EXCEGRAN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EXCEGRAN 100 MG 100 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EXCEGRAN 100 MG 100 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • zonisamide

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699502151512
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

EXCEGRAN ® 100 mg kapsül

Ağızdan alınır.

Etkin maddeler:Her bir kapsül 100 mgzonisamidiçerir.

Yardımcımadde(ler):Sodyumlauril sülfat, mikrokristalin selüloz PH101, hidrojene

bitkisel yağ, kinolin sarısı,eritrosin(FDC kırmızı3), titanyumdioksit (E 171), jelatin,

indigo carmin (FDC Mavi 2)

Bu Kullanma Talimatında:

1.EXCEGRAN nedir ve ne için kullanılır?

2.EXCEGRAN’ıkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.EXCEGRAN nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.EXCEGRAN’ın saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. EXCEGRAN nedir ve ne için kullanılır?

EXCEGRAN 100 mgkapsül,opak fildişi rengi gövde ve opak kestane rengi kapaklı, beyaz toz

içeren kapsüldür. Her bir ambalajında 100 adet kapsül bulunur. Antiepileptik bir ilaç olan

zonisamid içerir.

EXCEGRAN, bütün beyni etkileyen (ikincil jeneralizasyon) nöbetlerin takip ettiği veya

etmediği, beynin bir tarafınıetkileyen (parsiyel nöbet)nöbetlerin tedavisinde kullanılır.

EXCEGRAN, aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

- Diğer antiepileptik ilaçlarla beraber erişkin, ergen ve çocuk (6 yaşve üstü) epilepsi

hastalarının nöbetlerinin tedavisinde.

2. EXCEGRAN’ıkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EXCEGRAN’ıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Zonisamid veya bileşimindeki yardımcımaddelerden herhangibirinealerjiniz (aşırı

duyarlılığınız) varsa.

Sülfonamid içeren ilaçlara karşıalerjiniz (aşırıduyarlılığınız) varsa. Bunların arasında

sülfonamid antibiyotikler, tiyazid diüretikler vesülfonilüreantidiyabetik ilaçlar yer

almaktadır.

EXCEGRAN’ıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

EXCEGRAN, ciddi alerjik reaksiyonlara,şiddetli deri döküntülerine ve çok seyrek olarak

ölümcül olabilen kan rahatsızlıklarına neden olabilen bir ilaçgrubunun (sülfonamidler) üyesidir

(Bkz. Bölüm 4).

Eğer;

12 yaşından küçükseniz,sizin için terlemede azalma, sıcak çarpması, akciğer iltihabı

ve karaciğer problemleri riski daha yüksek olabilir. Eğer 6 yaşından daha

küçükseniz, EXCEGRAN ® sizin için önerilmez.

Hamileyseniz, hamile kalmayıplanlıyorsanız veyahamile olabileceğinizi

düşünüyorsanız ya da emziriyorsanız. EXCEGRAN uzman tavsiyesi olmaksızın gebelik

süresince veya emzirme döneminde kullanılmamalıdır. EXCEGRAN kullanımı

sırasında veya tedaviyi sonlandırdıktan sonraki 1 ay boyunca doğurgan yaştaki kadınlar,

doğumkontrol yöntemi uygulamalıdırlar.

Yaşlıysanız. EXCEGRAN dozunuzun ayarlanmasıgerekebilir ve EXCEGRAN

kullanımıboyunca alerjik reaksiyon veyaşiddetli deri döküntüsü, ayak ve bacaklarda

şişlik, kaşıntıgözlenme olasılığıdaha yüksek olabilir (Bkz. Bölüm4).

Karaciğer problemleri yaşıyorsanız, EXCEGRAN dozunuzun ayarlanmasıgerekebilir.

Böbrek problemleri yaşıyorsanız, EXCEGRAN dozunuzun ayarlanmasıgerekebilir.

Daha önce böbrek taşıproblemi yaşadıysanız, böbrek taşıgelişmeriski artmışolabilir.

Yeterli miktarda su içerek böbrek taşıriskini azaltın.

