ENFLUVIR 12 MG/ ML ORAL SUSPANSIYON ICIN TOZ

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ENFLUVIR 12 MG/ ML ORAL SUSPANSIYON ICIN TOZ
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ENFLUVIR 12 MG/ML ORAL SUSPANSIYON ICIN TOZ
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • oseltamivir

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699717280175
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 9

KULLANMA TALİMATI

ENFLUVİR 12 mg / ml Oral Süspansiyonİçin Toz

Ağızdan alınır.

Etkin madde:Birşişe (30 g) süspansiyon için toz, 900 mgoseltamivire eşdeğer 1.182 g

oseltamivir fosfat içerir.

Sulandırılan süspansiyon, %1.2 konsantrasyonunda 12 mg/mL oseltamivir içerir.

Yardımcımaddeler:Sorbitol(E420),titanyumdioksit (E171), sodyumbenzoat (E211), ksantam

zamkı(E415), sodyumdihidrojen sitrat (E331), sakarin sodyum(E954), mandalina aroması

Bu Kullanma Talimatında:

1.ENFLUVİR nedir ve ne için kullanılır?

2.ENFLUVİR’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.ENFLUVİR nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.ENFLUVİR' in saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. ENFLUVİR nedir ve ne için kullanılır?

ENFLUVİR’ in etkin maddesi oseltamivir’dir.

ENFLUVİR “nöraminidaz inhibitörleri” denen bir ilaçgrubuna dahildir. Bu ilaçlargrip virüsünün

vücudun içinde yayılmasınıengeller ve bu sayede grip virüsü enfeksiyonu nedeniyle oluşacak

belirtileri dindirir veya engeller.

ENFLUVİR12 mg/mL oral süspansiyon tozu, 52 mlsu ile karıştırılmak üzere, 30 gram toz içerenşişelerde

piyasayasunulmaktadır. Toz, beyaz ile açık sarırenktegranüllerhalindedir.

Hazırlanannumune kremrenkte opak süspansiyondur.

Kutuda ayrıca bir plastik ölçü kabı(52 ml), bir plastikşişe adaptörü (ilacıdozşırıngasına koymanıza

yardımcıolmasıamacıyla), bir oral dozşırıngası(doğru dozda ilacıağız yoluyla vermek için) ve 5 ml’lik

şurup kaşığı bulunur.

Oral süspansiyonu hazırlamak, doğru dozu ölçmek ve almak için lütfen "ENFLUVİR Nasıl

Kullanılır?" başlığınıokuyunuz.

Bu ilacıkullanmayabaşlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

-Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

-Eğer ilave sorunlarınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

-Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

-Bu ilacın kullanımısırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

-Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veya düşük dozkullanmayınız.

2 / 9

ENFLUVİR size gribitedavi etmek veya önlemek amacıyla reçete edilmiştir.

Grip, influenza (grip) virüsünün neden olduğu bir enfeksiyondur. Gribin belirtileri ateşin ani

yükselmesi (>37.8 o C), öksürük, burun akıntısıveya tıkanıklığı, başağrısı, kasağrılarıve sıklıkla aşırı

bitkinliktir. Bu belirtileraynızamanda grip dışıhastalıklar nedeniyle de oluşabilir. Gerçek grip

enfeksiyonlarıyalnızca toplumda grip virüslerinin dolaştığıyıllık salgın dönemlerinde ortaya çıkar.

Bu salgın dönemidışında, bu belirtiler, genellikle başka enfeksiyonlar veya hastalıklar nedeniyle

oluşacaktır.

ENFLUVİR, 1 yaşından küçük çocukların grip tedavisinde veya gribi önlemek amacıyla, sadece,

geçici süreyle, salgın esnasında, bir doktor önerisiyle veyabir doktorun gözetiminde kullanılması

şartıyla kullanılır.

