ETOL SR 600 MG UZATILMIS SALIMLI TABLET, 10 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ETOL SR 600 MG UZATILMIS SALIMLI TABLET, 10 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ETOL SR 600 MG UZATILMIS SALIMLI TABLET, 10 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Celebrex

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 248/100
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 08-03-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ETOL SR 600 mg uzatılmış salımlı tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her uzatılmış salımlı tablette 600 mg etodolak.

Yardımcı maddeler:

Methocel K 100 Premium LVCR (hidroksipropilmetil selüloz),

laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı), dibazik sodyum fosfat dihidrat, etil selüloz

(Ethocel Standard 4 Premium), talk, magnezyum stearat, Opadry YS-1-7003 white

(hipromelloz, polisorbat 80, titanyum dioksit, polietilen glikol/makrogol).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

-Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

-Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

-Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

-Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

-Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ETOL SR nedir ve ne için kullanılır?

2. ETOL SR’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ETOL SR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ETOL SR’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ETOL SR nedir ve ne için kullanılır?

ETOL SR, etkin madde olarak 600 mg etodolak içeren uzatılmış salımlı tablettir. Uzatılmış

salımlı tablet ağız yolundan alındıktan sonra, vücutta ağır ağır salınarak gün boyu etkisini

gösterir. Böylece günde 1 tablet almak yeterli olur. ETOL SR iltihapla oluşan karakterize

durumların tedavisinde kullanılan (steorid içermeyen antiinflamatuvar) ilaç grubundandır.

ETOL SR aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

Dejeneratif eklem hastalığı, eklem kireçlenmesi (Osteoartrit),

Eklem iltihabı ile görülen romatizmal hastalık (romatoid artrit),

Özellikle omurga eklemlerinde birleşme ve hareket kaybı ile görülen romatizmal bir

hastalık (ankilozan spondilit),

Proteinin parçalanmasındaki bir soruna bağlı olarak zaman zaman ani şekilde ortaya

çıkan, sıklıkla ayak baş parmağındaki iltihapla kendini gösteren, eklemler üzerinde

ileri derecede ağrıya, hassasiyete, kızarıklığa ve şişkinliğe neden olan eklem iltihabı

(akut gut artriti)

Akut kas iskelet sistemi ağrıları

Ameliyat sonrası görülebilen inflamasyon, şişkinlik ve yumuşak doku hasarı (post-

operatif ağrı)

Kadınlarda adet sancılarına bağlı ağrılarda (dismenore)

2. ETOL SR’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ETOL SR’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

ETOL SR’ın herhangi bir bileşenine karşı alerjiniz varsa,

Ciddi bazen ölümcül kalp ve kan damar sorunları (örn: kalp krizi, inme) için yüksek

riske neden olabilir. Kalp sorunları yaşıyorsanız, kalp yetmezliği şikayetiniz varsa

veya uzun süredir ETOL SR alıyorsanız risk daha yüksek olabilir. Son zamanlarda

baypas kalp ameliyatı geçirdiyseniz veya yakında geçirecekseniz,

Daha önceden veya ağrı kesici ilaçlarla ilişkilendirilmiş mide-bağırsak kanaması veya

delinmesi şikayetiniz olduysa,

Ciddi kalp, böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa,

Ciddi bazen ölümcül kalp ve kan damarı sorunları (örneğin; kalp krizi) için yüksek

riske neden olabilir. Kalp sorunları yaşıyorsanız, kalp yetmezliği şikayetiniz varsa

veya uzun süredir ETOL SR alıyorsanız risk daha yüksek olabilir.

Son zamanlarda by-pass kalp ameliyatı geçirdiyseniz veya yakında geçireceksiniz,

Aspirin veya ETOL SR’ın dahil olduğu ilaç grubundan herhangi bir ilaca (örn:

ibuprofen, selekoksib) karşı daha önce şiddetli alerjik reaksiyon yaşadıysanız (örn:

şiddetli deri döküntüsü, kurdeşen, nefes alma zorluğu, burun boşluğu içindeki dokuda

saplı ve iyi huylu büyüme (nazal polip), baş dönmesi),

Hamileliğinizin son 3 ayındaysanız.

Mide

veya

bağırsaklarınızda

ülser

veya

kanamanız

varsa

veya

daha

önceden

geçirdiyseniz,

18 yaşından küçükseniz.