Havanın sıcak olduğu bir yerde yaşıyorsanız veya böyle bir yerde tatil için

bulunuyorsanız. EXCEGRAN ® daha az terlemenize nedenolabilir ve bu da vücut

sıcaklığınızın yükselmesine yol açabilir.Yeterli miktarda suiçerek ve serin yerlerde

durarak vücudunuzun aşırıısınma riskini azaltın.

Vücut ağırlığınız 40 kg’ın altındaysa veya aşırıderecede kilo verdiyseniz

EXCEGRAN ® daha fazla kilo vermenize neden olabilir.

Stevens-Johnson Sendromu da dahil olmak üzere EXCEGRAN tedavisiyle bağlantılı

ciddi döküntüler oluşabilir.

doktorunuza haber verin.

Çocuklar ve Ergenler

Aşağıdaki riskler içindoktorunuzla konuşunuz.

Vücut ağırlığı: Çocuğunuzun ağırlığınıher ay kontrol etmeli ve eğer yeterince kilo

almıyorsa mümkün olan en kısa sürede doktorunuzu görmelisiniz. EXCEGRAN yeteri

kadar kilolu olmayan çocuklar ya da iştahıkapalıçocuklar için tavsiye edilmez ve 20kg'ın

altında olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Kanda yüksek asit seviyesi ve böbrek taşları: Çocuğunuzun yeteri kadar su içtiğinden ve

böbrek taşlarına yol açan başka bir ilaç almadığından emin olmak suretiyle bu riskleri

azaltın (Bkz. Diğer ilaçlar). Doktorunuz çocuğunuzun kanındaki bikarbonat düzeyini ve

böbreklerini kontrol edecektir (Bkz. Bölüm4).

Potansiyelyararının riskinden daha fazla olup olmadığı bilinmediğinden, 6 yaşın altındaki

çocuklar için kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyselütfen doktorunuza

danışın.

EXCEGRAN’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

EXCEGRANyemeklerle birlikteveya aç karna alınabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Çocuklarda yüksek ateşve su kaybının önlenmesi

EXCEGRAN çocuğunuzun daha az terlemesine ve ateşlenmesine neden olabilir ve

çocuğunuzuntedavi edilmemesi beyinde hasar veölüme yol açabilir. Özellikle sıcak

havalarda çocuklar yüksek risk altındadır.

Çocuğunuz EXCEGRAN alıyorsa:

Çocuğunuzu özellikle sıcak havada serin tutun

Çocuğunuz özellikle sıcak havalarda ağır egzersiz yapmaktan kaçınmalıdır

Çocuğunuza içmesi için soğuk su verin

Çocuğunuzşu ilaçlardanhiçbirini almamalıdır:

Karbonik anhidraz inhibitörleri (topiramat ve asetazolamid gibi), ve antikolinerjik

ilaçlar (klamipromin, hidroksizin, difenhidramin, haloperidol, imipramin ve

oksibutinin gibi).

Çocuğunuzun cildinde aşırıısınma ve az terleme ya da hiç terlememe veya sersemlik

ya da kaslarında kramp veya kalp atışının ya da nefes alışverişinin hızlanması

durumlarında:

Çocuğunuzu serin, gölge bir yere götürün

Çocuğunuzun cildine serin (soğuk değil) suyla sünger sürün

Çocuğunuza içmesi için soğuk su verin

Acil tıbbi yardımarayın

EXCEGRAN kullanımısırasında veya tedavinin sonlandırılmasıardından 1 ay boyunca

doğurgan yaştaki kadınlar uygun bir doğumkontrol yöntemi uygulamalıdırlar.

Hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da hamile kalmayıplanlıyorsanız

hemen doktorunuza bildiriniz.

Eğer doktorunuz kullanmanız gerektiğini söylüyorsa hamilelik süresince sadece EXCEGRAN

kullanmalısınız. Yapılan araştırmalar, antiepileptik ilaç kullanan kadınların çocuklarında

doğumsal kusur görülmeriskinin arttığınıortaya koymuştur.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

EXCEGRAN kullanırken veya kullanmayıkestikten sonraki 1 ay boyunca emzirmeyin.

Araç ve makine kullanımı

EXCEGRANözellikletedavinin başlangıcındaveya dozuartırdıktan sonra konsantrasyon ve

tepki/yanıt verme yeteneğinizi etkileyebilir vekendinizi uykulu hissetmenize nedenolabilir. Eğer

EXCEGRANbuşekilde bir etki yapıyorsaaraçveya makine kullanırken özellikle dikkatli olunuz.

