DUOLANS 30/ 30 MG SR KAPSUL, 28 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DUOLANS 30/ 30 MG SR KAPSUL, 28 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DUOLANS 30/30 MG SR KAPSUL, 28 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • bulimia, kombinasyonları

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 237/96
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 09-12-2011
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DUOLANS 30/30 mg SRkapsül

Ağızdan alınır.

Etkin maddeler:Her bir SR (sürekli salınımyapan)kapsül 30 mglansoprazole eşdeğer

lansoprazol %8,5 pelletve 30 mgdomperidona eşdeğer domperidon %40 pellet içerir.

Yardımcımaddeler:Sukroz, mannitol (E421), kalsiyumCMC,disodyum hidrojen fosfat, hafif

magnezyum karbonat,şeker, metil paraben sodyum, propil paraben sodyum, polivinilpirolidon,

tween 80, hidroksi propil metil selüloz (HPMC E5), HPMC P-55, talk, setil alkol titanyum

dioksit (E171), starch, polivinilpirolidon, sarıdemir oksit (E172), etil selüloz, jelatin, indigotine

FD&C Blue2 (E132), eritrosin FD&C Red3 (E127).

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINIdikkatlice

okuyunuzçünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa,lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdozkullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DUOLANS nedir ve ne için kullanılır?

2. DUOLANS’ıkullanmadan önce dikkatedilmesi gerekenler

3. DUOLANS nasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. DUOLANS’ın saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. DUOLANS nedir ve ne için kullanılır?

DUOLANS SR kapsül, renksizşeffaf gövde, kırmızırenklişeffaf kapak içerisinde kirli beyaz

ve sarıdan açık sarıya doğru renkli kürelerşeklindedir.

DUOLANS 28 SR kapsül, PVC/PVDC blister ambalaj içerisinde piyasaya sunulmaktadır.

DUOLANS,proton pompa inhibitörü olarak sınıflandırılan ilaç grubuna ait lansoprazol ve

propulsifler adıverilen ilaç grubuna ait domperidon isimli iki etkin maddeyi içermektedir.

Proton pompasıinhibitörleri mide tarafından salgılanan asit miktarınıdüşürür.

Propulsif ilaçlar mide ve bağırsak hareketlerini arttırarak düzenlerler. Böylelikle midenin

boşalmasıkolaylaştırılmışolur ve midenin geriye, yemek borusuna doğru faaliyet göstermesi

engellenir.

DUOLANS,aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:

Gastroözofageal reflü (mide içeriğinin kusmaya da zorlama olmaksızın yemek borusuna geri

kaçması) ve özofajitle (yemek borusu iltihabı) birlikte bulunan dispeptik semptomkompleksi

(rahatsızlık hissi,şişkinlik ve erken doymayıiçeren belirtiler) tedavisinde kullanılır.

2. DUOLANS’ıkullanmadan önce dikkatedilmesigerekenler

DUOLANS’ıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Lansoprazol’e, domperidona ya da DUOLANS’ın içeriğinde bulunan herhangi bir

maddeye karşıönceden alerjik reaksiyon gösterdiyseniz,

Prolaktin salgılayan hipofiz tümörünüz varsa (prolaktinoma),

Mide kanamasıgeçiriyorsanız yada düzenli olarak ciddi karın ağrınız veya kalıcısiyah

dışkınız varsa,

Tıkanmışya da delinmişbarsağınız varsa,

Vücudunuzda diğer ilaçlarınmetabolizmasınıyavaşlatan(bozan) birtakım ilaçlar vekalp

ritminizi de etkileyebilen ketokonazol, flukonazol, vorikonazol gibi mantar enfeksiyonunun

tedavisi için kullanılan ilaçlar, eritromisin, klaritromisin, telitromisin gibi antibiyotikler,

amiodaron gibi bir kalp ilacıalıyorsanız,

Karaciğerhastalığınız varsa ya da daha önce geçirmişseniz,

Atazanavir içeren ilaçlar (HIV tedavisi için) kullanıyorsanız,

DUOLANS’ıkullanmayınız.

