EDURANT 25 MG FILM KAPLI TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EDURANT 25 MG FILM KAPLI TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EDURANT 25 MG FILM KAPLI TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • rilpivirine

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 136/33
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 09-07-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

EDURANT 25 mg film kaplı tablet

Ağız yolu ile alınır.

Etkin madde:

Her film kaplı tablet 25 mg rilpivirine karşılık gelen 27,5 mg rilpivirin

hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat (inek sütü), kroskarmelloz sodyum, povidon K30,

polisorbat 20, silikafiye mikrokristalize selüloz, magnezyum stearat, hipromelloz 2910

6 mPa.s, titanyum dioksit E171, makrogol 3000, triasetin.

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini

sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz.

Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

EDURANT nedir ve ne için kullanılır?

2.

EDURANT’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

EDURANT nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

EDURANT’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

EDURANT

nedir ve ne için kullanılır?

EDURANT, bir yüzünde “25” ve diğer yüzünde “TMC” baskısı olan, yuvarlak biçimli,

iki yüzeyi de içbükey, beyaz/kirli beyaz renkli tabletler şeklindedir.

Çocuk emniyetli kapaklı bir plastik şişe içinde 30 tablet bulunur.

EDURANT, AIDS olarak da adlandırılan İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV)’nün

neden olduğu enfeksiyonun tedavisi için kullanılan rilpivirin etkin maddesini içeren bir

ilaçtır. Non-nükleozid revers transkriptaz inhibitörleri (NNRTI) olarak adlandırılan HIV

ilaçlarından biridir. EDURANT, vücudunuzdaki İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV)

miktarını azaltma yoluyla etki göstermektedir.

EDURANT,

HIV için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte

HIV enfeksiyonu olan ve daha

önce bunun için HIV’e karşı ilaç kullanmamış 18 yaşından büyük erişkin hastaların

tedavisinde kullanılır.

Doktorunuz, sizin için en iyi ilaç kombinasyonunun hangisi olduğunu söyleyecektir.

2. EDURANT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EDURANT’ı

aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Rilpivirine ya da ilacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise (etkin

madde ve yardımcı maddeler listesine bakınız).

EDURANT’ı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle birlikte KULLANMAYINIZ

(Birlikte

kullanım EDURANT ya da diğer ilacın etki şeklini değiştirebilir).

Karbamazepin, okskarbazepin, fenobarbital, fenitoin (Sara nöbetlerini ve havale geçirmeyi

önlemede kullanılan ilaçlar)

Rifampisin ve rifapentin (Tüberküloz gibi bazı enfeksiyonların tedavisine yönelik ilaçlar)

Omeprazol,

esomeprazol,

lansoprazol,

pantoprazol,

rabeprazol

(Mide

ülserleri,

mide

yanması ya da asit reflüsü durumunu önlemek veya tedavi etmek için kullanılan proton

pompa inhibitörü ilaçlar)

Deksametazon (iltihabi durumlar ve alerjik reaksiyonlar gibi bir çok değişik durumda

kullanılan bir kortikosteroid ilaç) [Tek doz tedavi harici, ağız yoluyla ya da enjeksiyonla

alınan]

Sarı kantaron (St John’s wort;

Hypericum perforatum

) içeren ilaçlar (Depresyon için

kullanılan bitkisel bir ilaç)

Bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuza bunların yerine verebileceği ilaçları

sorunuz.

EDURANT’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

EDURANT kullanmadan önce doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

EDURANT, HIV enfeksiyonunu iyileştirmez. Kandaki virüs miktarını azaltmak için kullanılan

tedavinin bir parçasıdır. EDURANT alırken de her ne kadar risk etkili antiretroviral tedavi ile

düşürülmüş olsa da başkalarına HIV geçirme riski bulunmaktadır. Doktorunuzla başkalarına

geçirmeyi önlemek için alınabilecek önlemler hakkında konuşunuz.

EDURANT, 65 yaş üzerinde kısıtlı sayıda hastada kullanılmıştır. Bu yaş grubundaysanız

EDURANT kullanıp kullanamayacağınızı lütfen doktorunuza sorunuz.

Aşağıdaki durumları gözden geçirip sizde mevcut olup olmadığını doktorunuza söylediğinizden

emin olunuz.

