ERDOSTIN SÜSPANSİYON İÇİN KURU TOZ, 200 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ERDOSTIN SÜSPANSİYON İÇİN KURU TOZ, 200 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ERDOSTIN SÜSPANSİYON İÇİN KURU TOZ, 200 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • erdosteine

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 194/94
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 22-02-2000
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 5

KULLANMA TALİMATI

ERDOSTİN süspansiyon için kuru toz (Pediatrik kullanım için)

Ağız yoluyla uygulanır.

Etkin madde:

Her ölçek (5 ml); 175 mg erdostein içerir.

Yardımcı maddeler:

Sukroz, sodyum benzoat, sodyum nişasta glikolat, ksantan zamkı,

aspartam, sodyum sakkarin, portakal tozu aroması

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ERDOSTİN nedir ve ne için kullanılır?

2. ERDOSTİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ERDOSTİN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ERDOSTİN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ERDOSTİN nedir ve ne için kullanılır?

ERDOSTİN, mukolitikler grubundan bir etkin madde olan erdostein içerir.

ERDOSTİN, 5 ml’lik plastik ölçü kaşığı ile birlikte, plastik kapaklı, 100 ml’lik işaret çizgisi

bulunan bal rengi cam şişe içerisinde, sulandırıldığında 100 ml süspansiyon (katı-sıvı karşımı)

verebilecek, 50 g karakteristik kokusu ve tadı olan, kolay akan, kuru, beyaz toz içermektedir.

ERDOSTİN, aşağıdaki durumlardan herhangi biri için kullanılır:

Farenjit (yutak iltihabı), larenjit (gırtlak iltihabı), trakeit (soluk borusu iltihabı), bronşit ve

bronkopnömoni (akciğer ile nefes borularının iltihabı) gibi üst ve alt solunum yolu

enfeksiyonlarında balgamın atılması amacıyla

Özellikle kronik bronşit ve kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) solunum

yollarında biriken yoğun kıvamlı balgamın atılması amacıyla

2. ERDOSTİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ERDOSTİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

ERDOSTİN’in içerdiği maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığınız

(alerjiniz) varsa,

2 / 5

Ciddi karaciğer bozukluğunuz varsa,

Ciddi böbrek bozukluğunuz varsa,

Ülser hastası iseniz.

ERDOSTİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Hafif şiddette karaciğer yetmezliğinden şikayetçiyseniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

ERDOSTİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Diğer yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik dönemlerinde ERDOSTİN kullanımı ile ilgili yeterli çalışma bulunmadığından, bu

dönemlerde önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme dönemlerinde ERDOSTİN kullanımı ile ilgili yeterli çalışma bulunmadığından, bu

dönemlerde önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

ERDOSTİN’in araç ve makine kullananlar üzerinde önemli bir etkisi yoktur.

ERDOSTİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün sukroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere

karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa

geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında

“sodyum içermez”. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.

Bu tıbbi ürün fenilalanin için bir kaynak (aspartam) içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar

için zararlı olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

İstenmeyen bir etkileşim bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3 / 5

3. ERDOSTİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde;

2 yaşın üzerindeki çocuklarda;

15-19 kg çocuklarda; günde iki kez 5 ml (bir ölçek)

20-30 kg çocuklarda; günde üç kez 5 ml (bir ölçek)

30 kg’dan fazla çocuklarda; günde iki kez 10 ml (iki ölçek) kullanılır.

Uygulama yolu ve metodu:

Süspansiyonu hazırlamak için şişedeki çizgiye kadar kaynatılmış soğutulmuş su ilave edip

çalkalayınız.

Kendi ölçeğini kullanarak ağızdan alınız.

Hazır süspansiyon buzdolabında 10 gün süre ile saklanabilir. Her kullanımdan önce şişe

kuvvetlice çalkalanmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği:

Ağır karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanımı tavsiye edilmez.

Eğer ERDOSTİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ERDOSTİN kullandıysanız:

Doz aşımı ile ilgili yeterli veri mevcut değildir.

Aşırı

dozda

alındığında

hastanın

yakın

sağlık

kuruluşuna

nakledilip,

önce

kusturulması veya midesinin yıkanması gerekir.

ERDOSTİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

ERDOSTİN’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ERDOSTİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuzun size söylediği şekilde ilacınızı alınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ERDOSTİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

4 / 5

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

ERDOSTİN’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Döküntü, kızarıklık, kaşıntı, el, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda

nefes darlığına yol açacak şekilde şişme (anafilaktik şok)

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu durum sizde mevcut ise, sizin ERDOSTİN’e karşı ciddi

alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Yaygın yan etkiler

Mide ağrısı (mide ekşimesi)

Yaygın olmayan yan etkiler

Baş ağrısı

Soğuk algınlığı, soluk alıp vermede güçlük

Tat değişiklikleri, bulantı, kusma, ishal, mide ağrısı (epigastrik ağrı)

Deri altındaki kan damarlarında ve mukozal dokularda alerjik reaksiyona bağlı şişme

(anjiyoödem), kaşıntı ve cilt kızarıklığı, ödem ve egzama gibi diğer alerjik deri reaksiyonları

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. ERDOSTİN’in saklanması

ERDOSTİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

ERDOSTİN 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Süspansiyon

hazırlandıktan

sonra

(sulandırıldıktan

sonra)

buzdolabında

(2°C

8°C’de)

saklayınız.

Süspansiyon (sulandırılmış şekli) buzdolabında 10 gün süre ile saklanabilir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra ERDOSTİN’i kullanmayınız.

5 / 5

Ruhsat Sahibi:

Edmond Pharma-İtalya lisansı ile

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Suryapı & Akel İş Merkezi

Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad.

No: 6 34805 Kavacık-Beykoz/İstanbul

Üretm Yeri:

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Gebze/Kocaeli

Bu kullanma talimatı gg.aa.yyyy tarihinde onaylanmıştır.