi ağrıları

Tedavi ilk 2 gün tek doz veya bölünmüş dozlar halinde 40 mg ile başlanmalı ve tedavi

süresinin geri kalanı olan 7-14 günde doz günlük olarak 20 mg’a düşürülmelidir.

Adet sancısı

Adet sancısı tedavisine belirtilerin ilk hissedildiği anda tek doz veya bölünmüş dozlar

halinde ilk 2 gün 40 mg ile başlanması önerilir. Gerekli durumlarda tedavi devam eden

1-3 gün boyunca günlük tek doz 20 mg ile devam edilebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

FELDEN FLASH sadece ağızdan alınır.

FELDEN FLASH tablet su ile yutulabilir veya dil üzerinde erimesi için konur sonra

tükürük veya su ile süspansiyon gibi yutulur. FELDEN FLASH ağızda su veya tükürük

varlığında hemen anında çözülür.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda

güvenliliği

etkililiği

henüz

saptanmamıştır.

yüzden

çocuklarda

kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı, ve güçten düşmüş bünyeli hastalar yan etkileri daha az tolere edebilir. Yaşınız

70’den büyük ise doktorunuz tedavi sürenizi azaltarak bu sürede sizi daha sık görmek

isteyebilir. Yaşınız 80’den büyük ise bu ilacı almayınız.

Özel kullanım durumları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Hastalar yakından takip edilmeli ve gerekli ise doz azaltılmalıdır.

Eğer FELDEN FLASH’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz

var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FELDEN FLASH kullandıysanız:

Eğer yanlışlıkla kullanmanız gerekenden daha fazla FELDEN FLASH yuttuysanız,

derhal

doktorunuza söyleyiniz ya da en yakın hastaneye ulaşınız. İçerisinde FELDEN FLASH

ürünü kalmasa da, kutuyu kullanma talimatıyla beraber yanınızda taşıyınız.

FELDEN FLASH’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor

veya

eczacı ile konuşunuz.

FELDEN FLASH’ı kullanmayı unutursanız:

FELDEN FLASH’ı kullanmayı unutursanız,

hatırladığınızda eğer

bir sonraki

uygulama saatiniz gelmediyse, aklınıza gelir gelmez kullanınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FELDEN FLASH ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

FELDEN FLASH kullanmayı bıraktığınızda, ağrılarınız tekrarlayabilir.

İlacın kullanımı ile ilgili başka sorunuz varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FELDEN FLASH’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde

yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

FELDEN

FLASH’ı

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne

başvurunuz:

Kanlı dışkılama ya da kan kusma gibi mide veya bağırsakta kanama olduğuna

dair belirti

Aniden güçlükle ve gürültülü bir şekilde solumak

Nefes almada güçlük

Ateş

Göz kapaklarında, yüzde ya da dudaklarda şişme

Tüm vücudu etkileyen deri döküntüsü ya da kaşıntı

El, yüz ve ayakta ortası soluk, çevresi kızarık halkalar oluşması

Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap

durumu

Deride içi sıvı dolu kabarcıklar meydana gelmesi

Göz ve deri renginin sarıya dönmesi (sarılık) (hepatit ya da diğer karaciğer

rahatsızlıklarının göstergesi olabilir)

Görülebilecek

diğer

etkiler

aşağıdaki

kategorilerde

gösterildiği

şekilde

tanımlanmıştır:

Çok yaygın

: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan :

hastanın

birinden

fakat

1.000

hastanın

birinden

fazla

görülebilir.

Seyrek

: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

Kırmızı kan hücreleri sayısında artış (Alışık olunmayan morarma ve kanamaya

yol açar)

Beyaz kan hücreleri sayısında değişiklik (İnfeksiyon riskinde artışa neden olur)

Kan pulcuğu (trombosit) sayısında azalma

Kansızlık (anemi)

İştahsızlık

Kan şekeri seviyesinde artış

Sersemlik

Baş ağrısı

Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi

Uyuşukluk, uykululuk hali

Kulak çınlaması

Karında rahatsızlık hissi

Karın ağrısı

Kabızlık

İshal

Bulantı

Kusma

Hazımsızlık

Üst karında rahatsızlık hissi

Kaşıntı

Döküntü

Ödem (ayaklarda, ellerde ya da vücudun diğer bölgelerinde şişlik)

