ELEKTRA PLUS JEL, 30G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ELEKTRA PLUS JEL, 30G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ELEKTRA PLUS JEL,30G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • dexketoprofen

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2014/906
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 01-01-1970
 • Son Güncelleme:
 • 13-12-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ELEKTRA

®

PLUS %1.25 + %.0.25 jel

Haricen uygulanır.

Etkin madde:

1 g jel, etkin madde olarak 12,5 mg deksketoprofene eşdeğer 18,45 mg

deksketoprofen trometamol ve 2,5 mg tiyokolşikosid içerir.

Yardımcı maddeler:

Karbomer, trometamol, etil alkol, lavanta esansı ve deiyonize su.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ELEKTRA

®

PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. ELEKTRA

®

PLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ELEKTRA

®

PLUS

nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ELEKTRA

®

PLUS’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

ELEKTRA

®

PLUS nedir ve ne için kullanılır?

ELEKTRA

PLUS, sarı renkli, berrak jeldir, aktif madde olarak % 1.25 a/a oranında

deksketoprofen ve % 0.25 a/a oranında tiyokolşikosid içeren 30 ve 50 g’'lık tüpler halinde

bulunmaktadır.

Deksketoprofen, steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar

NSAİİ)

grubuna

dahil

ağrı

kesici,

iltihap

giderici

ateş

düşürücü

ilaçtır.

Tiyokolşikosid,

esas

olarak

gevşetici

etkinliğe

sahiptir.

Tiyokolşikosid,

ağrılı

spazmları ile ilişkili semptomların (hastalık belirtilerinin) tedavisinde kullanılır.

ELEKTRA

PLUS,

aşağıdaki

hastalıkların

bölgesel

tedavisinde

ağrı

kesici

iltihap

giderici olarak etkilidir;

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUySHY3RG83ZW56S3k0Z1Axak1U

Kireçlenme (osteoartrit), eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir

hastalık (romatoid artrit), eklemi çevreleyen yumuşak dokunun iltihabı (periartrit), kas

kirişinin

iltihabı

(tendinit),

kiriş

kılıfının

iltihabı

(tenosinovit)

eklem

çevresindeki keselerin iltihabı (bursit) gibi romatizmal hastalıklar,

Ezilme ve burkulma gibi yumuşak doku rahatsızlıkları,

Ağrı, iltihap ve kas gerginliği ile kendini gösteren kas-iskelet sistem hastalıkları.

2. ELEKTRA

®

PLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ELEKTRA

®

PLUS’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer,

Deksketoprofen,

tiyokolşikosid

ürünün

içeriğindeki

yardımcı

maddelerden

herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,

Asetilsalisilik aside (aspirin) veya buna benzer diğer steroid olmayan iltihap giderici

ilaçlara karşı alerjiniz varsa,

Kanama probleminiz varsa ve kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız,

Astımınız varsa veya geçmişte asetilsalisilik asit (aspirin) veya buna benzer diğer

steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar kullandıktan sonra astım atağı, akut alerjik rinit

(alerjiye bağlı burun içerisinde kısa süreli iltihaplanma), burunda polip (alerjiye bağlı

burun

içerisinde

oluşan

kitleler),

ürtiker

(cilt

döküntüsü),

alerji

sonucu

yüz

boğazda şişme

(yüz,

gözler,

dudaklar

veya

dilde

şişlik,

veya

solunum

zorluğu)

veya göğüste hırıltı meydana geldiyse,

Gebelik ve emzirme döneminde iseniz,

Açık yaralara veya sürekli mevcut cilt lezyonlarına, ekzematöz ve

iltihaplı deri

bölgelerine uygulanmamalıdır.

Mukoza, göz ve anal ya da genital bölgeye uygulanmamalıdır.

ELEKTRA

PLUS tıkayıcı veya kapayıcı pansumanla uygulanmamalıdır.

ELEKTRA

PLUS’ın 16 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

ELEKTRA

®

PLUS’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Özellikle uzun süre kullanılan ürünler hassasiyet ve bölgesel tahrişe neden olabilir.

