DROSPORIN 50 MG YUMUSAK JELATIN KAPSUL, 50 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DROSPORIN 50 MG YUMUSAK JELATIN KAPSUL, 50 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DROSPORIN 50 MG YUMUSAK JELATIN KAPSUL, 50 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • siklosporin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 133/55
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 10-07-2012
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/12

KULLANMA TALİMATI

DROSPORİN

®

50 mg yumuşak jelatin kapsül

Ağız yolu ile alınır.

Etkin madde: Her bir yumuşak jelatin kapsül 50 mg siklosporin içerir.

Yardımcı maddeler: Kapsül içeriği; etanol anhidr, tokoferol asetat, dietilen glikol

monoetil

eter

(Transcutol),

oleoil

makrogolgliserid,

makrogolgliserol

hidroksistearat

(cremophor RH 40), kapsül kılıfı; jelatin(sığırdan elde edilmiştir), gliserol(sığırdan elde

edilmiştir), propilen glikol, titanyum dioksit, saflaştırılmış su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1.

DROSPORİN nedir ve ne için kullanılır?

2.

DROSPORİN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

DROSPORİN nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

DROSPORİN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2/12

1.

DROSPORİN nedir ve ne için kullanılır?

DROSPORİN 50 mg Yumuşak Jelatin Kapsüllerin her biri 50 mg siklosporin içerir.

DROSPORİN, 50 adet yumuşak jelatin kapsül içeren blister ambalajlarda takdim

edilmektedir.

Eğer size bir transplantasyon (organ nakli) uygulanmışsa, DROSPORİN’in fonksiyonu

vücudunuzun bağışıklık (immün) sistemini kontrol etmektir. DROSPORİN, normal

olarak nakledilmiş dokulara saldıracak olan özel hücrelerin gelişimini bloke ederek,

nakledilen organın reddedilmesini önler.

Eğer

kendi

vücudunuzun

immün

yanıtının

(bağışıklık)

vücudunuzdaki

hücrelere

saldırdığı bir hastalığınız (otoimmün hastalık) varsa, DROSPORİN bu hastalıktaki

bağışıklık

sistemi

tepkilerini

(immünoreaksiyonları)

bastırır.

tür

otoimmün

hastalıklar; görmeyi tehdit eden bir çeşit göz iltihabı olan konjonktivit (orta veya

ilerlemiş üveit ya da Behçet üveiti), belirli deri hastalıklarının ağır vakaları (atopik

dermatit/egzama ve sedef), metotreksat gibi hastalık modifiye ilaçların etkisiz olduğu

şiddetli,

aktif

romatoid

artrit

(eklemlerde

ağrı

şekil

bozukluğuna

neden

olan

devamlı bir hastalık) ve nefrotik sendrom adı verilen bir böbrek hastalığıdır.

2.

DROSPORİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Eğer

transplantasyon

için

DROSPORİN

kullanıyorsanız,

ilaç

size,

yalnızca,

transplantasyon konusunda deneyimli bir doktor tarafından reçete edilecektir.

Bu kullanma talimatındaki önerilerin, bu ilacı transplantasyon için mi yoksa otoimmün

hastalığınız için mi aldığınıza bağlı olarak değişebildiğini göreceksiniz.

Bu kullanma talimatındaki bilgilerden farklı olsalar bile doktorunuzun talimatlarına

mutlaka uyunuz. Eğer herhangi bir sorunuz olursa lütfen doktorunuza danışınız.

DROSPORİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Siklosporine veya DROSPORİN’in bu kullanma talimatının başında listelenen

yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.

Alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuza danışınız.

3/12

DROSPORİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Kanınızdaki potasyum düzeyleri yükselmişse ya da gut hastasıysanız,

Aşı yaptırmanız gerekiyorsa,

Herhangi bir başka ilaç kullanıyorsanız (ayrıca bkz. Diğer ilaçlar ile birlikte

kullanımı)

Eğer

otoimmün

hastalık

nedeniyle

DROSPORİN

kullanacaksanız,

tedavi

başlamadan önce ve tedavi sırasında düzenli olarak böbrek fonksiyonunuz ve kan

basıncınız kontrol edilmelidir.

