EPIXX 100 MG/ ML ORAL COZELTI, 150 ML + 1ML ENJEKTOR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EPIXX 100 MG/ ML ORAL COZELTI, 150 ML + 1ML ENJEKTOR
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EPIXX 100 MG/ML ORAL COZELTI, 150 ML + 1ML ENJEKTOR
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • levetirasetam

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 221/85
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 13-11-2009
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 11

KULLANMA TALİMATI

EPİXX 100 mg/ml oral çözelti

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her bir ml’de 100 mg levetirasetam içerir.

Yardımcı maddeler:

Sodyum metil hidroksibenzoat (E219), sodyum propil hidroksibenzoat

(E217), asesülfam potasyum, amonyum glisirizat, sodyum siklamat, sodyum sitrat dihidrat,

sitrik asit monohidrat, maltitol solüsyon, gliserin, karışık meyve aroması, deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu

kullanma

talimatını

saklayınız.

Daha

sonra

tekrar

okumaya

ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu

ilacın

kullanımı

sırasında,

doktora

veya

hastaneye

gittiğinizde

bu

ilacı

kullandığınızı doktora söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

EPİXX nedir ve ne için kullanılır?

2.

EPİXX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

EPİXX nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

EPİXX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

EPİXX nedir ve ne için kullanılır?

EPİXX, berrak bir sıvıdır. Bir kutu içerisinde, 300 ml amber rengi cam şişede, 10 ml'lik dereceli

oral enjektör veya 150 ml’lik amber rengi cam şişede 3 ml’lik veya 1 ml’lik dereceli oral

enjektör ve enjektör için adaptör ile birlikte sunulmaktadır.

EPİXX,

epilepsi

(sara)

nöbetlerinin

tedavisinde

kullanılan

antiepileptik

(sara

nöbetlerini

önleyici) bir ilaçtır.

EPİXX, 16 yaş ve üstü hastalarda, ikincil olarak yaygınlaşma olan ya da olmayan kısmi

başlangıçlı nöbetlerde tek başına kullanılır.

2 / 11

EPİXX, halihazırda kullanılan diğer epilepsi ilaçlarına ek olarak:

1 ayın üzerindeki bebeklerde, çocuklarda ve erişkinlerde, yaygınlaşması olan veya olmayan

kısmi başlangıçlı nöbetlerde (sekonder jeneralize olan ya da olmayan parsiyel başlangıçlı

nöbetler)

12 yaş üzeri adölesan ve erişkinlerde sıçrama tarzındaki nöbetlerde (miyoklonik nöbetler)

12 yaş ve üzeri adölesan ve erişkinlerde birincil yaygın kasılmalarla giden nöbetlerde (primer

jeneralize tonik-klonik nöbetler) kullanılır.

2.

EPİXX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EPİXX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer EPİXX’in etkin maddesi olan levetirasetam veya yardımcı maddelerinden herhangi

birine karşı alerjiniz varsa (Aşırı duyarlı iseniz).

EPİXX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

Eğer böbrek problemleriniz varsa doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Doktorunuz dozunuzun

ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir.

Çocuğunuzun büyümesinde bir gerileme veya çocuğunuzda beklenmedik bir ergenlik gelişimi

fark ederseniz lütfen doktorunuza danışınız.

EPİXX gibi bir antiepileptik ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar verme veya

kendini

öldürme

düşüncesi

vardır.

Depresyon

ve/veya

intihar

düşüncesi

belirtisi

gösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.

Eğer

halsizliğiniz

varsa,

ateşiniz

yüksekse,

tekrarlayan

enfeksiyonlar

veya

pıhtılaşma

bozuklukları yaşıyorsanız lütfen doktorunuza danışınız."

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışın.

EPİXX’in

yiyecek ve içecek ile kullanılması

EPİXX’i yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz. Bir güvenlik önlemi olarak, EPİXX’i alkol

ile almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber

veriniz.