2. ENFLUVİR’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ENFLUVİR’ i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer oseltamivire veya ilacın içerdiği maddelerin herhangi birine karşıalerjik(aşırıduyarlı)

iseniz

ENFLUVİR’ i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Diğer ilaçlara alerjiniz varsa,

Böbreklerinizle ilgili sorunlarınız varsa,

ENFLUVİR’ i kullanmadan önce reçete eden doktorunuzu yukarıdaki durumlarda bilgilendiriniz.

Bu uyarılar,geçmişteki herhangi bir dönemdedahi olsasizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

ENFLUVİR’ in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ENFLUVİR aç veya tok karnına kullanılabilir.

ENFLUVİR’ in yiyeceklerle birlikte alınması, mide bulantısıve kusmaolasılığınıazaltmak

amacıyla tavsiye edilmektedir.

ENFLUVİRsüspansiyon su içerekdekullanılabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ENFLUVİR’ in doğmamışçocuklar üstündeki yan etkileri bilinmemektedir. Eğer hamileyseniz,

hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmaya çalışıyorsanız doktorunuzu

bilgilendiriniz. Doktorunuz ENFLUVİR’insiziniçindoğru bir terciholup olmadığıkonusunda

karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirilenbebeklerüstündekietkisi bilinmemektedir. Eğer bebeğinizi emziriyorsanız

doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz ENFLUVİR’ in sizin için doğru bir tercih olup

olmadığıkonusunda karar verecektir.

Araçve makine kullanımı

ENFLUVİR’ in araç ve makine kullanımıüzerineetkisi yoktur.

3 / 9

ENFLUVİR’ in içeriğindebulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

ENFLUVİR 12 mg/ml oral süspansiyontozu sorbitol içerir. Eğer önceden doktorunuz tarafından bazı

şekerlere karşıdayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla

temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ENFLUVİRyüksekateşi tedavi etmek için uygun ateşdüşürücü ilaçlar ile birlikte kullanılabilir.

ENFLUVİR grip aşılarının yerinekullanılmaz.ENFLUVİR grip aşılarının etkisinideğiştirmez.

Grip aşısıolmuşolsanız bile doktorunuz sizeENFLUVİR reçete edebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınızise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgi veriniz.

3. ENFLUVİR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Doktorunuz tarafından reçete edilen miktarda süspansiyon kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz,

doktorunuz veya eczacınız ile kontrol ediniz.

ENFLUVİR size reçete edildiktensonra en kısa sürede ilacıkullanmaya başlayınız; bu, grip

virüsünün vücudunuzda yayılmasınıyavaşlatmaya yardımcıolacaktır.

1 yaşve üstü bebeklerle 2-12 yaşarasıçocuklarda kullanım:

Grip hastalığının tedavisindekullanımı

Doktorunuz tarafından reçete edilen miktardaoralsüspansiyonu çocuğunuza vermelisiniz.

Çocuklarda grip tedavisi için uygulanan ENFLUVİR dozu çocuğun vücut ağırlığıyla orantılıdır

(aşağıdaki tabloya bakınız).

Vücut ağırlığı 5 gün boyunca tavsiye edilen doz

(hastalığın tedavisinde)

15 kgve 15 kg’ dan hafif olanlar Günde iki kere 30 mg

15 kgile 23 kgarasıolanlar Günde iki kere 45 mg

23 kg ile40 kg arasıolanlar Günde iki kere 60 mg

40 kg’ dan ağır olanlar Günde iki kere 75 mg

(75 mg' lık doz bir 30 mg'lık dozve bir

45 mg' lık dozun toplamından oluşur.)

Griphastalığının önlenmesinde kullanımı

ENFLUVİR aynızamanda gribi önlemek amacıyla da kullanılabilir.

ENFLUVİR 10 gün boyunca günde bir kez alınmalıdır. En uygunu bu dozu sabah kahvaltısıile

birlikte almaktır.

Çocuklarda gribi önlemek için uygulanan ENFLUVİR dozu çocuğun vücut ağırlığıyla orantılıdır

(aşağıdaki tabloya bakınız).