Eğer:

Önceden, hepatit B ve/veya hepatit C hastalığı dahil

karaciğerinizle ilgili sorunlarınız

var ise ve/veya

böbreklerinizle ilgili sorunlarınız

varsa bunu doktorunuza söyleyiniz.

Doktorunuz EDURANT kullanıp kullanamayacağınıza karar vermeden önce karaciğer

veya böbrek hastalığınızın durumunu değerlendirebilir.

Herhangi bir

enfeksiyon belirtisi

(örneğin ateş, ürperme, terleme) ortaya çıkarsa, hemen

doktorunuzu haberdar ediniz. İlerlemiş HIV enfeksiyonu ve fırsatçı enfeksiyon geçmişi

olan bazı hastalarda, önceki enfeksiyonlardan kaynaklanan iltihabi duruma ilişkin işaret

ve belirtiler anti-HIV tedavisinin başlatılmasından hemen sonra ortaya çıkabilmektedir.

Bu belirtilerin, vücutta belirti vermeden bulunabilen enfeksiyonlarla savaşmayı sağlayan

bağışıklık yanıtındaki gelişmeden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Fırsatçı enfeksiyonlara ek olarak, otoimmün hastalıklar da (immün sistemin sağlıklı vücut

dokusuna saldırması ile oluşan durum) HIV enfeksiyonunu tedavi etmek için alınmaya

başlanan tedaviden sonra gözlenebilir. Otoimmün hastalıklar, tedaviye başladıktan aylar

sonra görülebilir. Eğer enfeksiyon semptomları veya ellerde ve ayaklarda başlayıp

gövdenin

yukarısına

doğru

ilerleyen

güçsüzlüğü,

palpitasyon,

tremor

veya

hiperaktivite gibi diğer semptomlardan herhangi birini fark ederseniz, gerekli tedaviyi

almak için doktorunuzu derhal bilgilendirin.

Hayatı tehlikeye sokabilecek düzensiz kalp atışına (Torsade de Pointes) neden olacak

herhangi bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

Çocuklar

EDURANT 18 yaş altı hastalarda kullanıma uygun değildir çünkü bu yaş grubunda yeteri kadar

çalışılmamıştır.

EDURANT’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

EDURANT'ı

mutlaka bir öğün yemek ile birlikte almanız gerekir.

İlacın vücudunuzda

gereken düzeylere ulaşması için yemeklerle birlikte alınması gerekir. Yalnız başına bir

beslenme içeceğiyle (örneğin proteinden zengin bir içecek) alınması yemekle birlikte almanın

yerini tutmaz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Eğer hamile iseniz ya da hamile kalmayı planlıyor iseniz hemen doktorunuza söyleyiniz.

Hamile kadınlar EDURANT kullanımı konusunda doktorları ile görüşmelidirler.

EDURANT ile tedavi gören çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınların uygun doğum

kontrol yöntemlerini kullanması önerilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

HIV enfeksiyonunun anne sütü ile bebeğinize geçme ihtimali bulunduğundan HIV enfeksiyonu

taşıyan kadınlar bebeklerini emzirmemelidirler.

Araç ve makine kullanımı

EDURANT ile tedavi görmekte olan bazı hastalarda halsizlik, baş dönmesi veya sersemlik hali

görülebilir. EDURANT almaktayken halsizlik, baş dönmesi veya sersemlik hali görülmesi

durumunda araç ve makine kullanmayınız.

EDURANT’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

EDURANT, yardımcı madde olarak laktoz içerir. Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı

tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

EDURANT'ı, HIV tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarla birlikte almalısınız. Doktorunuz

EDURANT’ı hangi HIV ilaçlarıyla bir arada kullanabileceğinizi söyleyecek ve birlikte sizin

gereksinimlerinize

uygun

kombinasyonun

hangisi

olduğuna

karar

vereceksiniz.

Doktorunuzun önerilerini dikkatle uygulayınız.

Bazı ilaçlar EDURANT ile birlikte alındıklarında, EDURANT’ın vücudunuzdaki miktarlarını

değiştirebilir.

Halihazırda herhangi bir ilaç alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız ya da alacaksınız

doktorunuza ya da eczacınıza söyleyiniz.

Delavirdin, efavirenz, etravirin ve neviparin gibi diğer non-nükleozid revers transkriptaz

inhibitörleri (NNRTI’ler) ile

EDURANT'ın bir arada kullanımı önerilmez.