Eğer tedavi sırasında hipertansiyon gelişimi olursa ve kontrol edilemezse, tedavi

durdurulmalıdır.

Eğer sedef hastalığı (psöriyazis) ya da atopik dermatit tedavisi görüyorsanız ve yaşlı

iseniz, doktorunuz size uygulanan DROSPORİN tedavisini yakından izleyecek ve

denetleyecektir. Sedef hastalığı nedeniyle DROSPORİN tedavisi görüyorsanız, size

bununla eş zamanlı olarak UVB-ışını ya da fototerapi uygulanmamalıdır.

Doktorunuz şunları kontrol edecektir:

Kanınızdaki siklosporin düzeylerini (özellikle transplant hastalarında),

Tedavi boyunca düzenli olarak kan basıncınızı,

Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarınızı,

Kanınızdaki lipit (yağ) düzeylerini.

İmmün

sistemi

baskılayan

ilaçlar,

vücudunuzun

enfeksiyonlara

karşı

savaşma

yeteneğini etkileyebilir ve özellikle deri ve lenf sistemi olmak üzere, kanser gelişimi

riskini artırabilir. Bu nedenle, uygun koruyucu giysiler giyerek ve sık olarak yüksek

koruma

faktörlü

güneş

kremleri

uygulayarak

güneş

ışınlarına

ışınlarına

maruziyetinizi sınırlayınız.

DROSPORİN,

vücudunuzdaki

magnezyum

miktarını

azaltabilir.

nedenle,

doktorunuz size, özellikle transplantasyon uygulanan durumlarda, ameliyattan hemen

sonra kullanmanız için magnezyum takviyesi verebilir.

4/12

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

DROSPORİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DROSPORİN greyfurt ya da greyfurt suyu ile birlikte alınmamalıdır, çünkü bunlar

DROSPORİN’in etkilerinde değişiklik oluşturabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer gebeyseniz ya da gebe kalmayı planlıyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz.

Gebelikte

DROSPORİN

kullanımı

ilgili

deneyim

sınırlıdır.

Genel

olarak,

DROSPORİN gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Eğer bu ilacı kullanmanız gerekli

ise, doktorunuz size bu ilacın gebelik sırasında kullanımıyla ilgili yarar ve riskleri

açıklayacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DROSPORİN tedavisi süresince emzirme önerilmez, çünkü DROSPORİN’in etkin

maddesi siklosporin, anne sütüne geçer ve bebeğinizi etkileyebilir. Emziriyorsanız

doktorunuza söyleyiniz.

Araç ve makine kullanımı

Siklosporinin araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerine yönelik hiçbir

özgül çalışma yapılmamıştır.

DROSPORİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

bilgiler

Bu tıbbi ürün az miktarda –her 1 miligramda 100 mg’dan daha az– etanol (alkol)

içerir. Bu açıklama, üründe az seviyede alkol olması ile ilgili endişe taşıyan ebeveyn

ve çocuklara garanti sağlamak içindir.

İçindeki gliserol nedeniyle baş ağrısı, mide bulantısı ve ishale neden olabilir.

5/12

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

DROSPORİN, bazı ilaçların etkisini bozabilir/değiştirebilir.

Eğer

aşağıda

belirtilen

ilaçlarla

zamanlı

tedavi

uygulamanız

gerekiyorsa,

doktorunuza danışınız:

Metotreksat (şiddetli romatoid artrit tedavisi için kullanılan bir ilaç),

Antibakteriyel

aminoglikozid

tipi

ajanlar,

amfoterisin

içeren

antifungal

(mantar hastalıklarına karşı etkili) ajanlar, siprofloksasin içeren antibakteriyel