DUOLANS’ı, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

Karaciğer ya da böbrek problemleriniz varsa,

Hamileyseniz veyahamile kalmayıplanlıyorsanız,

Emziriyorsanız veyaemzirmeyi planlıyorsanız,

Tedavisi sırasında ishal olursanız,

doktorunuza danışınız.

Özellikle biryıldan fazla süredir lansoprazol gibi bir proton pompasıinhibitörü kullanıyorsanız,

kalça,el bileği ya da omurgada kırık riskinizde hafif bir artışolabilir.Eğer osteoporozunuz

(kemik erimesi ve zayıflaması) varsa veya kortikosteroid adıverilen ilaçlardan (osteoporoz

riskini arttırabilir) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

DUOLANS kullanımıile birlikte kanınızdaki magnezyumseviyesi düşebilir (hipomagnezemi).

Düşük magnezyumseviyesi kas kasılmalarına, kalp atım sayısında değişikliklere (normalden

daha fazla veya daha az)ve nöbetlere neden olabilir. Böyle bir durumile karşılaşırsanız

doktorunuza danışınız. Doktorunuz durumunuza göre sizin için uygun olan tedaviyi

önerecektir.

Mide asidi düzeyindeki ilaç kaynaklıazalmalara sekonder (ikincil)olarak kanda endokrin

(hormonal) tümörlerin teşhis edilmesinde kullanılan belirteçlerden biri kromogranin A (CgA)

düzeylerini arttırmaktadır. ArtmışCgA düzeyi nöroendokrin tümörler (hormonal sistemile

sinir sistemi arasında yer alan kanserler) içinyapılan tanıincelemelerinde yanlışpozitif

sonuçlara yol açabilir.Bu durumu ortadan kaldırmak içinlansoprazol tedavisine ara verilmeli

ve test aynılaboratuvarda tekrar edilmelidir.

DUOLANS mide-barsak yolunda, vücuttanormalde de var olan bazıbakterilerin sayısınıve

dolayısıyla enfeksiyon riskini arttırabilir.

DUOLANSvücut ağırlığı35 kg’dan az ve 12 yaşından küçük olan çocuklar için uygun

değildir.

DUOLANSkalp ritmbozukluğu ve kalp durmasıriskini artırabilmektedir. Bu risk 60 yaşın

üstünde veya günde 30 mg’dan daha fazladoz alanlarda muhtemelen daha fazladır. DUOLANS

yetişkinlerde ve çocuklarda en düşük etkili dozda kullanılmalıdır.

DUOLANS’ın, kalpteciddi aritmilereve aniölümlere yol açabilenkalp hastalığı(uzamışQT

sendromu) olanlarda ve kalpte ritmbozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılması

gerekmektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

DUOLANS’ın yiyecek ve içecek ilekullanılması

DUOLANS yemekten en az 30 dakika önce alınmalıdır.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Hamilelik sırasında DUOLANS’ıkullanmanız önerilmemektedir.

Tedavinizsırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

DUOLANSanne sütüne geçer. Bu nedenle, DUOLANS’ın emzirme döneminde kullanılması

önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

DUOLANS kullanırken başdönmesi,yorgunluk, hastalık hali, başağrısıveya görmenizle ilgili

problemler yaşayabilirsiniz. Bu durumda araç veya makine kullanmayınız.

DUOLANS’ın içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

Sodyum/ Paraben uyarısı:

Bu tıbbi ürün her bir dozunda 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyumihtiva eder; bu dozda

sodyuma bağlıherhangi bir yan etki beklenmemektedir.İçeriğinde, gecikmişalerjik

reaksiyonlara sebepolabilecekmetil paraben sodyumve propil paraben sodyum

bulunmaktadır.

