ERCEFURYL 200 MG/ 5 ML ORAL SUSPANSIYON, 60 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ERCEFURYL 200 MG/ 5 ML ORAL SUSPANSIYON, 60 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ERCEFURYL 200 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON, 60 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • nifuroxazide

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 211/27
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 07-05-2007
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 5

KULLANMA TALİMATI

ERCEFURYL 200 mg/5 mL oral süspansiyon

Ağızdan alınır

Etkin madde: Nifuroksazid

Yardımcı maddeler: Carbomer 934 P, sukroz, sitrik asit monohidrat, nipagin M, etil alkol

(% 95 h/h), saf su, sodyum hidroksit, portakal esansı

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

ERCEFURYL nedir ve ne için kullanılır?

2.

ERCEFURYL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

ERCEFURYL nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

ERCEFURYL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ERCEFURYL nedir ve ne için kullanılır?

ERCEFURYL

nifuroksazid

etkin

maddesini

içerir.

Ağızdan

alınacak

süspansiyon

formundadır. 1 ölçek (5 ml) içinde 200 mg etkin madde bulunur. 60 ml sarı renkli solüsyon

içeren şişede kullanıma sunulmuştur. Piyasada ayrıca kapsül formu da mevcuttur.

ERCEFURYL bölgesel (lokal) etkili bir barsak antiseptiğidir. Genel durum bozukluğu, ateş,

enfeksiyon veya zehirlenme belirtilerinin görülmediği bakteriyel kökenli olduğu düşünülen

akut ishal tedavisinde, su kaybının giderilmesine ek olarak kullanılır

Su kaybının derecesi ve uygulama

yolu (ağızdan veya damardan), ishalin şiddetine ve

yaşınıza ile durumunuza (eşlik eden hastalıklar vs.) bağlı olarak değişir.

2 / 5

2. ERCEFURYL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ERCEFURYL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Nitrofuran türevlerine veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı alerjiniz varsa

Erken doğan ve yeni doğanlarda (0-1 ay) ve 2 yaşın altındaki çocuklarda kontrendikedir.

ERCEFURYL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

­

Çocuklarda görülen akut ishalin tedavisinde, su kaybının giderilmesi (rehidratasyon) çok

önemli bir faktördür ve her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

­

İki günlük uygulamadan sonra ishal devam ederse

­

Günde 6 defadan fazla sulu dışkılamayla seyreden veya 24 saatten uzun süren veya kilo

kaybına

açan

ishal

durumunda,

ateş

kusma

başlarsa

(derhal

doktora

başvurunuz).

­

Uzun süren şiddetli ishal, şiddetli kusma veya yemeği reddetme durumunda

­

Dışkıda kan veya mukus bulunursa

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse,

lütfen

doktorunuza danışınız.

ERCEFURYL

in yiyecek ve içecek ile kullanılması

kaybının

giderilmesi:

İshalin

neden

olduğu

sıvı

kaybını

yerine

koymak

için,

çocuğunuza bol miktarda şekerli veya şekersiz içecekler içirilmelidir Çocuğa sık sık,

örneğin 15 dakikada bir, sıvı verilmesi gereklidir.

Bir kural olarak, uygulanması önerilen ağızdan alınan su kaybını gidermek için kullanılan

çözelti miktarı, çocuğun kilo kaybına eşit olmalıdır; örneğin, vücut ağırlığının %5-10’u kadar

kilo kaybı bulunan bir çocuğa uygulanması gereken çözelti miktarı, 50-100 ml/kg olmalıdır.

Beslenmenin sürdürülmesi: İshal sırasında beslenme sürdürülmelidir, ancak;

Çiğ

sebzeler,

meyve,

yeşil

sebzeler,

baharatlı

yiyecekler,

buzlu

içecek

veya

yiyeceklerin verilememelidir.

Izgara etler ve pirince ağırlık verilmelidir.

Süt ve süt ürünlerinin kesilip kesilmemesi, her hasta için ayrıca değerlendirilmelidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu tıbbi ürün çocuklarda kullanıma yöneliktir.

Hamilelik sırasında kullanımıyla ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır, bu nedenle hamilelik

sırasında kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

3 / 5

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu tıbbi ürün çocuklarda kullanıma yöneliktir.

Kısa süreli ERCEFURYL kullanımı sırasında bebek emzirmeyi sürdürebilirsiniz.

Araç ve makine kullanımı

ERCEFURYL’in araç ve makine kullanımı üstünde bilinen bir etkisi yoktur.

ERCEFURYL

içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı

intoleransınız

(dayanıksızlığınız)

olduğu

söylenmişse

tıbbi

ürünü

almadan

önce

doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün bir ölçekte yaklaşık olarak 0.19 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü

sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu tıbbi ürün bir ölçekte 100 mg’dan daha az etanol (alkol) içerir. Karaciğer hastalığı,

alkolizm ve epilepsisi olanlarda veya gebelerde kullanılması önerilmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Alkol bağımlılığı için disülfiram gibi bir ilaç alıyorsanız veya merkezi sinir sistemi baskılayan

ilaçlar alıyorsanız ERCEFURYL’i bu ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ERCEFURYL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

2 yaşından büyük çocuklar: Günde 3 defa 1 ölçek.

Tedavi 7 günden fazla sürdürülmemelidir.

Doktorun tavsiye ettiği doz aşılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.

Kullanmadan önce şişeyi çalkalayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

4 / 5

Yukarıda belirtilmektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Klinik olarak genç hastalarda kullanımından farkı gösteren yeterli çalışma yapılmamıştır.

Doktorunuz sizin için uygun dozu ve tedavi şeklini belirleyecektir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Klinik olarak, normal böbrek/karaciğer fonksiyonları olan hastalardan farkı gösteren yeterli

çalışma bulunmamaktadır.

Doktorunuz sizin için uygun dozu ve tedavi şeklini belirleyecektir.

Eğer ERCEFURYL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ERCEFURYL kullandıysanız

ERCEFURYL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

ERCEFURYL’i kullanmayı unutursanız

Bir dozu atlarsanız ve sonraki dozun saati çok yakın değilse, hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz

dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ERCEFURYL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

ERCEFURYL

tedavisini

doktorunuzun

onayı

olmadan

bırakırsanız,

hastalığınızla

ilgili

şikayetleriniz tekrar ortaya çıkabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ERCEFURYL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

ERCEFURYL’i

almayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz:

Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın

yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak kadar şişmesi

Ani aşırı duyarlılık tepkisi

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ERCEFURYL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

5 / 5

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Döküntü

Kurdeşen

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. ERCEFURYL’in saklanması

ERCEFURYL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak saklayınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ERCEFURYL’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.

Büyükdere Cad. No:193 Levent

34394 Şişli-İstanbul

Tel: (0212) 339 10 00

Faks: (0212) 339 10 89

Üretim yeri:

Sanofi İlaç San. ve Tic. A.Ş.

39780 Büyükkarıştıran Lüleburgaz-Kırklareli

Bu kullanma talimatı 11.07.2014 tarihinde onaylanmıştır.