(bakterilere

karşı

etkili)

ajanlar,

melfalan

içeren

sitostatikler

(hücrelerin

çoğalmasını önleyen), trimetoprim içeren idrar yolu enfeksiyonu ajanları, zayıf

analjezik (ağrı kesici) ilaçlar (nonsteroidal iltihap giderici ilaçlar) ve H

-reseptör

antagonist tipi asit salgısı engelleyicileri (ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar) gibi

böbrekleri etkileyebilecek diğer ilaçlar,

Özellikle makrolid tipi antibakteriyel ajanlar, azol tip antifungal ajanlar, oral

kontraseptifler (ağız yolu ile alınan doğum kontrol ilaçları), proteaz adlı enzim

engelleyicileri,

imatinib,

kalsiyum

antagonist

(karşıt

etki

gösteren)

tipi

veya

endotelin reseptör antagonisti tipi belirli kan basıncı düşürücü ajanlar ve belirli

antikonvülzifler

(krampları

önleyen

ilaçlar)

gibi

DROSPORİN’in

kandaki

konsantrasyonlarını artırabilecek ya da azaltabilecek ilaçlar,

Digoksin, kolşisin, HMG-CoA redüktaz inhibitörleri, prednizolon, etoposid,

repaglinid ve potasyum tutucu ilaçlar ya da potasyum içeren ilaçlar.

DROSPORİN, aynı zamanda, diğer immünosupresif (bağışıklık sistemini baskılayan)

ajanlarla birlikte de kullanılır. Ancak bu ilacı takrolimus gibi kalsinörin inhibitörleri

ile birlikte kullanmamanız gerekmektedir.

Doktorunuz,

diğer

tıbbi

tedavilere

başlarken

tedavileri

durdururken

kanınızdaki siklosporin konsantrasyonlarını kontrol edebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son

zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

6/12

3.

DROSPORİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuzun talimatlarına dikkatle uyunuz. Önerilen dozu aşmayınız.

Doktorunuz, vücut ağırlığınıza ve DROSPORİN’i bir transplantasyon sonrası

ya da şiddetli sedef hastalığı, egzama, romatoid artrit, nefrotik sendrom veya üveit

tedavisi

için

kullanıp

kullanmadığınıza

dayalı

olarak

sizin

için

doğru

DROSPORİN dozunu belirleyecektir. Doktorunuz size ayrıca ilacınızı ne sıklıkta

alacağınızı da söyleyecektir.

Eğer size organ ya da kemik iliği transplantasyonu uygulanmışsa, toplam doz

genellikle, iki doza bölünmüş olarak, günde 2 mg/kg vücut ağırlığı ila günde 15

mg/kg vücut ağırlığı aralığındadır. Genel olarak yüksek dozlar transplantasyondan

hemen sonra, düşük dozlar ise transplante organ ya da kemik iliği stabilize

olduktan sonra uygulanır. Doktorunuz sizin için ideal olan dozu ayarlayacaktır.

Bunun için bazı kan testleri yapması gerekebilir.

Şiddetli sedef ve egzamanın tedavisi için toplam doz genellikle, iki doza

bölünmüş olarak, günde 2 mg/kg vücut ağırlığı ila günde 5 mg/kg vücut ağırlığı

aralığındadır.

Şiddetli romatoid artrit tedavisi için toplam doz genellikle, iki doza bölünmüş

olarak,

günde

mg/kg

vücut

ağırlığı

günde

mg/kg

vücut

ağırlığı

aralığındadır.

Nefrotik sendrom tedavisi için toplam doz genellikle, iki doza bölünmüş

olarak, erişkinlerde günde 2.5 mg/kg vücut ağırlığı ila günde 5 mg/kg vücut

ağırlığı ve çocuklarda 2.5 mg/kg vücut ağırlığı ila günde 6 mg/kg vücut ağırlığı

aralığındadır.

Üveit tedavisi için toplam doz genellikle, iki doza bölünmüş olarak, günde 5

mg/kg vücut ağırlığı ila günde 7 mg/kg vücut ağırlığı aralığındadır.

Doktorunuzun

talimatlarına

kesinlikle

uyunuz

kendinizi

kadar

hissederseniz hissedin, dozunuzu kendi kendinize değiştirmeyiniz.

Doktorunuz size, DROSPORİN’i, transplantasyon sonrası ya da şiddetli bir

deri sorunu, romatoid artrit, üveit ya da nefrotik sendrom tedavisi için kullanıp

kullanmadığınıza

dayalı

olarak

kadar

süreyle

kullanmanız

gerektiğini

söyleyecektir. Şiddetli egzamada tedavi genellikle 8 hafta sürer.