Doktorunuza

danışmadan

EPİXX

tedavinizi

durdurmamalısınız

EPİXX’in

doğmamış

çocuğunuz üzerindeki doğum kusuru riski göz ardı edilemez. EPİXX hayvan çalışmalarında

nöbetlerinizin

kontrolü

için

gerekenden

daha

yüksek

seviyelerinde,

üreme

üzerine

istenmeyen etkiler göstermiştir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

3 / 11

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedavi süresince emzirme önerilmez.

Araç ve makine kullanımı

EPİXX uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da herhangi bir alet veya makine kullanma

kabiliyetinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya dozdaki bir artıştan sonra

mümkündür. EPİXX tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin

verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

EPİXX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

EPİXX

mg/ml

oral

çözelti,

sodyum

metil

hidroksibenzoat

(E219),

sodyum

propil

hidroksibenzoat (E217) içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet

verebilir.

EPİXX

mg/ml

oral

çözelti,

içeriğinde

maltitol

solüsyonu

(hidrojenize

glikoz

şurubu)

bulunur. Eğer doktorunuz, bazı şeker çeşitlerine karşı hassas olduğunuzu belirtmişse, bu ilacı

kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

EPİXX 100 mg/ml oral çözelti, gliserin içermektedir ancak dozu nedeniyle herhangi bir uyarı

gerekmemektedir.

EPİXX 100 mg/ml oral çözelti, 1.7 mg/ml sodyum siklamat ve 4.0 mg/ml sodyum sitrat dihidrat

içermektedir.

durum,

kontrollü

sodyum

diyetinde

olan

hastalar

için

göz

önünde

bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

EPİXX’i almadan bir saat önce ve aldıktan bir saat sonra makrogol (laksatif olarak kullanılan bir

ilaç) almayınız, bu durum EPİXX’in etkisini kaybetmesine neden olabilir.

EPİXX ile birlikte metotreksat (bağışıklık sistemi bozuklukları ya da kanser gibi hastalıklarda

kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız, lütfen doktorunuza bilgi veriniz

3.

EPİXX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuzun talimatlarına göre oral çözeltiyi alınız. EPİXX’i günde 2 kez, sabah ve akşam

birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde almalısınız.

4 / 11

Monoterapi (EPİXX ile tek başına tedavi)

Yetişkinler ve 16 yaş ve üstündeki ergenlerde kullanım:

4 yaş ve üstündeki hastalar için, ambalajda bulunan 10 ml'lik enjektörü kullanarak

uygun dozajı ölçünüz.

Genel doz: EPİXX günde iki defa iki eşit doz olarak alınır. Her bir doz 5 ml (500 mg)

ila 15 ml (1500 mg) arası ölçülür.

Eğer EPİXX ile tedaviye ilk defa başlayacaksanız doktorunuz size en düşük genel

dozu uygulamadan önce, 2 hafta boyunca düşük doz EPİXX reçete edecektir.

Örneğin, eğer günlük dozunuz 1000 mg ise sabah ve akşam birer kez 500 mg (5 ml) almalısınız.

Ek-tedavi (Diğer antiepileptik ilaçlarla birlikte tedavi)

Yetişkinler (≥18 yaş) ve ergenlerde (12-17 yaş) kullanım:

4 yaş ve üstündeki hastalar için, ambalajda bulunan 10 ml'lik enjektörü kullanarak uygun

dozajı ölçünüz.

Genel doz: EPİXX günde iki defa iki eşit doz olarak alınır. Her bir doz 5 ml (500 mg) ila

15 ml (1500 mg) arası ölçülür.

Örneğin eğer günlük dozunuz 1000 mg ise sabah ve akşam birer kez 500 mg (5 ml) almalısınız.

6 aylık ve 6 ay üstü çocuklarda kullanım:

Doktorunuzun yaş, kilo ve doza göre en uygun EPİXX farmasötik formuna reçete edecektir.

