EFERCAL 1000 MG EFERVESAN TABLET, 40 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EFERCAL 1000 MG EFERVESAN TABLET, 40 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EFERCAL 1000 MG EFERVESAN TABLET, 40 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kalsiyum karbonat

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 219/72
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 30-06-2009
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

EFERCAL

®

1000 mg efervesan tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir efervesan tablet 1000 mg kalsiyuma eşdeğer 2500 mg kalsiyum

karbonat içerir.

Yardımcı maddeler: Sitrik asit anhidrus, sodyum hidrojen karbonat, malik asit, sodyum

siklamat, laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı), sodyum sakkarin, povidon, makrogol,

limon aroması

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EFERCAL nedir ve ne için kullanılır?

2. EFERCAL’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. EFERCAL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EFERCAL’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. EFERCAL nedir ve ne için kullanılır?

EFERCAL, mineral desteği olarak kullanılan kalsiyum karbonat içerir.

EFERCAL, her biri 1000 mg kalsiyuma eşdeğer 2500 mg kalsiyum karbonat içeren 30, 40, 60

efervesan

tablet

bulunan

plastik

tüp,

silikajelli

kapak

içerisinde

kullanıma

sunulmaktadır.

EFERCAL aşağıdaki durumlardan biri için reçete edilebilir;

Kalsiyum eksikliğinin önlenmesi ve tedavisinde

Değişik

kaynaklı

kemik

erimelerinde

(menopoz

sonrası

dönem,

yaşlılık,

kortikosteroidler olarak adlandırılan bir grup ilacın kullanımı, midenin kısmen veya

tamamen

ameliyatla

alınması

veya

hareketsizlik

nedeniyle)

sıklıkla

tamamlayıcı

tedaviyle kombine olarak

Menopoz öncesi ve sonrası kemik demineralizasyonunun (mineral kaybının) önlenmesi

Raşitizm

(çocuklarda

vitamini

eksikliğine

bağlı

gelişen

kemik

hastalığı)

osteomalazide (yetişkinlerde D vitamini eksikliğine bağlı gelişen kemik hastalığı) özel

tedaviye (vitamin D3 tedavisine) ek olarak

Kadınların

hamilelik

emzirme

dönemleri

çocukların

büyüme

gelişme

devrelerinde artan kalsiyum gereksiniminin karşılanmasında

2. EFERCAL’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EFERCAL’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

EFERCAL’ın aktif maddesi olan kalsiyum karbonat ya da içeriğinde bulunan yardımcı

maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık

kalsiyum

düzeyinin

normalin

üstüne

yükselmesi

(ör.

paratiroid

bezinin

fazla

çalışması, aşırı dozda D vitamini alımı, plazmositoma gibi kalsiyum miktarını azaltıcı

tümörler, kemik metastazları (yayılma))

Şiddetli hiperkalsiüri (idrarda çok yüksek miktarda kalsiyum atılımı)

Nefrokalsinoz (böbrekte kalsiyum birikimi), nefrolitiyazis (böbrek taşı oluşumu)

Kanınızda ve/veya idrarınızda kalsiyum artışına neden olabilecek uzun süreli hareketsizlik

durumunuz varsa bu ilacı kullanmayınız.

EFERCAL’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Hastada hafif bir hiperkalsiüri (idrarda çok yüksek miktarda kalsiyum atılımı) veya hastanın

geçmişinde idrar yolu taşı varsa idrarda kalsiyum atılımının kontrol edilmesi gereklidir.

Duruma göre kalsiyum dozu azaltılabilir veya tedavi sonlandırılabilir. İdrar yolunda taş

oluşumu eğilimi bulunan hastaların daha fazla sıvı alması tavsiye edilir.

Böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa, kalsiyum tuzları; kan kalsiyum ve fosfat seviyeleriniz

izlenerek tıbbi gözetim altında verilmelidir (Bkz. Bölüm 3. Böbrek/Karaciğer yetmezliği).

Yüksek dozlarda ve özellikle D vitamini ile birlikte uygulanması durumunda, uygulamayı

takip eden dönemde böbrek fonksiyon bozukluklarına neden olabilecek hiperkalsemi riski

vardır. Bu gibi durumlarda serum kalsiyum seviyeleri takip edilmeli ve renal fonksiyonlar

izlenmelidir.