Olabilecek

ışık

hassasiyeti

veya

aşırı

hassasiyet

olayının

önlenmesi

için

tedavi

sırasında ve tedavinin üzerinden iki hafta geçinceye kadar direkt güneş ışığına, ultra

viyole ışınlarına solaryuma maruz kalınmamalıdır.

Deksketoprofenin sistemik etkisi çok az olmasına rağmen şiddetli böbrek yetmezliği

veya karaciğer hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

ELEKTRA

PLUS’ın uygulanmasından

sonra deride bir reaksiyon ortaya çıktığı

takdirde tedavi derhal kesilmelidir.

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUySHY3RG83ZW56S3k0Z1Axak1U

doktorunuza danışınız.

ELEKTRA

®

PLUS’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Deri üzerine sürülerek uygulandığından, yiyecek ve içecek ile etkileşmesi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz

sırasında

hamile

olduğunuzu

fark

ederseniz

hemen

doktorunuza

veya

eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Nadir olarak uyuklama vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli

olunuz.

ELEKTRA

®

PLUS’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

bilgiler

İçeriğinde uyarı gerektirecek yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Deksketoprofen, deri/cilt üzerine uygulama sonucu sistemik dolaşıma çok az miktarlarda

geçtiği için, ilaç ve diğer etkileşimler hemen hemen hiç görülmez.

Diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) ile birlikte kullanımı yan etkilerin

görülme riskinde artışa neden olabilir.

Eğer

reçeteli

ya

da

reçetesiz

herhangi

bir

ilacı

şu

anda

kullanıyorsanız

veya

son

zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ELEKTRA

®

PLUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde ağrılı bölgeye günde 2 – 3 defa

uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

ELEKTRA

PLUS haricen uygulanır.

Hafifçe ovarak jelin tamamen emilmesi sağlanmalıdır.

ELEKTRA

PLUS kullanımından sonra eller iyice yıkanmalıdır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUySHY3RG83ZW56S3k0Z1Axak1U

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Bu ilacı 16 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

Deksketoprofen

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Tiyokolşikosid

Tiyokolşikosidin yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği ile ilgili yeterli veri

bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Deksketoprofen

Şiddetli böbrek yetmezliği veya karaciğer hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Tiyokolşikosid

Tiyokolşikosidin böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği ile

ilgili yeterli veri bulunmamaktadır.

Eğer ELEKTRA

®

PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var

ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla ELEKTRA

®

PLUS kullandıysanız:

ELEKTRA

®

PLUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya

eczacı ile konuşunuz.

ELEKTRA

®

PLUS’ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ELEKTRA

®

PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ELEKTRA

PLUS içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde

yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ELEKTRA

®

PLUS’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları (kurdeşen, yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik veya

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUySHY3RG83ZW56S3k0Z1Axak1U

solunum zorluğu)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ELEKTRA

PLUS’a karşı ciddi alerjiniz var

demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik deri reaksiyonu, deri döküntüleri, dermatit (ciltte kızarıklık, şiddetli kaşıntı,

şişlik, sulanma, kabuklanma, kepeklenme)

Fotosensitivite (ışığa duyarlılık) reaksiyonları (ciltte sıvı dolu kabarcıklar, kızarıklık)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer bu kullanma

talimatında bahsi geçmeyen

herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. ELEKTRA

®

PLUS’ın saklanması

ELEKTRA

®

PLUS’ı

çocukların

göremeyeceği,

erişemeyeceği

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız.

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ELEKTRA

®

PLUS’ı kullanmayınız.

Eğer

üründe

ve/veya

ambalajında

bozukluklar

fark

ederseniz

ELEKTRA

PLUS’ı

kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi

: Santa Farma İlaç San. A.Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 220 64 00

Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri:

Santa Farma İlaç San. A.Ş.

GEBKİM 41455 Dilovası - KOCAELİ

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUySHY3RG83ZW56S3k0Z1Axak1U

Tel: (+90 262) 674 23 00

Fax: (+90 262) 674 23 21

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUySHY3RG83ZW56S3k0Z1Axak1U