6 aylık ila 4 yaşındaki çocuklar için, ambalajda bulunan 3 ml’lik enjektörü kullanarak

uygun dozajı ölçünüz.

4 yaşın üstündeki çocuklar için, ambalajda bulunan 10 ml’lik enjektörü kullanarak

uygun dozajı ölçünüz.

Genel doz: EPİXX, günde iki defa, iki eşit doz olarak alınır. Her bir doz, çocuğun

vücut ağırlığının kg’ı başına 0,1 ml (10 mg) ila 0,3 ml (30 mg) arası ölçülür (doz

örnekleri için aşağıdaki tabloya bakınız).

Örneğin, günlük 20 mg/kg'lık genel bir doz için, 15 kg'lık çocuğunuza sabah ve akşam birer kez

150 mg (1.5 ml) vermelisiniz.

5 / 11

6 aylık ve 6 ay üstü çocuklarda kullanım:

Ağırlık

Başlangıç dozu:

Günde iki kez 0.1 ml/kg

Maksimum doz:

Günde iki kez 0.3 ml/kg

6 kg

Günde iki kez 0.6 ml

Günde iki kez 1.8 ml

8 kg

Günde iki kez 0.8 ml

Günde iki kez 2.4 ml

10 kg

Günde iki kez 1 ml

Günde iki kez 3 ml

15 kg

Günde iki kez 1.5 ml

Günde iki kez 4.5 ml

20 kg

Günde iki kez 2 ml

Günde iki kez 6 ml

25 kg

Günde iki kez 2.5 ml

Günde iki kez 7.5 ml

50 kg üzeri

Günde iki kez 5 ml

Günde iki kez 15 ml

1 aylık ila 6 ay altı bebeklerde kullanım:

1 aylık ila 6 ay altı bebekler için, ambalajda bulunan 1 ml’lik enjektörü kullanarak

uygun dozajı ölçünüz.

Genel doz: EPİXX günde iki defa, iki eşit doz olarak alınır. Her bir doz, bebeğin

vücut ağırlığının kg’ı başına 0,07 ml (7 mg) ila 0,21 ml (21 mg) arası ölçülür (doz

örnekleri için aşağıdaki tabloya bakınız).

Örneğin, eğer her gün için genel doz 14 mg/kg ise 4 kg ağırlığındaki çocuğunuza sabah ve

akşam 28'er mg (0.3 ml'ye eşdeğer) vermelisiniz.

1 aylık ila 6 ay altı bebeklerde kullanım:

Ağırlık

Başlangıç dozu:

Günde iki kez 0.07 ml/kg

Maksimum doz:

Günde iki kez 0.21 ml/kg

4 kg

Günde iki kez 0.3 ml

Günde iki kez 0.85 ml

5 kg

Günde iki kez 0.35 ml

Günde iki kez 1.05 ml

6 kg

Günde iki kez 0.45 ml

Günde iki kez 1.25 ml

7 kg

Günde iki kez 0.5 ml

Günde iki kez 1.5 ml

Uygulama yolu ve metodu:

EPİXX 100 mg/ml oral çözeltiyi alırken bir bardak su ile veya bebeğinizin biberonu içinde

seyreltebilirsiniz.

6 / 11

Kullanma Talimatı:

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

EPİXX oral çözelti 1 aydan itibaren bebeklerde, çocuklarda ve erişkinlerde kullanılmaktadır.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı

hastalarda

yaş

üstü),

böbrek

fonksiyonu

azalmış

EPİXX

dozu

doktorunuz

tarafından ayarlanacaktır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz varsa, EPİXX dozunuz böbrek fonksiyonunuza göre doktorunuz tarafından

ayarlanacaktır. Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz tarafından dozunuz azaltılacaktır.

Eğer EPİXX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz

veya eczacınız ile konuşunuz.

7 / 11

Kullanmanız gerekenden daha fazla EPİXX kullandıysanız

Aşırı dozda EPİXX alımının olası yan etkileri uyuklama hali, aşırı huzursuzluk hali, düşmanca

davranış/saldırganlık, bilinç bulanıklığı, solunum durması ve komadır. Doktorunuz doz aşımı

için olası en iyi tedaviyi size uygulayacaktır.