EXCEGRAN’ın içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her bir kapsülde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyumihtiva eder; yani esasında

“sodyumiçermez”.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

EXCEGRAN yetişkinlerde topiramat veya asetazolamid gibi böbrek taşına yol açabilecek

ilaçlarla alındığında dikkatli kullanılmalıdır. Çocuklarda ise, asetazolamid ile kombinasyon

önerilmemektedir.

EXCEGRAN digoksin vekinidin (kalp hastalıklarıtedavisinde kullanılan ilaçlar) gibi

ilaçların kandaki düzeylerini arttırabilir; bu nedenle dozlarının azaltılmasıgerekebilir.

Fenitoin, karbamazepin, fenobarbital (diğerantiepileptik ilaçlar)ve rifampisin (enfeksiyon

tedavisinde kullanılan birantibiyotik)gibidiğer ilaçlar EXCEGRAN’ın kandaki düzeyini

düşürebilir; bu durumda EXCEGRAN dozunun ayarlanmasıgerekebilir.

Eğer reçeteli ya dareçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya sonzamanlarda

kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. EXCEGRAN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

EXCEGRAN’ıdaima doktorunuzun söylediği biçimde kullanın. Eğer emin değilseniz,

doktorunuz veya eczacınızla görüşmelisiniz.

Normal erişkin dozu

SadeceEXCEGRAN alıyorsanız .

Başlangıç dozu günde bir kez 100 mg’dır.

Doz, iki haftalık aralarla 100’er mgartırılabilir.

Mutat doz günde 300 mg’dır.

EXCEGRAN’ıdiğerantiepileptikilaçlarile beraberalıyorsanız .

Başlangıç dozu günde25 mg’lık iki eşit doz halinde alınan 50 mg’dır.

Doz, 1-2 haftalık aralarla 100 mg’a dek artırılabilir.

Mutat doz günde 300 ile 500 mgarasındadır.

Bazıkişiler daha düşük dozlara cevap verir.Yanetkiler ile karşılaşırsanız veya böbrek

veya karaciğer sorunlarınız varsa doz daha yavaşartırılmalıdır.

En az20kg olan çocuklarda (6-11 yaş) ve ergenlerde (12-17 yaş) kullanım:

Başlangıç dozu vücut ağırlığının her bir kg'ıiçin 1mg'dır ve günde bir defaalınır.

1-2 hafta aralarla bu doz, vücut ağırlığının kg`ıbaşına 1 mgdozlarda arttırılabilir.

Vücut ağırlığı55 kg’a kadar olan çocuklarda olağan günlük doz kilogrambaşına 6-8

mg'dır ya da vücut ağırlığı55 kg'dan fazla olan çocuklar için günlük 300-500 mg'dır

(bundan daha düşük de olabilir). Günde bir kez kullanılır.

Örnek: 25 kg ağırlığa sahip bir çocuk ilk hafta için günde bir kez 25 mg almalıdır ve ardından

150-200 mg arasında bir günlük doza ulaşılana kadar her haftanın başında 25 mg artırmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

EXCEGRAN kapsül suyla birlikte bölünmeden yutulmalıdır.

Kapsülleri çiğnemeyiniz.

EXCEGRAN, doktorunuzun size söylediği gibi günde bir veya iki kez alınmalıdır.

Eğer EXCEGRAN’ıgünde iki kez alıyorsanız, günlük dozun yarısınısabah, diğer

yarısınıakşam alınız.

Değişik yaşgrupları

Çocuklardakullanımı:6 yaşından küçük çocuklarda EXCEGRAN kullanımıile ilgili bilgi

yoktur. Bu nedenle kullanımıönerilmez.

Yaşlılarda kullanım:EXCEGRAN dozunuzun ayarlanmasıgerekebilir (Bkz. Bölüm2)

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:Karaciğer ve böbrek problemleri yaşıyorsanız,EXCEGRAN

dozunuzun ayarlanmasıgerekebilir.