Vücut ağırlığı 10 gün boyuncatavsiye edilen doz

(hastalığın önlenmesinde)

15 kgve 15 kg’denhafif olanlar Günde bir kez biradet30 mg

15 ile 23 kgarasıolanlar Günde bir kez biradet45 mg

4 / 9

23 kg ile40 kg arasıolanlar Günde bir kez 60 mg

40 kg’ dan ağır olanlar Günde bir kez 75 mg

(75 mg' lık doz bir 30 mg'lık dozve bir

45 mg'lık dozun toplamından oluşur.)

40 kg’ dan ağır ve kapsül yutamayan çocuklar10 gün boyunca günde 1 kez 75 mgdozunda

süspansiyon kullanabilir.

Eğer, ENFLUVİRgrip hastalığının önlenmesi için reçete edilmişse, doktorunuz ENFLUVİR almaya

devam etmeniz gereken süre hakkında size tavsiyede bulunacaktır.

Grip hastalığının tedavisinde kullanımı

12 aylıktanküçük bebeklerdekullanımı:

İnfluenza ileenfekte olan2 yaşın altındaki çocuklarda sınırlıfarmakokinetik ve güvenlilik verileri

mevcuttur. 1 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde yürütülen çalışmalardanelde edilen verilere

ilaveten, bu veriler kullanılarak farmakokinetik modellemeyapılmıştır. Bu sonuçlar, 3 ile 12 aylık

bebeklerde günde iki kez3 mg/kg ve 1 ile 3 aylık bebeklerde günde iki kez 2,5 mg/kg dozun

sağladığımaruziyetin, 1 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlerde görülen klinik olarak etkili

maruziyete benzer olduğunu göstermektedir. 1 aylıktan küçük bebeklerde ENFLUVİR kullanımına

ilişkin hâlihazırda mevcutveri bulunmamaktadır.

Aşağıda 1 yaşından küçük bebeklerde gribi tedavi etmek için önerilen ağırlığa göre ayarlanan dozlar

verilmektedir.

Yaş 5 gün boyunca tavsiyeedilen tedavidozu

3 aylıktan büyük, 12 aylıktan

küçük bebeklerde Günde iki kez 3 mg/kg

1 aylıktan büyük, 3 aylıktan

küçük bebeklerde Günde iki kez 2,5 mg/kg

1 aylıktan küçük bebeklerde Günde iki kez 2 mg/kg

1 yaşından küçük bebeklere ENFLUVİRuygulaması, bebekte meydanagelebilmesi

muhtemelrisklerekarşıilaç tedavisinin potansiyelfaydasıdoktor tarafındandikkatlice

değerlendirildikten sonrakarar verilmelidir.

Griphastalığının önlenmesinde kullanımı

12 aylıktan küçük bebeklerde kullanımı:

Doktorunuz tarafından reçete edilen miktardasüspansiyonu çocuğunuza vermelisiniz.

İnfluenza salgınıesnasında, 12 aylıktan küçük bebekler için tavsiye edilen günlük önleme dozu,

günlük tedavi dozunun yarısıkadardır. Bu, influenzayıönlemek için tedavi dozunun yarısınaeşdeğer

önleme dozunun klinik olarak etkinliğini gösteren 1 yaşından büyük çocuklardaveyetişkinlerdeki

klinik verilere dayanmaktadır. 1 aylıktan küçük bebeklerde ENFLUVİR kullanımına ilişkin hâlihazırda

mevcut veribulunmamaktadır.

5 / 9

Aşağıda 1 yaşından küçük bebeklerde gribi önlemek için önerilen ağırlığa göre ayarlanan

dozlar verilmektedir:

Yaş 10 gün boyunca tavsiyeedilen önleme dozu

3 aylıktan büyük, 12 aylıktan

küçük bebeklerde Günde bir kez 3 mg/kg

1 aylıktan büyük, 3 aylıktan

küçük bebeklerde Günde bir kez 2,5 mg/kg

1 aylıktan küçük bebeklerde Günde bir kez 2 mg/kg

1 yaşından küçük bebeklere ENFLUVİRuygulaması, bebekte meydanagelebilmesimuhtemel

risklere karşıilaç tedavisinin potansiyel faydasıdoktortarafından dikkatlice değerlendirildikten

sonra karar verilmelidir.