EPİXX’ten

kullanmanız

gerekenden

fazlasını

kullanmışsanız

bir

doktor

veya

eczacı

ile

konuşunuz.

EPİXX’i kullanmayı unutursanız

Eğer bir veya birden fazla doz atladıysanız doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EPİXX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

EPİXX kronik (uzun süreli) tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz size söylediği sürece EPİXX

tedavisine devam etmelisiniz.

Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz çünkü bu durum nöbetlerinizi arttırabilir.

EPİXX

tedavisinin

sonlandırılmasına

doktorunuz

karar

vermelidir.

Doktorunuz,

EPİXX

tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile sonlandırılması hakkında sizi bilgilendirecektir.

İlacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EPİXX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa EPİXX’i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza

bildirin ve size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Halsizlik,

hafif

baş

dönmesi

sersemlik

hissi

veya

nefes

almada

güçlük;

bulgular ciddi alerjik (anaflaktik) reaksiyon belirtileri olabilir.

Yüz, dudaklar, dil ve boğazın şişmesi (Quincke ödemi)

Grip

benzeri

belirtiler

yüzde

kızarıklığı

takip

eden,

yüksek

ateşin

eşlik

ettiği

yayılmış döküntü, kan testlerinde görülen karaciğer enzim seviyelerinde yükselme ve

beyaz

hücrelerinin

türünde

artış

(eozinofili)

lenf

nodlarında

büyüme

(eozinofili ve sistemik belirtilerin eşlik ettiği ilaç reaksiyonu [DRESS])

İdrar

hacminde

azalma,

yorgunluk,

bulantı,

kusma,

zihin

karışıklığı

(konfüzyon),

bacaklar, ayak bilekleri veya ayaklarda şişme; bu bulgular böbrek fonksiyonundaki

ani düşüşün belirtisi olabilir.

Kabarcık

oluşturabilen

küçük

hedef

tahtaları

gibi

görünen

(merkezinde

koyu

lekeler, etrafında daha açık renk bir alan ve dış kısmında koyu bir halka) cilt döküntüsü

(multiform eritem)

Kabarcıkların

özellikle

ağız,

burun,

göz

genital

bölge

çevresinde

deri

soyulmasının eşlik ettiği yaygın döküntü (Stevens Johnson sendromu)

8 / 11

Vücut yüzeyinin %30’undan fazlasında deri soyulmasına neden olan daha şiddetli bir

tür döküntü (toksik epidermal nekroliz)Ciddi zihinsel değişiklikler veya yakınlarınız sizde

zihin karışıklığı (konfüzyon), somnolans (uyuklama hali), amnezi (bellek kaybı), bellek

yetmezliği (unutkanlık), anormal davranışlar ya da istemsiz veya kontrolsüz hareketler gibi

nörolojik belirtiler olduğunu fark ederse. Bunlar ensefalopatinin (beyin hastalığı, hasarı

veya fonksiyon bozukluğu) belirtileri olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın

: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın

: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan

: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Seyrek

: 1000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla

görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

Bilinmiyor

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

Nazofarenjit (Burun ve yutak iltihabı)

Uyuklama hali (Somnolans)

Baş ağrısı

Yaygın:

İştahsızlık (Anoreksi),

Depresyon

Düşmanca davranış/saldırganlık

Kaygı (Anksiyete)

Uykusuzluk (İnsomni)

Sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme (İrritabilite)

İstemsiz kas kasılmaları (Konvülsiyon)

Denge bozukluğu

Sersemlik hissi

Bilinç uyuşukluğunun eşlik ettiği hareketsizlik hali (Letarji)

İstemsiz titreme (Tremor)

Dönme hissi (Vertigo)

Öksürükte artış

Karın ağrısı

İshal

Hazımsızlık (Dispepsi)