Eğer EXCEGRAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EXCEGRAN ® kullandıysanız:

Eğer almanız gerekenden fazla EXCEGRAN alırsanız, hemen size bakan kişiye (akraba veya

arkadaş), doktorunuza veya eczacınıza haber verin ya da ilacınızıdayanınıza alarak size en

yakın hastanenin acil servisine başvurun. Uyku hali ve bilinç kaybıolabilir. Bulantı

hissedebilirsiniz, karın ağrısı, kaslarda seğirme, göz hareketleri, bayılma hissi, yavaşlamışkalp

atımı, solunumda ve böbrek fonksiyonlarında azalmaolabilir.Araç kullanmayıdenemeyiniz.

EXCEGRAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veyaeczacıile

konuşunuz.

EXCEGRAN’ıkullanmayıunutursanız

Eğer bir dozu almayıunutursanız, endişelenmeyin. Bir sonraki dozu almanız gereken zamanda

alın.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

EXCEGRAN ile tedavisonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

EXCEGRANuzun sürekullanımgerektiren bir ilaçtır.Doktorunuz size söylemedikçe

ilaç dozunuazaltmayınızveya ilaç almayıkesmeyiniz.

Eğer doktorunuz EXCEGRAN almayıkesmenizi önerirse, daha fazla nöbet geçirme

riskini azaltmak için ilaç dozunun yavaşyavaşazaltılmasıgerekecektir.

İlacın kullanımıkonusunda başka herhangi bir sorunuz olmasıhalinde, doktorunuza veya

eczacınıza danışın.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi,EXCEGRAN’ıniçeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan

etkiler olabilir.

EXCEGRAN, ciddialerjik reaksiyonlara,şiddetlideridöküntülerineve çok seyrek olarak

ölümcülolabilen kan rahatsızlıklarına neden olabilen birilaç grubunun (sülfonamidler)

üyesidir.

Aşağıdakilerden herhangi birinifark ederseniz,hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Eğer solunum güçlüğü, yüzde, dudaklarda veya dildeşişlik veya ciddi deri döküntüsü

varsa. Bu semptomlar ciddibir alerjik reaksiyonun işaretleri olabilir.

Yüksek ateşbelirtilerine sahipseniz – yüksek vücut sıcaklığıve az ya da hiç terlememe,

hızlıkalp atışıve nefes alıp verme, kas ağrılarıve kafa karışıklığı

Kendinize zarar verme veya intihar etmegibi düşüncelere sahipseniz. EXCEGRAN gibi

antiepileptikilaçlarla tedavi edilenaz sayıda hastada kendilerine zarar verme veya

intihar etmeyönünde düşüncelerin geliştiği gözlenmiştir.

Kaslarınızda ağrıveya güçsüzlük hissi varsa. Bu durumböbrek problemlerine yol

açabilen anormal kas yıkımının bir işareti olabilir.

Sırtınızda veya midenizde aniden bir ağrıhissediyorsanız veya idrar yaparken ağrı

hissediyorsanız veya idrarınızdan kan geliyorsa bu böbrek taşının bir işareti olabilir.

Bunlar ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuzasöyleyiniz:

Açıklanamayan bir deri döküntüsüyle karşılaştıysanız, bu dahaşiddetli bir deri

döküntüsüne veya kabuklanmaya ve soyulmaya dönüşebilir.

Aşırıderecede yorgun veya hararetli/ateşli iseniz, boğazınızda ağrıvarsa,şişmişbezeler

elinize geliyorsa veya vücudunuzda artık çok daha kolay morluklaroluşuyorsa bunlar bir

kan bozukluğunun belirtileri olabilir.

Başağrısı, sersemlik, nefes darlığıve iştah kaybıgibi kandaki asitseviyesindeartış

belirtilerine sahipseniz, doktorunuzun bu durumu izleyip tedavietmesigerekebilir.

DoktorunuzEXCEGRANkullanımınıkesmeniz gerektiğine karar verebilir.

EXCEGRAN’ın enyaygın yan etkileri hafiftir. Tedavinin ilk ayında görülür ve devameden

tedavi ile genellikle azalır. Yaşı6-17arasında olan çocuklarda, akciğer iltihabı, susuz kalma,

terlemede azalma(yaygın) ve anormal karaciğer enzimleri (yaygın olmayan) gibi yan etkilerin

dışındakiler aşağıda verilen yan etkiler ile tutarlıdır. Olasıyan etkilerin sıklıklarıaşağıda

verilmektedir.