7/12

Uygulama yolu ve metodu:

Özellikle

transplantasyon

hastalarının

DROSPORİN

dozunu

gün

aynı

saatte almaları önemlidir.

Günlük dozlarınızı her zaman ikiye bölünmüş olarak alınız.

Kapsülü blisterden çıkarınız. Kapsülü bütün olarak bir bardak su ile yutunuz.

Eğer daha önce siklosporinin değişik oral formülasyonlarını kullanmışsanız:

Doktorunuz bir oral formülasyondan başka oral formülasyona geçişi takiben, kısa bir

dönem

için

sizi

daha

yakından

takip

etmek

isteyebilir.

siklosporin

oral

formülasyonundan başka bir siklosporin oral formülasyonuna geçtiğiniz zaman, bazı

yan etkiler ortaya çıkabilir. Böyle bir durum olduğu takdirde lütfen doktorunuza ya da

eczacınıza

bilgi

veriniz,

çünkü

durum

size

uygulanan

dozun

ayarlanmasının

gerektiğini gösteriyor olabilir. Doktorunuz söylemedikçe, dozunuzu ASLA kendiniz

ayarlamayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Çocuklarda siklosporin kullanımı ile ilgili deneyim halen sınırlıdır. Bununla birlikte, 1

yaşından büyük çocuklarda özel bir problem olmaksızın standart dozda DROSPORİN

kullanılmaktadır. Bazı çalışmalarda, çocuklarda, her kg vücut ağırlığı için erişkinlerde

kullanılandan daha yüksek dozlarda siklosporin gerekli olmuş ve tolere edilmiştir.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı

kişilerde

siklosporin

uygulaması

ilgili

deneyim

sınırlıdır.

Böbrek

fonksiyonunuz özel bir dikkat gösterilerek izlenmelidir. Eğer 65 yaş üzeri bir sedef ya

da atopik dermatit hastasıysanız, yalnızca, günlük işlevlerinizi engelleyecek boyutta

hastalıkların varlığı durumunda tedavi edilmelisiniz.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği:

Siklosporin tedavisinin ilk birkaç haftasında sık görülen ve hastalıkla birlikte ortaya

çıkan ciddi bir rahatsızlık olan, serum kreatinin ve üre miktarında yükselme meydana

gelebilir. Bu değişiklikler, genelde doz azalmasına cevap verecek şekilde, doza bağlı

geri

dönüşlüdür.

Uzun

süreli

tedavide,

bazı

hastaların

böbreklerinde

yapısal

8/12

değişiklikler gelişebilir, bunlar böbrek nakli yapılmış hastalardaki süregelen redde

(kronik

rejeksiyona)

bağlı

değişikliklerden

ayrılmalıdır.

DROSPORİN,

serumda

bilirubin ve bazen karaciğer enzimlerinin geri dönüşlü ve doza bağlı olarak artmasına

da neden olabilir. Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi için uygun

parametrelerin yakın takibi gereklidir. Anormal değerler, doz azaltımını gerektirebilir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Doktorunuz

DROSPORİN

tedavinizin

kadar

süreceğini

size

bildirecektir.

Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü DROSPORİN tedavisini durdurmak hastalığınızın

daha kötüye gitmesine neden olabilir

Eğer DROSPORİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var

ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DROSPORİN kullandıysanız:

DROSPORİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya

eczacı ile konuşunuz.

Eğer

kaza

sonucu

ilacınızdan

fazla

miktarda

kullanırsanız,

durumu

derhal

doktorunuza bildiriniz ya da en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. Tıbbi

müdahale görmeniz gerekebilir.

DROSPORİN’i kullanmayı unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki

dozu her zamanki saatte alınız.

Eğer, ilacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde, sonraki dozun saati yaklaşmış ise,

unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DROSPORİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

DROSPORİN

tedavinizi

durdurmanız,

nakledilen

organınızın

reddedilme

riskini

artırabilir.

Kendinizi

nasıl

hissederseniz

hissedin,

doktorunuz

söylemedikçe

DROSPORİN kullanmayı bırakmayınız.

9/12

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DROSPORİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde

yan etkiler olabilir.

