FAMODIN 20 MG FİLM TABLET, 60 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FAMODIN 20 MG FİLM TABLET, 60 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FAMODIN 20 MG FİLM TABLET, 60 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • bolus

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 156/38
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 11-09-1991
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 6

KULLANMA TALİMATI

FAMODİN 20 mg Film Tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Famotidin 20 mg

Yardımcı

maddeler:

Mikrokristal

selüloz

PH-101,

prejelatinize

mısır

nişasta,

talk,

magnezyum stearat, hidroksipropil metil selüloz, titanyum dioksit, kırmızı demir oksit,

sarı demir oksit

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FAMODİN nedir ve ne için kullanılır?

2. FAMODİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FAMODİN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FAMODİN'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. FAMODİN nedir ve ne için kullanılır?

FAMODİN etkin madde olarak famotidin içerir. Famotidin H

reseptör antagonistleri olarak

adlandırılan ilaçlar sınıfına dahildir. Midenin ürettiği asit miktarını azaltarak etki eder.

FAMODİN 30 veya 60 film tablet içeren blisterlerde ambalajlanmıştır.

FAMODİN, aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

Mide (gastrik) ve ince barsağınızın ilk bölümündeki (duodenal) ülserlerin tedavi edilmesi

ve tekrarının önlenmesi için,

Midenin çok fazla asit ürettiği ve asidin yemek borusuna geçerek yanmaya neden olduğu

(gastroösofageal reflü gibi) durumları tedavi etmek için ve tekrarlarını önlemek için,

Midenin çok fazla miktarda asit salgılamasından kaynaklanan Zollinger Ellison Sendromu

ve multipl endokrin adenoma gibi hastalık durumlarında kullanılır.

2 / 6

2. FAMODİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FAMODİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

FAMODİN’de bulunan famotidin veya yardımcı maddelerden herhangi birisine alerjiniz

varsa

Aynı ilaç grubundan (H

reseptör blokerleri) başka ilaçlara karşı alerji geçirmişseniz

FAMODİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Ağır böbrek yetmezliğiniz var ise. Bu durumda doktorunuz ilacınızı daha düşük dozda

almanızı isteyebilir.

FAMODİN tedavisi ile sağlanacak belirtilerdeki iyileşme midede kötü huylu tümör

olasılığını

ortadan

kaldırmaz.

nedenle

FAMODİN

tedavisine

başlanmadan

önce

doktorunuz bu tür bir hastalık olasılığının ortadan kaldırılması için gerekli incelemeyi

yapmalıdır.

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

FAMODİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

FAMODİN tabletleri öğünlerden farklı bir zamanda alınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FAMODİN’i ancak doktorunuzun önerdiği durumlarda kullanmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya ezcacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FAMODİN anne sütüne geçer. Emzirilen bebeğe zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir.

Eğer emziriyorsanız FAMODİN kullanmayınız ya da emzirmeye ara veriniz.

Araç ve makine kullanımı

FAMODİN kullanırken sersemlik ve baş ağrısı gibi yan etkiler yaşarsanız, araç ve makine

kullanmayınız.

FAMODİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

FAMODİN’in içeriğinde bulunan

yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu

maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FAMODİN’in genellikle diğer ilaçlarla birlikte kullanımında etkilenmesi beklenmez. Ancak

kullandığınız bütün ilaçları yine de doktorunuza bildiriniz. Özellikle aşağıdaki ilaçlardan

herhangi birini kullanırken doktorunuza bildirmelisiniz:

Ketokonazol ve itrakonazol (mantar enfeksiyonları için kullanılır)

Probenesid (gut için kullanılır)

3 / 6

Atazanavir (HIV tedavisi için kullanılır)

Mide asidini nötralize eden ilaçlar (alüminyum hidroksit, magnezyum hidroksit gibi)

Sukralfat (mide ve on iki parmak barsağı ülserlerinde kullanılır)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. FAMODİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

FAMODİN’i doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

Eğer doktor tarafından başka türlü önerilmemişse yetişkin hastalara aşağıdaki dozaj şekli

uygulanır:

- Duodenal ülser ve gastrik ülser:

Önerilen doz 40 mg olup yatmadan önce bir defada alınır. Tedaviye 4-8 hafta süreyle devam

edilmelidir. Süre, tedaviye alınan yanıta göre değişebilir. Ülserin tekrarlamasını önlemek için

devam dozu gece yatmadan önce alınan 20 mg’dır.

- Gastroözofageal reflü (GÖRH):

Hafif belirtilerin tedavisi için: Sabah 20 mg ve akşam 20 mg dozunda, 6-12 hafta süreyle

kullanılabilir.

Daha ciddi belirtilerin tedavisi için: Sabah 40 mg ve akşam 40 mg dozunda, 6-12 hafta

süreyle kullanılabilir.