EDURANT

aşağıdaki

ilaçlardan

herhangi

birini

birlikte

kullanmanız

durumunda

EDURANT

ya

da

bu

ilaçların

etkilerinde

değişiklik

olabilir

Aşağıdaki

ilaçları

kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz:

Rifabutin (bazı

bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır). Eğer EDURANT

alırken bu ilacı alacaksanız, "3. EDURANT nasıl kullanılır (18 yaş üzerinde)" bölümünü

dikkatle okuyunuz.

Klaritromisin, eritromisin (antibiyotikler).

Simetidin, famotidin, nizatidin, ranitidin (mide ülserleri, mide yanması ya da asit reflüsü

durumunu önlemek veya tedavi etmek için kullanılan H

reseptör antagonisti ilaçlar).

Eğer bu ilaçları alıyorsanız "3. EDURANT nasıl kullanılır (18 yaş üzerinde)" bölümünü

dikkatle okuyunuz.

Antasitler (örneğin alüminyum / magnezyum hidroksit, kalsiyum karbonat gibi mide asidi

ile oluşan hastalıkları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar). Eğer bu ilaçları alıyorsanız "3.

EDURANT nasıl kullanılır (18 yaş üzerinde)" bölümünü dikkatle okuyunuz.

Metadon (uyuşturucu bağımlılığı tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Dabigatran eteksilat (kanı sulandırmada kullanılan bir ilaç)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında mutlaka bilgi veriniz.

3. EDURANT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

EDURANT’ı kullanırken her zaman doktorunuzun ve eczacınız tavsiyelerine kesin olarak

uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu (18 yaş üzerinde):

EDURANT’ın olağan dozu günde 1 tablettir.

EDURANT'ı

mutlaka bir öğün yemek ile birlikte almanız gerekir.

İlacın vücudunuzda

gereken düzeylere ulaşması için yemeklerle birlikte alınması gerekir. Yalnız başına bir

beslenme içeceğiyle (örneğin proteinden zengin bir içecek) alınması yemekle birlikte almanın

yerini tutmaz.

Özel dikkat gerektiren dört durum bulunmaktadır:

1.

Eğer

rifabutin

alıyorsanız

(bazı

bakteriyel

enfeksiyonların

tedavisinde

kullanılır)

EDURANT'ı günde 2 tablet alınız. Rifabutin almayı kestiğinizde günde 1 tablet EDURANT

alınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışın.

2.

Bir antasit kullanmaktaysanız

(Alüminyum / magnezyum hidroksit, kalsiyum karbonat

gibi mide asidi ile oluşan hastalıkları tedavi etmek için kullanılan bir ilaç). Antasitinizi

EDURANT’ı almadan en az 2 saat önce ya da en az 4 saat sonra alınız (Bölüm 2'deki "Diğer

ilaçlar ile birlikte kullanımı" kısmına bakınız).

3.

Bir H

2

-reseptör antagonisti kullanmaktaysanız

(Simetidin, famotidin, nizatidin, ranitidin

gibi mide veya bağırsak ülserlerini tedavi etmek ya da, asit reflüsüne bağlı mide yanması

durumunu

rahatlatmak

için

kullanılan

ilaçlar).

-reseptör

antagonisti

ilacınızı

EDURANT’ı almadan en az 12 saat önce, ya da en az 4 saat sonra alınız (Bölüm 2'deki

"Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" kısmına bakınız). H

-reseptör antagonistleri günde iki

defada alınan şekilde kullanılmamalıdır. Bunların yerine kullanabileceğiniz ilaçlar için

doktorunuzla konuşunuz.

4.

Eğer didanozin (HIV enfeksiyonunu tedavisi için kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız,

herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir. Didanozin aç karnına EDURANT (yemeklerle

beraber alınır) kullanımından en az 2 saat önce ya da en az 4 saat sonra

alınmalıdır.

Çocuk emniyetli kapağın açılması:

Plastik şişe, size çocuk emniyetli bir kapakla sunulur; bu kapağı aşağıda

açıklandığı gibi açmalısınız:

Vidalı kapağı aşağıya doğru bastırırken, saat yönünün tersi yönde

çeviriniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

18 yaş altı hastalarda yeterince araştırılmadığından,

EDURANT çocuklar ve ergenlerde

kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanım:

EDURANT, 65 yaş üzerinde kısıtlı sayıda hastada kullanılmıştır. Bu yaş grubundaysanız

EDURANT kullanıp kullanamayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ila orta derecede karaciğer yetmezliğiniz varsa herhangi bir doz ayarlaması gerekli

değildir. Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa EDURANT'ı kullanmayınız.