Kalsiyum tedavisi gördüğünüz sürece, doktorunuz tarafından özellikle belirtilmediği takdirde

yüksek doz D vitamini ve türevlerini almaktan kaçınmalısınız.

EFERCAL

sitrik

asit

içerdiğinden

şiddetli

böbrek

bozukluğunuz

varsa,

özellikle

alüminyum içeren ilaçları kullanıyorsanız, bu tıbbi ürünü dikkatle kullanmalısınız.

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

EFERCAL’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Ispanak, ravent, kepekli yiyecekler ve tahıllar kalsiyumun mide-barsak kanalından emilimini,

dolayısıyla ilaçtan sağlayacağınız yararı azaltabilir. Bu gıdaların tüketilmesini takiben ilk iki

saat içinde EFERCAL’ı almamalısınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EFERCAL kalsiyum eksikliği durumunda hamilelik süresince kullanılabilir.

Normal hamilelikte günlük 1000-1300 mg kalsiyum kullanımı uygundur.

Hamilelik sırasında günlük alınan toplam miktar 1500 mg kalsiyumu geçmemelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlave kalsiyum anne sütüne geçmesine rağmen, konsantrasyonu emzirilen çocuk üzerinde

herhangi bir yan etki oluşturabilecek düzeyde değildir.

EFERCAL kalsiyum eksikliği durumunda emzirme dönemi süresince kullanılabilir.

Normal emzirme döneminde günlük 1000-1300 mg kalsiyum kullanımı uygundur.

Emzirme döneminde günlük alınan toplam miktar 1500 mg kalsiyumu geçmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

EFERCAL’ın araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz bir etki gösterme olasılığı

yoktur.

EFERCAL’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:

EFERCAL laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı

intoleransınız (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla

temasa geçiniz.

EFERCAL her efervesan tablette 3,96 mmol (91,15 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum,

kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

EFERCAL

estramustin

(prostat

kanserinde

kullanılır),

etidronat

(hiperkalsemi

paget

hastalığında

kullanılır)

muhtemelen

diğer

bifosfonatların

(kemik

erimesi

tedavisinde

kullanılır), fenitoin (sara hastalığının tedavisinde kullanılır), kinolon grubu (bakterilere karşı

etkili ilaç) veya flor preparatlarının (kemik bozukluklarının tedavisinde kullanılır) emilimini

azaltabilir. Eğer bunlarla birlikte kullanılıyorsa en az 3 saatlik aralar verilmelidir. Aksi

takdirde oral bifosfonatların mide-bağırsaktaki emilimi kısıtlı olacaktır.

EFERCAL ile birlikte kullanıldığında ağız yoluyla alınan tetrasiklinlerin (bakterilere karşı

etkili ilaç) emilimi azalabilir. Bu nedenle tetrasiklinleri ilacınızı aldıktan 2 saat önce veya 4-6

saat sonra kullanmalısınız.

Sistemik kortikosteroidler (tüm vücuda dağılarak etki eden, hormon kaynaklı bir ilaç grubu)

kalsiyum emilimini azaltabilir. Birlikte kullanımı sırasında EFERCAL’ın dozunu artırmak

gerekebilir.

D vitamini ve türevleriyle birlikte kullanıldığında, kalsiyumun emiliminde artış görülür.

vitamini

türevleri

birlikte

yüksek

dozda

alındığında;

kalsiyum,

verapamil

muhtemelen diğer kalsiyum kanal blokerlerine olan yanıtı azaltabilir.

Ispanak, ravent, kepekli yiyecekler ve tahıllar kalsiyumdan sağlayacağınız yararı azaltabilir

(bkz. EFERCAL’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması)

Dijital glikozitleri (kalp rahatsızlıkları için kullanılır) tedavisi görüyorsanız, EFERCAL’ı

dikkatle

kullanmanız

gerekir.

(elektrokardiyogram)

kalsiyum

seviyeleriniz

kontrol edilerek izlemelidir.

Tiyazid diüretikleri (idrar söktürücü olarak veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)

idrarla kalsiyum atılımını azaltırlar. Bundan dolayı EFERCAL ile birlikte kullanıldığında

kanda

kalsiyumun

normal

seviyelerin

üstüne

çıkması

(hiperkalsemi)

riski

göz

önünde

bulundurulmalıdır. Hiperkalsemi riskinin artmasından dolayı tiyazid içerikli diüretiklerle

eşzamanlı

tedavi

uygulandığı

durumlarda

serum

kalsiyum

seviyesi

düzenli

olarak

takip

edilmelidir.