Bulantı

Kusma

Döküntü

Yorgunluk (Asteni/halsizlik)

9 / 11

Yaygın olmayan:

Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerin sayısında azalma

Kanda akyuvar sayısında azalma

Kilo artışı

Kilo kaybı

İntihar girişimi ve intihar düşüncesi

Mental bozukluk

Anormal davranışlar

Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon, varsanı)

Kızgınlık

Zihin karışıklığı (Konfüzyon)

Panik atak

Duygusal değişkenlik/duygudurum dalgalanmaları

Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon)

Bellek kaybı (Amnezi)

Unutkanlık (Bellek yetmezliği)

Koordinasyon bozukluğu / Uyumsuz hareket bozukluğu (Ataksi)

İğnelenme hissi (Parestezi)

Dikkat dağınıklığı (Konsantrasyon kaybı)

Çift görme

Bulanık görme

Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik

Saç dökülmesi

Deri iltihabı (Ekzama)

Kaşıntı

Kas zayıflığı

Kas ağrısı (Miyalji)

Yaralanmalar

Seyrek

Enfeksiyon

Tüm kan hücre tiplerinin sayısında azalma

Ağır aşırı duyarlılık reaksiyonları (DRESS, anaflaktik reaksiyon [ağır ve önemli alerjik

reaksiyon], Quincke ödemi [yüz, dudaklar, dil ve boğazın şişmesi])

Kanda sodyum konsantrasyonunda azalma

İntihar

Kişilik bozuklukları (Davranış bozukluğu)

Anormal düşünce (Yavaş düşünme, konsatre olamama)

Başı, gövdeyi ve uzuvları etkileyen kontrol edilemeyen kas kasılmaları (Koreoatetoz)

Hareketleri kontrol etmede güçlük (Diskinezi)

Hiperaktivite, aşırı hareketlilik (Hiperkinezi)

Pankreas iltihabı (Pankreatit)

10 / 11

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer iltihabı (Hepatit)

Böbrek fonksiyonunda ani düşüş

Kabarcık oluşturabilen ve küçük hedef tahtaları gibi görünen (merkezinde koyu lekeler,

etrafında daha açık renk bir alan ve dış kısmında koyu bir halka) cilt döküntüsü (Multiform

eritem)

Kabarcıkların ve özellikle ağız, burun, göz ve genital bölge çevresinde deri soyulmasının

eşlik ettiği yaygın döküntü (Stevens Johnson sendromu)

Vücut yüzeyinin %30’undan fazlasında deri soyulmasına neden olan daha şiddetli bir tür

döküntü (Toksik epidermal nekroliz)

Rabdomiyoliz

(kas

dokusunun

bozulması)

bununla

ilişkili

olarak

kandaki

kreatin

fosfokinaz artışı. Japon hastalarda görülme sıklığı, Japon olmayan hastalara kıyasla önemli

ölçüde daha yüksektir.

Yürüme güçlüğü

En sık bildirilen

advers reaksiyonlar nazofarenjit, somnolans

(uyuklama

hali),

baş ağrısı,

yorgunluk ve sersemlik hissidir. Uyuklama hali, yorgunluk, sersemlik hissi gibi bazı yan

etkiler tedavinin başlangıcında veya doz artışlarında daha sık görülebilir. Ancak bu etkiler

zamanla azalmalıdır.

Eğer

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800

numaralı

etki

bildirim

hattını

arıyarak

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5.

EPİXX’in saklanması

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Şişe

açıldıktan

sonra

25ºC’de

saklanmalı

içinde

kullanılmalıdır,

daha

sonra

kullanmayınız.

Işığa hassasiyetinden dolayı orijinal ambalajında saklayınız.

11 / 11

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra EPİXX’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz EPİXX’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi :

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467

Maslak / Sarıyer / İstanbul / Türkiye

Üretim yeri :

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Orhan Gazi Mah. Tunç Cad. No:3

Esenyurt / İstanbul / Türkiye

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.