Bu ilacın dozunun doktorunuz tarafından dikkatle ayarlanması gerekir. Fazla miktarlar

böbreklerinizi etkileyebilir. Bu nedenle, özellikle transplantasyondan sonra düzenli

olarak kan testleri yaptırmalı ve hastaneye kontrole gitmelisiniz. Böylece doktorunuzla

tedaviniz hakkında konuşma ve yaşadığınız her türlü problemi bildirme şansına sahip

olursunuz.

DROSPORİN’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın :10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek :1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek :10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen :Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Çok yaygın:

Böbrek problemleri,

Yüksek kan basıncı,

Baş ağrısı,

Titreme,

Kanda lipit (kan yağları, örneğin kolesterol) düzeylerinde artış.

Renal yetmezlik

Yaygın

Uyuşukluk ya da karıncalanma,

İştah kaybı,

Hasta olma ya da kendini hasta hissetme,

Mide ağrısı,

İshal,

10/12

Diş etlerinde şişme,

Karaciğer problemleri,

Kanda yüksek ürik asit ya da potasyum,

Düşük magnezyum düzeyleri,

Kas ağrıları ya da kramplar,

Vücutta tüylenme,

Yorgunluk.

Yaygın olmayan:

Nöbetler,

Zihin karışıklığı,

Dezoryantasyon (mekan ve zaman kavramları ile ilgili zihin karışıklığı),

Duyarlılıkta azalma,

Huzursuzluk,

Uykusuzluk,

Görme bozuklukları,

Körlük,

Koma,

Kısmi felç,

Uyum, eşgüdüm kaybı,

Kanda değişiklikler (örneğin, anemi),

Ciltte alerjik döküntü,

Şişme ya da kilo artışına neden olabilen vücutta su tutulumu.

Seyrek:

Kasların kontrolünü sağlayan sinirlerde problemler,

Pankreasta iltihap,

Kanda yüksek şeker düzeyleri,

Kas zayıflığı,

Kas kaybı,

Kırmızı kan hücrelerinin yıkımı (bu yan etki böbrek problemleri ile ilişkili

olabilir),

Kadınlarda adet döneminde değişiklikler,

11/12

Kadınlarda ve erkeklerde meme dokusunda hafif şişme.

Çok seyrek:

Kafa

içi

basıncının

artması

(benign

intrakranial

hipertansiyon)

ilişkili

olabilen gözün arka kısmında şişme ve görme bozuklukları.

İmmün sistemi zayıflatan diğer ilaçlar gibi siklosporin de vücudunuzun enfeksiyonlara

karşı savaşma yeteneğini etkileyebilir ve özellikle deride olmak üzere tümörlere ve

diğer habis hastalıklara neden olabilir. Görmede değişiklikler, koordinasyon kaybı,

sakarlık, hafıza kaybı, konuşmada veya başkalarının söylediklerini anlamada zorluk ve

kas güçsüzlüğü yaşarsanız, bunlar progresif multifokal lökoensefalopati adı verilen

beyin enfeksiyonunun belirti ve semptomları olabilir.

Eğer bunlardan biri sizi şiddetli bir biçimde etkilerse, bunu doktorunuza söyleyiniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız

yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna

tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)'ne

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında

daha

fazla

bilgi

edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. DROSPORİN’in Saklanması

DROSPORİN’i

çocukların

göremeyeceği,

erişemeyeceği

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

DROSPORİN kapsüller kullanılana kadar blister paketinde tutulmalıdır. Kapsülleri

yalnızca ilacınızı kullanacağınız zaman blister paketinden çıkarınız. Kapsülleri sıcak

bir yerde saklamayınız (en yüksek sıcaklık 25°C olmalıdır).

12/12

Son kullanma tarihi ile uyumlu kullanınız.

Etiketin

veya

ambalajın

üzerinde

belirtilen

son

kullanma

tarihinden

sonra

DROSPORİN’i kullanmayınız.

Eğer

üründe

ve/veya

ambalajında

bozukluklar

fark

ederseniz

DROSPORİN’i

kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi: Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

Oğuzlar Mah. 1370. Sok. 7/3 Balgat / ANKARA

Üretim yeri: Germed Farmaceutica Ltda / BREZİLYA

Bu kullanma talimatı // tarihinde onaylanmıştır.