Mannitol uyarısı:

Bu tıbbi ürün her bir dozunda 43,386 mgmannitol(E421) ihtiva eder; dozu nedeni ile uyarı

gerektirmemektedir.

Şeker uyarısı:

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazışekerlere karşıintoleransınız olduğu

söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Sukroz uyarısı:

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazışekerlere karşıintoleransınız olduğu

söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Ketokonazol, itrakonazol (mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar), rifampisin (enfeksiyon

tedavisinde kullanılan bir ilaç) gibi ilaçlar alıyorsanız DUOLANS’ıalmayınız.

Eritromisin (bir antibiyotik) ya da vücudunuzda diğer ilaçların metabolizmasınıyavaşlatan

ya da kalp ritminizide etkileyebilen birtakım ilaçlaralıyorsanız DUOLANS’ıalmayınız.

Antasit (hazımsızlık ve mide yanmasıiçin kullanılan bir ilaç) ve antisekretuvar (peptik

ülser tedavisinde kullanılan bir ilaç) ilaçlar DUOLANS ile birlikte kullanıldığında,

yemeklerden önce değil sonra alınmalıdırlar; bu ilaçlar DUOLANS ile aynıanda alınmamalıdır

Kalp ritminde değişiklik yaratan (“QT aralığında uzama” olarak adlandırılan, EKG’de

(elektrokardiyogram) görülen kalbinelektriksel aktivitesi) ilaçlarla[eritromisin, moksifloksasin

(enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar), sumatriptan(migren ataklarının tedavisinde

kullanılan bir ilaç), nortriptilin, doksepin (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)] beraber

kullanılmamalıdır.

AIDS/HIV, enfeksiyon tedavisi için ilaçlar (örn. atazanavir) alıyorsanız,

Teofilin (astımgibi akciğer hastalıklarının kullanılan bir ilaç),

Digoksin (kalp rahatsızlıklarıkullanılan bir ilaç),

Takrolimus (organ reddini engellemek için kullanılan bir ilaç),

Fluvoksamin (depresyon ve diğer psikiyatrik problemlerin tedavisinde kullanılan bir ilaç),

St John’s wort(Hypericum perforatum, binbirdelik otu) (hafifşiddette depresyonların

tedavisinde kullanılan bir ilaç),

Sükralfat (ülser tedavisinde kullanılan bir ilaç),

Nefazadon ya da aprepitant (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar),

Kanser kemoterapisi ile ilişkili bulantıyıazaltmak için kullanılan birilaç,

Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Eğer reçeteli ya dareçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DUOLANS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

DUOLANS’ıher zaman doktorunuzun söylediğişekilde kullanınız. Önerilen dozdan daha fazla

miktarda kullanmayınız.

Yetişkinlerde kullanımı:

Gastroözofageal Reflü Hastalığı(GÖRH; mide içeriğinin kusmaya da zorlama olmaksızın

yemek borusuna geri kaçışı):

Gastroözofageal reflü hastalığında önerilen doz, günde 1 defa DUOLANS 30/30 mgSR

kapsüldür. Ortalamatedavi süresi 4-8 haftadır.

Erozif Özofajit (yemek borusu iltihabı):

Erozif özofajitte önerilen doz, günde 1 defaDUOLANS30/30 mgSR kapsüldür. Ortalama

tedavi süresi 4-8 haftadır. 8 haftalık tedaviye yanıt vermeyen hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi

uygulanabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

DUOLANS ağızdan kullanımiçindir.

DUOLANSkapsüller bir bardaksu ile birlikte kahvaltıdan en az 30 dakika önce alınmalıdır.

Kapsüller açılmamalı, çiğnenmemeliveya ezilmemelidir.

Değişik yaşgrupları:

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaşüzerinde iseniz, doktorunuz sizi yakından izleyerek tedavinize devamedecektir.