Levotiroksinin (tiroid fonksiyon bozukluklarında kullanılır) kalsiyum karbonat ile birlikte

kullanımının levotiroksinin emilimini azalttığı belirlenmiştir.

Kalsiyum demirin emilimine engel olabilir. Demir eksikliği tedavisi görüyorsanız, demir ve

kalsiyumu aynı anda almaktan kaçınmalısınız. Günün farklı saatlerinde uygulamalısınız.

Levotroksin

içeren

ilaçların

kalsiyum

karbonat

birlikte

alındığında

emilimi

bozulduğundan, iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. EFERCAL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Elementel kalsiyumun (iyonize kalsiyum) olağan 500-1000 mg günlük dozu, önerilen günlük

gereksinimin asgari %70’ini karşılar. Ağır durumlarda bu miktar tedavinin ilk haftalarında

2500 mg’a kadar çıkar.

Uygulama yolu ve metodu:

Efervesan tablet bir bardak (yaklaşık 200 mL) suda eritilerek bekletilmeden içilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda: Günde 500-1000 mg

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur, ancak böbrek fonksiyonlarında

azalma olan hastalarda bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Hafif hiperkalsiüri (idrarda kalsiyum atılımı) (300 mg= 7,5 mmol/24 saatten fazla), böbrek

fonksiyonlarınızda hafif-orta derecede bozukluk veya idrar taşı gibi rahatsızlıklarınız varsa

veya daha önceden geçirdiyseniz idrarınızda kalsiyum atılımının ve kan kalsiyum ve fosfat

seviyelerinizin izlenmesi gereklidir. Doktorunuz gerektiğinde dozu azaltabilir veya tedaviye

son verebilir.

İdrar yolunda taş oluşumuna meyilli hastaların bol miktarda sıvı almaları önerilir.

Eğer EFERCAL’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EFERCAL kullandıysanız:

Doz aşımı idrarda ve kanda aşırı kalsiyum artışına neden olabilir.

Belirtileri; bulantı, kusma, susama, çok su içme, sık idrara çıkma, su kaybı ve kabızlıktır.

Kronik (uzun süreli) doz aşımının neden olduğu hiperkalsemi damar ve organlarda kalsiyum

birikimine neden olabilir.

EFERCAL’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

EFERCAL’ı kullanmayı unutursanız:

EFERCAL’ı almayı unuttuğunuzu fark ederseniz, mümkün olan en kısa sürede ilacınızı

alınız. Eğer bir sonraki dozu almanıza çok az zaman kalmışsa, unuttuğunuz dozu atlayıp bir

sonraki doz zamanına kadar bekleyiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EFERCAL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz EFERCAL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Doktorunuza

danışmadan tedaviyi erken kesmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EFERCAL’ın da içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

EFERCAL’ı

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar

Boğaz, yüz, dudaklar ve ağzın şişmesi. Bu nefes almayı ve yutkunmayı zorlaştırabilir.

Ellerin, ayakların ve bileklerin ani şişmesi

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi

müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yaygın

olmayan

(her

hastadan

1’inden

daha

azında,

1000

hastadan

1’inden

daha

fazlasında görülür)

Kan kalsiyum seviyelerinde artma (hiperkalsemi)

İdrarda atılan kalsiyum miktarının artması (hiperkalsiüri)

Seyrek (her 1000 hastadan 1’inden daha azında, 10000 hastadan 1'inden daha fazlasında

görülür)

Aşırı duyarlılık reaksiyonları (kaşıntı, cilt döküntüsü, ürtiker)

Gaz-şişkinlik

Kabızlık

İshal

Bulantı

Kusma

Karın ağrısı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. EFERCAL’ın saklanması

EFERCAL’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Kullandıktan sonra tüpün kapağını kapatmayı unutmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EFERCAL’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz EFERCAL’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi

: Vitalis İlaç San. Tic. A.Ş.

Esenler / İSTANBUL

Telefon : 0 850 201 23 23

Faks : 0 212 481 61 11

E-mail : info@vitalisilac.com.tr

Üretim Yeri

: Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı () tarihinde onaylanmıştır.