DUOCID 375 MG FILM KAPLI TABLET, 10 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DUOCID 375 MG FILM KAPLI TABLET, 10 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DUOCID 375 MG FILM KAPLI TABLET, 10 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sultamisilin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 143/23
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 11-09-1987
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DUOCID

®

375 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: 375 mg sultamisiline eşdeğer 520.80 mg sultamisilin tosilat (375 mg

sultamisilin, 147 mg sulbaktam ve 220 mg ampisiline eşdeğerdir.)

Yardımcı maddeler: Susuz laktoz, kurutulmuş mısır nişastası, sodyum nişasta

glikolat, hidroksipropil selüloz, magnezyum stearat, saf su, polietilen glikol 6000

(macrogol), hidroksipropil metil selüloz,titanyum dioksit (E171), talk

Bu Kullanma Talimatında:

1.

DUOCID nedir ve ne için kullanılır?

2.

DUOCID’i

kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

DUOCID nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

DUOCID’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

1.

DUOCID nedir ve ne için kullanılır?

DUOCID,

ağızdan

alınan, 147 mg

sulbaktam

ve 220

ampisilin

içeren

antibiyotiktir.

Beyaz kapsül şeklinde film kaplı tabletlerdir.

DUOCID alüminyum folyo blisterde 10, 14 ve 20 tablet içeren kutular ile kullanıma

sunulmaktadır.

DUOCID, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

DUOCID, belirli mikropların neden olduğu sinüs iltihabı, orta kulak iltihabı, bademcik

iltihabı dahil olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları; akciğer iltihabı, bronşit dahil

olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; idrar yolu ve böbrek enfeksiyonları; deri ve

yumuşak

doku

enfeksiyonları

soğukluğu

enfeksiyonlarının

tedavisinde

kullanılmaktadır.

2.

DUOCID’i

kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DUOCID’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Ampisilin ve/veya sulbaktama karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

Penisilin türevi ilaçlar veya DUOCID’in bileşiminde yardımcı maddelerden herhangi

birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa

Galaktoz intoleransı (bir çeşit şekere dayanıksızlık durumu)

Lapp laktaz yetmezliği ( enzim yetersizliği) ya da

Glukoz-galaktoz

malabsorpsiyonu

(şeker

emiliminde

bozukluk

durumu)

ilgili

problemleriniz varsa

Hamileyseniz veya emzirme dönemindeyseniz

Enfeksiyöz mononükleoz (virüslerden kaynaklanan bir hastalık) veya herpes (uçuk)

tanınız varsa

Altı (6) yaşın altındaki çocuklarda

DUOCID’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Sefalosporin

veya

diğer

alerjenlere

karşı

daha

önce

aşırı

duyarlılık

reaksiyonları

gösterdiyseniz

Tedaviniz sırasında vücudunuzun herhangi bir yerinde enfeksiyon gelişirse

Tedaviniz sırasında ishal gelişirse

Yenidoğan tedavisinde kullanılacaksa

Böbrek, karaciğer veya kan hastalığınız varsa

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

Uzun süreli tedavilerde böbrek, karaciğer ve kan ve hücre yapımı ile ilgili fonksiyonlarınız

düzenli olarak kontrol edilmelidir.

DUOCID’in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Yemeklerden sonra alınması ilacın etkisini değiştirmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile

iseniz,

DUOCID’i

gerçekten

ihtiyaç

duyduğunuz

zaman

doktor

kontrolünde

almalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız DUOCID’i doktor kontrolünde almalısınız. Anne sütündeki DUOCID yeni

doğan bebeklerde ishal, cilt döküntüsü ve bir çeşit mantar hastalığına (kandidiyaz) sebep

olabilir. Bu yüzden emzirme döneminde kullanılmaması önerilmektedir.

Araç ve makine kullanımı

Sultamisilinin araç ve makine kullanımı etkilediği bilinmemekte sersemlik hissetmenize

neden olabileceğinden araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

DUOCID’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DUOCID

tablet laktoz (bir çeşit şeker) içerdiği için, eğer galaktoz intoleransı (bir çeşit

şekere dayanıksızlık durumu), Lapp laktaz yetmezliği (enzim yetersizliği) ya da glukoz-

galaktoz malabsorpsiyonu (şeker emiliminde bozukluk durumu) olarak adlandırılan bir

probleminiz varsa bu ilacı kullanmamalısınız.

DUOCID

tablet

sodyum

içermektedir.

Ancak

dozu

nedeniyle

herhangi

uyarı

gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Allopurinol (ürik asit miktarını azaltan ilaç) ile birlikte uygulandığında vücudunuzda

döküntü oluşabilir.

Antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar) ile birlikte aldığınızda penisilinler,

kan pıhtılaşma hücrelerinin fonksiyonlarında ve testlerinde değişikliğe neden olup

kanamayı artırıcı etki yapabilir.

Kloramfenikol,

eritromisin,

sülfonamidler

tetrasiklinler

gibi

antibiyotik

ilaçlar,

penisilinlerin bakteri öldürücü etkilerini engelleyebilir bu nedenle eş zamanlı tedaviden

kaçınmak gerekir.

Östrojen hormonu içeren ağızdan alınan doğum kontrol ilaçları ile ampisilin aldığınızda

doğum kontrol yöntem etkinliğiniz azalabilir ve bu nedenle değişik ya da ilave doğum

kontrol yöntemi kullanmanız gerekir.