DUOLANSkalp ritimbozukluğu ve kalp durmasıriskini artırabilmektedir. Bu risk 60 yaşın

üstünde veya günde 30 mg’dan daha fazladoz alanlarda muhtemelen daha fazladır. DUOLANS

yetişkinlerde ve çocuklarda en düşük etkili dozda kullanılmalıdır.

Çocuklardakullanımı:

12-17 yaşarasıpediyatrik hastalarda kullanımı:

Gastroözofageal Reflü Hastalığının Kısa Süreli Tedavisi:

Gastroözofageal reflü hastalığının kısa süreli tedavisinde önerilen doz, günde 1 defa

DUOLANS 15/30 mgSRkapsüldür. Tedavi süresi 8 haftadır.

Erozif Özofajitin Kısa Süreli Tedavisi

Erozifözofajitin kısa süreli tedavisinde önerilen doz, günde 1 defa DUOLANS 30/30 mgSR

kapsüldür. Tedavi süresi 8 haftadır.

12 yaşın altındaki ve 35 kg altındaki çocuklarda kullanımıönerilmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ya da karaciğer yetmezliği durumlarında dikkatle kullanılmalıdır.

Orta ve ciddi karaciğer yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

Eğer DUOLANS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DUOLANS kullandıysanız

Doz aşımıdurumunda, huzursuzluk, farkındalık durumunun değişmesi ya da kendinden geçme,

nöbet, zihin karmaşası, uykulu hal, düzensiz göz hareketlerigibi kontrol edilemeyen hareketler

ya da boyunda kasılma gibi anormal vücut pozisyonu meydana gelebilir.

DUOLANS’tan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

DUOLANS’ıkullanmayıunutursanız

Bir dozunuzu almayıunuttuysanız, bunu hatırlar hatırlamaz alınız. Ancak bir sonraki dozun

zamanıgelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve daha sonrasında ilacınızınormalde

kullandığınızşekilde kullanmaya devamediniz.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

DUOLANS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

DUOLANSkullanımının sonlandırılmasıile ilgili bir olumsuzluk beklenmez. Ancak

hastalığınızın tamolarak iyileşebilmesi için doktorunuzun önerdiği süre boyunca tedavinize

devametmeniz önemlidir.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, DUOLANS’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DUOLANS’ıkullanmayıdurdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeen yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Nöbetler

Yüzde, kollarda ya da bacaklarda istemsiz hareketler, aşırıtitreme, aşırıkas kasılmasıya

da kas spazmı

Deri döküntüsü, kaşıntı, nefeste daralma veşişmişbir yüz ile tanımlanan uygulama sonrası

kısa bir zamanda meydana gelebilen bir tip reaksiyon

Deri döküntüsü, kaşıntı, kızarıklık, bayılma ve olasıdiğerbelirtiler arasında nefes alma

zorluğu ile karakterize, uygulama sonrasıkısa bir zamanda meydana gelebilen ciddi bir aşırı

duyarlılık (alerjik) reaksiyonu

Kalp ritimbozukluğu (hızlıya da düzensiz kalp atımı)

Kalp hastalığıolduğunu bilen ya da bilmeyen birinsanda kalbin fonksiyonunu ani bir

şekilde kaybetmesi sonucu beklenmedik ölüm

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DUOLANS’a karşıciddi alerjiniz var demektir. Acil

tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

DUOLANSkullanımınabağlıolarak aşağıda sıralanan yan etkiler görülebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

Verilen yan etkilerin sıklık derecelerişuşekildedir:

Çok yaygın : 10 hastada 1'den fazla kişiyi etkileyen

Yaygın : 100 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen

Yaygın olmayan: 1,000 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen

Seyrek : 10,000 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen

Çok seyrek : 10,000 hastada 1'den az kişiyi etkileyen

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın

Başağrısı

Başdönmesi

Bulantı

İshal

Karın ağrısı

Kabızlık

Kusma

Gaz

Ağız veya boğazın kuruması

Karaciğer enzimseviyelerinde artış

Kurdeşen (Döküntü)

