ENJEKSIYONLUK POTASYUM FOSFAT 20 ML, 20 AMPUL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ENJEKSIYONLUK POTASYUM FOSFAT 20 ML, 20 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ENJEKSIYONLUK POTASYUM FOSFAT 20 ML, 20 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • potasyum fosfat, dahil. diğer potasyum tuzları ile kombinasyon

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 114/97
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 14-11-2003
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ENJEKSİYONLUK POTASYUMFOSFAT, 20 ml

İnfüzyon için çözelti konsantresi

Damar içine uygulanır.

Etkin madde:Bir ampul (20 ml): 1.394 g Dipotasyumfosfat, 0.544 g Potasyum

dihidrojen fosfat içerir.1 mlçözelti1 mmol potasyumve 0.6 mmol fosfat içerir.

Yardımcımaddeler:Enjeksiyonluk su.

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa lütfen, doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veyadüşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFATnedir ve ne için kullanılır?

2.ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT’ıkullanmadan önce dikkat edilmesi

gerekenler

3. ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFATnasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT’ın saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFATnedir ve ne için kullanılır?

ENJEKSİYONLUK POTASYUMFOSFAT vücut için gerekli olan fosfat ve

potasyumiyonlarının damar içi yoldan sağlanmasıamacıyla kullanılan potasyum

fosfat konsantre çözeltisidir.

Berrak, renksiz ve sulu çözeltidir.

Bir kutu içinde 20 adet 20 ml’lik ampul bulunacakşekilde kullanıma sunulmaktadır.

Eğer aynızamanda hempotasyumhemde fosfat eksikliğiniz varsa

ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT kullanılır.

ENJEKSİYONLUK POTASYUMFOSFAT size doktor ya da sağlık uzmanıtarafından

uygulanır.

2. ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT’ıkullanmadan önce dikkat edilmesi

gerekenler

ENJEKSİYONLUK POTASYUMFOSFAT’ı aşağıdaki durumlarda

KULLANMAYINIZ.

Fosfat veya potasyumun kandaki aşırıderecede yüksek seviyeleri

- 1/6 -

Kandaki anormal derecede düşük kalsiyumseviyesi

Böbrek bozukluğu

Kandaki anormal yüksek potasyumseviyesi ile ilişkili durumya da hastalık, örneğin

- Sıvıeksikliği

- Düşük idrar çıkışıile belirgin böbrek bozukluğu

- Böbrek üstü bezlerinin özel bir hastalığı(Addison hastalığı)

- Periyodik felçlerle ilişkili potasyum metabolizmasının bozulduğu kalıtımsal

bir hastalık (Gamstorp episodic adinami olarak adlandırılır).

- Kırmızıkan hücresi oluşumunun özel bir hastalığı(orak hücre anemisi)

İdrar akışınıartıran belirli ilaçlar ile eşzamanlıtedavi (bkz bölüm“Diğer ilaçlar ile

birlikte kullanımı”)

Asit baz dengesizliğinin tedavisi için ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT verilmez.

ENJEKSİYONLUK POTASYUMFOSFAT’ıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ

KULLANINIZ

Solunumyetmezliği, bilinç kaybı gibi belirtilerle görülenşiddetli kalp güçsüzlüğü

sıkıntınız varsa.

Eğer böbrek fonksiyonunuz tedavi sırasında daha da kötüleşirse, ENJEKSİYONLUK

POTASYUM FOSFATın verilmesi durdurulur.

Kandaki potasyumseviyelerinin değişimi kalp fonksiyonunuzu etkileyebileceğinden EKG

(Elektrokardiyogram) ile kalpfonksiyonunuzun izlenmesi önerilir.

Eğer yüksek dozlarda ENJEKSİYONLUK POTASYUMFOSFATalıyorsanız,bu ilaç

kanınızdaki kalsiyumseviyesini düşürebileceğinden ve dokularda tebeşirimsi tortuya neden

olabileceğinden, kanınızdaki kalsiyumve fosfat seviyeleridüzenli olarakizlenmelidir.

