DUPHALAC 670 MG/ ML SURUP, 300 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DUPHALAC 670 MG/ ML SURUP, 300 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DUPHALAC 670 MG/ML SURUP, 300 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • laktuloz

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2017/950
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 25-12-2017
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DUPHALAC

670 mg/mlşurup

Ağızyolundan uygulanır.

Etkin madde: 1000 mlçözeltide 667 gramlaktüloz

YardımcıMaddeler:DUPHALAC

hiçbir yardımcımaddeiçermemektedir, ancak,küçük

miktarlardabaşkaşekerler (örn. laktoz, galaktoz, epilaktoz, fruktoz) içerebilir.

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veyadüşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında :

1.DUPHALAC ® nedir ve ne için kullanılır ?

2.DUPHALAC ® ’ıkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.DUPHALAC ® nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.DUPHALAC ® ’ın saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. DUPHALAC ® nedir ve ne için kullanılır ?

DUPHALAC

, ağız yolundan kullanılan, berrak, kıvamlı, renksiz ile kahverengimsi sarı

arasında değişen renkte bir çözeltidir. Yüksek yoğunluklu polietilenşişelerde, ölçek kabıile

birlikte sunulmaktadır.

DUPHALAC

, laktüloz adıverilen bir laksatifiçerir. Laktüloz, bağırsak içine suçekerek,

gaitayı(dışkıyı) yumuşatır ve bağırsaktan geçişini kolaylaştırır. Laktüloz emilimeuğramaz.

Aşağıdaki durumların tedavisi için kullanılır:

Kabızlıkta:kalın barsakların normal çalışma ritmini kazanmasınısağlamak

Gaita kıvamının yumuşak olmasının tıbben arzulandığı durumlarda

(hemoroid, kolon ya daanüse yönelik cerrahi girişimlerden sonra)

Hepatik ensefalopati (HE) denilen zihin karışıklığına, titremeye, komadahil olmak

üzere bilinç seviyesinde azalmaya sebep olan bir karaciğer hastalığı: Karaciğer koması

veya koma öncesi, tedavi ve korunmasında kullanılır.

2. DUPHALAC ® ’ıkullanmadan önce dikkatedilmesigerekenler

DUPHALAC ® ’ıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer içeriğindeki etkin maddeye (laktüloz) veya herhangi bir bileşenine karşı

alerjikseniz (aşırıduyarlılığınız varsa) DUPHALAC ® ’ıkullanmayınız.

Seyrek görülen bir hastalık olan galaktozemi (galaktozumetabolize eden enzimin

doğuştan eksik olmasıdurumu) durumunda

Sindirimsisteminde kabızlığa sebep olabilecek tıkanıklık,sindirimsistemi

organlarında delinmeveya delinmeriski.

Eğer yukarıdakilerden herhangi biri sizin içingeçerliyse,DUPHALAC ® ’ıkullanmayınız.

Emin değilseniz, DUPHALAC ® ’ıkullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazışekerlere karşıintoleransınız olduğu

söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz .

DUPHALAC ® ’ıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Özellikle aşağıdakiler olmak üzere, herhangi birşikayetiniz ya da hastalığınız varsa,

DUPHALAC ® ’ıkullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

açıklanamayan bir karın ağrınız varsa,

laktozu (sütşekeri) sindiremiyorsanız,

diyabetiniz (şeker hastalığınız) varsa.

Diyabetiniz varsa ve HEiçin tedavi ediliyorsanız, DUPHALAC ® dozunuz daha yüksek

olacaktır. Buyüksek doz, çok miktardaşeker içerir. Bu nedenle,diyabet tedavisi için

kullandığınız ilacınızın dozunun ayarlanmasıgerekebilir.

Ayarlanmamışdozların kronik kullanımı(günde 2-3’ten fazla yumuşak dışkılamaya sebep

olan) veya yanlışkullanım, ishale ve elektrolit dengesinin bozulmasına sebep olabilir.

Laksatif tedavisi sırasında, yeterli miktarda sıvıtüketmelisiniz (günde yaklaşık 2 litre, 6-8 su

bardağınaeşdeğer).

Eğer birkaç günlük tedaviden sonra durumunuzda iyileşme olmazsa ya daşikayetleriniz

kötüye giderse, lütfen doktorunuza danışınız.

Çocuklar

Özel durumlarda doktorunuz çocuk ya da bebekler için DUPHALAC ® reçeteleyebilir. Bu

durumlarda, doktorunuz tedaviyi dikkatle takip etmelidir. DUPHALAC ® bebeklere ve küçük

çocuklara, normal dışkılamarefleksini etkileyebileceği için, sadece gerekli tıbbi koşullarda

verilmelidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangibir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

DUPHALAC ® ’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

DUPHALAC

, yemekle veya yemekten bağımsız olarak alınabilir. Yiyecek veya içecekler

için bir kısıtlamasöz konusu değildir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalma ihtimaliniz varsa, bu ilacıkullanmadan önce doktor veya

eczacınıza danışınız.

DUPHALAC

, gerekli ise hamilelik sırasında kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız, bu ilacıkullanmadan öncedoktor veya eczacınıza danışınız.

DUPHALAC

, gerekli ise emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makine kullanımı

DUPHALAC

’ınaraç ve makine kullanmayeteneğiüzerine etkisiihmaledilebilir düzeydedir

veya hiç yoktur.

DUPHALAC ® ’ın içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

DUPHALAC

, küçük miktarlarda sütşekeri (laktoz) galaktoz, epilaktoz veya fruktoz

içerebilir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazışekerlere karşıintoleransınız olduğu

söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimçalışmalarıyapılmamıştır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DUPHALAC ® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığıiçin talimatlar:

DUPHALAC ® ’ıher zaman doktorunuzun belirttiğişekilde kullanınız. Sorularınız olursa,

doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DUPHALAC ® ’ıölçek kabıile kullanınız.