ETOL SR’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Kalp damar sistemi ile ilgili riskler

NSAİİ’ler ölümcül olabilecek trombotik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve inme

riskinde artışa neden olabilir. Bu risk, kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar

hastalığı olan veya kalp damar hastalığı risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek

olabilir.

ETOL SR koroner arter “bypass” cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.

Sindirim sistemi ile ilgili riskler

NSAİİ’ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi

istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı

bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar, ciddi olan bu etkiler

bakımından daha yüksek risk altındadır.

Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birinden şikayetçi iseniz, doktorunuza söyleyiniz.

Sindirim sisteminizde kanama, ülser veya delinme (perforasyon) belirtileri varsa (bu

durumda ilacın kullanımını hemen kesiniz).

Eğer;

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız,

Herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç, bitkisel ürün veya diyet tamamlayıcı ve idrar

söktürücü başka bir ilaç alıyorsanız,

İlaçlara, besinlere veya diğer maddelere karşı alerjiniz varsa,

Böbrek veya karaciğer hastalığı, şeker hastalığı (diyabet) veya mide veya bağırsak

sorunları geçmişiniz varsa,

Vücutta sıvı birikmesi, lupus adı verilen ve burun/yanaklardaki deri hastalığı, astım,

burun boşluğu içindeki dokuda saplı ve iyi huylu büyüme (nazal polip) veya ağızda

iltihaplanma varsa,

Yüksek tansiyon, kan rahatsızlıkları, kanama veya pıhtılaşma sorunları, kalp sorunları

(örn; kalp yetmezliği) veya kan damar hastalığı yaşıyorsanız veya bu hastalıklardan

herhangi birinin riskini taşıyorsanız,

Sağlığınız bozuksa, su kaybı (dehidratasyon) veya düşük sıvı hacmi veya düşük kan

sodyum düzeyiniz varsa, alkol alıyorsanız veya alkol suistimal geçmişiniz varsa,

Astım veya solunum güçlüğü gibi sorunlarınız varsa.

Bu

uyarılar

geçmişteki

herhangi

bir

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

ETOL SR’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

ETOL SR'ı alkol ile birlikte almayınız, mide tahrişi (gastrik mukoza irritasyonu) ihtimali

artabilir. ETOL SR'ı besinlerle beraber veya besinlerden bağımsız olarak kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ETOL

fetusa

zarar

verebilir.

Hamile

iseniz,

hamilelik

planlıyorsanız

hamile

olabileceğinizi düşünüyorsanız ETOL SR’ı kullanmayınız, doktorunuzla temas kurunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Etodolak’ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. ETOL SR alırken emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

ETOL SR baş dönmesi veya sersemlik haline neden olabilir. Alkol veya belli ilaçlarla beraber

alındığında bu etkiler daha fazla belirginleşebilir. ETOL SR'a karşı nasıl tepki göstereceğinizi

öğrenene kadar araba kullanmayınız veya diğer muhtemel güvensiz işleri yapmayınız.

ETOL SR’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ETOL SR 105.75 mg laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı

şekerleri tolere edemediğiniz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa

geçiniz.

ETOL SR her tabletinde 105 mg dibazik sodyum fosfat dihidrat ihtiva eder. Bu durum,

kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi

ilaç

alıyorsanız

özellikle

aşağıdakilerden

herhangi

birini

alıyorsanız,

doktorunuza bildiriniz.

Kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar (Antikoagülanlar örnek, varfarin,

heparin içeren ilaçlar), aspirin, kortikosteroidler (örnek, prednison içeren ilaçlar),

depresyon tedavisinde kullanılan fluoksetin içeren ilaçlar (seçici serotonin geri alım

(reuptake) inhibitörleri (SSRI'ler) Bu ilaçlarla birlikte alındığında mide kanaması riski

artabilir.

Fenilbutazon (özellikle romatizmal durumlarda kullanılan iltihap giderici bir ilaç) veya

probenesid (ürik asit atılımını artırmak suretiyle gut tedavisinde kullanılır) içeren

ilaçlar kullanıldığında ETOL SR'ın yan etki riski artabilir.