Ergenlerde(13-17 yaş) ve yetişkinlerde kullanım:

Oralsüspansiyon yetişkinlerdeveergenlerde kapsül yerinekullanılabilir.

Griphastalığının tedavisinde kullanımı

Doktorunuz size genelliklegünde iki kere ve beşgün boyunca kullanılmak üzere 75 mg dozunda

ENFLUVİR reçete edecektir.

Griphastalığının önlenmesinde kullanımı

Doktorunuz size genellikle günde bir kere ve on gün boyunca kullanılmak üzere 75 mg dozunda

ENFLUVİRreçete edecektir. Doktorunuz ilacıalmaya devam etmeniz gereken süre hakkında size

tavsiyede bulunacaktır.

75 mgENFLUVİRsüspansiyon dozunu alabilmek için bir 30 mg'lık doz ve bir 45 mg'lık doz

almalısınız.

Uygulama yoluve metodu:

Ağızdan kullanılmaktadır.

a)Oral süspansiyonun hazırlanışı

Eczacınız Enfluvir oral süspansiyonu size vermeden hemen önce hazırlayabilir. Enfluvir

süspansiyonu kendiniz de kolayca hazırlayabilirsiniz. Süspansiyonu yalnızca tedavinizin

başlangıcında bir kez hazırlamanız gerekmektedir. Daha sonra her kullanımdaşişeyi iyice

çalkalamanız ve tavsiye edilen dozuşırıngaya çekerek kullanmanız yeterlidir.

6 / 9

1.Ağzıkapalışişeye tozlar serbest hale gelinceyekadar birkaç kez hafifçe vurunuz.

2.Ölçülü kabı(ölçülü kapşişenin üzerinde mevcuttur) işaretli noktaya kadar doldurarak, 52 ml

içmesuyu ölçünüz. Aldığınız önerilen dozdan bağımsız olarak,her zaman 52 ml içme suyu

kullanmalısınız.

3.52 mliçmesuyunuşişeye ekleyiniz veşişenin ağzınıkapatarak ağzıkapalışişeyi 15 saniye

iyice çalkalayınız.

4.Şişenin kapağınıkaldırınız veşişe adaptörünüşişenin boyun kısmının içine doğru itiniz.

5.Şırıngayıadaptör deliğinden içeriye itiniz.

b) Oral süspansiyonun ölçülmesi vebir dozoral süspansiyon verilmesi

Enfluvir oral süspansiyonu kullanmadan önce daima iyice çalkalayınız!

Doğru miktarda süspansiyon nasıl ölçülür?

1.Şırıngayıyavaşça süspansiyon ihtiyacınız olan doz çizgisine gelinceye kadar çekiniz.

Aşağıdaki tabloya uygun olarak miktarıbelirleyiniz.

*Doz hesabına göre 5 ml

süspansiyon verilmesi gereken

çocuklardakutu içinde bulunan

şurup kaşığıkullanılmalıdır.

2.Şırıngayıyavaşçaşişeden uzaklaştırınız.

3.Şırınga pistonunu aşağıdoğru iterek süspansiyonu direk ağza veriniz ve ilacıyutunuz.İlacı

aldıktansonrabirşeyler yiyip içebilirsiniz.

4.Uygulamadanhemen sonra, pistonu dozşırıngasının içinden çıkartınız,her ikisini de su ile

iyice yıkayınız.

5.Temizlenmişşırıngayıtekrar adaptör deliğinden içeri iterek bir sonraki kullanımahazır halde

bekletiniz.