- Zollinger-Ellison Sendromu ve multipl endokrin adenomalar gibi patolojik aşırı salgılama

hallerinde):

Doz hastaya göre değişir. Önerilen başlangıç dozu 6 saatte bir 20 mg'dır. Bazı hastalarda

daha yüksek dozların kullanılması gerekebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

FAMODİN sadece ağızdan kullanım içindir. Tabletleri bir bardak suyla birlikte çiğnemeden

ya da ezmeden yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda ve 18 yaşın altındakilerde kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz ayarı gerekmez.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Eğer

böbrek

yetmezliğiniz

varsa

doktorunuz

ilacınızın

dozunu

sizin

için

özel

olarak

ayarlayacaktır. Doktorunuz FAMODİN dozunu yarıya düşürebilir.

Eğer FAMODİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

4 / 6

Kullanmanız gerekenden daha fazla FAMODİN kullandıysanız:

FAMODİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

FAMODİN’i kullanmayı unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız endişe etmeyiniz, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alın. Eğer bir

sonraki ilaç zamanınız çok yakınsa, o zamana kadar bekleyin ve tabletlerinizi normal şekilde

almaya devam edin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FAMODİN

ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

İlacınızı doktorunuzun belirttiği süre boyunca kullanmanız önemlidir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FAMODİN

in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa

FAMODİN’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

derhal

doktorunuza bildiriniz:

Ani gelişen yüksek ateş, şiddetli boğaz ağrısı veya ağızdaki yaralar, soluk ten, yorgunluk,

solunum güçlüğü, koyu idrar, enfeksiyonlara daha sık yakalanma, akyuvar ve alyuvar

sayısındaki azalmaya bağlı olarak el ve ayaklardaki karıncalanma ve uyuşukluk, bir tip

beyaz kan hücrelerinin (agranülositoz) sayısında önemli düşüş, tüm kan hücrelerinde

azalma

Şiddetli soluk alamama veya aniden soluk almada kötüleşme, akciğerlerde olası bir

iltihabın göstergesi olan öksürük veya ateş (bazen ölümcül olabilen)

Deride haşlanma görünümüne benzeyen, içi sıvı dolu kabarcıklar (bazen ölümcül olabilen

toksik epidermal nekroliz), dudak, göz ve ağızda oluşan döküntü, kızarıklık, kabartı, cildin

soyulması ve ateş gibi şiddetli deri reaksiyonları (Stevens-Johnson Sendromu)

Deri üzerinde oluşan döküntü, kaşıntı ya da kurdeşen, yüz, dudak, dil ya da vücudun diğer

bölgelerinin şişmesi, nefes darlığı, hırıltılı soluk alma ya da soluk almada zorlanma gibi

belirtilerle kendini gösteren aşırı alerjik durum (anafilaksi), solunum güçlüğü, eklem

ağrısı

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir)

Baş ağrısı, sersemlik hissi

Kabızlık, ishal

Yaygın

olmayan

(100

hastanın

birinden

az,

fakat

1000

hastanın

birinden

fazla

görülebilir)

İştah kaybı

Bulantı, kusma, karında ağrı veya şişkinlik, gaz

Ağız kuruluğu, tat alma bozukluğu

Döküntü, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)

Bitkinlik

Seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilir)

Seyrek jinekomasti (erkeklerde göğüslerde büyüme) vakaları bildirilmiştir ancak kontrollü

klinik çalışmalarda sıklığı plasebodan daha yüksek bulunmamıştır

5 / 6

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilir)

Agranülositoz, pansitopeni, lökopeni, trombositopeni, nötropeni gibi, kan hücre sayılarında

normalden farklılık ortaya çıkması

Aşırı duyarlılık reaksiyonları (anafilaksi, anjiyonörotik ödem, bronkospazm)

Depresyon, sinirlilik, huzursuzluk, çevreye uyum yeteneğinde bozulma (dezoryantasyon),

zihin bulanıklığı, halüsinasyonu (olmayan şeyleri görme, duyma ya da hissetme) da içeren

geri dönüşümlü ruhsal bozukluklar. Bu şikayetler genellikle ilacın kesilmesi ile ortadan

kaybolur.

Konvülsiyon, grand mal nöbet (sara nöbeti) (özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda),

parestezi (dokunma duyusunda algılama bozukluğu), uyku hali veya uykusuzluk

FAMODİN’in

bulunduğu

ilaç

grubu

olan

reseptör

antagonistlerinin

damardan

uygulanması sonucu AV blok, QT intervalinde uzama (özellikle böbrek fonksiyonlarında

bozukluk olan hastalarda) gibi kalp atım hızı düzensizlikleri

Kimi zaman ciddi olabilen akciğer enfeksiyonu (zatürre)

Göğüs kafesinde sıkışma hissi

Karaciğer enzimlerinde anormallikler, karaciğerdeki içindeki safra yollarında bir engel

sonucu safra akımının yavaşlaması veya tamamen durması (intrahepatik kolestaz), hepatit

Saç dökülmesi, Stevens Johnson sendromu/kimi zaman fatal toksik epidermal nekroliz adı

verilen ciddi cilt reaksiyonları

Eklem ağrısı, kas krampları

İktidarsızlık, libido azalması

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. FAMODİN'in saklanması

FAMODİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FAMODİN’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad.

No:15A 34750 Ataşehir/İstanbul

6 / 6

Üretim yeri:

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi

Atatürk Bulvarı 9.Cad. No: 1 Gebze/Kocaeli

Bu kullanma talimatı gg.aa.yyyy tarihinde onaylanmıştır.