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1́inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : Eldekiverilerden hareketle tahmin edilemiyor.

ÇokYaygın

Gerginlik, sinirlilik, kafakarışıklığı, depresyon

Yetersiz kaskoordinasyonu, sersemlik, hafızazayıflığı, uyku hali, çift görme

İştah kaybı, dolaşımdakibikarbonat(kanınızın asidik hale gelmesini önleyen bir madde)

seviyelerinde azalma

Yaygın

Uyumadagüçlük, garip veolağan dışıdüşünceler, endişeli veya duygusal olma

Düşünmede yavaşlama, konsantrasyon kaybı, konuşmaanormallikleri,anormal deri

hassasiyeti (uyuşmave karıncalanma), titreme, istemsiz göz hareketleri

Böbrek taşları

Deri döküntüleri, kaşıntı, alerjik reaksiyonlar, ateş, yorgunluk, grip benzeribelirtiler, saç

dökülmesi

Ekimoz (derideki kan damarlarının bozulmasısonucu derialtına sızan kanın yol açtığı

morarma)

Kilo kaybı, bulantı, hazımsızlık, mide ağrısı, ishal, kabızlık

Ayakve bacaklardaşişme

Yaygın olmayan

Sinirlilik, saldırganlık, intihar düşünceleri,intihargirişimi

Kusma

Safra kesesi iltihabı, safra taşı

İdraryolutaşları

Akciğerlerde enfeksiyon/iltihaplanmave idrar yoluenfeksiyonları

Kanda düşük potasyumseviyeleri, kasılmalar/nöbetler.

Çok seyrek

Halüsinasyonlar, hafıza kaybı, koma, nöroleptik malign sendrom(hareket edememe,

terleme, ateş, idrar/dışkıkaçırma), status epileptikus (uzun sürelivetekrarlayan nöbetler).

Solunumproblemleri, nefes darlığı, akciğerlerde iltihaplanma.

Pankreasta iltihaplanma (midede veya sırttaşiddetli ağrı)

Karaciğerproblemleri,böbrek yetmezliği, kandaki kreatinin (böbreklerinizin normalde

vücudunuzdan uzaklaştırdığıbir artık madde) seviyelerinde artış.

Şiddetli deri döküntüsü veyaderidekabuklanma(aynızamanda huzursuzluk

hissedebilirsiniz veyaateşortaya çıkabilir)

Böbrekproblemlerineneden olabilecek anormalkasyıkımı(kaslarınızda ağrıveya

güçsüzlük hissedebilirsiniz)

Bezelerdeşişme, kan bozuklukları(kanhücresi sayılarındakiazalma enfeksiyonlara

yatkınlık yaratabilir, solgun ve yorgun görünebilirsiniz, ateşiniz olabilir ve cildinizde daha

kolay morluk oluşabilir).

Terlemede azalma, aşırıhararet.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0

800 314 00 08 numaralıyan etkibildirimhattınıarayarak Türkiye FarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yanetkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5. EXCEGRAN’ın saklanması

EXCEGRAN’ıçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 o C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Kapsüllerde,blister ambalajdaveya karton kutuda herhangi birhasar veya ilaçta gözle görülür

bir bozukluk belirtisi fark ederseniz kullanmayınız. Paketi eczacınıza geri veriniz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra EXCEGRAN’ıkullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız EXCEGRAN’ışehir suyunaveya çöp atmayınız. Bu

konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi:

Dainippon SumitomoPharmaCo. Ltd.

Osaka, Japonya lisanslıile

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Büyükdere Cad. No: 193 Levent

34394Şişli-İstanbul

Tel: (0 212) 339 39 00

Faks: (0 212) 339 10 89

Üretim yeri:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz

Tel: (0 288) 427 10 00

Faks: (0 288) 427 14 55

Bu kullanma talimatı………………tarihinde onaylanmıştır.

25-9-2018

Zonegran (Eisai GmbH)

Zonegran (Eisai GmbH)

Zonegran (Active substance: zonisamide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6285 of Tue, 25 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/577/T/90

Europe -DG Health and Food Safety