Böbrek yetmezliği:

Hafif ila orta derecede böbrek yetmezliğiniz varsa herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir.

Ağır böbrek yetmezliğiniz ya da son dönem böbrek hastalığınız varsa EDURANT'ı dikkatli

kullanınız.

Eğer EDURANT’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EDURANT kullandıysanız:

Aşırı dozda almanız durumunda baş ağrısı, bulantı, baş dönmesi ve/veya anormal rüya görme

şeklinde belirtiler görülebilir.

EDURANT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı

ile konuşunuz.

EDURANT’ı kullanmayı unutursanız:

Unuttuğunuzu

12 saat içinde fark ederseniz,

hemen tabletinizi almalısınız. Tabletler her

zaman için bir öğün yemekle birlikte alınmalıdır. Daha sonraki tabletleri normalde almanız

gereken zamanda almaya devam ediniz. Unuttuğunuzu

12 saatten sonra fark ederseniz

almayı unuttuğunuz dozu atlayarak normal şekilde sonraki dozlarınızı alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EDURANT'ı aldıktan sonraki 4 saat içinde kusarsanız, bir öğün yemekle birlikte bir tablet daha

alınız. Eğer EDURANT'ı aldıktan 4 saat sonra kusmuşsanız bir sonraki almanız gereken doza

kadar ek bir tablet daha almanıza gerek yoktur.

Eğer bir dozu alıp almadığınız ya da ne zaman kustuğunuzdan emin değilseniz doktorunuza

danışınız.

EDURANT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuzla konuşmadan EDURANT kullanmayı bırakmayınız.

tedavisi

enfeksiyonunu

tedavi

etmez.

Kendinizi

çok

hissettiğinizde

dahi

doktorunuzla konuşmadan EDURANT ya da diğer HIV ilaçlarınızı kullanmayı bırakmayınız.

Böyle yapmanız virüsün ilaçlara direnç geliştirme riskini artırır. Önce doktorunuzla konuşunuz.

EDURANT kullanımıyla ilgili başka sorularınız var ise, doktorunuza danışınız.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Aşağıdakilerden

biri

olursa

EDURANT’ı

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ani başlayan kaşıntı ve ciltte döküntü

Boğaz ve dilde şişme

Solunum sıkıntısı

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu belirtiler sizde mevcut ise, sizin EDURANT’a karşı

ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da bazı yan etkilere neden olabilir, ancak bu yan etkiler herkeste

görülmeyebilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az1 inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 astanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10. 000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın;

Baş ağrısı

Mide bulantısı

Uykuya dalmada güçlük (insomnia)

Baş dönmesi

Rutin karaciğer testlerinden birinde değişiklik (transaminaz)

Kandaki kolesterolde ve/veya pankreatik amilazda artış

Yaygın;

Anormal rüyalar görme

Döküntü

Mide ağrısı

Depresyon

Yorgunluk

Kusma

Uyuşukluk

İştahta azalma

Uyku problemleri

Midede rahatsızlık hissi

Depresif ruh hali

Ağız kuruluğu

Kanda beyaz kan hücreleri ve trombosit sayısında, hemoglobin sayısında azalma,

trigliserit, lipaz ve/veya bilirubin artışı

Yaygın olmayan;

Enfeksiyon veya enflamasyon işaret ve semptomları, örneğin; ateş, titreme, terleme

(immün reaktivasyon sendromu)

Yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse doktorunuza söyleyiniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. EDURANT’ın saklanması

EDURANT’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

EDURANT’ı 30°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan korumak için orijinal ambalajı

içinde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EDURANT’ı

kullanmayınız.

Son kullanma tarihi o ayın son gününü ifade eder.

Atık su veya evsel atık ile herhangi bir ilacı atmayınız. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl

atacağınızı eczacınıza danışınız.Bu tedbirler çevreyi korumaya yardımcı olacaktır.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Johnson and Johnson Sıhhi Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ertürk Sok. Keçeli Plaza No:13 Kavacık/-Beykoz/İstanbul

Tel:

0216 538 20 00

Üretim yeri:

Janssen-Cilag SpA

Via C. Janssen Borgo San Michele/Latina/İtalya

Bu kullanma talimatı 09/04/2019 tarihinde onaylanmıştır.