Eğer yüksek dozlarda fosfat alıyorsanız, ilave olarak kalsiyumdestekleyicilerinin alınması

sağlanmalıdır.

Eğer bu çözeltiyi uzun süre (birkaç hafta) alıyorsanız kanınızdaki fosfat seviyesinin kontrol

edilmesi gerekebilir. 24 saatte idrar ile atılan fosfat miktarıhaftada bir kere ölçülmelidir.

Genelde, kanınızdaki elektrolit seviyeleri(tuzlar) izlenmelidir.

Fosfat ile birlikteverilen potasyummiktarı(0,6 mmol fosfatta 1 mmol potasyum) elektrolit

dengesi için göz önünde bulundurulmalıdır.

Damardan beslenmede fosfat miktarıhesaplanırken, diğer çözeltiler ile gelen fosfat miktarı

(yağemülsiyonlarıda) hesaba katılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangibir dönemde dahi olsa sizin içingeçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

Hamilelik

- 2/6 -

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Hamileliksırasında kullanımın güvenliğini doğrulayan hiçbir yeterli bilgi bulunmadığından

ENJEKSİYONLUK POTASYUMFOSFAT dikkatleverilmelidir. Doktorunuz bu ilacı,

iyileşmeniz için zorunlu olduğunu düşünüyorsa verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemendoktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Emzirme sırasında kullanımın güvenliğini doğrulayan hiçbir yeterli bilgi bulunmadığından

ENJEKSİYONLUK POTASYUMFOSFAT dikkatleverilmelidir. Doktorunuz bu ilacı,

iyileşmeniz için zorunlu olduğunu düşünüyorsa verecektir.

Araç ve makine kullanımı

ENJEKSİYONLUK POTASYUMFOSFAT’ın araç ve makine kullanma üzerine etkisi

yoktur.

Diğer ilaçlar ile birliktekullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Eğer kalbinizi güçlendirmek için bazıilaçlar alıyorsanız (örn: digoksin ya da diğerdigitalis

glikozitleri) kanınızdaki potasyumseviyesi yükselirse bunların etkisinin zayıflayacağınıve

eğer kanınızdaki potasyumseviyesi düşerse advers etkilerin(örn düzensizkalp atışı)

riskinin daha da artacağınıbilmelisiniz.

Bazıilaçlar, çok yavaşveya düzensiz kalp atışıgibi kalp fonksiyon bozukluklarıileilişkili

olabilen, kandaki potasyumseviyesinin çok fazla yükselmesineneden olabilir. Bu grup

ilaçların içeriği:

Triamteren veya amilorid ya daspironolakton içeren idrar akışınıartıran ilaçlar

Böbrek üstü bezleri tarafından salınan aldosteron hormonunun etkisini bastıran ilaçlar

Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan bazıilaçlar (ADE inhibitörleri)

İnflamasyon tedavisinde kullanılan bazıilaçlar (steroid olmayan yangıgiderici ilaçlar)

Bazıağrıkesiciler

Suksametonyum(anestezi sırasında kasların gevşemesi için kullanılır)

3. ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT nasıl kullanılır?

Bu ilaç doktor veya başka bir sağlık personeli tarafından verilmelidir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Alacağınız doz mevcut eksikliğindüzeltilmesi için ihtiyacınıza göre belirlenir. Bu nedenle

temel gereksiniminiz ve gerçek tuz seviyeniz dikkate alınır.

- 3/6 -

Damardan beslenme sırasında yetişkinlerdeki ortalamaihtiyaç 0.2-0.5 mmol fosfat/kg vücut

ağırlığı/güne karşılık gelen 0.3-0.8 mlENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT/ kg

vücut ağırlığı/gündür.

Eğer fosfat eksikliğişiddetli ise, daha yüksek dozlar uygulanmalıdır.

Maksimumfosfat dozu günde 2-3 mmol/kg vücut ağırlığına kadar olabilir.

Uygulama yolu ve metodu

Bir yetişkinde en fazla saatte 20 mmol fosfat.

Damara girilen bir kanül yoluylaya da ince bir tüp ile uygulanır.

ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFATkullanılmadan önce bir infüzyon çözeltisi ile

seyreltilmelidir. Bu amaçla% 0.9 sodyumklorür veya %5 dekstroz gibi çözeltiler

uygundur.

Doku sertleşmesine veya tebeşirimsi tortuya neden olacağından,çözeltinindamar

etrafındaki dokulara çıkmamasıiçin azami dikkat edilmelidir.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Doz, tamolarak hakimolan serumpotasyumve fosfat konsantrasyonlarına göre

ayarlanmalıdır.

Parenteral beslenme sırasında çocuklarda potasyum alımının 1-3 mmol/kg vücut ağırlığı/günü

geçmemesi önerilir.

Çocuklardaki parenteral fosfat ihtiyacı0.2 mmol/kg vücut ağırlığı/gün ile yeterince karşılanır.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel gereklilikleri yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği belirtileri görülürse uygulama derhal durdurulmalıdır.

Eğer ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna

dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanızgerekenden daha fazla ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT

kullandıysanız:

Potasyumdoz aşımıyavaşya da düzensiz kalp atışına neden olarak kalp fonksiyonunuzu

bozabilir. Diğer bozukluklar yorgunluk, sersemlik hali, kol ve bacaklarda ağırlık, kas

seğirmesi, uyuşma, felçler gibi sinirve kas fonksiyon bozukluklarıdır.

- 4/6 -

Potasyumdoz aşımıkalsiyumfosfat birikiminedeniyle böbrek hasarıile ilişkili olabilen

yüksek kan potasyumseviyesine, ilaveten diğer dokulurda (deri, göz korneası, akciğerler)

kalsiyumfosfat birikimine ve düşük kan kalsiyum seviyesine neden olabilir.

Tedavi bozukluğunşiddetine ve doğasına bağlıdır.Şiddetli aşırıdoz durumlarında yapay

böbrek ile tedavi gerekebilir.

ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını

kullanmışsanız bir doktor veya eczacıile konuşunuz.

ENJEKSİYONLUK POTASYUMFOSFAT’ıkullanmayıunutursanız

ENJEKSİYONLUK POTASYUMFOSFAT’ıdoktor tarafından veya doktor kontrolü

altında uygulandığından doz atlama olasılığıyoktur.

ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFATile tedavi sonlandırıldığındaki

oluşabilecek etkiler

Tedavi sadece doktor kontrolü altında sonlandırılacağından, istenmeyen etkilerin oluşması

beklenmez.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT’ içeriğinde bulunan

maddelere duyarlıolan kişilerde yan etkiler olabilir.

Seyrek (1 000 hastada 1’den az veya 10 000 hastada 1 kişiden fazla görülen yan etkiler):

- Düzensiz kalp atışı, genellikle çok hızlıuygulama sırasında görülür.

- Ani böbrek bozukluğu (böbrek yetmezliği)

Diğer ilaçlarlaetkileşimnedeniyle kanınızdaki potasyumseviyesinin ani artışı

(hiperkalemi)

- Kanınızdaki anormal yüksek asitlik.

Seyrek (1 000 hastada 1’den az veya 10 000 hastada 1 kişiden fazla):

- Hasta hissetme(mide bulantısı)

Yukarıda belirtilen etkiler çokciddi yan etkilerdir. Eğer bu durumsizde mevcut ise, acil tıbbi

müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

5. ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT’ın saklanması

ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT’ı çocuklarıngöremeyeceği, erişemeyeceği

yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Aşağıdaki durumlarda ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT’ıkullanmayınız:

Bulanıksa veya çözeltinin renginde değişiklik varsa.

Ampulde sızıntıvarsa veya ambalajızarar görmüşse.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

- 5/6 -

Etiket üzerindeki son kullanma tarihinden sonraENJEKSİYONLUK POTASYUM

FOSFAT’ıkullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

B.Braun Medikal DışTicaret A.Ş.

Tekstilkent Koza Plaza, B Blok,

Kat: 13, No : 46 - 47

Esenler, 34235İstanbul Üretici:

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1,

34212 Melsungen / Almanya

Bu kullanmatalimatıgün/ay/yıl tarihinde onaylanmıştır.