Kilo artışı

Kanda bazı enzimlerin düzeylerinde değişiklik (serum transaminaz düzeyinde

artış)

Yaygın olmayan:

Bulanık görme

Kalbin hızlı ve güçlü çarpması

Ağız ve/veya dudakta yara

Düşük kan şekeri seviyesi

Seyrek:

Böbrek iltihabı

Böbrek yetmezliği

Böbrek hasarı

İdrar miktarında ya da renginde değişiklik

Böbrek ya da karnınızda ağrı

Çok seyrek:

Ciltte

göz

çevresinde

oturması,

şişlik

kızarıklıkla

seyreden

potansiyel olarak hayatı tehdit eden iltihap (Stevens-Johnson sendromu)

Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi hastalık

(toksik

epidermal

nekroliz)

Bilinmiyor:

Kan değerlerinde anormallikler (örn. hemoglobinde azalma)

Sıvı tutulumu

Aniden güçlükle ve gürültülü bir şekilde soluma, nefes almada güçlük, ateş,

göz kapaklarında, yüzde ya da dudaklarda şişme, tüm vücudu etkileyen deri

döküntüsü ya da kaşıntı

Serum hastalığı (bir tür aşırı duyarlılık reaksiyonu)

Depresyon

Rüya anormallikleri

Hayal görme

Uyku düzeninde değişiklik

Zihin karışıklığı

Mizaç değişiklikleri

Sinirlilik

İğne batma hissi, uyuşma, karıncalanma

Gözde tahriş (irritasyon)

Gözlerde şişkinlik

Duyma bozuklukları

Yüksek tansiyon

Kan damarlarının iltihabı

Nefes darlığı

Akciğerde solunum yollarındaki kasların daralması (bronşların daralması)

Burun kanaması

Midede iltihap (gastrit)

Kanlı kusma ve siyah, katran rengi dışkı görülen mide-bağırsak kanalı

kanaması

Pankreas iltihabı (üst karın veya sırtta şiddetli ağrı ile belirti verebilir)

Midede ülser (peptik ülser)

Mide delinmesi

Mide bozulması

Saç dökülmesi

Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem)

Deride morluklar, eklem ağrısı, karın ağrısı ve böbrek fonksiyon bozukluğu ile

seyreden alerjik reaksiyon (Henoch-Schönlein purpurası)

Döküntü, kabarcık, soyulma, kaşıntı, kızarıklık, hassasiyet, deride kalınlaşma

dökülme

(eritema

multiforme,

eksfolyatif

dermatit,

ürtiker,

vezikülobülloz reaksiyonlar)

El tırnaklarında yarılma ya da dökülme

Işığa karşı hassasiyet

Üreme yeteneğinde azalma

İyi hissetmeme, genel ağrı ve sızı

Kilo kaybı

Sarılık ( göz akında ve deride sararma ile belirti verir)

Karaciğer iltihabı

Kalp yetmezliği

Kalp krizi riskinde artış

İnme riskinde artış

Kan hücreleri sayısında ciddi azalma (aplastik anemi)

Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)

Beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit)

Kalın bağırsak iltihabında şiddetlenme (kolitte şiddetlenme)

Uzun süreli iltihabi bağırsak hastalığı (Crohn hastalığı)

Böbreğin küçük yapılarında iltihap (glumerulonefrit)

Eğer yan etkilerden herhangi birinde kötüleşme hissederseniz ya da eğer bu kullanma

talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya

eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız

yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna

tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi'ne

(TÜFAM)

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında

daha

fazla

bilgi

edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5.

FELDEN FLASH’ın saklanması

FELDEN FLASH’ ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

30 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FELDEN FLASH’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve

Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Pfizer İlaçları Ltd. Şti. Muallim Naci Cad. No:55 34347 Ortaköy -

İSTANBUL

Üretim yeri:

Catalent

U.K.

Swindon

Zydis

Limited

Frankland

Road,

Blagrove,

Swindon Wiltshire, SN5 8RU İngiltere

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.