ETOL SR ile birlikte kullanıldığında etkileri artabilecek ilaçlar ve gruplar şöyledir:

Organ

naklinde

kullanılan

Ssiklosporin,

kalp

problemlerinde

kullanılan

digoksin,

belirli

duygudurum

bozuklukların

tedavisinde

kullanılan

lityum,

romatoid

artrit

(eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) ya da sedef

hastalığı

gibi

durumların

tedavisi

için

kullanılan

metotreksat,

kinolonlar

(örnek,

siprofloksasin içeren ilaçlar) veya sülfonilüreler (örnek, glipizid içeren ilaçlar),

ETOL

kullanıldığında

etkileri

azalabilecek

grup

ilaçlar:

Anjiotensin-

dönüştürücü

enzim

(ADE)

inhibitörleri

(örnek,

enalapril

içeren

ilaçlar)

veya

diüretikler (örnek, furosemid, hidroklorotiyazid içeren ilaçlar).

ETOL SR kullanırken doktorunuza danışmadan ibuprofen, naproksen, diklofenak gibi

diğer steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ'ler), mifepriston (gebeliği

sonlandırmak için kullanılır), aspirin almayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ETOL SR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinler için önerilen doz günde l tablettir (600 mg).

Doktorunuz

rahatsızlığınızın

ciddiyetine

göre

alınması

gereken

sıklığı

size

söyleyecektir. Gerekli gördüğü durumlarda ETOL SR'ın diğer formları ile tedaviye devam

edilmesini önerebilir.

Bir günde 2 tabletten fazla alınmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

ETOL SR tamamen dolu bir bardak su ile birlikte, yemeklerle birlikte ve yemekten sonra

ağızdan alınır.

İlacınızı daima doktorunuzun talimatlarına uygun şekilde alınız.

Tabletleri çiğnemeyin veya ağzınızda parçalamayın.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Etodolak

yaşından

küçük

çocuklarda

kullanılmamalıdır,

çocuklarda

güvenlik

etkililiği doğrulanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

Etodolak yaşlı hastalarda dikkatlice kullanılmalıdır; mide kanaması ve böbrek sorunlarına

karşı daha duyarlı olabilirler.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / karaciğer yetmezliği:

Bu gruptaki diğer ilaçlarda olduğu gibi böbrek ya da karaciğer yetmezliğine karşı dikkatli

kullanılmalıdır.

Uzun

süreli

kullanımlarda

düşük

olmalı,

böbrek

karaciğer

fonksiyonları düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

Eğer ETOL SR’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ETOL SR kullandıysanız

Belirtiler (semptomlar); idrar çıkışında azalma, baş ağrısı, bulantı, kusma, karın ağrısı, mide

barsak sisteminde kanama (koyu renkli veya kanlı dışkı veya kusmuk kanama belirtisi

olabilir), seyrek olarak ishal, aşırı uyarılabilirlik (eksitasyon), koma, baş dönmesi, sersemlik

hali, kulak çınlaması, baygınlık hissi, çok nadiren havale ve nefes alma güçlüğü olabilir.

ETOL SR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

ETOL SR’ı kullanmayı unutursanız

Bir ETOL SR dozu kaçırdıysanız ve düzenli olarak alıyorsanız, mümkün olan en kısa

zamanda kaçırdığınız dozu alın. Bir sonraki doz zamanı neredeyse gelmişse, kaçırılan dozu

atlayın. Sonra düzenli almaya devam edin. Doktorunuz önermediği sürece günde 1 tabletten

fazla almayın.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ETOL SR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

ETOL SR tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir yoksunluk belirtisi bildirilmemiştir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ETOL SR’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

ETOL

SR’ı

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Şiddetli mide veya sırt ağrısı,

Ciddi mide ülserleri veya kanaması (Yüksek dozlarda veya uzun süre almak, sigara

içmek veya alkol almak bu yan etkilerin oluşum riskini arttırır. İlacı yemekle beraber

almak bu etkilerin oluşum riskini azaltmaz.),

Dışkı renginin siyahlaşması (melena), kan veya kahve tanecikleri gibi kusma (bu

belirtiler mide barsak sisteminde bir kanama belirtisi olabilir),

Olağandışı şekilde kilo alımı veya şişkinlik,

Şiddetli alerjik reaksiyonlar (deri döküntüsü, kurdeşen, kaşınma, nefes zorluğu, göğüs

darlığı, ağız, yüz, dudaklar veya dilde şişlik),

İnme,

Göğüs ağrısı,

Hızlı veya düzensiz kalp atışı.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ETOL SR'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil

tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Yaygın:

Yorgunluk

Baş dönmesi

Ruhsal çöküntü (depresyon)