DUPHALAC ® ’ımeyve suyu, süt veya su ile karıştırabilirsiniz. Bol sıvıtüketmeniz

(gün boyunca yaklaşık 6-8 su bardağı) önerilir.

Dozunuzu hemen yutunuz. Ağızda bekletmeyiniz çünkü, DUPHALAC ® özellikle uzun

dönemkullanıldığında,şeker içeriği dişçürümesine sebep olabilir.

DUPHALAC ® ’ın etkisini göstermesi 2-3 günü bulur.

Doktorunuz, alacağınız dozu ilaca verdiğiniz yanıta göre ayarlayacaktır.

Kabızlıkta veya gaita kıvamının tıbben yumuşak olmasınınistendiği durumlarda doz

uygulaması:

DUPHALAC ® günlük tek doz olarak ya da iki doza bölünerek alınabilir. Doktorunuz size

hangi sıklıkta kullanmanız gerektiğini söyleyecektir.

Günlük Başlangıç Dozu Günlük Tedaviye Devam Dozu

Erişkinler veergenler 15 – 45 ml 15 – 30 ml

Çocuklar

(7-14 yaşarası)

15 ml

10- 15 ml

Çocuklar

(1-6 yaşarası)

5 – 10 ml

5 – 10 ml

1 Yaşın altındaki

bebeklerde 5 ml’ye kadar 5 ml’ye kadar

Hepatik Ensefaloptati’de (yalnızca erişkinler için) doz uygulaması:

Yetişkinler:

Başlangıçdozu:Günde 3 – 4 defa 30-45 ml

Sonrasında doktorunuz tarafından, günde 2-3 defa yumuşak bir defekasyon sağlayabilecek

şekilde doz ayarlamasıyapılabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

DUPHALAC ® yalnızca ağız yoluyla kullanımiçindir.

Günlük tek doz reçete edildiğinde, doz düzenli olarak günün aynısaatinde (örn. kahvaltı

sırasında) alınmalıdır.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:DUPHALAC ®’ ın değişik yaşgrubundaki çocuklarda

kullanımdozuna ilişkin bilgileri yukarıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Laksatif preparatların çocuklarda ve bebeklerde kullanımı, normal dışkılamarefleksini

etkileyebileceği için, olağan dışıdurumlarda ve ancak doktorunuzun kontrolünde

olmalıdır.

DUPHALAC ®’ ıdoktorunuza danışmadan ve doktorunuzun kontrolü dışında, 14 yaşın

altındaki çocuklara vermeyiniz.

HE’li çocukların (yenidoğandan 18 yaşına kadar) tedavisi için bilgi mevcut değildir.

Yaşlılarda kullanımı:Özel doz önerisi bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / karaciğer yetmezliği

Özel doz önerisi bulunmamaktadır.

Eğer DUPHALAC ®’ ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DUPHALAC ® kullandıysanız:

DUPHALAC ® ’dan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız ilacıalmayıdurdurup

bir doktor veya eczacıya danışınız.

Eğer kullanmanızgerekenden fazlasınıkullanırsanız, ishal ve karın ağrısıoluşabilir. Bu

durumda, doktorunuzun önereceğişekilde tedavi durdurulmalıya dadozyeterli derecede

azaltılmalıdır.

İshale veya kusmayabağlıyoğun sıvıkaybıdurumunda tedavi gerekebilir. Bu durumlarda

lütfen doktorunuzadanışınız.

DUPHALAC ® ’ıkullanmayıunutursanız:

DUPHALAC ® ’ıkullanmayıunutursanız, endişe etmeyiniz. Bir sonraki dozunuzu normal

zamanında alınız.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

DUPHALAC ® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuza danışmadan tedavinizi bırakmayınız ya da değiştirmeyiniz.

İlacın kullanımıile ilgili sorularınız olursa doktor veya eczacınıza danışınız.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, DUPHALAC ® ’ıniçeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan

etkiler olabilir.

DUPHALAC ® için aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

Çok yaygın (10 kişide 1’den fazla kişide görülebilir)

ishal

Yaygın (10 kişide en fazla 1 kişide görülebilir)

gaz oluşumu

bulantı

kusma

karın ağrısı

Yaygın olmayan (100 kişide en fazla 1 kişide görülebilir)

ishale bağlıelektrolit dengesizliği

Tedavinin ilk birkaç gününde gaz oluşabilir ve genellikle birkaçgün sonra geçer. Belirtilen

dozdan daha yüksek doz alındığında karın ağrısıve ishal oluşabilir. Böyle durumlarda doz

azaltılmalıdır.

Uzun zamanboyunca yüksek doz (normalde sadecehepatik ensefalopati (HE) tedavisinde

kullanılan dozlar kadar) kullanırsanız, ishale bağlıolarak elektrolit dengesizliği

yaşayabilirsiniz.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yanetkimeydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile

konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.trsitesinde yer alan “İlaçYan Etki Bildirimi”

ikonuna tıklayarak doğrudanTürkiyeFarmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralıyan etki bildirimhattınıda kullanabilirsiniz.

Meydana gelen yan etkileribildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında

daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

5. DUPHALAC ® ’ın saklanması

DUPHALAC ®’ ıçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra DUPHALAC ®’ ıkullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Abbott Laboratuarlarıİth.İhr. ve Tic. Ltd.Şti.

Saray Mah., Dr. Adnan Büyükdeniz Cad., No:2,

Kelif Plaza, 34768 Ümraniye –İstanbul

Üretim Yeri:

Abbott Biologicals B.V.

Veerweg 12, 8121 AA

Olst/ Hollanda

Bu kullanmatalimatı. tarihinde onaylanmıştır.