EVOSTEN 175 MG/ 5 ML SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ, 200 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EVOSTEN 175 MG/ 5 ML SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ, 200 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EVOSTEN 175 MG/5 ML SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ, 200 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • erdosteine

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 227/32
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 06-12-2010
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

EVOSTEN süspansiyon için kuru toz

Ağız yoluyla uygulanır.

Etkin Madde: Her ölçek (5 ml); 175 mg erdostein içerir.

Yardımcı Maddeler: Sukroz, sodyum benzoat, sodyum nişasta glikolat, ksantan zamkı,

aspartam, sodyum sakkarin, portakal tozu aroması

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

EVOSTEN nedir ve ne için kullanılır?

2.

EVOSTEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

EVOSTEN nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

EVOSTEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

EVOSTEN nedir ve ne için kullanılır?

EVOSTEN, mukolitikler grubundan bir etkin madde olan erdostein içerir.

EVOSTEN, 5 ml’lik plastik ölçü kaşığı ile birlikte, plastik kapaklı, 200 ml’lik işaret çizgisi

bulunan bal rengi cam şişe içerisinde, sulandırıldığında 200 ml süspansiyon (katı-sıvı karşımı)

verebilecek, 100 g karakteristik kokusu ve tadı olan, kolay akan, kuru, beyaz toz içermektedir.

EVOSTEN, aşağıdaki durumlardan herhangi biri için kullanılır:

Farenjit (yutak iltihabı), larenjit (gırtlak iltihabı), trakeit (soluk borusu iltihabı), bronşit ve

bronkopnömoni

(akciğer

nefes

borularının

iltihabı)

gibi

üst

solunum

yolu

enfeksiyonlarında balgamın atılması amacıyla

Özellikle kronik bronşit ve kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) solunum yollarında

biriken yoğun kıvamlı balgamın atılması amacıyla

2.

EVOSTEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EVOSTEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

EVOSTEN’in

içerdiği

maddelerden

herhangi

birine

karşı

bilinen

aşırı

duyarlılığınız

(alerjiniz) varsa

Ciddi karaciğer bozukluğunuz varsa

Ciddi böbrek bozukluğunuz varsa

Ülser hastası iseniz

EVOSTEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Orta şiddette karaciğer yetmezliğinden şikayetçiyseniz

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

EVOSTEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Diğer yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik dönemlerinde EVOSTEN kullanımı ile ilgili yeterli çalışma bulunmadığından, bu

dönemlerde önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme dönemlerinde EVOSTEN kullanımı ile ilgili yeterli çalışma bulunmadığından, bu

dönemlerde önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

EVOSTEN’in araç ve makine kullananlar üzerinde önemli bir etkisi yoktur.

EVOSTEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün sukroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı

intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında

“sodyum içermez”. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.

Bu tıbbi ürün fenilalanin için bir kaynak (aspartam) içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar

için zararlı olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

EVOSTEN,

antibiyotikler

(beta-laktam

grubu,

eritromisin,

trimetoprim-sulfametoksazol),

mimetikler ve teofilin ile birlikte kullanıldığında istenmeyen yan etkiler gözlenmez.

Ancak, antibiyotikler ile aynı yönde etkiler oluşturmakta ve tedavi edici etkilerini arttırmaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

EVOSTEN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde;

Yetişkinlerde sabah/akşam 10 ml (2 ölçek)

2 yaşın üzerindeki çocuklarda;

15-19 kg çocuklarda; günde iki kez 5 ml (bir ölçek)

20-30 kg çocuklarda; günde üç kez 5 ml (bir ölçek)

30 kg’dan fazla çocuklarda; günde iki kez 10 ml (iki ölçek)

kullanılır.

Uygulama yolu ve metodu:

Süspansiyonu hazırlamak için şişedeki çizgiye kadar kaynatılmış soğutulmuş su ilave edip

çalkalayınız.

Kendi ölçeğini kullanarak ağızdan alınız.

Hazır

süspansiyon

buzdolabında

gün

süre

saklanabilir.

kullanımdan

önce

şişe

kuvvetlice çalkalanmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği/ Karaciğer yetmezliği

Ağır karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanımı tavsiye edilmez.

Eğer

EVOSTEN’in

etkisinin

çok

güçlü

veya

zayıf

olduğuna

dair

bir

izleniminiz

var

ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EVOSTEN kullandıysanız:

Günlük 1200 mg'ın üzerinde kullanıldığı durumlarda mide-bağırsak sisteminizde hafif yan etkiler

oluşabilir.

Aşırı dozda alındığında hastanın en yakın sağlık kuruluşuna nakledilip, bir an önce kusturulması

veya midesinin yıkanması gerekir.

EVOSTEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

EVOSTEN’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EVOSTEN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuzun size söylediği şekilde ilacınızı alınız.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EVOSTEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sinir sistemi bozuklukları

Çok seyrek: Baş ağrısı

Solunum, göğüs ve mediastinal bozuklukları

Çok seyrek: Soluk alıp vermede güçlük

Gastrointestinal bozukluklar

Çok seyrek: Tat değişiklikleri, bulantı, kusma, ishal, mide ağrısı

Deri ve deri altı doku bozuklukları:

Çok seyrek: Kaşıntı ile birlikte görülen döküntü, kızarıklık, egzema

Eğer

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5.

EVOSTEN’in saklanması

EVOSTEN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

EVOSTEN 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Süspansiyon

hazırlandıktan

sonra

(sulandırıldıktan

sonra)

buzdolabında

(2°C

8°C’de)

saklayınız.

Süspansiyon (sulandırılmış şekli) buzdolabında 10 gün süre ile saklanabilir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra EVOSTEN’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihindeki ilk iki rakam ayı, son dört rakam yılı gösterir. Son kullanma tarihi o

ayın son gününü ifade eder.

Ruhsat sahibi: Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:7

Levent 34394, İstanbul

Üretim yeri: Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Atatürk

Bulvarı 9.Cad. No:1 41400 Gebze/Kocaeli

Bu kullanma talimatı 06.12.2010’da onaylanmıştır.