EMULİD PLUS % 1 + % 5 JEL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EMULİD PLUS % 1 + % 5 JEL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EMULİD PLUS % 1 + % 5 JEL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Antiinflamatuar hazırlıkları, topikal kullanım için non-steroid

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2015/814
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-10-2015
 • Son Güncelleme:
 • 10-07-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

EMULİD PLUS %1+%5 jel

Haricen deriye uygulanır.

Etkin madde: Her bir roll-on tüp %1 nimesulid ve %5 lidokain içerir.

Yardımcı

madde(ler):

Makrogol

400,

hidroksipropil

selüloz,

izopropil

alkol,

kaprilokaproil makrogol gliseridler.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EMULİD PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. EMULİD PLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. EMULİD PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EMULİD PLUS’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

EMULİD PLUS nedir ve ne için kullanılır?

EMULĠD PLUS, etkin madde olarak nimesulid ve lidokain içermekte olup, topikal (deriye

sürülmek suretiyle uygulanan) kullanılan nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar olarak

adlandırılan ilaç grubuna dahildir.

Jel formunda bir ürün olan EMULĠD

PLUS her bir roll-on tüpte %1 nimesulid ve %5

lidokain içerir.

EMULĠD PLUS, 50 gram jel içeren polietilen roll-on tüpler (ucunda dönen top olan tüp)

içinde kullanıma sunulmaktadır.

EMULĠD PLUS, aĢağıdaki hastalıkların tedavisinde etkilidir;

ağrısı

(lumbago),

eklem

kireçlenmesi

(osteoartrit),

eklemi

çevreleyen

yumuĢak

dokunun

iltihabı

(periartrit),

kiriĢ

iltihabı

(tendinit),

kas,

kiriĢ

kılıfının

iltihabı

(tenosinovit), eklem çevresindeki keselerin iltihabı (bursit) ve spor yaralanmaları gibi

burkulma ve ezilmenin eĢlik ettiği yumuĢak doku ve eklemlerin travmatik, dejeneratif ve

romatizmal hastalıkları

2.

EMULİD PLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EMULİD PLUS’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

EMULĠD PLUS’ın içeriğinde bulunan etkin ve/veya yardımcı maddelerden herhangi

birine karĢı alerjiniz var ise,

Asetilsalisilik asit içeren (aspirin vb.) ilaçlar veya nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar

(NSAĠĠ) olarak adlandırılan ilaç grubuna dahil olan diğer ilaçlar sizde astım, alerjik burun

akıntısı (rinit), ciltte kızarıklık ve kaĢıntı (ürtiker), göz kapaklan, dıĢ üreme organları,

dudaklar ve dil gibi yumuĢak dokularda ĢiĢme (anjiyoödem) ve burun içinde et oluĢumuna

(nazal polip) neden oluyorsa,

Hamileliğinizin ilk veya son 3 aylık döneminde iseniz EMULĠD PLUS’ı kullanmayınız.

EMULĠD PLUS çocuklarda kullanılmamalıdır.

EMULİD PLUS’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

EMULĠD PLUS’ı gözlere, mukozalara (ağız, burun gibi bazı organların iç yüzeylerini

kaplayan dokular), enfeksiyonlu cilt bölgelerine, koltuk altına ya da derideki açık yaralara

uygulamayınız. Kazara temas ettiği takdirde derhal bol su ile yıkayınız.

EMULĠD PLUS kullanımına bağlı olarak uygulama bölgesinde tahriĢ, kızarıklık veya

kaĢıntı meydana gelirse ilacı kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza veya bir hastaneye

baĢvurunuz.

EMULĠD PLUS’ı gerektiğinden daha geniĢ alanlara, uzun süre ile uygulamayınız.

EMULĠD PLUS’ı uygulama esnasında giysilerinizle temas ettirmeyiniz. Aksi takdirde

giysilerinizi boyayabilir. Bu durum giysilerin yıkanmasıyla ortadan kalkar.

EMULĠD PLUS’ı sürdükten sonra uygulama bölgesini bandajla veya herhangi baĢka bir

materyalle kapatmayınız.

EMULĠD PLUS’ı, deriye sürülmek suretiyle uygulanan (topikal) diğer ilaçlar ile aynı

anda kullanmayınız.

Lidokain özellikle geniĢ deri yüzeylerine ve bilhassa da oklüzyon altında uygulandığında

kalp ritim bozuklukları, nefes alma zorluğu, koma ve hatta ölüme sebebiyet verebilir.

EMULĠD PLUS’ı “Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” kısmında

belirtildiği Ģekilde kullandığınızda bu etkilerin oluĢması muhtemel değildir. Doktorunuz

tarafından önerilen doz ve tedavi süresine harfiyen uyunuz.

uyarılar,

geçmiĢteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danıĢınız.