Metotreksatı (kanser ve ilthaplı eklem romatizmasında kullanılan bir ilaç) DUOCID ile

birlikte

kullanıyorsanız,

diğer

ilacınızın

etkinliği

artabileceğinden

yakından

takip

edilmelisiniz.

Probenesid (ürik asit atılımını artıran bir ilaç) ağızdan alınan DUOCID’in

toksisite

riskini artırabilir, doktorunuz tarafından özellikle birlikte verilmediyse, aynı zamanda

kullanmayınız.

Non steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar) DUOCID’in

vücuttan atılma süresini uzatabilir.

DUOCID

bazı

laboratuvar

testlerini

etkileyebilir

yapılan

testte

yanlış

pozitif

glikozüri ( idrarda şeker saptanması ) saptanabilir.

Eğer

reçeteli

ya

da

reçetesiz

herhangi

bir

ilacı

şu

anda

kullanıyorsanız

veya

son

zamanlarda

kullandınızsa

lütfen

doktorunuza

veya

eczacınıza

bunlar

hakkında

bilgi

veriniz.

3. DUOCID nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz başka şekilde tavsiye etmediği takdirde, DUOCID’ in önerilen günlük dozu 12

saat arayla alınan 1-2 tablettir (375-750 mg).

Bel soğukluğunun tedavisinde günde bir defa 6 tablet (2,25g) alınır. Doktorunuz bel

soğukluğunun tedavisi için ilave bir ilaç verebilir.

Tedavinizin ne kadar süreceğini doktorunuz belirleyecektir. İyileştiğinizi hissetseniz bile

tedavinizi kesmeyiniz.

grubu

beta-hemolitik

streptokoklardan

kaynaklanan

enfeksiyonların

tedavisinde,

romatizmal ateş ya da böbrek iltihabı oluşumunu önlemek amacıyla tedaviye en az 10 gün

devam edilmesi önerilmektedir.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletlerinizi yeterli miktarda su ile (örneğin bir bardak) bütün olarak yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Doktorunuz

DUOCID

dozunu

çocuğunuzun

ağırlığına

hastalığın

şiddetine

göre

belirleyecektir.

Farmasötik

formu

uygun

olmadığından

altı

yaşın

altındakilerde

kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise doz ayarlaması erişkin dozu ile

aynıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek

yetmezliğiniz

DUOCID’i

kaç

saat

alacağınızı

doktorunuz

belirleyecektir.

Eğer DUOCID’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DUOCID kullandıysanız:

DUOCID’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

DUOCID’i kullanmayı unutursanız:

DUOCID tabletlerin düzenli olarak günün aynı saatinde alınması önemlidir. Bir dozu

almayı unuttuğunuzda, bir sonraki dozu zamanı geldiğinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

DUOCID ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz

tedaviyi

kesmenizi

söylemedikçe

DUOCID’i

almaya

devam

etmeniz

önemlidir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DUOCID’ in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa

DUOCID’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

-Nefes almada güçlük veya göğüste sıkışma

-Göz kapaklarının, yüzün veya dudakların şişmesi

-Deride yumrular, tüm vücutta kırmızı kaşınan noktalar veya kaşıntı

DUOCID ile görülen diğer yan etkiler aşağıdaki gibi olup yan etkiler aşağıdaki kategorilerde

gösterildiği şekilde sırlanmıştır.

Çok yaygın

: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir .

Yaygın

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan

: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Seyrek

: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın:

İshal (diyare)

Yaygın:

Bulantı

Karın ağrıları

Yaygın olmayan:

Baş ağrısı,

Uykulu olma hali

Kusma

Yorgunluk

Seyrek:

Kalın bağırsak iltihabı (Pseudomembranöz kolit)

Sersemlik

Bağırsak iltihabı (Enterokolit)

Bilinmiyor:

Alerjik reaksiyon

Anafilaktik şok ve anafilaktoid reaksiyon

Aşırı duyarlılık (Hipersensitivite)

Sakinlik (Sedasyon)

Hazımsızlık (Dispepsi)

Dışkıda kan görülmesi (koyu renkli dışkı) (Melena)

Nefes darlığı (Dispne)

Baş ve boyun bölgesinde ani gelişen yumuşak doku şişkinliği

Dermatit ve deride kızarıklık, kaşıntı, döküntü

Kırgınlık

Ateş

Kandaki azot miktarında artış

Sarılık

Kandaki kreatin değerinde artış

Bir çeşit mantar hastalığı (kandidiyaz)

Kolay iyileşememe (patojen direnci)

Kandaki tüm hücrelerde azalma

(Pansitopeni)

Pıhtılaşma zamanında artış

İştahsızlık (Anoreksi)

Sinir dokusunun etkilenmesi (Nerotoksisite)

Alerjik vaskülit (

Kan damarları iltihabı)

Kanlı ishal (Hemorojik enterokolit)

Ağız kuruluğu

Tat alma duyusunda bozulma

Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (Flatulans)

Eklem ağrısı (artralji)

Deri reaksiyonları

Mukozal iltihap

Ampisilin kullanımına bağlı istenmeyen reaksiyonlar zaman zaman gözlenir.

Enfeksiyöz mononükleoz viral kökenli bir hastalıktır. Mononükleoza sahip hastaların

büyük

çoğunluğu

ampisilin

aldığında

deri

döküntüsü

görüldüğünden

DUOCID

kullanmamalıdır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5.

DUOCID’in saklanması

DUOCID’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DUOCID’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DUOCID’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: PFIZER İlaçları Ltd. Şti. 34347 Ortaköy –İstanbul

Üretici: Zentiva Sağlık Ürünleri San. Tic. A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.