Kaşıntı

Kızarıklık

Yorgunluk

Yaygın olmayan

Trombositopeni (trombosit-kan pulcuğu-sayısında azalma)

Eozinofil adıverilen kan hücreleri sayısında artış(eozinofili)

Beyaz kan hücrelerinde(lökopeni) hafif azalma;

Depresyon

Eklemağrısı

Kas ağrısı

Kalça, el bileği ya da omurgada kırık

Ödem

Endişe hali

Cinsel ilgi kaybıya da cinsel ilginin azalması

Uykululuk hali

Memelerde ağrı,şişme, büyümeya da hassasiyet

Memelerden beklenmedik süt boşalması

Genel bir güçsüzlük hali

Seyrek

Kansızlık

Uykusuzluk

Hayal görme

Zihin karışıklığı

Huzursuzluk

Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan başdönmesi)

Uyuşma

Titreme

Görme bozuklukları

Dil iltihabı

Yemek borusu kandidiyazı(bir tür mantar hastalığı)

Pankreas iltihabı

Tat almabozuklukları

Karaciğer iltihabı

Sarılık

Noktaşeklindeki deri altıkanamaları

Cilt içinde kanamayla karakterize bir durum

Saç kaybı

Eritemamultiforma(genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer

kızarıklık oluşturan, aşırıduyarlılık durumu)

Işıktan ya da aydınlıktan rahatsız olma acıduyma durumu

İştahsızlık, aşırısusama, kusmaile seyreden böbrek iltihabı

Erkekte memebüyümesi

Ateş

Aşırıterleme

Alerji sonucu yüz ve boğazdaşişme

İştahsızlık

Cinsel güçsüzlük

Yüzünüzde, özellikle ağzınızın etrafında (dil ve/veya boğaz ve/veya yutmagüçlüğü)şişme

veya nefes almagüçlüğü ile birlikte döküntü (anjiyoödem)

Çok seyrek

Agranülositoz (beyaz kan hücreleri sayısında azalma)

Pansitopeni(kandaki tüm hücrelerde azalma)

Kolit (kalın bağırsak iltihabı)

Ağız içindeiltihap

Steven-Johnson sendromu (ciltteve göz çevresinde kan oturması,şişlik ve kızarıklıkla

seyreden iltihap)

Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvıdolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)

Anafilaktikşok (ani aşırıduyarlılık tepkisi)

Kolesterolvetrigliserid olarak bilinen yağkökenli maddelerin seviyelerinde artış

Hiponatremi (kanda sodyumdüzeyinin normalin altına düşmesi)

Bilinmiyor

Hipomagnezemi (kanda magnezyum düzeyinin normalin altına düşmesi)

Sinirlilik hali

Göz kapaklarında istemdışıanormal hareketler (okülojirik kriz)

İdrar yapamama

Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik

Kadınlarda düzensiz adet döngüsü

Emzirmede güçlük

Bunlar DUOLANS'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.trsitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarakyada

0800 314 00 08 numaralıyan etki bildirimhattınıarayarakTürkiye FarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yanetkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5. DUOLANS’ın saklanması

DUOLANS’ıçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında veışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DUOLANS’ıkullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar farkederseniz, DUOLANS’ıkullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:Nuvomedİlaç San. Tic.A.Ş.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü

Teknoloji Geliştirme Bölgesi D1 BlokKat: 3

Esenler/İSTANBUL

Tel : 0850 201 23 23

Faks : 0212 482 24 78

E-mail : info@nuvomedilac.com.tr

Üretim Yeri :Neutecİlaç San. Tic. A.Ş.

1.OSB. 1.Yol No:3

Adapazarı/ SAKARYA

Bu kullanmatalimatı( )tarihinde onaylanmıştır.