EMULİD PLUS’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

EMULĠD PLUS’ın uygulama yolu itibariyle yiyecek ve içeceklerle etkileĢimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileliğinizin

aylık

döneminde

iseniz

EMULĠD

PLUS’ı

kullanmayınız.

Hamileliğinizin diğer dönemlerinde EMULĠD PLUS’ı kullanıp kullanmayacağınıza ancak

doktorunuz karar verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMULĠD

PLUS’ın

etkin

maddelerinden

biri

olan

lidokain

anne

sütüne

miktarda

geçmektedir.

Diğer

etkin

madde

olan

nimesulidin

anne

sütüne

geçip

geçmediği

bilinmemektedir. Bu nedenle emzirme döneminde kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Emzirme döneminde EMULĠD PLUS kullanımı konusunda doktorunuza danıĢınız.

EMULĠD PLUS’ı emzirmeden önce göğüs bölgesi üzerine uygulamayınız.

Araç ve makine kullanımı

EMULĠD PLUS’ın araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

EMULİD PLUS’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle

aĢağıda

belirtilen

ilaçlardan

herhangi

birini

kullanıyorsanız

doktorunuzu

veya

eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. EMULĠD PLUS’ı topikal olarak kullanılan diğer ilaçlar ile

aynı anda kullanmayınız.

Yüksek tansiyon (hipertansiyon) ve kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve etkin

madde olarak propranolol isimli maddeyi içeren ilaçlar

Mide ve on iki parmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak

simetidin isimli maddeyi içeren ilaçlar

Kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (antiaritmik ilaçlar)

Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak fenitoin isimli maddeyi içeren

ilaçlar

SakinleĢtirici olarak kullanılan ve barbitüratlar olarak adlandırılan ilaç grubuna dahil olan

ilaçlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

EMULİD PLUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz

tarafından

baĢka

Ģekilde

tavsiye

edilmediği

takdirde

EMULĠD

PLUS’ı

etkilenen bölgeye

günde 3 veya 4 kez uygulayınız. Uygulama süresi için doktorunuza

danıĢınız.

Uygulama yolu ve metodu:

EMULĠD PLUS

yalnızca topikal kullanım içindir. EMULĠD PLUS’ı etkilenen bölgeye

nazikçe uygulayınız. Tedavi sırasında bandajlama veya kapatma (oklüzyon) uygulamayınız.

Etkilenen bölgeye EMULĠD PLUS’ı kuvvetli bir Ģekilde ovarak sürmeyiniz.

EMULĠD PLUS koltuk altına uygulanmamalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

EMULĠD PLUS 12 yaĢından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

YaĢlılar için özel kullanım önerisi yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Ağır böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz var ise, EMULĠD PLUS dikkatlice ve doktorunuzun

gözetimi altında kullanılmalıdır.

Eğer EMULİD PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EMULİD PLUS kullandıysanız:

EMULİD PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı

ile konuşunuz.

EMULİD PLUS’ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EMULİD PLUS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

EMULĠD PLUS tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluĢması beklenmez.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EMULĠD PLUS’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kiĢilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, EMULİD PLUS’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ciddi deri döküntüleri

Yüz, dudaklar, dil ve boğazda ĢiĢme, nefes alma güçlüğü

Kalp ritminde bozukluk ve kalbe gelen kan akımının ortadan kalması sonucu kalbin

durması (kardiyovasküler kollaps)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EMULĠD PLUS’a karĢı ciddi alerjiniz var

demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Bilinç kaybı

Zaman,

yer ve kiĢilerle ilgili olarak çevreyi algılama ve değerlendirme

yeteneğinin

bozulması (konfüzyon)

Kan basıncında düĢme, kalp atıĢının yavaĢlaması (bradikardi)

Kulak çınlaması

Bulanık veya çift görme

ÜĢüme, titreme

Sinirlilik, tedirginlik, öfori

Uyku hali

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Uygulama bölgesinde;

Hafif veya orta Ģiddette cilt tahriĢi

Kızarıklık (eritem)

KaĢıntı

Pullanma

Deri döküntüsü

Bunlar EMULĠD PLUS’ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemĢireniz ile konuĢunuz. Ayrıca karĢılaĢtığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “Ġlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamıĢ olacaksınız.

5.

EMULİD PLUS’ın saklanması

EMULİD

PLUS’ı

çocukların

göremeyeceği,

erişemeyeceği

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız.

25˚C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EMULİD PLUS’ı kullanmayınız.

Eğer

üründe

ve/veya

ambalajında

bozukluklar

fark

ederseniz

EMULĠD

PLUS’ı

kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiĢ veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve ġehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

VEM ĠLAÇ San. ve Tic. A.ġ

Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde

No:10B/49 Çankaya/ANKARA

Üretim yeri:

VEM Ġlaç San. ve Tic. A.ġ.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi

Karaağaç Mah. Fatih Blv. No:38

Kapaklı / TEKĠRDAĞ

Bu kullanma talimatı // tarihinde onaylanmıştır.