Sinirlilik

Bulanık görme

Kulak çınlaması

Hazımsızlık

Karın ağrısı

İshal

Bağırsakta gaz

Bulantı

Kabızlık

Mide iltihabı

Siyah dışkı

Kusma

Kaşıntı

Döküntü

Ağrılı idrar

Sık idrara çıkma

Titreme ve ateş

Yaygın olmayan:

Ciltte morarma

Kansızlık

Kanda kan pulcuklarının azalması

Kanama zamanında artış

Beyaz kan hücresi ve kırmızı kan hücresi değerlerinde azalma

Alyuvarların yıkıma uğramasıyla oluşan kansızlık (hemolitik anemi)

Ödem

Böbrek fonksiyonlarını gösteren bir değer olan serum kreatininde artış

Daha önce kontrol altında olan diyabetik hastalarda kan şekeri artışı

Vücut kilosunda değişiklik

Tad alma bozukluğu

Uykusuzluk

Bilinç bozukluğu

Uyuşukluk

Akıl karışıklığı

Işık hassasiyeti

Geçici görme bozukluğu

Göz içi iltihabı

Sağırlık

Yüksek kan basıncı

Tıkanıklığa bağlı (konjestif) kalp yetmezliği

Yüz kızarması

Çarpıntı

Bayılma

Damar iltihabı

Kalpte ritim bozukluğu

Kalp krizi

Beyin damarlarının tıkanmasıyla beynin hasar görmesi

Astım

Beyaz kan hücresi yüksekliği (eozinofili) ile seyreden akciğer ödemi (pulmoner

infiltrasyon)

Hava yolu iltihabı (bronşit)

Nefes darlığı

Yutak iltihabı

Nezle

Burun, şakak, alın ve göz çevresindeki içi hava dolu boşlukların (sinüs) iltihabı

Susama

Ağız kuruluğu

Ağız yaraları

Yeme bozukluğu

Geğirme

İnce bağırsak iltihabı

Kanamalı ya da kanamasız midede yara ve/veya delinme

Bağırsakta yara

Pankreas iltihabı

Yemek borusu ile mide arasında yer alan kasın kasılması veya daralma ile birlikte

seyreden ya da tek başına yemek borusu iltihabı

Kalın bağırsak iltihabı

Karaciğer enzimlerinde yükselme

Safra kanalı kaynaklı karaciğer iltihabı (hepatit)

Karaciğer iltihabı

Safra kanalı kaynaklı sarılık

Sarılık

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer harabiyeti

Ciltte yaygın ödem

Terleme

Deri döküntüsü

Ciltte su toplamasıyla seyreden döküntü

Ciltte kabarık kırmızı döküntü ile ciltte damar iltihabı

Ciltte ağrılı kırmızı veya morumsu kızarıklıklar ve su kabarcıkları ile seyreden bir

hastalık (Stevens-Johnson Sendromu)

Ciltte kabarma ve cildin soyulması ile karakterize, hayatı tehdit eden bir cilt hastalığı

(Toksik Epidermal Nekroliz)

Ağız, gözler ve cinsel bölgede kızarıklık, su kabarcıkları ve yaralar oluşturan bir cilt

hastalığı (Eritema Multiforme)

Cilt renginde koyulaşma

Saç dökülmesi

Bazı alanlarda düz, bazı alanlarda deriden kabarık yaygın kırmızı renkli döküntü

(Makülopapüler döküntü)

Işığa duyarlılık

Kan üre azotunda artış

Böbrek yetmezliği

Böbrek bozukluğu

Böbrek hücre harabiyeti

Mesane iltihabı

İdrarda kan görülmesi

Böbrek taşı

Böbrek iltihabı

Rahimde kanama düzensizlikleri

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Genel olarak kızarıklık, kaşıntı, boğaz şişmesi ve kan basıncının düşmesi gibi belirtiler

ile seyreden, aniden başlayan ve ölüme neden olabilen ciddi alerjik reaksiyonlar (şok

dahil)

Hastalık yapıcı mikropların veya parazitlerin vücuda girmesiyle ortaya çıkan hastalık

tablosu (infeksiyon)

Baş ağrısı

Deri soyulması

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. ETOL SR’ın saklanması

ETOL SR’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu kullanınız.

Etiketin

veya

ambalajın

üzerinde

belirtilen

son

kullanma

tarihinden

sonra

ETOL

SR’ı

kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ETOL SR’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Ümraniye 34768 İSTANBUL

Üretim yeri:

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Sancaklar 81100 DÜZCE

Bu kullanma talimatı 08/03/2016 tarihinde onaylanmıştır.