0-1 ay 2-4 kg 6 mg 0.5 ml

1-3 ay 4-7 kg 15 mg 1.25 ml

3-6 ay 7-10 kg 24 mg 2.0 ml

10-15 kg30 mg 2.5 ml

15-23 kg45 mg 3.75 ml

- 3.75 ml - 2.5 ml -0.5 ml

- 2.0 ml - 1.25 ml

7 / 9

Değişik yaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:1 yaşından küçük bebeklere ENFLUVİRuygulaması, bebekte meydana

gelebilmesimuhtemelrisklerekarşıilaç tedavisinin potansiyelfaydasıdoktor tarafındandikkatlice

değerlendirildikten sonrakarar verilmelidir. ENFLUVİR, sadece, geçici süreyle, salgın

esnasında, bir doktor önerisiyle veyabir doktorun gözetiminde kullanılmasışartıyla, 1 yaşından

küçük çocukların grip tedavisinde kullanılabilir.

1 yaşve üstü bebekler ile 2-12 yaşarasıçocuklarda kullanımıiçin yukarıdaki “uygun kullanım ve

doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar” bölümüne bakınız.

Yaşlılarda kullanımı:Yaşlılarda özel bir doz ayarlamasıgerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrekyetmezliği:Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasıönerilmektedir.Ciddi

böbrek yetmezliğiniz varsa, grip tedavisiiçinENFLUVİR kullanmadan önce doz ayarlamasıiçin

doktorunuza başvurunuz.

Karaciğeryetmezliği:Karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel bir doz ayarlaması

gerekmemektedir. Karaciğer yetmezliği olan çocuk hastalarlailgili veri bulunmamaktadır.

Eğer ENFLUVİR’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz

veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden dahafazla ENFLUVİRkullandıysanız:

ENFLUVİR’ den kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

ENFLUVİR’ i kullanmayıunutursanız:

Bir dozu atlarsanız, aklınıza gelir gelmez bu dozu alınız. Ancak dozu atladığınızıbir sonraki dozu

alacağınız saate yakın fark ederseniz,atladığınız dozu unutunuz ve bir sonrakidozunuzu zamanında

alınız.

Unutulan dozlarıdengelemek içinçift doz almayınız.

ENFLUVİR ile tedavi sonlandırdığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuzun tavsiyesinden önce ENFLUVİR kullanmayıbırakırsanız herhangi bir yan etki

gözlenmez. Ancak, eğer doktorunuzun tavsiye ettiği tarihten önce ENFLUVİR kullanmayı

bırakırsanız, grip belirtileriniz yeniden ortaya çıkabilir.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, ENFLUVİR’ in içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan

etkilerolabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiğişekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın :10hastanın 1’inden az, fakat100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Seyrek :1000hastanın 1’inden az, fakat10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Çokseyrek :10.000hastanın 1’inden az görülebilir.

Sıklığıbilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

8 / 9

Yaygın:

bulantı

kusma

ishal

karın ağrısı

başağrısı

Bu yan etkiler sıklıkla ilacın ilk dozundan sonra ortaya çıkarve genellikle tedavi sürerken kesilir. Bu

etkilerin görülmesıklığı,ilaç yiyeceklerle birlikte alındığında azalır.

Yaygın olmayan:

Yetişkinlerve ergenler (13 yaşve üstü çocuklar):

Grip sebebiyle de meydana gelebilecek yaygın olmayan yan etkiler;

üst karındaşişkinlik

mide-barsak kanalındakanama

bronşlarda iltihaplanma (bronşit)

üst solunum yolu enfeksiyonları

sersemlik

yorgunluk

uyumadazorluk

deri reaksiyonları

orta ile ciddikaraciğer fonksiyon bozuklukları

görme bozuklukları

kalp ritminde bozukluklar

grip, hayal görme, huzursuzluk, taşkınlık, hezeyan gibi belirti gösteren ani geçici bilinç

bozukluğu, anormal davranışgibi olaylarıiçeren, bazıvakalardaölümcül sonuçlarıolabilen,

çeşitli sinir sistemiile ilgili (nörolojik) ve davranışsal belirtilerle ilişkili olabilir. Bu olaylar,

beyni etkileyen birer hastalık olan ensefalit veya ensefalopati durumunda meydana gelebilir,

ancak belli bir ciddi hastalık görülmeksizin de olabilir.

