ESLOTIN 5 MG FILM TABLET , TABLET, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ESLOTIN 5 MG FILM TABLET , TABLET, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ESLOTIN 5 MG FILM TABLET ,TABLET, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • naltrekson

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2015/10
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 06-01-2015
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 7

KULLANMA TALİMATI

ESLOTİN 5 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir film tablet 5 mg Desloratadin içerir.

Yardımcı

maddeler:

Dibazik

kalsiyum

fosfat

dihidrat,

mısır

nişastası,

mikrokristalin

selüloz, talk, magnezyum stearat ve opadry mavi 85F20400 [polivinil alkol, makrogol,

titanyum dioksit (E171), talk, indigo karmin alüminyum lak (E132)] içermektedir.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ESLOTİN nedir ve ne için kullanılır?

2. ESLOTİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ESLOTİN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ESLOTİN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ESLOTİN nedir ve ne için kullanılır?

ESLOTİN 5 mg film tabletler; 10, 20 ve 30 tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

ESLOTİN, bir antihistaminik ilaç sınıfından desloratadini içerir.

ESLOTİN, uyku hali oluşturmayan alerjiye karşı kullanılan bir ilaçtır. Alerjik reaksiyonlar ve

alerji belirtilerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

2 / 7

ESLOTİN alerjik nezle ile ilişkili hapşırık, burunda akıntı ve kaşıntı, damakta kaşınma ve

gözlerde kaşınma, kızarıklık veya yaşarma gibi belirtileri (örneğin saman nezlesi, ev tozu

akarına karşı alerji) giderir.

ESLOTİN ayrıca ürtiker (alerjiden kaynaklanan bir deri hastalığı) ile birlikte görülen kaşıntı

derideki kabartı ve kızarıklık gibi belirtilerin ortadan kaldırılmasında da kullanılır.

Bu belirtiler tüm gün boyunca giderilmiş olur ve normal günlük aktiviteleriniz ve uykunuza

yeniden kavuşmanıza yardımcı olur.

2. ESLOTİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ESLOTİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Desloratadin, loratadin veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı

aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.

ESLOTİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer

böbrek

fonksiyonlarınız

zayıf

ESLOTİN’i

almadan

önce

doktorunuz,

veya

eczacınız ile konuşunuz.

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahil

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

ESLOTİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ESLOTİN aç veya tok karnına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz,

hamile

olabileceğinizi

düşünüyorsanız

veya

bebek

sahibi

olmayı

planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Eğer hamileyseniz ESLOTİN’i kullanmanız önerilmemektedir.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız ESLOTİN’i kullanmanız önerilmemektedir.

3 / 7

Araç ve makine kullanımı

Önerilen

dozlarda,

ilacın

araç

veya

makine

kullanma

becerinizi

etkilemesi

beklenmemektedir. Hastaların çoğu uyku hali yaşamasa da tıbbi ürüne verdiğiniz cevabı

anlayıncaya kadar araç veya makine kullanma gibi zihinsel uyanıklık gerektiren faaliyetlerde

bulunmamanız tavsiye edilir.

ESLOTİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ESLOTİN içeriğinde herhangi bir uyarı gerektirecek yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

ESLOTİN ’in diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ESLOTİN nasıl kullanılır?

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun veya eczacınızın size söylediği şekilde alınız.

Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklar: Günde bir kez bir tablet alınız. Tableti suyla,

besinlerle beraber veya ayrı alınız.

Bu ilaç ağız yoluyla kullanılır. Tableti bütün olarak aç ya da tok karnına bir bardak su ile

yutunuz.

Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik nezlenin tipini belirleyerek ne kadar

süreyle ESLOTİN almanız gerektiğine karar verecektir.

Eğer sizdeki alerjik nezle, aralıklı tip (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan

daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu

doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.

Eğer sizdeki alerjik nezle, kalıcı/sürekli tip (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve

4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi

önerebilir.

Ürtikerin tedavi süresi

hastadan hastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun

4 / 7

talimatlarına uymalısınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Bu ilaç ağız yoluyla kullanılır.

Tableti bütün olarak aç ya da tok karına bir bardak su ile yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı

Bu ilacı 12 yaşından küçük çocuklara vermeyiniz.

Yaşlılarda kullanımı

Desloratadin’in etkililik ve güvenliliği yaşlılarda henüz belirlenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliği kullanımı ile ilgili veri yoktur.

Böbrek yetmezliği

Şiddetli böbrek yetmezliğinde ESLOTİN dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer ESLOTİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ESLOTİN aldıysanız

ESLOTİN’i yalnızca size reçete edildiği kadar kullanınız. Kazara alınan aşırı doz ile ilişkili

ciddi sorunlar beklenmemektedir.

ESLOTİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız doktorunuz veya eczacınız ile

derhal konuşunuz.

ESLOTİN’i kullanmayı unutursanız

Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu alınız,

daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

5 / 7

ESLOTİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

ESLOTİN’i kullanmayı durdurursanız

Bu ilacın kullanımına ilişkin başka herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuz veya eczacınıza

sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir.

İstenmeyen olaylar aşağıda belirtilen sıklıklara göre sınıflandırılmıştır:

- Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

- Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

- Yaygın olmayan: 1.000 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

- Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir fakat 10.000 hastanın birinden

fazla görülebilir.

- Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

- Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, ESLOTİN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Desloratadinin pazarlandığı dönemde, şiddetli alerjik reaksiyon vakaları (solunum güçlüğü,

hırıltılı solunum, kaşıntı, kurdeşen ve şişlik) çok seyrek olarak rapor edilmiştir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok

seyrek görülür.

Yetişkinlerdeki klinik çalışmalarda yan etkilerin plasebo tablet ile gözlenenlerle neredeyse

aynı olduğu görülmüştür. Ancak, yorgunluk, ağız kuruluğu ve baş ağrısı plasebo tablete göre

daha sık bildirilmiştir.

ESLOTİN ile yürütülen klinik çalışmalarda aşağıdaki yan etkiler şu şekilde bildirilmiştir:

Yaygın:

Yorgunluk

6 / 7

Ağız kuruluğu

Baş ağrısı

Bunlar ESLOTİN’in hafif yan etkileridir.

Desloratadinin pazarda bulunduğu dönemde aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

Çok seyrek:

Şiddetli alerjik reaksiyonlar,

döküntü,

artan vücut hareketiyle huzursuzluk,

kalp atışının hızlanması,

karaciğer fonksiyon testlerinde anormalllik,

karaciğerde iltihap,

mide ağrısı,

bulantı (hastalık hissi),

kusma,

ishal,

uykusuzluk,

uyku hali,

kas ağrısı,

mide rahatsızlığı,

halüsinasyonlar,

nöbetler.

Bilinmiyor:

Cildin güneşe (hava bulutlu olsa bile) ve UV ışınlarına karşı duyarlılığında artış

(örneğin, solaryumdaki UV ışınları)

Kalp atım ritminde değişiklik

Deri ve/veya gözlerde sararma

Sıradışı yorgunluk

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

7 / 7

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız,

doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

5. ESLOTİN’in saklanması

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, nemden koruyarak saklayınız.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki veya kartondaki son kullanma tarihinden sonra ESLOTİN’i kullanmayınız.

Eğer

tabletlerin

görünümünde

herhangi

değişiklik

fark

ederseniz

kullanmayınız

eczacınıza bildiriniz.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi

: World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Bağcılar / İstanbul

Üretim Yeri

: World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Bağcılar / İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.