Bilinç seviyesinde azalma, zihin karışıklığı, anormal davranış, sanrılar, hayal görme,

huzursuzluk, endişe, kâbuslar gibi belirtileri içerenhavale (konvülsiyon) ve huzursuzluk,

taşkınlık, hezeyan gibi belirti gösteren ani geçici bilinç bozukluğu (deliryum). Bu davranışlar,

birkaç vakada kaza ile yaralanmalara yol açmıştır ve bu kaza ile yaralanmalarınbazılarıölümle

sonuçlanmıştır. Bu olaylar özellikle çocuklarda ve ergenlerde rapor edilmiştir vesıklıkla

birdenbire başlayıp süratle düzelen olaylardır. ENFLUVİR’inbu olaylara katkısı

bilinmemektedir. Bu tipnöropsikiyatrik olaylarENFLUVİR almayan grip hastalarında da

raporlanmıştır.

Çocuklar (1 - 12 yaşarasındakiler):

Grip sebebiyle de meydana gelebilecek yaygın olmayan yan etkiler;

öksürük

burun tıkanıklığı

kulaklarda iltihaplanma, kulak rahatsızlıkları

akciğerlerde iltihaplanma

sinüs iltihabı(sinüzit)

bronşit

9 / 9

daha öncedenvar olan astımınşiddetlenmesi

burun kanaması

deride iltihaplanma

lenf bezlerininşişmesi

göz akıiltihaplanması(konjunktivit)

görme bozuklukları

kalp ritminde bozukluklar

Bebekler (6-12 aylık arasındakiler):

6-12 aylık bebeklerde grip tedavisinde kullanılan ENFLUVİR’in raporlananyan etkileridaha büyük

çocuklarda (1yaşve üzeri) raporlanan yan etkilerlebenzerdir. Bilgi için lütfen yukarıdaki bölümü

okuyunuz.

Bebekler (0-6aylık arasındakiler):

0-6 aylık çocuklarda griptedavisinde kullanılan ENFLUVİR’in raporlanan yan etkileri, 6-12 aylık

arasındaki bebeklerde vedaha büyük çocuklarda (1 yaşve üzeri) raporlanan yan etkilerle benzerdir. 1

aylıktan küçük bebeklerde ENFLUVİRkullanımına ilişkin hâlihazırda mevcut veri bulunmamaktadır.

Bilgi için lütfen yukarıdaki bölümü okuyunuz.

Eğer siz veya çocuğunuzsıklıkla hasta oluyorsanızdoktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Eğer grip

belirtileri kötüyegider veya ateşsürerse de doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

Eğerbu kullanma talimatında bahsigeçmeyen herhangibir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

5. ENFLUVİR’inSaklanması

ENFLUVİR’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’ nin altındaki oda sıcaklığındasaklayınız. Sulandırdıktan sonra süspansiyon 25°C' nin altındaki

odasıcaklığında10 gün boyunca veyabuzdolabında (2°C-8°C) 17 günboyunca saklanabilir.

Son kullanma tarihiyleuyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra ENFLUVİR’ i kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ENFLUVİR’ işehir suyunaveya çöpe atmayınız. Bu

konuda eczacınıza danışınız.

RuhsatSahibi

ATABAY KİMYA SAN. TİC. A.Ş.

Acıbadem,Köftüncü Sok. No:1

34718 Kadıköy/İSTANBUL

Üretici:

ATABAYİLAÇ FAB. A.Ş.

Acıbadem,Köftüncü Sok. No:1

34718 Kadıköy/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı10 /12 /2010 tarihindeonaylanmıştır.